Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 8

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 8

Wskazówka:
W dokumentach Word możemy stosować klawisze szybkiej nawigacji JAWS, te same, które używamy do nawigowania po witrynach internetowych.
Aby w dokumencie Word włączyć klawisze szybkiej nawigacji, wciskamy
insert + z,
powtórne wciśnięcie
insert + z,
wyłącza klawisze szybkiej nawigacji.

teraz wciskając na przykład, klawisz h, poruszamy się po nagłówkach,
wciskając klawisz t, po tabelach,
wciskając klawisz g, po grafikach zawartych w dokumencie.

**Po wstawieniu podpisów do wszystkich obiektów w naszym dokumencie, dodajmy do obiektów ważny element zwiększania ich dostępności, a mianowicie tytuły i teksty alternatywne.

**Aby dodać tytuł i tekst alternatywny do obiektu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dokument w Word 2016 PL, i ustaw fokus na obiekcie, do którego chcesz dodać tytuł i tekst alternatywny.
 2. Wciśnij shift + f10, aby otworzyć menu kontekstowe aplikacji.
  Możesz także wcisnąć klawisz menu aplikacji na klawiaturze.
  Na otwartej liście wybierz
  ’Edytuj tekst alternatywny’,
  i wciśnij klawisz enter.
 3. Otworzy się okno zadania formatowania obiektu.
  Wciskaj klawisz tab, aż przejdziesz do pola edycyjnego 'Tytuł.
  Wprowadź odpowiedni tytuł, i wciśnij klawisz tab, aby przejść do pola edycyjnego
  ’Tekst alternatywny’.
  W tym polu wprowadź bardziej szczegółowy opis obiektu,zawierający jego istotne cechy.
 4. Po zakończeniu edycji wciśnij klawisz tab, aby wyjść z pola tekstowego.
  Fokus znajduje się w oknie zadania.
  Zamknij to okno, wciskając ctrl + spacja, a następnie wybierz 'Zamknij’, z otwartego menu, aby zakończyć proces dodawania tytułu i tekstu alternatywnego, i powrócić do obszaru dokumentu.
 5. Możesz teraz przenieść fokus do kolejnego obiektu i powtórzyć cały wyżej opisany proces.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *