Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 7

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 7

Wielu dostawców i administratorów stron oraz witryn internetowych, stosuje do opisu elementów graficznych pojawiających się w sieci web, podpisy, a także tekst alternatywny.
Pozwala to na znaczne polepszenie dostępności stron internetowych dla niewidomych i słabowidzących użytkowników, którzy korzystają z programów rozpoznawania zawartości ekranu, albo w celu przyspieszenia ładowania i przeglądania witryn, stosują przeglądanie tylko w trybie tekstowym, z wyłączoną grafiką.

Podobne techniki zwiększające dostępność można stosować także w dokumentach pakietu Microsoft Office, a zwłaszcza Microsoft Word 2016.

Dwie podstawowe funkcje, to:

 • ’wstaw podpis’
 • ’Edytuj tekst alternatywny’.

** Ręczne numerowanie obiektów w dokumencie Word przy pomocy funkcji 'Wstaw podpis’.

Jeżeli w dokumencie mamy dużo różnego rodzaju obiektów, na przykład grafik, zdjęć, tabel, równań, figur, diagramów, wykresów, kształtów itp., dobrą praktyką jest ich ręczne ponumerowanie.
Zaleca się ręczne numerowanie, ponieważ numery obiektów w dokumencie mogą się automatycznie zmieniać, kiedy edytujemy dokument i wstawiamy nowe lub usuwamy już istniejące obiekty.

**Aby ręcznie wstawić podpis do obiektu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dokument w Microsoft Word 2016, i ustaw fokus na wybranym obiekcie.
 2. Wciśnij shift + f10, aby otworzyć menu kontekstowe aplikacji, a następnie z listy wybierz pozycję
  ’Wstaw podpis’
  i wciśnij enter.
 3. Otworzy się okno dialogowe zadania podpis, a fokus ustawi się na polu kombi etykieta.
  Jeżeli teraz wciśniesz strzałkę w górę, to fokus przejdzie do pola podpis, a domyślny podpis to
  ’Rysunek 1′.
  Wciśnij tab, aby powrócić do pola etykieta.
  Domyślną etykietą jest rysunek, ale po rozwinięciu pola kombi strzałką w dół, mamy do wyboru figura, rysunek, równanie lub tabela.
  Wybierz typ etykiety i wciśnij klawisz tab.
 4. Fokus przejdzie do pola kombi 'Położenie’, domyślnie poniżej wybranego obiektu.
  Możesz rozwinąć to pole i wybrać inne położenie.
  Po określeniu położenia wciśnij klawisz tab.
 5. Fokus przejdzie do przycisku 'Wyklucz etykietę z podpisu’.
  Domyślny podpis to 'Rysunek 1′.
  Jeżeli wykluczymy etykietę z podpisu, to podpis będzie składał się tylko z samej cyfry, na przykład cyfry 1.
 6. Jeżeli chcesz utworzyć nową, własną etykietę, wciśnij klawisz tab, aby przejść do przycisku 'nowa etykieta’, i wciśnij na nim klawisz spacji.
  Fokus przejdzie do pola edycyjnego, w którym możesz podać nazwę etykiety, na przykład 'diagram’.
  Aby zakończyć wprowadzanie nowej etykiety, przejdź klawiszem tab do przycisku 'ok’, i wciśnij spację.
 7. Możesz usunąć etykietę przechodząc do przycisku 'Usuń etykietę’ i wciskając spację.
 8. Przejdź klawiszem tab do przycisku 'Numerowanie’, i wciśnij spację.
 9. Otworzy się okno numerowanie podpisów, a fokus ustawi się na polu kombi 'format’.
  Domyślny format to '1, 2, 3, … ’.
  Inne formaty to 'a, b, c, … ’,
  albo 'i, ii, iii, … ’.
  Wybierz z listy dany format i wciśnij tab.
 10. Fokus ustawi się na przycisku 'Dołącz numer rozdziału’, domyślnie nie zaznaczony.
  Jeżeli zaznaczysz to pole, to pojawią się dwa dodatkowe przyciski pól kombi:
 • ’Rozpocznij rozdział stylem, (nagłówek jeden)’
 • ’Użyj separatora, (łącznik)’
  Po wybraniu swoich ustawień, przejdź do przycisku 'ok’ i wciśnij spację.
 1. Kolejnym przyciskiem jest 'Autopodpis’, ale ponieważ omawiamy ręczne numerowanie, to pomiń ten przycisk, wciśnij tab i przejdź do przycisku 'ok’, i wciśnij spację.
 2. Fokus powróci do obszaru dokumentu i ustawi się na podpisywanym obiekcie.
 3. Możesz teraz przejść do kolejnego obiektu w dokumencie, i powtórzyć proces podpisywania, jak opisano wyżej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *