JAWS 2019 i lista okien uruchomionych aplikacji.

JAWS 2019 i lista okien uruchomionych aplikacji.

Już od kilku wersji wstecz, JAWS posiada bardzo przydatną funkcję pozwalającą uzyskać listę wszystkich uruchomionych aplikacji. Należy wcisnąć klawisz JAWS + F10, aby wyświetlić listę aktywnych okien aplikacji, jak na poniższym przykładzie:

Lista okien
Uruchomione aplikacje
mojeuwagi.txt — Notatnik   Zminimalizowane
Odebrane – adam.abacki@datnik.kk – Mozilla Thunderbird Zminimalizowane
Prezentacja1 – PowerPoint   Zminimalizowane
Synaptics Pointing Device Driver   Na wierzchu
Total Commander Adam Abacki Zminimalizowane
Word   Zminimalizowane
Zeszyt1 – Excel   Zminimalizowane
Zawiera jedynie okna On Top

Przełącz na Anuluj Informacje

Po liście poruszamy się strzałkami góra/dół lub wciskając klawisz z pierwszą literą w nazwie programu. Po wskazaniu danej aplikacji wciskamy klawisz enter, aby otworzyć okno programu.
Jest to szybsza i wygodniejsza metoda przełączania się pomiędzy otwartymi programami, aniżeli wielokrotne wciskanie klawiszy alt + tab.
Kolejną zaletą tej metody jest pomoc w odzyskiwaniu dostępu do zablokowanych lub niedostępnych okien aplikacji.
Na przykład, mam otwartych kilka programów, jak na powyższej liście, otwieram okno Thunderbird, przechodzę do wiadomości z załącznikiem, który chcę zapisać jako …
Otwieram okno 'Zapisz jako’, które nieoczekiwanie blokuje się, to znaczy kursor powraca do głównego okna TB, a wciskając klawisze alt + tab, nie mogę tego okna odnaleźć. Wtedy na pomoc przychodzi wciśnięcie klawisza JAWS + F10.
Na otwartej liście przechodzę do
’Załącznik przywrócony’,
i wciskam klawisz enter; kursor powraca do zablokowanego okna i mogę dokończyć zapisywanie załącznika.
To tylko przykład ilustrujący działanie funkcji 'Lista uruchomionych aplikacji’.
Dla mnie osobiście niedogodnym manualnie jest wykonanie naciśnięcia klawiszy insert + F10, na dużej klawiaturze typu desktop, dlatego zamieniłem tę kombinację na o wiele poręczniejsze naciśnięcie klawiszy insert +E.
Jeżeli włączymy pomoc klawiatury wciskając klawisz insert + 1, a następnie wciśniemy klawisz insert + E, to JAWS oznajmi nam, że insert + E, odczytuje nazwę domyślnego przycisku okna dialogowego, który zostanie uaktywniony po wciśnięciu klawisza enter. Z własnego doświadczenia oceniam, że jest to bardzo rzadko używany skrót klawiszowy, i właśnie dlatego wykorzystałem go do swoich celów.
Aby przypisać nowy skrót klawiszowy dolisty uruchomionych aplikacji, należy wykonać poniższe kroki:
1) uruchamiamy menedżera klawiatury, wciskając klawisze insert + 8, (dla klawiatury typu desktop);
dla klawiatury typu laptop wciskamy klawisz JAWS + F2, aby uruchomić menedżera JAWS, na otwartej liście strzałką w dół przechodzimy do pozycji menedżer klawiatury i wciskamy klawisz enter; kursor domyślnie ustawia się na pozycji 'Default’;
2) wciskamy klawisz tab, aby przejść na listę wszystkich skryptów związanych z plikiem default.jkm, lista liczy 1175 pozycji;
3) wciskamy klawisze ctrl + F, aby wyszukać skrypt, do którego przypisany jest aktualnie skrót klawiszowy insert + F10;

otworzy się poniższe okno dialogowe:

Znajdź klawisz
Szukaj klawisza:
Aktywny skrót klawiszowy (przycisk zaznaczony)
Domyślny skrót klawiszowy
OK Anuluj

Aby wyświetlić Pomoc, naciśnij INSERT+F1.

kursor znajduje się w polu edycyjnym; teraz wciskamy szukany skrót, czyli
klawisz JAWS + F10
klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter; kursor ustawi się na pozycji
StartJAWStasklist
4) wciskamy ctrl + A, aby przypisać nowy skrót klawiszowy;

otworzy się poniższe okno dialogowe:

Dodaj klawisz
Nazwa  StartJAWSTaskList
Przypisz do:
OK Anuluj

Aby wyświetlić Pomoc, naciśnij INSERT+F1.

5) w polu edycyjnym wciskamy nowy skrót klawiszowy
klawisz JAWS + E

otworzy się okno dialogowe:

Klawisz w użyciu
JAWSKey+E jest już przypisany do SayDefaultButton w
C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2019\Scripts\plk\default.JKM.
Kontynuacja spowoduje zastąpienie bieżącego przypisania.

OK Anuluj

6) klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter;

otworzy się kolejne okno dialogowe:

Dodaj klawisz
Nazwa  StartJAWSTaskList
Przypisz do: JAWSKey+E
Klawisz przypisany tylko do DESKTOP Keys (przycisk zaznaczony)
OK Anuluj

Aby wyświetlić Pomoc, naciśnij INSERT+F1.

7) klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter;

otworzy się okno dialogowe:

Potwierdź dodanie klawisza
Czy na pewno chcesz edytować default.JKM.

Tak Nie Anuluj

8) klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'Tak’, i wciskamy klawisz enter;
9) okno dialogowe zamyka się, a kursor ustawia się ponownie na początku listy skryptów;
10) aby sprawdzić wprowadzone zmiany wciskamy klawisze ctrl + F, i będąc w polu edycyjnym wciskamy nasz nowy skrót, czyli
klawisz JAWS + E
przechodzimy do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter;
kursor ustawia się na pozycji
StartJAWStasklist,
ale teraz JAWS oznajmia nam, że przypisany skrót, to klawisz JAWS + E, i że obowiązuje on dla klawiatury typu desktop;
11) zamykamy menedżera klawiatury wciskamy klawisz alt, aby otworzyć górne menu 'Plik’, przechodzimy do pozycji 'Zakończ’, i wciskamy enter;

Po wprowadzeniu powyższych zmian w katalogu ustawień osobistych JAWS zostanie utworzony plik default.jkm
c:\Users\ nazwa konta użytkownika \AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\2019\Settings\plk\default.JKM

o wielkości kilkudziesięciu bajtów, który zawiera poniższy wpis:

[Desktop Keys]

JAWSKey+E=StartJAWSTaskList

Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany, to należy usunąć plik default.jkm, z katalogu ustawień osobistych JAWS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *