Kategoria: Microsoft Windows

Strona poświęcona programowi JAWS

System MS Windows 11 a oprogramowanie specjalistyczne

Programy firmy Vispero Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem obsługi systemu MS Windows 11 za pomocą Fusion, JAWS i ZoomText w wersji 2022. Firma Vispero nieustannie udoskonala swoje produkty i stara się nadążać nad zmianami i aktualizacjami systemu Windows 11 oraz programów użytkowych. Jednocześnie, zakończono wsparcie wersji 2022 tych aplikacji dla Windows 7 i Windows 8.1.…
Dowiedz się więcej

Jestem początkującym użytkownikiem JAWS. Jak przy pomocy JAWS nauczyć się obsługi komputera PC z Windows 10? Czy są jakieś poradniki?

Tak, takie poradniki istnieją. Poniżej pierwszy z nich. Pierwsze kroki z JAWS: Uruchamianie i zamykanie, zatrzymanie mowy, układ klawiatury, polecenia JAWS, pomoc klawiatury, wyszukiwanie poleceń, klawisze skrótów. Zawartość: Uruchamianie i zamykanie JAWS Zatrzymanie mowy JAWS Różne układy klawiatury. Zmiana układu klawiatury Polecenia JAWS Skróty klawiszowe. Polecenia JAWS będące kombinacją kilku klawiszy Pomoc klawiatury. Wyszukiwanie poleceń…
Dowiedz się więcej

Freedom Scientific ogłosił koniec wsparcia dla JAWS, ZoomText i Fusion w wersjach 2022 dla Windows 7 i Windows 8.x.

Freedom Scientific, ogłosiła zakończenie wsparcia dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.x i Windows Server do wersji 2016 r. dla JAWS, ZoomText i Fusion, począwszy od ich wersji 2022, które powinny ukazać się w czwartym kwartale 2021 r. Wsparcie dla tych wersji systemów operacyjnych jest już traktowane marginalnie od pewnego czasu , ale począwszy od…
Dowiedz się więcej

Co zrobić, gdy JAWS lub Fusion nie będą działać z monitorem brajlowskim po użyciu Narratora w systemie Windows 10 ?

Po uruchomieniu Narratora wystąpi problem w systemie Windows 10, jeśli Narrator jest skonfigurowany do uzyskiwania dostępu do monitora brajlowskiego. Po wyłączeniu Narratora pojawia się komunikat brajlowski „BRLTTY zatrzymany”, co jest normalne. Ale teraz JAWS, Fusion ani żaden inny czytnik ekranu nie będzie mógł komunikować się z monitorem brajlowskim. Ten problem może wystąpić w przypadku wielu…
Dowiedz się więcej

Dxdiag – narzędzie do identyfikowania i diagnozowania kart dźwiękowych i graficznych oraz ich sterowników w systemie Windows.

Dxdiag – narzędzie firmy Microsoft diagnozuje problemy i tworzy raporty zawierające szczegółowe informacje na temat składników programu DirectX (kart dźwiękowych i kart graficznych) i sterowników zainstalowanych na komputerach PC z systemem Windows. Raporty można zapisać do pliku tekstowego. Aby uruchomić program diagnostyczny Dxdiag, wykonaj poniższe kroki: Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć pole edycji…
Dowiedz się więcej

Problemy ze sterownika ułatwień dostępu wideo podczas instalowania oprogramowania Fusion lub JAWS w systemie Windows 10 – rozwiązanie.

Podczas instalacji JAWS lub Fusion plik wykonywalny odinstalowuje stare sterowniki ułatwień dostępu, aby można było zainstalować najnowszy sterownik ułatwień dostępu JAWS. Z powodu ostatnich aktualizacji systemu Windows 10, technologia zastosowana w tym pliku wykonywalnym nie jest już obsługiwana. Stare sterowniki dostępności wideo uniemożliwiają instalację nowego sterownika dostępności wideo, co powoduje błąd podczas instalacji. Nowy program…
Dowiedz się więcej

Jeżeli JAWS, Fusion lub ZoomText nie uruchomią się po aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera, wykonaj całkowite zamknięcie systemu.

Czasami JAWS, Fusion lub ZoomText nie uruchamiają się po ich aktualizacji do nowych wersji.Może również zostać wyświetlony komunikat o błędzie z odniesieniem do „Nie znaleziono numeru porządkowego xxx…”. W każdym przypadku, gdy JAWS, Fusion lub ZoomText nie uruchomią się zgodnie z oczekiwaniami, należy wypróbować poniższe rozwiązanie.RozwiązanieCałkowite zamknięcie systemu prawdopodobnie rozwiąże problem. Wykonaj poniższe kroki:1. Naciśnij…
Dowiedz się więcej

Jak w Windows 10 Professional zaszyfrować katalogi i pliki hasłem (cz. 1)

System Windows 10 Professional pozwala zabezpieczyć dostęp do katalogów lub pojedynczych plików za pomocą hasła i nie jest to funkcja związana z BitLockerem, odpowiedzialnym za szyfrowanie dysków. Podstawowe zabezpieczenie swoich danych zwykłym hasłem jest bardzo proste, a pozwala na to EFS (Encrypting File System) system szyfrowania plików, .Mamy do dyspozycji dwie metody, jedna wykorzystuje zakładkę…
Dowiedz się więcej

Jak przy pomocy JAWS na pulpicie Windows 10 tworzymy skróty do stron internetowych, dokumentów i programów?

Na pulpicie możemy znaleźć ikony, które chcemy usunąć. Aby to zrobić przechodzimy na pulpit, wciskając klawisz Windows + M, wyszukujemy ikonę, którą należy usunąć i otwieramy menu kontekstowe. Przykładowo mamy listę opcji jak pokazano poniżej: OtwórzOtwórz lokalizację plikuUruchom jako administratorPodręczne OCR z JAWSPrzypnij do ekranu startowegoPrzypnij do paska zadańPrzywróć poprzednie wersjeWyślij doWytnijKopiujUtwórz skrótUsuńZmień nazwę Właściwości…
Dowiedz się więcej

Jak przy pomocy JAWS zarządzać pulpitem i aplikacjami w Windows 10?

Porządkowanie pulpitu, menu kontekstowe i uruchamianie programów za pomocą skrótów klawiszowych w Windows 10.Menu kontekstowe jest nieocenionym narzędziem dla użytkowników klawiatury. Jest to odpowiednik naciśnięcia prawego przycisku myszy na klawiaturze. Dzięki niemu uzyskujemy menu zawierające listę opcji, które są dostępne w miejscu położenia kursora.Na klawiaturach stacjonarnych łatwo jest wywołać menu kontekstowe. Klawisz do jego aktywacji…
Dowiedz się więcej