Jak przy pomocy JAWS na pulpicie Windows 10 tworzymy skróty do stron internetowych, dokumentów i programów?

Jak przy pomocy JAWS na pulpicie Windows 10 tworzymy skróty do stron internetowych, dokumentów i programów?

Na pulpicie możemy znaleźć ikony, które chcemy usunąć. Aby to zrobić przechodzimy na pulpit, wciskając klawisz Windows + M, wyszukujemy ikonę, którą należy usunąć i otwieramy menu kontekstowe. Przykładowo mamy listę opcji jak pokazano poniżej:

Otwórz
Otwórz lokalizację pliku
Uruchom jako administrator
Podręczne OCR z JAWS
Przypnij do ekranu startowego
Przypnij do paska zadań
Przywróć poprzednie wersje
Wyślij do
Wytnij
Kopiuj
Utwórz skrót
Usuń
Zmień nazwę

Właściwości

Wybieramy z listy 'Usuń’, i wciskamy enter.
Uwaga: Zostanie usunięta z pulpitu tylko sama ikona uruchamiająca dany program, a nie zainstalowany program.

Często musimy wykonać kliknięcie prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie.
Aby to zrobić, musimy anulować bieżące zaznaczenie na pulpicie.
Przechodzimy na pulpit, wciskając klawisz Windows + M, a następnie wciskamy ctrl + klawisz spacji.

JAWS  oznajmia 'Niewybrane’. Teraz otwieramy menu kontekstowe i otrzymujemy poniższą listę opcji:

Widok
Sortuj według
Odśwież
Wklej
Wklej skrót
Właściwości grafiki…
Opcje grafiki
Nowy
Ustawienia ekranu

Personalizuj

Korzystając z opcji dostępnych na tej liście możemy wykonywać wiele ważnych poleceń i zadań. Na przykład możemy tworzyć nowe skróty na pulpicie do wybranych stron internetowych, dokumentów lub programów.

*Proces tworzenia ikony na pulpicie dla witryny internetowej:

 1. Za pomocą domyślnej przeglądarki internetowej (dla mnie to Google Chrome), otwieramy stronę internetową, dla której chcemy utworzyć ikonę skrótu na pulpicie.
 2. Używając skrótu klawiaturowego dla danej przeglądarki przechodzimy do paska adresu, zazwyczaj wciskając Alt + D lub Ctrl + L, i kopiujemy ten adres do schowka, ctrl + C, i zamykamy przeglądarkę.
 3. Przechodzimy na pulpit naciskając klawisz Windows + M, albo klawisz Windows + D.
 4. Naciskamy Ctrl + Spacja, aby anulować bieżące zaznaczenie.
 5. Otwieramy menu kontekstowe
 6. Naciskamy N, aby przejść do podmenu 'Nowy’; podmenu automatycznie się rozwinie.

7. Strzałką w dół przechodzimy do 'Skrót’ i wciskamy enter; otworzy się okno dialogowe tworzenia nowego skrótu.

Tworzenie skrótu
Dla jakiego elementu chcesz utworzyć skrót?
Kreator ten pomaga utworzyć skróty do lokalnych lub sieciowych programów, plików, folderów,
komputerów lub adresów internetowych.
Wpisz lokalizację elementu:
Przeglądaj…
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dalej Anuluj

 1. Zostaniemy poproszeni o podanie lokalizacji elementu. Wklejamy adres URL skopiowanej strony internetowej, naciskając ctrl + V, następnie klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'Dalej’ i naciskamy klawisz Enter.

9. Otworzy się kolejne okno dialogowe

Tworzenie skrótu
Jak chcesz nazwać skrót?
Wpisz nazwę tego skrótu:
Nowy skrót internetowy
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć skrót.

Zakończ Anuluj

Domyślnie system Windows proponuje nazwę 'nowy skrót internetowy’, którą nadpisujemy swoją własną nazwą, przechodzimy do przycisku 'Zakończ’ i wciskamy enter.
Na pulpicie pojawi się nowa ikona skrótu do strony internetowej.

*Proces tworzenia ikony skrótu do dokumentu zapisanego na dysku naszego komputera jest praktycznie identyczny, tylko kroki pierwszy i drugi są inne:

 1. Przechodzimy do lokalizacji, w której znajduje się  plik dokumentu, dla którego chcemy utworzyć ikonę skrótu na pulpicie.
 2. Po ustawieniu kursora na wybranym pliku naciskamy Ctrl + C; kopiujemy do schowka ścieżkę do pliku.
 3. Przechodzimy na pulpit naciskając klawisz Windows + M, albo klawisz Windows + D.
 4. Naciskamy Ctrl + Spacja, aby anulować bieżące zaznaczenie.
 5. Otwieramy menu kontekstowe
 6. Naciskamy N, aby przejść do podmenu 'Nowy’; podmenu automatycznie się rozwinie.

7. Strzałką w dół przechodzimy do 'Skrót’ i wciskamy enter; otworzy się okno dialogowe tworzenia nowego skrótu.

Tworzenie skrótu
Dla jakiego elementu chcesz utworzyć skrót?
Kreator ten pomaga utworzyć skróty do lokalnych lub sieciowych programów, plików, folderów,
komputerów lub adresów internetowych.
Wpisz lokalizację elementu:
Przeglądaj…
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dalej Anuluj

 1. Zostaniemy poproszeni o podanie lokalizacji elementu. Wklejamy skopiowaną wcześniej do schowka ścieżkę do pliku, poleceniem ctrl + V, następnie klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'Dalej’ i naciskamy klawisz Enter.

9. Otworzy się kolejne okno dialogowe

Tworzenie skrótu
Jak chcesz nazwać skrót?
Wpisz nazwę tego skrótu:
nazwa dokumentu
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć skrót.

Zakończ Anuluj

Domyślnie system Windows proponuje nazwę wskazanego dokumentu, którą nadpisujemy swoją własną nazwą lub pozostawiamy bez zmian, przechodzimy do przycisku 'Zakończ’ i wciskamy enter.
Na pulpicie pojawi się nowa ikona skrótu do dokumentu.

*Na koniec utworzymy na pulpicie ikonę skrótu do programu Kontroli głośności systemu Windows. Dzięki temu zmiana głośności różnych kanałów dźwiękowych w systemie jest bardzo szybka. Gdy zostaniemy poproszeni o podanie lokalizacji elementu, po prostu należy wpisać sndvol.exe.

 1. Przechodzimy na pulpit naciskając klawisz Windows + M, albo klawisz Windows + D.
 2. Naciskamy Ctrl + Spacja, aby anulować bieżące zaznaczenie.
 3. Otwieramy menu kontekstowe
 4. Naciskamy N, aby przejść do podmenu 'Nowy’; podmenu automatycznie się rozwinie.

5. Strzałką w dół przechodzimy do 'Skrót’ i wciskamy enter; otworzy się okno dialogowe tworzenia nowego skrótu.

Tworzenie skrótu
Dla jakiego elementu chcesz utworzyć skrót?
Kreator ten pomaga utworzyć skróty do lokalnych lub sieciowych programów, plików, folderów,
komputerów lub adresów internetowych.
Wpisz lokalizację elementu:
Przeglądaj…
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dalej Anuluj

 1. Zostaniemy poproszeni o podanie lokalizacji elementu. W polu edycyjnym wpisujemy sndvol.exe, przechodzimy do przycisku 'Dalej’ i naciskamy klawisz Enter.

7. Otworzy się kolejne okno dialogowe

Tworzenie skrótu
Jak chcesz nazwać skrót?
Wpisz nazwę tego skrótu:
sndvol.exe.
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć skrót.

Zakończ Anuluj

Domyślnie system Windows proponuje nazwę programu do regulacji głośności, czyli sndvol.exe, którą nadpisujemy swoją własną nazwą, na przykład 'regulacja głośności’, przechodzimy do przycisku 'Zakończ’ i wciskamy enter.
Na pulpicie pojawi się nowa ikona skrótu do regulacji głośności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *