Co zrobić, gdy JAWS lub Fusion nie będą działać z monitorem brajlowskim po użyciu Narratora w systemie Windows 10 ?

Co zrobić, gdy JAWS lub Fusion nie będą działać z monitorem brajlowskim po użyciu Narratora w systemie Windows 10 ?

Po uruchomieniu Narratora wystąpi problem w systemie Windows 10, jeśli Narrator jest skonfigurowany do uzyskiwania dostępu do monitora brajlowskiego. Po wyłączeniu Narratora pojawia się komunikat brajlowski „BRLTTY zatrzymany”, co jest normalne. Ale teraz JAWS, Fusion ani żaden inny czytnik ekranu nie będzie mógł komunikować się z monitorem brajlowskim. Ten problem może wystąpić w przypadku wielu marek lub modeli monitorów brajlowskich, w tym także monitorów Focus. Niestety, Narrator nie zwalnia dostępu do portu monitora brajlowskiego, nawet jeśli nie jest używany. Firma Microsoft została poinformowana o problemie i oczekujemy jego rozwiązania. Jedynym tymczasowym rozwiązaniem jest usunięcie obsługi brajla przez czytnik ekranu Narrator. Po wykonaniu tej czynności monitor brajlowski nie będzie działał podczas korzystania z Narratora Windows. Ale teraz możesz używać swojego monitora brajlowskiego z innym oprogramowaniem czytnika ekranu, takim jak JAWS lub Fusion.

Kroki usuwania obsługi brajla przez Narrator są następujące:

 • Naciśnij klawisz  WINDOWS + I,  aby otworzyć  Ustawienia .
 • Naciśnij raz klawisz TAB , aby przejść do pola listy, a następnie użyj klawisza STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść do aplikacji, a następnie naciśnij SPACJĘ, aby ją wybrać. Aplikacje i funkcje systemu Windows otworzą się domyślnie.
 • Przejdź do  funkcji opcjonalnych, naciskając klawisz TAB i naciśnij klawisz ENTER, aby aktywować łącze.
 • Przejdź do pola listy, naciskając klawisz TAB .
 • Dostępność Obsługa alfabetu brajla będzie prawdopodobnie pierwszą opcjonalną funkcją na liście, ale jeśli tak nie jest, użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ , aby przejść do niej.
 • Naciśnij  klawisz ENTER, aby rozwinąć funkcję Obsługa dostępności brajla i wyświetlić czynności, które można wykonać.
 • Przejdź do przycisku Usuń , a następnie naciśnij klawisz ENTER .
 • Funkcja  Dostępność Obsługa alfabetu brajla po chwili zniknie i zostanie usunięta.
 • Zamknij JAWS lub Fusion.
 • Fizycznie odłącz i ponownie podłącz monitor brajlowski do portu USB.

Powinno to spowodować, że system Windows zainstaluje sterownik Windows dla podłączonego monitora brajlowskiego.

 • Uruchom ponownie JAWS lub Fusion.
 • Jeśli monitor brajlowski nadal nie działa, sterownik LibUSB-1.0 może być nadal zainstalowany nawet po usunięciu obsługi brajla przez Narratora.

Wykonaj poniższe czynności, aby to naprawić i zainstalować sterownik monitora brajlowskiego Focus.

 • Połącz monitor brajlowski Focus z komputerem.
 • Otwórz Menedżer urządzeń, naciskając klawisz Windows +X, a następnie N.
 • Naciśnij klawisz TAB , aby przejść do widoku drzewa urządzeń.
 • Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ,  aby przejść do urządzeń (LibUSB) (WinUSB), a następnie naciśnij  STRZAŁKĘ W PRAWO,  aby je rozwinąć.
 • Naciśnij raz STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby ustawić fokus na LibUSB-1.0: Freedom Scientific Focus Blue .
 • Naciśnij klawisz DELETE . Otworzy się komunikat w oknie dialogowym.
 • Naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć pole zatytułowane „Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia”.
 • Wybierz przycisk Odinstaluj .

Po zakończeniu procesu dezinstalacji istnieje możliwość, że ​​pojawi się komunikat o ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli tak, uruchom ponownie komputer zgodnie z zaleceniami. Jeśli nie, po prostu odłącz monitor brajlowski, odczekaj 5 sekund, a następnie podłącz go ponownie. W tym momencie sterownik Freedom USB powinien pojawić się ponownie w Menedżerze urządzeń, gdy go otworzysz, a JAWS powinien ponownie wyświetlić dane na monitorze brajlowskim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *