Dzielenie dużych plików dźwiękowych w programie mp3 DirectCut Wersja 2.19, przy użyciu programu JAWS. Wykrywanie przerw.

Dzielenie dużych plików dźwiękowych w programie mp3 DirectCut Wersja 2.19, przy użyciu programu JAWS. Wykrywanie przerw.

To narzędzie szuka przerw i wstawia wątki na ich końcach.
Aby uzyskać dobry rezultat, należy dostosować poziom siły głosu ciszy, długość trwania pauzy oraz przesunięcie momentu wstawienia podziału pliku (wątku).
Wyniki mogą być różne w zależności od jakości nagrania.
Narzędzie uruchamiamy po otwarciu pliku dźwiękowego naciskając skrót shift-ctrl-p
Konfiguracja.
Domyślne parametry są do przyjęcia. Suwak poziomu ciszy jest ustawiony na 29% co dzieli plik na odcinki mniej więcej dwu-trzy minutowe.
Drugi suwak odpowiadający za długość przerwy ustawiony jest na 1,3 sekundy (13%).
Kolejny suwak ma wartość 50% co odpowiada minus dziesięciu ramkom.
Oprę się teraz na własnych doświadczeniach.
Pierwszy suwak ustawiam od zera do 5% w zależności od jakości nagrania.
Wartość tę można odczytać w decybelach używając kursora dżos.
Suwak ustawiony na 2%:
Poziom -71.2 dB.
Drugim suwakiem operuję w zakresie 13 do 24% co odpowiada długości 1,3 do 2,1 sekundy.
W tym przykładzie suwak jest ustawiony na 17%. Długość można odczytać używając kursora dżos.
Trwanie > 1.6 sec.
Ostatni suwak odpowiada za miejsce wstawienia podziału. Domyślna wartość (50%) wstawia wątek tuż przed zapowiedzią następnego odcinka. Jeden procent w
tej skali to około dwie setne sekundy. Przesunięcie tego suwaka w prawo skutkuje wstawieniem podziału na następnym odcinku, a w lewo zostawia krótką przerwę
przed zapowiedzią kolejnego numeru odcinka. Tę wartość można również odczytać przy pomocy kursora dżos w postaci ilości ramek. Tutaj wartość suwaka jest
32%.
Przesunięcie -28 frames.

Wytnij całą pauzę. To pole można zaznaczyć lub odznaczyć.
Wytnij całą pauzę oznacza, że wątek będzie utworzony nie tylko na końcu pauzy ale też na jej początku, (początek cięcia będzie lekko przesunięty w prawo),
jeżeli przerwa jest wystarczająco długa. Nie należy używać tej opcji do tworzenia arkuszy Cue!
Po znalezieniu przeskocz (sekundy) 120.
Wartość ta może być używana w celu przyspieszenia procesu wykrywania. „”Po chwili wykrycia ciszy””. Jeśli przerwa jest znaleziona, program skacze dalej o
określoną ilość sekund. Na przykład jeśli wiesz, że wszystkie odcinki w pliku trwają 29 minut lub dłużej, możesz ustawić tę wartość na 1500 sekund, w tedy
program po wstawieniu wątku zaczyna wyszukiwanie kolejnej przerwy po przeskoczeniu 25 minut.
Po ustawieniu wszystkich parametrów w tym oknie dialogowym uaktywniamy przycisk start i czekamy na rezultat. Program podaje wyniki postępu w procentach.
Po zakończeniu operacji możemy przeczytać w oknie ile wątków zostało znalezionych.
Po zamknięciu okienka „”Wykrywanie przerw”” opcje są zapamiętane, więc przy następnym podziale nie musimy ich zmieniać jeśli nie uznamy tego za konieczne.
Utworzony plik audio można zapisać na kilka sposobów.
(„”Zapisz wszystko”” Kontrol+W) albo tylko zakres wyboru („”Zapisz zaznaczenie”” Kontrol+E).
W naszym przypadku powinniśmy zapisać wiele plików na raz („”Zapisz podzielenie”” Kontrol+T).
To polecenie tworzy oddzielne pliki dla każdego zakresu między dwoma wątkami.
W okienku „”Zapisz podzielenie”” możemy wybrać lokalizację zapisywanych plików oraz ustalić ich nazwę.
Po naciśnięciu okej program przystępuje do zapisywania plików.
Uwaga! Warto dla bezpieczeństwa utworzyć kopię oryginału zanim przystąpimy do podziału.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *