Czy w JAWS można wyłączyć ogłaszanie żywych regionów na stronie pompejanska.rosemaria.pl?

Tak, można. Można tę opcję włączyć lub wyłączyć indywidualnie dla każdej strony osobno. Informacje pomocnicze JAWS pozwala na dostosowanie jego działania na trzech różnych poziomach: Ustawienia domyślne, które działają dla wszystkich aplikacji, o ile dla konkretnej aplikacji ustawienia nie zostały skonfigurowane indywidualnie. Ustawienia dla konkretnej aplikacji, które przysłaniają ustawienia domyślne i pozwalają je zmodyfikować tylko…
Dowiedz się więcej