Jak w dokumencie Word przenosić pojedyncze (samotne) litery z końca wiersza do wiersza następnego?

Można w tym celu wykorzystać funkcje dostępne w oknie „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2019 i 2016. Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola „Znajdź”, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych.…
Dowiedz się więcej