Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 6

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 6

Przykładowy plik do ćwiczeń.
Aby opanować opisany do tej pory techniki obsługi Microsoft Word 2016 przy pomocy JAWS 2018, konieczne są praktyczne ćwiczenia wykonywane na przykładowym pliku.
Plik taki powinien zawierać tekst, nagłówki, tabele oraz obrazy graficzne.
Możemy sami taki plik przygotować, bazując na przykład, na polskiej instrukcji obsługi przenośnego powiększalnika wideo, ONYX DeskSet HD, znajdującego się w ofercie firmy Altix.

 1. Pobieramy instrukcję w formacie pdf, korzystając z poniższego linku:
  Instrukcja ONYX Deskset HD, przenośny powiększalnik wideo, (język polski):
  http://sklep.altix.pl/Content/Images/uploaded/Instrukcje%20i%20opisy/Instrukcja%20obsługi%20ONYX%20Deskset%20HD.pdf
 2. Zapisujemy plik pdf na lokalnym nośniku naszego komputera.
 3. Otwieramy pobrany plik pdf za pomocą Microsoft Word 2016.
  Word przekonwertuje plik pdf do formatu docx.
 4. Po zakończeniu konwersji wciskamy F12.
  Otwiera się okno dialogowe, 'zapisz jako’,
  w którym podajemy nową nazwę pliku, wybieramy format docx i docelowy katalog do zapisu, a następnie wciskamy przycisk 'zapisz’.
 5. Mamy przygotowany przykładowy plik do praktycznych ćwiczeń.
  Pamiętajmy o wykonaniu kopi zapasowej pliku.

Ćwiczenie:
Otwieramy w Microsoft Word nasz przykładowy plik.
Wciskamy ctrl + f, aby uruchomić panel nawigacji.
W polu edycyjnym przeszukiwania dokumentu, wpisujemy
ONYX
Wciskamy tab, aby sprawdzić wyniki przeszukiwania, a także przećwiczyć opisane wcześniej techniki nawigacji po dokumentach worda.

**Do nawigowania po dokumentach bardzo przydatne są skróty klawiaturowe JAWS:
lista nagłówków, insert + f6
lista łączy, insert + f7
lista clipartów, kształtów i grafik, ctrl + shift + o.
Ta ostatnia funkcja jest szczególnie przydatna do dołączania opisów tekstowych do wszelkich elementów graficznych występujących w dokumentach.
Po wciśnięciu ctrl + shift + o, JAWS generuje listę wszystkich dostępnych grafik i kształtów, wraz z ich krótkimi opisami.
Jeżeli z listy wybierzemy daną grafikę, wciskając enter, to fokus ustawi się na tym elemencie w dokumencie, JAWS oznajmi, że obiekt jest wybrany i zaznaczony.
Teraz otwieramy menu kontekstowe aplikacji, wciskając shift + F10, albo klawisz menu aplikacji na klawiaturze.
Mamy dwie przydatne opcje, pozwalające dołączać opisy tekstowe do grafik oraz kształtów:

 • wstaw podpis
 • edytuj tekst alternatywny.
  W wyniku takiej deskrypcji dokumenty worda stają się bardziej przyjazne dla niewidomych i słabowidzących użytkowników.
  Co więcej, tak przygotowane pliki docx, zapisane wraz ze znacznikami w formacie pdf, zapewniają podobną dostępność, jak wzorce, z których powstały.
  Microsoft Word oferuje także wbudowane narzędzia do testowania dokumentów docx, a także wytyczne i reguły ich przygotowywania.
  (dostępność dokumentów docx oraz pdf, omówimy w kolejnych częściach).

** Porada, skróty klawiaturowe edytora Word:
Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.
Wciskamy
Ctrl + Alt + 5, (na głównej części klawiatury)
a następnie wielokrotnie klawisz Tab, aby przechodzić po elementach listy.
Aby wyjść z nawigacji po kształtach przestawnych i powrócić do normalnej nawigacji, Wciskamy Esc.

Aby przejść o jeden akapit w górę, wciskamy
Ctrl+strzałka w górę
Aby przejść o jeden akapit w dół, wciskamy
Ctrl+strzałka w dół

** Program Word oferuje kilka opcji wyszukiwania określonej zawartości w dokumencie. Można wyszukiwać i zamieniać elementy, takie jak tekst, obrazy, podpisy, zakładki i określone typy formatowania, na przykład akapity lub podziały stron. Można użyć polecenia Przejdź do, aby przejść do konkretnego wystąpienia zawartości w dokumencie. Można też poszerzyć wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych, kodów lub wyrażeń regularnych w celu znalezienia wyrazów lub fraz zawierających określone znaki lub kombinacje znaków.

Jako przykład, sprawdźmy działanie prostego kodu:
^g
do znajdowania obiektów graficznych w przykładowym pliku
(tylko tekst, symbole wieloznaczne są nieaktywne).
Otwieramy w Word przykładowy plik.
Wciskamy ctrl + f, aby otworzyć panel nawigacji.
W polu edycyjnym przeszukiwania dokumentu wpisujemy
^g
a następnie tabem i strzałkami przechodzimy do zakładki wyników.

*Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych. Symbole wieloznaczne umożliwiają wyszukiwanie tekstu. Możesz na przykład użyć symbolu gwiazdki () do wyszukania ciągu znaków,
na przykład ciąg „pa”, umożliwia znalezienie wyrazów „pilota” i „paleta”. Taki sam wynik daje reguła <(p)(a)>.
ćwiczenie:

 1. otwieramy nasz przykładowy dokument w edytorze Word
 2. Wciskamy ctrl + f, aby otworzyć panel nawigacji.
 3. Klawiszem tab przechodzimy do 'wyszukiwanie’, i wciskamy spację
 4. Na wyświetlonej liście wybieramy 'opcje’, i wciskamy spację.
 5. W oknie dialogowym opcji przechodzimy klawiszem tab do pozycji używania symboli wieloznacznych i zaznaczamy ją spacją, jeżeli nie była wcześniej wybrana.
 6. Przechodzimy do przycisku 'ok’, i wciskamy na nim spację.
 7. Fokus powraca do przycisku 'wyszukiwanie’.
  Wciskamy shift + tab, aby przejść do pola edycyjnego przeszukiwania dokumentu.
 8. W polu edycyjnym wpisujemy
  p*a
  a następnie tabem przechodzimy do wyszukiwanie, i dalej do znalezionych wystąpień szukanej frazy.

Symbole wieloznaczne i tworzone przy ich pomocy reguły, stanowią potężne narzędzie do redakcji i korekty dokumentów word, w rękach zawodowych redaktorów, o czym można przeczytać w artykule pod linkiem:

**Znajdowanie i zamienianie tekstu
Wciskamy klawisze CTRL + H, aby otworzyć okno dialogowe znajdź i zamień na.
W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć i zamienić.
W polu Zamień na, wpisz tekst, na który chcesz zamienić wyszukiwany tekst.
Wybierz pozycję Znajdź następny i wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby zamienić wyróżniony tekst, wciśnij spację na pozycję Zamień.
Aby zamienić wszystkie wystąpienia tekstu w dokumencie, wciśnij spację na pozycję Zamień wszystko.
Aby pominąć to wystąpienie tekstu i przejść do następnego wystąpienia, wciśnij spację na Znajdź następny.
Uwaga:
Jeżeli pole 'zamień na’, pozostawimy puste, to wszystkie znaki i symbole lub tekst, wprowadzony do pola znajdź, zostaną usunięte z dokumentu.

**Przejdź do
Wciskamy ctrl + g, aby otworzyć okno dialogowe przejdź do.
umożliwia przechodzenie do takich elementów dokumentu jak rysunek, przypis czy tabela.
Wystarczy jedynie wybrać z listy typ elementu, do którego chcemy przejść, oraz podać numer tego obiektu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *