JAWS i tworzenie folderów w Microsoft Outlook 2021

Możemy tworzyć foldery i pod foldery w MS Outlook 2021, aby lepiej organizować wiadomości. Aby utworzyć nowy folder, z poziomu dowolnego folderu naciskamy klawisze CTRL + SHIFT + E, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz folder. Wpisujemy nazwę swojego folderu. Możemy wybrać inne opcje w tym oknie dialogowym, używając klawisza TAB i klawiszy STRZAŁEK. Tworzenie nowego…
Dowiedz się więcej