Jestem początkującym użytkownikiem JAWS. Jak przy pomocy JAWS nauczyć się obsługi komputera PC z Windows 10? Czy są jakieś poradniki?

Jestem początkującym użytkownikiem JAWS. Jak przy pomocy JAWS nauczyć się obsługi komputera PC z Windows 10? Czy są jakieś poradniki?

Tak, takie poradniki istnieją. Poniżej pierwszy z nich.

Pierwsze kroki z JAWS: Uruchamianie i zamykanie, zatrzymanie mowy, układ klawiatury, polecenia JAWS, pomoc klawiatury, wyszukiwanie poleceń, klawisze skrótów.

Zawartość:

 1. Uruchamianie i zamykanie JAWS
 2. Zatrzymanie mowy JAWS
 3. Różne układy klawiatury.
 4. Zmiana układu klawiatury
 5. Polecenia JAWS Skróty klawiszowe.
 6. Polecenia JAWS będące kombinacją kilku klawiszy
 7. Pomoc klawiatury.
 8. Wyszukiwanie poleceń JAWS
 9. Otwieranie wyszukiwania poleceń JAWS
 10. Konfigurowanie klawiszy skrótów do uruchamiania aplikacji w systemie Windows.

1. Uruchamianie i zamykanie JAWS

Po zainstalowaniu JAWS 2021, program utworzy ikonę o nazwie 'JAWS 2021′, na pulpicie ekranu komputera PC z systemem Windows 10. Jeżeli zainstalujemy JAWS 2020, to na pulpicie znajdziemy ikonę 'JAWS 2020′. Na komputerze możemy mieć zainstalowanych jednocześnie kilka wersji JAWS. Na moim komputerze mam zainstalowane wersje JAWS 2018, aż do JAWS 2021. Przy uruchomionym JAWS przejdźmy na pulpit naciskając klawisz Windows + D. Następnie przejdźmy do ikony JAWS naciskając klawisz J. Domyślnie JAWS podczas instalacji nie przypisuje do tej ikony skrótu klawiszowego. Należy samemu utworzyć taki skrót, który pozwoli uruchamiać JAWS nawet wtedy, kiedy zamkniemy program i nie będziemy mieli udźwiękowionego komputera. Kiedy kursor znajduje się na ikonie JAWS 2021, naciskamy jednocześnie klawisze Alt i Enter, aby otworzyć okno właściwości ikony.

Właściwości: JAWS 2021

Ogólne Zakładka‑ Skrót Zakładka‑ Zgodność Zakładka‑ Zabezpieczenia  Zakładka‑ Szczegóły Zakładka‑ Poprzednie wersje Zakładka‑ Ogólne zakładka Skrót Zgodność Zabezpieczenia Szczegóły Poprzednie wersje JAWS 2021 Typ docelowy: Aplikacja Lokalizacja docelowa: 2021

Element docelowy:  Files\Freedom Scientific\JAWS\2021\jfw.exe”

Rozpocznij w: Klawisz skrótu: brak

Uruchom: Normalne okno

Komentarz:

Otwórz lokalizację pliku Zmień ikonę… Zaawansowane…

OK Anuluj Zastosuj

Jeżeli naciskając klawisz tab przejdziemy do pozycji 'Klawisz skrótu’,  to usłyszymy 'Brak’. Domyślnie do tworzenia skrótu dla ikony 'JAWS 2021′, używamy kombinacji  Ctrl + Alt + J. Należy pamiętać, że klawisz Alt po prawej stronie klawisza spacji,  odpowiada kombinacji klawiszy Ctrl + Alt. Dlatego znajdując się w polu 'Klawisz skrótu’, naciskamy tylko klawisz z literą J. System Windows 10 automatycznie doda kombinację Ctrl + Alt do litery J. Następnie klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'OK’, i naciskamy klawisz enter. Jeżeli na pulpicie mamy kilka ikon dla różnych wersji JAWS, to musimy dla każdej z nich utworzyć inny skrót, na przykład Ctrl + Alt + K, dla JAWS  2020. Po przypisaniu skrótu klawiszowego do ikony JAWS, jeżeli zakończymy program JAWS i głos JAWS zamilkł, to wystarczy nacisnąć prawy Alt + J,  aby ponownie uruchomić program udźwiękawiający JAWS. Teraz wciskając INSERT + J, możemy uaktywnić okno JAWS. Jeżeli JAWS uruchamiany jest w obszarze powiadomień, w zasobniku  systemowym, co nie jest ustawieniem domyślnym, to otworzy się menu  kontekstowe JAWS, w postaci przewijanej listy.

 • Opcje
 • Narzędzia
 • Język
 • Pomoc
 • Informacje…
 • Zakończ

Po liście poruszamy się używając strzałek góra/dół, albo naciskając klawisz z literą, odpowiadającą określonemu elementowi. Na przykład naciskając klawisz z literą 'C’, przejdę do menu Pomoc. Nawigując po liście strzałkami słyszymy, jak JAWS oznajmia litery związane z każdym elementem. Domyślnie JAWS uruchamiany jest w pasku zadań, jako jedna z aplikacji, wtedy po naciśnięciu Insert + J, przejdziemy do okna JAWS. JAWS uruchamiany w pasku zadań jest aplikacją z klasycznym poziomym menu, do którego przechodzimy naciskając klawisz Alt (po lewej stronie klawisza spacji):

JAWS Professional
Opcje Narzędzia Język Pomoc
Wersja JAWS2021.2103.174 ILM
Numer seryjny xxxxx
Należy nacisnąć ALT, pierwszy klawisz po lewej stronie klawisza spacji, aby przejść do głównego paska menu. W dalszej części szkolenia zakładamy, że JAWS uruchamiany jest jako jedna z aplikacji w pasku zadań. Nauczmy się, jak zamknąć JAWS, a następnie uruchomić go ponownie. Są różne sytuacje, w których chciałbyś tak zrobić. Załóżmy na przykład, że ktoś z rodziny lub znajomy chciałby skorzystać z twojego komputera. Konieczne może być zamknięcie JAWS na czas, gdy inni korzystają z komputera, a następnie ponowne uruchomienie JAWS, gdy będziesz chciał ponownie na nim pracować. Istnieje kilka różnych sposobów na zamknięcie JAWS, a pokażę wam oba. Pierwszy sposób jest taki sam, jak zamykanie każdego innego programu, więc możesz nacisnąć klawisze ALT + TAB, aby przejść do okna JAWS, a następnie nacisnąć klawisze ALT + F4, aby zamknąć okno aplikacji.

Głos JAWS:
JAWS Professional.
Teraz wiem, że fokus jest w oknie JAWS. Nacisnąłem klawisze ALT + TAB, aby przełączyć się do okna JAWS, i mogę nacisnąć ALT + F4, skrót klawiszowy do zamknięcia programu, gdy fokus znajduje się w oknie aplikacji. Nacisnę ALT + F4.

Głos JAWS:
ALT + F4. Zamknij JAWS Czy na pewno chcesz zamknąć JAWS?  Naciśnij Enter, aby wyjść lub Escape, aby anulować. OK Anuluj JAWS wyświetli monit i zapyta „Czy na pewno chcesz zamknąć JAWS?” Jeśli chcesz wyjść z JAWS, naciśnij ENTER lub jeśli nie chcesz wychodzić  z JAWS, naciśnij klawisz Escape. Jest też przycisk Anuluj. Jest to w zasadzie komunikat ostrzegawczy, aby upewnić się, że naprawdę chcesz wyjść z JAWS, aby nie zamknąć go przypadkowo, gdy nie miałeś tego zamiaru. Masz dwie możliwości. Mogę nacisnąć ENTER, aby zamknąć JAWS lub mogę nacisnąć klawisz Escape,  aby JAWS pozostał uruchomiony. Nacisnę ENTER, aby teraz zamknąć JAWS.

Głos JAWS:
Enter.
Usłyszałem, że JAWS zaczął mówić, ale za chwilę się wyłączył, więc teraz przestał mówić. Teraz gdybym nacisnął cokolwiek na klawiaturze, wykonał jakiekolwiek polecenia, nic by nie zostało wypowiedziane, ponieważ JAWS nie jest już uruchomiony na komputerze. Teraz musisz wiedzieć, jak uruchomić ponownie JAWS, a możesz to zrobić na kilka różnych sposobów. Możesz przejść do menu Start, aby otworzyć programy. Ale problem polega na tym, że jeśli nie masz uruchomionego JAWS, nie będziesz miał udźwiękowionego komputera, aby wykonać tę akcję. Bardzo trudno jest znaleźć ikonę JAWS na pulpicie, jeśli JAWS nie jest uruchomiony. Podczas instalacji JAWS tworzy na pulpicie ikonę, pozwalającą na jego uruchomienie. Jeżeli przy włączonym JAWS utworzymy do tej ikony skrót klawiszowy, domyślnie jest to prawy Alt + J, to po zakończeniu JAWS, możemy użyć tego skrótu, aby ponownie uruchomić JAWS. Problem pojawia się wówczas, gdy do ikony nie przypisano żadnego skrótu klawiszowego, albo zapomnieliśmy, jaki jest to skrót. Chcę wam pokazać łatwy sposób uruchomienia JAWS, który będzie działał niezależnie od używanej wersji systemu Windows. Jest to bardzo spójny sposób uruchamiania JAWS, nawet jeśli ekran nie jest udźwiękowiony. Możesz wykonać tę sekwencję poleceń klawiszowych i zawsze uruchomi ona JAWS, o ile wiesz, jaki jest numer wersji JAWS, której używasz. Należy otworzyć okno dialogowe Uruchom. Okno dialogowe Uruchom to niewielkie wyskakujące okno dialogowe, w którym można wpisać polecenie, a następnie komputer wykona to polecenie. Jest używany do uruchamiania różnych programów dość często, więc możesz użyć tej koncepcji do uruchomienia JAWS. Sposób otwarcia okna dialogowego Uruchom polega na jednoczesnym naciśnięciu klawisza WINDOWS i litery R. Naciśnij i przytrzymaj klawisz WINDOWS i naciśnij klawisz z literą R, a to zawsze otworzy okno dialogowe Uruchom, niezależnie od używanej wersji systemu Windows.

Przykład:
Nacisnę Klawisz WINDOWS + R. I oczywiście nie mam mowy, ponieważ JAWS nie działa, ale dopóki wykonujesz to polecenie, możesz być pewien, że otworzy się okno  dialogowe Uruchom. Teraz możesz zacząć wpisywać JAWS, Wielkość liter nie ma znaczenia. Następnie wpisujesz numer wersji. Bez znaku spacji po JAWS. Posiadam wersję 2021, dlatego wpisuję 2021 Jeśli używasz innej wersji JAWS, wpisz odpowiedni numer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Uruchomienie JAWS może zająć kilka sekund.

Głos JAWS:
JAWS dla Windows. Teraz, gdy wiem, że JAWS jest uruchomiony, mogę na przykład nacisnąć klawisze ALT + TAB, aby sprawdzić, jakie inne aplikacje są aktywne.

Głos JAWS:
ALT + TAB.

Głos JAWS.
ALT + TAB.

Notatnik.
ALT + TAB.
JAWS Professional.
Ale tak naprawdę JAWS posiada skrót klawiszowy, którego możesz użyć, aby zamknąć JAWS. Nie ma znaczenia, jaki program jest uruchomiony. Nie musisz przełączać się do okna JAWS. Możesz nacisnąć ten skrót klawiszowy w dowolnym czasie i miejscu, o ile oczywiście JAWS jest uruchomiony. Takim skrótem klawiszowym jest INSERT + F4. Klawisz F4 jest klawiszem funkcyjnym, znajdującym się w pierwszym od góry rzędzie klawiszy na klawiaturze desktop. To skrót, który automatycznie wywoła okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz zamknąć JAWS.

Przykład
Zamiast najpierw naciskać ALT + TAB, aby przejść do okna JAWS, a następnie nacisnąć Alt + F4, wystarczy nacisnąć INSERT + F4.

Głos JAWS:
Zamknij JAWS, okno dialogowe. Czy na pewno chcesz zamknąć JAWS?  Naciśnij Enter, aby wyjść lub Escape, aby anulować. OK Anuluj, przycisk Pojawia się okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcę zamknąć JAWS. Ponownie, gdybym zrobił to przez pomyłkę i tak naprawdę nie chciałbym zamknąć JAWS, mógłbym teraz po prostu nacisnąć klawisz Escape, a JAWS działałby normalnie. Nacisnę teraz ENTER. A teraz JAWS znowu zamilkł. Spróbujmy ponownie uruchomić JAWS jeszcze raz, naciskając klawisze WINDOWS + R, a następnie wpisując bez żadnych spacji:JAWS2021 i naciskając klawisz enter. Poczekam kilka sekund i JAWS uruchomi się ponownie.

Głos JAWS:
JAWS dla Windows. Teraz JAWS znowu działa.

2. Zatrzymanie mowy JAWS

Czasami, gdy mówi JAWS, musisz po prostu zatrzymać czytanie zawartości ekranu. Czy to dlatego, że ktoś do Ciebie mówi, czy dzwoni telefon, czy po prostu masz dość słuchania tego, co czyta JAWS. Chcesz się dowiedzieć, co zrobić, aby JAWS przestał mówić. To bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć klawisz CTRL. Jeśli Jaws mówi i naciśniesz klawisz CTRL, natychmiast zatrzymasz głos JAWS. Nie ma też znaczenia, który klawisz CTRL naciśniesz. Na większości klawiatur znajdują się dwa klawisze CTRL, jeden po lewej,  a drugi po prawej stronie, i nie ma znaczenia, który z nich zostanie naciśnięty. Pokrótce to zademonstruję. Nacisnę Klawisz WINDOWS + D, który ustawi fokus na Pulpicie. JAWS zacznie mówić, a następnie nacisnę klawisz CTRL, aby natychmiast go zatrzymać.

Głos JAWS:
Klawisz WINDOWS + D, widok folderów, widok listy …
Gdy tylko wcisnąłem klawisz CTRL, natychmiast zatrzymałem JAWS. Aby JAWS ponownie zaczął mówić, wystarczy nacisnąć polecenie, które zainicjuje mowę, niezależnie od tego, czy będzie to jeden z klawiszy strzałek, czy dowolne polecenie JAWS, którego będziesz się uczyć na  szkoleniu. Jeśli polecenie sprawi, że JAWS zacznie mówić, czytanie zacznie się od nowa. Jeżeli tylko chcesz, aby zatrzymać głos JAWS, wystarczy nacisnąć klawisz CTRL.

3. Różne układy klawiatury.

Istnieją dwa podstawowe układy klawiatur, które możesz napotkać podczas korzystania z komputera:

 • układ desktop lub pełnowymiarowe klawiatury zazwyczaj mające 104 klawisze, z oddzielną klawiaturą numeryczną, zwykle po prawej stronie.
 • układ Laptop lub nieco mniejsze klawiatury wbudowane w obudowę większości laptopów.
  Często można spotkać klawiatury desktop z większym komputerem stacjonarnym lub w stojącej obudowie, na przykład komputer z podłączonym monitorem i być może głośniki, które zwykle znajdują się na stole lub pod biurkiem. Klawiatura laptop jest zwykle wbudowana w laptopa i jest to jedno urządzenie, ale możesz używać klawiatur desktop po podłączeniu ich do laptopów. Niektóre klawiatury laptopów są bardzo podobne do klawiatur desktop. Niektóre klawiatury, pełnowymiarowe lub przenośne, mogą nie mieć klawisza INSERT. Użycie klawisza INSERT omówię później, ale jeśli twoja klawiatura nie ma klawisza INSERT, będziesz musiał również przełączyć ustawienia JAWS na układ klawiatury laptop. Główna różnica polega na tym, czy twoja klawiatura ma klawiaturę numeryczną. Klawiatura numeryczna znajduje się zwykle po prawej stronie klawiatury typu desktop i jest to blok cyfr często używany do wprowadzania informacji liczbowych. Zaprojektowano ją podobnie jak klawiaturę kalkulatora, więc cyfry jeden, dwa i trzy znajdują się na dole; cztery, pięć i sześć  są na środku, a siedem, osiem i dziewięć na górze. Poniżej cyfry 1, 2 i 3, znajduje się cyfra 0, znak kropki i klawisz enter. Kiedy wyłączymy klawisz Num Lock, to klawisz z cyfrą 0, pełni rolę klawisza Insert, natomiast znak kropki pełni rolę klawisza Delete. Wokół nich znajdują się również inne klawisze, takie jak plus, minus,  Home, End, prawy przycisk myszy, lewy przycisk myszy, klawisze strzałek i kilka innych. Aby dokładnie zapoznać się z układem klawiszy, należy włączyć pomoc klawiatury, naciskając klawisz Insert + 1, na części alfanumerycznej. Teraz kiedy naciśniemy dowolny klawisz, JAWS będzie oznajmiał, do czego służą poszczególne klawisze, lecz nie będzie wykonywał poleceń z nimi związanych. Ponowne naciśnięcie INSERT + 1 umożliwi wyjście z pomocy klawiatury. Należy zauważyć, że pomoc klawiatury nie odczytuje pojedynczych klawiszy modyfikatorów, czyli Ctrl, Shift, Alt, klawisz Windows i Insert. Dlatego kiedy włączymy klawisz Num Lock, to JAWS  czyta 'zero’, po naciśnięciu dolnego lewego klawisza na klawiaturze numerycznej, natomiast kiedy wyłączymy Num Lock, to JAWS milczy, kiedy naciśniemy dolny lewy klawisz na klawiaturze numerycznej, a jest to ważny numeryczny Insert. Pomoc klawiatury odczytuje klawisze modyfikatorów w połączeniu z innymi klawiszami. Jeżeli wyłączymy Num Lock, i naciśniemy i przytrzymamy numeryczny Insert, czyli klawisz z cyfrą zero na klawiaturze numerycznej, a następnie naciśniemy klawisz z literą F, to JAWS odczyta nam funkcję tego polecenia.

Głos JAWS:
KLAWISZ JAWS+F Ogłasza nazwę i rozmiar czcionki w miejscu aktywnego kursora. Klawiatura numeryczna, jak wkrótce się przekonasz, jest bardzo ważna dla Ciebie jako użytkownika JAWS.
Jednym z często używanych klawiszy na klawiaturze numerycznej jest  klawisz zero. Klawisz zero, gdy NUM LOCK jest wyłączony, staje się klawiszem Insert, tzw. numeryczny Insert. Klawisz  Insert jest bardzo ważny dla JAWS. Najważniejszą rzeczą, którą należy najpierw ustalić, jest typ posiadanej  klawiatury, aby można było ustawić JAWS do pracy w tym trybie klawiatury, zarówno w układzie desktop, jak i laptop. JAWS nie rozpoznaje automatycznie, jakiego typu klawiatury używasz, więc musisz to ustawić ręcznie. Większość klawiatur laptopów nie będzie mieć klawiatury numerycznej, chociaż niektóre modele laptopów mają te klawiatury. Zazwyczaj są to laptopy szerokoekranowe, ponieważ większość klawiatur laptopów po prostu nie ma wystarczająco dużo miejsca na klawiaturę numeryczną. Jednak w rzeczywistości jeśli chcesz, możesz kupić zewnętrzną klawiaturę numeryczną USB jako oddzielny element u większości dostawców sprzętu komputerowego. Ale nie martw się, jeśli twoja klawiatura nie ma klawiatury numerycznej, dlatego że w takim przypadku JAWS można ustawić na układ klawiatury laptop i nigdy nie będziesz musiał używać klawiszy na klawiaturze numerycznej.

4. Zmiana układu klawiatury

Jeśli stwierdzisz, że używasz klawiatury laptop, a nie tradycyjnej klawiatury w stylu desktop z klawiaturą numeryczną, musisz ustawić JAWS na układ klawiatury laptop. Domyślnie po zainstalowaniu JAWS jest automatycznie ustawiany na układ klawiatury desktop. Jeśli używasz klawiatury desktop, nie musisz nic zmieniać w JAWS. Musisz to zmienić tylko wtedy, gdy używasz klawiatury w układzie laptop. Pokażę teraz, jak zmienić ustawienia JAWS na układ klawiatury laptop, jeśli używasz laptopa. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego PC, możesz po prostu pominąć tę sekcję, chyba że chcesz wiedzieć, jak to się robi na wypadek, gdybyś musiał później skorzystać z laptopa. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest przejście do okna JAWS, więc musisz nacisnąć i przytrzymać klawisze ALT + TAB. Przytrzymaj klawisz ALT, który znajduje się po lewej stronie spacji, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż usłyszysz

Głos JAWS:
„JAWS Professional/Home”.
Gdy usłyszysz, że mówi JAWS, zwolnij klawisz ALT i fokus powinien znaleźć się w oknie JAWS. Teraz, gdy fokus znajduje się w oknie JAWS, będziesz musiał raz nacisnąć lewy klawisz ALT. Pamiętaj, że zazwyczaj po obu stronach spacji znajduje się klawisz ALT. Powinieneś usłyszeć, jak głos JAWS mówi: „Pasek menu, opcje”. Naciśnij klawisz strzałki w dół jeden raz. Teraz powinieneś usłyszeć, że fokus znajduje się na elemencie o nazwie  Podstawowe. Gdy fokus znajdzie się na elemencie Podstawowe, naciśnij klawisz ENTER. Otworzy się okno dialogowe Ustawienia podstawowe, z kilkoma różnymi opcjami.

Ustawienia podstawowe

 1. Komunikaty samouczka
 2. Klawisze dostępu
 3. Automatyczne uruchamianie JAWS
 4. Pytaj o potwierdzenie przy wychodzeniu z JAWS
 5. Uruchom JAWS w zasobniku systemowym
 6. Pokazuj Wirtualną przeglądarkę na ekranie
 7. Układ klawiatury

Skorzystanie z tego pola kombi pozwala wybrać żądany układ klawiatury. Dostępne opcje to desktop, laptop i kinesis. Skróty klawiszowe JAWS  korzystają niekiedy z klawiszy numerycznych, znajdujących się zazwyczaj po prawej stronie klawiatury. Większość komputerów typu laptop nie ma klawiatury numerycznej, dlatego JAWS udostępnia zastępczy układ klawiatury zwany laptop. Jeśli klawiatura posiada blok numeryczny, należy wybrać opcję desktop. Użytkownicy posiadający którąś z klawiatur Kinesis, powinni wybrać układ kinesis, obsługujący funkcje oferowane przez te klawiatury. Jeśli klawiatura nie posiada bloku numerycznego, należy wybrać układ laptop. Parametry systemu Windows OK Anuluj Twoje ustawienia JAWS mogą być inne niż moje. Nie martw się o to teraz. Porozmawiamy dużo więcej o oknach dialogowych, a nawet omówimy tutaj  niektóre z tych ustawień. Teraz jednak chcę, abyś nacisnął klawisz TAB kilka razy, aż usłyszysz komunikat Układ klawiatury”. Domyślnie jest ustawiona pierwsza opcja, czyli „Desktop”. Jeśli jednak korzystasz z klawiatury laptop, wystarczy jeden raz nacisnąć klawisz STRZAŁKA W DÓŁ. Usłyszysz, jak JAWS powie „laptop”. Teraz ustawiłeś JAWS do pracy w układzie klawiatury laptop i możesz po prostu nacisnąć klawisz ENTER. Okno dialogowe zamyka się i znika, a teraz JAWS jest ustawiony na układ laptop. Zamierzam przełączyć się z powrotem na układ desktop, naciskając ponownie tę kombinację klawiszy. ALT + O, a następnie klawisz ENTER na pozycji Podstawowe. Zamiast naciskać kilka razy klawisz tab, Możesz także nacisnąć ALT i literę L (lucyna), aby przejść bezpośrednio do pola kombi „Układ klawiatury”. ALT + L. Nacisnę strzałkę W GÓRĘ, aby zmienić układ z powrotem na desktop. A potem nacisnę ENTER.

5. Polecenia JAWS – skróty klawiszowe.

W miarę postępów w tym szkoleniu wiele razy będziesz naciskać kombinacje kilku klawiszy, aby uruchomić polecenia JAWS. Oznacza to, że będziesz naciskać kilka klawiszy jednocześnie. Jednym z klawiszy, których będziesz często używać, jest klawisz JAWS. Klawisz JAWS jest terminem ogólnym, który zwykle odnosi się do jednego z dwóch klawiszy. Może odnosić się do klawisza INSERT. Jeśli JAWS jest w układzie klawiatury laptop, dotyczy to klawisza CAPS LOCK. W tym miejscu pojawiają się pewne różnice między klawiaturami w układzie laptop i komputerów desktop. Dlatego musisz zmienić ustawienia JAWS, aby używać układu klawiatury laptop, jeśli używasz laptopa. Porozmawiajmy najpierw o klawiaturze desktop. Na klawiaturze komputera desktop mamy klawisz Insert, a dokładnie mamy dwa klawisze Insert. Podstawowy klawisz Insert, zwykle znajduje się w bloku sześciu klawiszy, położonych bezpośrednio nad klawiszami strzałek. Te klawisze dodatkowe znajdują się między klawiaturą numeryczną a klawiaturą główną. Inne klawisze w tym bloku sześciu to page up, page down, home, end i delete. Jednak klawisz Insert zazwyczaj znajduje się w lewym górnym rogu tego  bloku sześciu klawiszy. Czasami trudno jest znaleźć klawisz Insert. Jedną z dobrych rzeczy w JAWS jest to, że przejmuje kontrolę nad klawiaturą numeryczną, kiedy wyłączymy klawisz NUM LOCK. W takim przypadku możesz użyć różnych klawiszy na klawiaturze numerycznej w ich alternatywnym stanie. Większość klawiszy NUM LOCK działa podwójnie jak inne klawisze, gdy NUM LOCK jest wyłączony. Na przykład cztery na klawiaturze numerycznej, jeśli NUM LOCK jest wyłączone, działają jak strzałka w lewo. Sześć działa jak strzałka w prawo. Dwa działa jak strzałka w dół. Osiem działa jak strzałka w górę. Jednak ten, który teraz nas interesuje, to klawisz zero. Klawisz zero działa jak klawisz insert, gdy NUM LOCK jest wyłączony. I znowu, domyślnie JAWS wyłącza klawisz NUM LOCK zaraz po uruchomieniu JAWS. Nie musisz tego robić samodzielnie.Insert lub klawisz cyfry zero na KLAWIATURZE numerycznej jest łatwy do znalezienia, ponieważ znajduje się w jej lewym dolnym rogu i jest dwa razy szerszy. Znajduje się bezpośrednio pod cyfrą jeden i dwa i ma szerokość dwóch klawiszy, dzięki czemu łatwiej go znaleźć. Możesz użyć kciuka do przytrzymania klawisza Insert, albo palca wskazującego lub środkowego prawej ręki. Na przykład skrót klawiszowy, którego będziesz często używać, to Insert i litera T, jak Tadeusz. INSERT + T czyta tytuł aktualnie otwartego okna. Możemy nacisnąć i przytrzymać klawisz INSERT palcem środkowym prawej ręki, a następnie nacisnąć literę T, palcem wskazującym lewej ręki.

Głos JAWS:
Tytuł to JAWS Professional.
Teraz, jako bardziej ogólne określenie, nazwiemy go klawiszem JAWS. Powodem, dla którego nazywam go klawiszem JAWS, jest to, że jeśli używasz JAWS w układzie laptop, w rzeczywistości nie musisz używać klawisza Insert. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie laptopy mają klawisz Insert. Gdybym używał JAWS i nie miałbym klawisza Insert, to jak mógłbym wcisnąć  INSERT + T? Cóż, odpowiedzią jest zmiana ustawień JAWS na układ klawiatury laptop. W układzie klawiatury laptop mogę użyć klawisza CAPS LOCK zamiast klawisza insert. Każda klawiatura posiada klawisz CAPS LOCK. Teraz wiesz, że masz klawisz, którego możesz używać jako klawisza JAWS. Na przykład, jeśli JAWS jest w układzie klawiatury laptop i chcesz przeczytać tytuł okna uruchomionego programu, należy nacisnąć i przytrzymać CAPS LOCK z literą T. Ale jak teraz wpisywać wielkie litery? Jeśli używam JAWS w układzie klawiatury laptop, i chcę użyć CAPS LOCK, aby wszystkie litery były wielkie, to co mam zrobić? Wszystko, co musisz zrobić, to szybko nacisnąć klawisz CAPS LOCK dwa razy, co spowoduje włączenie lub wyłączenie klawisza CAPS LOCK. Wcisnę szybko klawisz CAPS LOCK dwa razy.

Głos JAWS:
CAPS LOCK włączony.
JAWS oznajmia, że CAPS LOCK jest włączony. Jeśli chcę z powrotem wyłączyć CAPS LOCK, wszystko, co muszę zrobić, to ponownie dwukrotnie nacisnąć klawisz CAPS LOCK.

Głos JAWS:
CAPS LOCK wyłączony.
Ale jeśli naciśniesz go tylko raz lub naciśniesz i przytrzymasz, będzie działał jak klawisz Insert.

6. Polecenia JAWS będące kombinacją kilku klawiszy

Wiele poleceń klawiszowych, które będziesz wykonywać, wymaga naciśnięcia więcej niż tylko jednego klawisza. Na przykład może być konieczne przytrzymanie jednego, dwóch, a czasem nawet trzech klawiszy modyfikujących, a następnie naciśnięcie innego klawisza, takiego jak litera, cyfra lub klawisz funkcyjny. Termin „klawisz modyfikujący” oznacza klawisz, który należy przytrzymać i nacisnąć w połączeniu z innym klawiszem. Na przykład, gdy wpisujesz wielką literę T, przytrzymujesz klawisz SHIFT podczas naciskania litery T, co czyni ją wielką literą, w przeciwieństwie do samego naciśnięcia klawisza T. W tym przypadku klawisz Shift jest klawiszem modyfikującym. Innym przykładem klawisza modyfikującego jest klawisz ALT. Gdy musimy nacisnąć ALT i literę F, to naciskam i przytrzymuję klawisz ALT i naciskam literę F, a następnie zwalniam je razem. Jest kilka różnych klawiszy modyfikujących i omówię je pokrótce. Klawisz ALT, klawisz CTRL, klawisz SHIFT, klawisz WINDOWS i oczywiście klawisz JAWS, którym może być Insert lub CAPS LOCK, w zależności od ustawionego układu klawiatury. Dla przykładu podam polecenie JAWS, które używamy dość często. Tym poleceniem JAWS jest klawisz JAWS plus T, jak Tadeusz. Polecenie odczytuje tytuł aktualnie aktywnego okna. Kiedy użyjesz tego polecenia, JAWS powie „Tytuł”, a następnie powie nazwę otwartego okna. Aby wykonać polecenie, najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz JAWS, czyli klawisz CAPS LOCK lub klawisz Insert, a następnie naciśnij literę  T, a na koniec zwolnij jednocześnie oba klawisze.

Głos JAWS:
Tytuł JAWS Professional.
Oznacza to, że aktualnie aktywnym programem jest okno JAWS. To polecenie informuje, który program jest aktualnie aktywny. Innym przykładem użycia klawisza modyfikującego może być Klawisz JAWS + F12. To jest polecenie, które odczyta czas, więc najpierw przytrzymaj klawisz  JAWS, INS lub CAPS LOCK, a następnie naciśnij klawisz F12, a następnie zwolnij je razem.

Przykład
Głos JAWS:
14:18.
Mamy polecenie JAWS + T, aby odczytać bieżący tytuł okna i polecenie  JAWS + F12, aby odczytać bieżącą godzinę. Innym poleceniem, którego będziesz często używać, jest polecenie czytaj linię. Jest to polecenie, które spowoduje, że JAWS przeczyta tekst w linii, w  której znajduje się kursor. Jeśli jesteś w menu, naciśnięcie polecenia czytaj linię spowoduje odczytanie bieżącej pozycji menu. Jeśli fokus znajduje się w dokumencie, stronie internetowej, e-mailu lub jakimś tekście, naciśnięcie polecenia czytaj linię spowoduje odczytanie bieżącego wiersza tekstu. Jest to często używane polecenie. Polecenie czytaj linię, to Klawisz JAWS + STRZAŁKA W GÓRĘ. Sprawdzamy, czy kursor lub fokus systemu znajduje się w oknie JAWS, naciskając klawisz JAWS plus T. Teraz naciskamy Klawisz JAWS + STRZAŁKA W GÓRĘ.

Głos JAWS:
Wersja JAWS 2021.2103.174 ILM
Śmiało korzystaj z polecenia czytaj linię, a możesz użyć tego polecenia w dowolnym miejscu i zacząć uczyć się, co robi i jak jest pomocne. Na koniec przykład polecenia JAWS, które korzysta z klawiszy modyfikujących, i jest poleceniem znacznie bardziej złożonym. JAWS umożliwia tymczasową lub trwałą zmianę tempa czytania dla bieżącego głosu. Możesz zmienić tempo głosu JAWS, czyli zwiększyć lub zmniejszyć szybkość czytania głosu JAWS. Porozmawiam o tym więcej później, kiedy zaczniemy pracować z Kreatorem  uruchamiania. Ale chcę pokazać to polecenie teraz, ponieważ niektórzy z was już teraz zechcą zmienić tempo głosu JAWS, aby go trochę przyspieszyć lub spowolnić, a to da wam szansę na poćwiczenie używania klawiszy modyfikatorów. Trwale zmniejsz tempo głosu ALT + Klawisz WINDOWS + CTRL + PAGE DOWN Trwale zwiększ tempo głosu ALT + Klawisz WINDOWS + CTRL + PAGE UP

Uwaga: JAWS oznajmia „wolniej” lub „szybciej” przy każdym użyciu powyższych skrótów. To dużo klawiszy do naciśnięcia. W tym przypadku klawisze modyfikujące to CTRL, klawisz WINDOWS i ALT, a następnie należy nacisnąć klawisz Page Up, aby przyspieszyć głos, lub klawisz Page Down, aby spowolnić tempo głosu. To, co chcę zrobić, aby wykonać to polecenie, to przytrzymać lewą ręką CTRL + KLAWISZ WINDOWS + ALT. Użyję trzech palców na mojej lewej dłoni. Naciskam i przytrzymuję te trzy klawisze modyfikatorów, a potem palcem prawej ręki naciskam klawisz Page Up.

Głos JAWS:
Szybciej.
Szybciej.
Ponieważ nadal przytrzymuję klawisz CTRL, WINDOWS i ALT za każdym razem,  gdy naciskam Page UP, szybkość głosu JAWS przyspieszy, a JAWS powie: „Szybciej”. Wykonam to samo polecenie, ale tym razem użyję klawisza Page Down.

Głos JAWS:
Wolniej.
Wolniej.
JAWS spowalnia tempo głosu. Tak więc CTRL + WINDOWS + ALT + Page Down spowalnia szybkość głosu. To trwała zmiana. Kiedy używasz tego klawisza do zwiększania lub zmniejszania szybkości mowy, ta zmiana pozostaje trwała. JAWS zapisuje tę zmianę. Jeśli uważasz, że musisz zmienić szybkość głosu, zrób to teraz za pomocą  CTRL + WINDOWS + ALT + Page Down lub CTRL + WINDOWS + ALT + Page UP.

7. Pomoc klawiatury.

Mamy osobny moduł o różnych typach pomocy JAWS, którą omówimy w dalszej części tego szkolenia. Ale na razie chciałbym pokazać, jak używać jednej z nich, która pozwala na naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze i po prostu pozwala JAWS ogłosić, jaki to klawisz i co robi. Chcę poświęcić teraz kilka minut i porozmawiać o trybie pomocy klawiatury w JAWS. Jest to funkcja JAWS, która pozwala ćwiczyć różne polecenia klawiszowe i różne kombinacje klawiszy na klawiaturze, a JAWS powie ci, co właśnie nacisnąłeś, ale tak naprawdę nic nie zrobisz. To świetny sposób na ćwiczenie bez obawy o przypadkowe usunięcie czegoś lub uszkodzenia systemu Windows. Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz lub kombinację klawiszy, JAWS  powie jaki to klawisz lub ich kombinacja. oraz opisze polecenie JAWS związane z klawiszem lub ich kombinacją, ale w rzeczywistości nie wykona żadnych poleceń. Aby włączyć tę funkcję, najpierw naciśnij klawisz JAWS i cyfrę jeden w rzędzie liczb.Teraz nacisnę Klawisz JAWS + 1.

Głos JAWS:
Pomoc klawiatury włączona.
Usłyszałem, jak JAWS mówi „Pomoc klawiatury włączona”. Teraz wiem, że ta funkcja jest włączona. Kiedy nacisnę teraz dowolny klawisz, usłyszę, jak JAWS mówi mi, co to za klawisz. Na przykład nacisnę literę F.

Głos JAWS:
F.
JAWS mówi F, ale żadna litera F, nie została wpisana na ekranie. Nacisnę literę T. JAWS: T. Ponieważ naciskam różne litery, nawet inne klawisze, takie jak niektóre klawisze funkcyjne w górnej części klawiatury, JAWS informuje mnie,  jakie klawisze naciskam.

Głos JAWS:
F7.
F6.
F8.
JAWS mówi mi, jakie są to klawisze. A jeśli ten klawisz zostałby przypisany do zrobienia czegoś w JAWS, to  też by mi o tym powiedział. Spróbujmy jeszcze kilku. JAWS: Escape.
Wykonuje standardowe polecenie Escape systemu Windows. Nacisnąłem klawisz Escape, a następnie JAWS mówi mi, że wykonuje standardowe polecenie Escape. Cóż, powiedzmy, że mogę szukać klawisza Home lub End. Zobaczę, czy mogę to znaleźć.

Głos JAWS:
Zrzut ekranu.
Nie. To był Print screen.

Głos JAWS:
Home.
Wysyła polecenie home do aktywnego kursora. Aha. Tu jest. JAWS powiedział: „Home”, a potem powiedział: „Wysyła polecenie home do aktywnego kursora”. Możesz nawet użyć pomocy klawiatury, aby spróbować nacisnąć wiele kombinacji klawiszy. Rozmawialiśmy już o tym, że wiele poleceń JAWS może wymagać naciśnięcia dwóch, trzech lub nawet czterech klawiszy naraz, aby wykonać polecenie. Może to być sposób na ćwiczenie takich poleceń bez obawy przypadkowego zepsucia czegokolwiek. Na przykład mogę spróbować nacisnąć CTRL + SHIFT + T, co nic nie robi, ale to tylko sposób na ćwiczenie. Nacisnę prawą ręką i przytrzymam klawisz CTRL i SHIFT, a następnie wcisnę literę T.

Głos JAWS:
CTRL + SHIFT + T.
Kolejną wspaniałą rzeczą w trybie pomocy klawiatury jest to, że naciskasz różne polecenia JAWS, zamiast wykonywać polecenie, JAWS po prostu powie ci, co zrobi to polecenie. Na przykład polecenie Klawisz JAWS + F12 to polecenie podaję godziny. JAWS powie ci czas na twoim komputerze. Jeśli nacisnę go teraz, gdy włączona jest Pomoc klawiatury, JAWS daje więcej informacji.

Głos JAWS:
Klawisz JAWS + F12 podaję godzinę.
JAWS mówi mi, co robi to polecenie, ale oczywiście w rzeczywistości nie wykonuje żadnych działań. Kolejny to klawisz JAWS i litera T, która powie mi tytuł aktualnie uruchomionego programu. Nacisnę teraz INSERT + T w trybie pomocy klawiatury.

Głos JAWS:
Klawisz JAWS + T odczytuje tytuł aktywnego okna w aplikacji lub sam tytuł aplikacji. JAWS ponownie mówi mi, co by zrobiło to polecenie, gdybym nie był w  trybie pomocy klawiatury. To świetny sposób na ćwiczenie różnych poleceń klawiszowych bez obawy,  że coś się stanie. A kiedy skończysz ćwiczyć i będziesz gotowy, aby wrócić do normalnego korzystania z komputera, musisz wyłączyć tryb pomocy klawiatury. Możesz to zrobić, ponownie naciskając INSERT + 1 w rzędzie liczb.

Głos JAWS:
Pomoc klawiatury wyłączona.
JAWS powie: „Pomoc klawiatury wyłączona”, a teraz mogę normalnie korzystać z komputera.

8. Wyszukiwanie poleceń JAWS

JAWS oferuje wiele skrótów klawiszowych umożliwiających wykonanie różnych poleceń. Wiele z tych poleceń można wykonać z dowolnego miejsca w Windows, np. czytanie tytułu okna lub bieżącej linii, a inne polecenia są dostępne jedynie w określonych aplikacjach, takich jak Microsoft Word lub Google Chrome. Istnieją nawet polecenia JAWS, które można wykonać używając elementów sterujących monitora brajlowskiego, oczywiście, jeśli używasz JAWS z monitorem brajlowskim. I chociaż istnieją polecenia, które przez większość użytkowników JAWS są używane codziennie, np. czytanie bieżącej linii (INSERT + STRZAŁKA W GÓRĘ) lub czytanie tytułu bieżącego okna (INSERT + T), to są też polecenia, z których nawet zaawansowani użytkownicy nie korzystają zbyt często i trzeba je wyszukać. Niektóre polecenia, zwłaszcza te, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie są szczególnie trudne do zapamiętania. Funkcja wyszukiwania poleceń umożliwia wpisanie części lub całości opisu polecenia, którego skrótu klawiszowego nie pamiętamy. JAWS wyświetli wszystkie polecenia, które będą spełniać kryteria wyszukiwania, opis funkcji, oraz wszystkie przypisane skróty klawiszowe, łącznie z poleceniami brajlowskimi, o ile monitor brajlowski jest aktualnie podłączony. Na przykład, możesz chcieć znaleźć polecenia do pracy z formułami w Excelu. Zamiast otwierania tematu Pomocy JAWS do Excel i wyszukiwania wśród wszystkich dostępnych skrótów klawiszowych, albo uruchamiania pomocy klawiatury (INSERT + 1) i naciskania różnych kombinacji klawiszy aż znajdziesz ten poprawny, możesz otworzyć okno Wyszukiwanie poleceń JAWS, gdy Excel ma fokus, wpisać „formuły” w polu edycyjnym wyszukaj, a następnie przejrzeć listę wszystkich skrótów klawiszowych odnoszących się do pracy z formułami. Podobnie, jeśli przeglądasz strony internetowe i chcesz znaleźć skrót klawiszowy do wyświetlania listy nagłówków bieżącej strony (INSERT + F6), możesz otworzyć okno Wyszukaj polecenie JAWS z przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge, wpisać w polu edycyjnym wyszukaj „lista nagłówków”, a to polecenie zostanie wyświetlone jako pierwszy wynik.

9. Otwieranie wyszukiwania poleceń JAWS

Istnieje kilka sposobów otwierania wyszukiwania poleceń JAWS: Aby wyszukać polecenie, wciśnij INSERT + SPACJĘ, następnie J, by otworzyć okno Wyszukaj polecenia JAWS. Alternatywnie, możesz wybrać Wyszukaj polecenia z okna Uruchom Menedżera  JAWS (INSERT + F2) lub z menu Narzędzia JAWS. Zostanie otwarte okno HTML z kursorem w polu edycyjnym. Jeśli tryb formularzy jest ustawiony na automatyczny lub półautomatyczny, to tryb formularzy zostanie uaktywniony, gdy pole edycyjne otrzyma fokus. Zacznij pisać opis polecenia, którego poszukujesz, a pole z wynikami poniżej będzie automatycznie aktualizowane. Podczas pisania, pierwszy wynik na liście będzie oznajmiany automatycznie. Po zakończeniu wpisywania polecenia, wciśnij TAB, aby przejść do listy wyników.

Uwaga: Jeśli automatyczny tryb formularzy jest ustawiony na ręczny, to zanim rozpoczęte zostanie pisanie w polu edycyjnym, będzie trzeba najpierw wcisnąć ENTER, by uaktywnić tryb formularzy.

Ponieważ jest to okno HTML, to do przeglądania wyników można używać standardowych skrótów klawiszowych. Nazwa każdego polecenia razem z pierwszym skrótem klawiszowym jako nagłówek, więc można szybko przechodzić pomiędzy wynikami, używając klawiszy szybkiej nawigacji H oraz SHIFT + H. Gdy odnalezione zostanie właściwe polecenie, należy wcisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść do krótkiego opisu informującego o funkcji tego polecenia oraz o wszystkich dodatkowych skrótach, którymi można wykonać to polecenie. Mogą to być zwykłe skróty, skróty warstwowe oraz brajlowskie. Jeśli konkretne polecenie posiada skrót brajlowski, ale jeśli podczas wyszukiwania monitor brajlowski nie jest podłączony, skróty brajlowskie nie będą wyświetlane. Każde polecenie JAWS i jego skrót klawiszowy jest też wyświetlany jako łącze. Pozwala to wcisnąć ENTER na nagłówku z nazwą polecenia lub na dowolnym łączu ze skojarzonym skrótem klawiszowym, by zamknąć okno Wyszukaj polecenia JAWS i aktywować polecenie. Można też zamknąć to okno wciskając ALT + F4 lub klawisz Escape.

Uwaga: Po wykonaniu wyszukiwania poleceń JAWS, wyniki wyszukiwania będą zawierać jedynie skróty klawiszowe JAWS. Skróty klawiszowe Microsoft Windows, takie jak CTRL + A do zaznaczania wszystkiego, nie znajdują się wśród wyników wyszukiwania. Otworzę Microsoft Excel, aby zademonstrować wyszukiwanie poleceń. Otworzę teraz Wyszukiwanie poleceń za pomocą polecenia warstwowego INSERT + SPACJA, a następnie J. Słyszę dźwięk „pop” wskazujący, że tryb warstwowy dla JAWS jest włączony, a teraz nacisnę klawisz J, dla wyszukiwania poleceń JAWS. Po uruchomieniu wyszukiwania poleceń JAWS otwiera się okno HTML z fokusem w polu edycji. Jeśli Tryb formularzy jest ustawiony na Auto lub Półautomatyczny, Tryb formularzy jest aktywowany, gdy pole edycji staje się aktywne. Rozpocznij wpisywanie opisu szukanego polecenia, a obszar wyników w dolnej części okna zostanie automatycznie zaktualizowany. Podczas wpisywania pierwszy wynik na liście jest odczytywany automatycznie. Wpiszę „komentarz” bez cudzysłowów w polu edycji. Otworzy się okno jak poniżej:

Wyszukaj:
Edytuj komentarz. Szift + F2
Użyj tego skrótu, aby edytować lub dodać komentarz do bieżącej komórki.  Nie używaj menu kontekstowego, ponieważ zwykłe polecenie edytuj pole nie jest czytane w nowoczesnych wersjach Excela i Windows. Czytaj komentarz komórki. Alt + Szift + Apostrof Odczytuje komentarz przypisany do komórki (jeżeli jest dostępny). Na monitorze brajlowskim, komentarz jest wyświetlany jako wiadomość błyskawiczna. Jeśli skrót zostanie wciśnięty szybko dwa razy, to komentarz jest wyświetlany w wirtualnej przeglądarce, tak więc można go  przeglądać liniami, słowami i znakami. Lista komórek z komentarzami. Kontrol + Szift + Apostrof Wyświetla listę komórek z komentarzami bieżącego skoroszytu i pozwala przejść do wybranej komórki.

Nawigacja w oknie wyszukiwania poleceń JAWS
Ponieważ jest to okno HTML, możesz użyć standardowych poleceń czytania, aby przejrzeć wyniki. Każda nazwa polecenia wraz z najczęściej wykonywanym skrótem klawiszowym jest wyświetlana jako nagłówek, dzięki czemu można szybko przechodzić między wynikami za pomocą klawiszy szybkiej nawigacji H i SHIFT + H. Pokażę to teraz. nacisnę literę H. Nacisnę jeszcze raz literę H. Po zlokalizowaniu żądanego polecenia naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby przejść do krótkiego opisu działania polecenia i wszelkich dodatkowych skrótów klawiszowych, których można użyć do wykonania polecenia. Nacisnę STRZAŁKĘ W DÓŁ. Lista obejmuje zwykłe polecenia, polecenia warstwowe i brajlowskie. Wyniki wyszukiwania poleceń JAWS są specyficzne dla aktualnie aktywnej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz aplikację Notatnik, i wpiszesz „Wykres” w polu edycji dla wyszukiwania poleceń JAWS, polecenia dotyczące wykresów nie pojawią się w wyszukiwaniu. Zwróć również uwagę, że polecenia dla określonych aplikacji zawsze pojawiają się na górze listy, a bardziej typowe polecenia domyślne pojawiają się na dole listy. Nacisnę klawisz Escape, aby zamknąć wyszukiwanie poleceń JAWS. I zamknę arkusz Excel. Jeśli poprosi o zapisanie zmian, wybieram nie.

10. Konfigurowanie klawiszy skrótów do uruchamiania aplikacji w systemie Windows.

Co to jest klawisz skrótu?
Klawisz skrótu, czasami nazywany gorącym klawiszem, to kombinacja klawiszy, której można używać do uruchamiania aplikacji na komputerze. Dlaczego posiadanie klawisza skrótu może być przydatne?
Posiadanie klawiszy skrótów do uruchamiania ulubionych aplikacji  sprawia, że praca z komputerem jest szybsza i łatwiejsza. Zamiast przeszukiwać menu Start lub wpisywać nazwę pliku i ścieżkę w oknie dialogowym Uruchamianie systemu Windows w celu wyszukania aplikacji, po prostu naciśnij przypisany klawisz skrótu, aby szybko uruchamiać aplikacje. Utwórzmy klawisz skrótu do uruchamiania programu JAWS, ale możesz podobnie utworzyć skrót do uruchamiania prawie każdej innej aplikacji.

 • Naciśnij Klawisz WINDOWS + D lub Klawisz WINDOWS + M, aby zminimalizować wszelkie otwarte aplikacje i ustawić fokus na Pulpicie.
 • Następnie przejdź do ikony na pulpicie, do której chcesz dodać kombinację klawiszy skrótu. W tym przykładzie nacisnę literę J, aby przejść do ikony JAWS na pulpicie Windows.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pulpicie, a następnie wybierz Właściwości. Alternatywnie naciśnij klawisze ALT + ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości zawierające kilka zakładek, z fokusem na zakładce Skrót.
 • Kliknij lewym przyciskiem myszy w polu edycji Klawisz skrótu lub naciśnij dwukrotnie klawisz TAB, aby przejść do pola edycji Klawisz skrótu.
 • Następnie po prostu naciśnij literę, której chcesz użyć.

System Windows automatycznie dodaje klawisze CTRL i ALT do litery, aby utworzyć trzyliterową kombinację klawiszy.

Uwaga: Klawisz Alt po prawej stronie spacji, odpowiada kombinacji Ctrl + Alt.
W tym przykładzie nacisnę literę J. Możesz ponownie odczytać zawartość dowolnej kontrolki, naciskając klawisz JAWS + TAB. Następnie naciśnij ENTER lub kliknij przycisk OK. W zależności od ustawionego poziomu zabezpieczeń może być konieczne podanie uprawnień administratora. Nacisnę ENTER. Okno dialogowe Właściwości zostanie zamknięte. Teraz użyj klawisza skrótu, aby uruchomić aplikację. To wszystko! Gdy aplikacja nie jest uruchomiona, spróbuj nacisnąć utworzoną kombinację klawiszy, aby ją uruchomić. Najpierw nacisnę INSERT + F4, aby zamknąć JAWS. Nacisnę ENTER. Program JAWS jest zamknięty i nie słychać głosu JAWS. Nacisnę teraz prawy Alt + J, aby uruchomić JAWS.

Głos JAWS:
JAWS Professional.
JAWS został ponownie uruchomiony.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *