Czy można wyciszyć JAWS podczas konferencji na platformie Zoom lub Microsoft Teams?

Czy można wyciszyć JAWS podczas konferencji na platformie Zoom lub Microsoft Teams?

Tak, można, służą do tego nowe warstwowe skróty klawiszowe do dostosowywania poziomu głośności JAWS 2021 i systemu Windows 10.

Wielu użytkowników korzystających z aplikacji do prowadzenia konferencji, takich jak Zoom i Teams, poruszyło problem zmiany głośności JAWS podczas spotkania lub webinaru w czasie próby nawigacji w innych aplikacjach. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono w JAWS 2021 nową funkcję, która pozwala łatwo regulować poziom głośności JAWS niezależnie od głośności w innych aplikacjach, takich jak Zoom, Teams, Skype, YouTube, czy w aplikacjach odtwarzających dźwięk. JAWS i Fusion oferują teraz zestaw warstwowych skrótów klawiszowych do szybkiego dostosowywania głośności. Aby uzyskać dostęp do tych skrótów warstwowych, naciśnij INSERT + SPACJA, a następnie V, Naciśnij klawisz J, aby ustawić poziom głośności mowy JAWS, Naciśnij klawisz S, aby ustawić poziom głośności systemu Windows. Po naciśnięciu klawisza J lub S, użyj klawiszy STRZAAŁEK, by stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność, albo klawiszy PAGE UP lub PAGE DOWN, by zwiększać lub zmniejszać głośność o większy skok. Naciśnij klawisz ESC, aby opuścić warstwę skrótów klawiszowych po zakończeniu ustawiania poziomu głośności. Zmiany głośności obowiązują do czasu ich późniejszego dostosowania za pomocą tych samych poleceń.

Uwaga:

Podczas regulacji poziomu głośności za pomocą klawiszy STRZAŁEK lub klawiszy PAGE UP i PAGE DOWN, najniższy możliwy do ustawienia poziom to 10 procent.

Więcej o nowościach w JAWS 2021 można dowiedzieć się w artykule:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *