Czy JAWS 2019 posiada klawisz szybkiej nawigacji do dowolnego linku?

Czy JAWS 2019 posiada klawisz szybkiej nawigacji do dowolnego linku?

Jak dobrze wiadomo, JAWS 2019 posiada dwa bardzo wygodne klawisze do szybkiej nawigacji po linkach na stronach internetowych:
klawisz U, (unvisited)
do nawigacji po nieodwiedzonych linkach
klawisz V, (visited)
do nawigacji po odwiedzonych linkach.
Domyślnie JAWS 2019 nie ma przypisanego takiego klawisza do szybkiej nawigacji po każdym linku, odwiedzonym lub nieodwiedzonym.
Do nawigacji po linkach służy klawisz tab lub shift + tab, ale nie jest toklawisz szybkiej nawigacji.
Jednocześnie JAWS pozwala na zaawansowane dostosowanie ustawień własnych użytkownika.
Aby rozwiązać ten problem, możemy dla własnych potrzeb, jako ciekawe doświadczenie,  przypisać klawisz z literą L, do klawisza szybkiej nawigacji po każdym linku. Klawisz L, jest już przypisany do nawigacji po listach, ale jeżeli chcemy nawigować po listach, to możemy użyć skrótu
insert + ctrl + l,
aby otworzyć listę list i nawigować po niej. Zatem zmieniamy przypisanie klawisza do skryptu 'any link’.
Narzędziem do wykonania takiego przypisania jest Menedżer klawiszy szybkiej nawigacji, dostępny w oknie dialogowym menedżera JAWS.
Aby otworzyć okno menedżera klawiszy szybkiej nawigacji, otwieramy najpierw okno menedżera JAWS, wciskając JAWSKey + F2.
Następnie na otwartej liście przechodzimy strzałką w dół do pozycji
’Klawisze szybkiej nawigacji’
i wciskamy enter.
Okno dialogowe Menedżera klawiszy szybkiej nawigacji jest bardzo proste w użyciu. Elementy, do których można przypisać klawisze szybkiej nawigacji, są wymienione w kolejności alfabetycznej wraz z aktualnie przypisanymi klawiszami. Lista liczy 39 pozycji. Kontrolki w oknie dialogowym pozwalają edytować i usuwać istniejące przypisania klawiszy.

Poniżej przykładowe okno dla JAWS 2019:

Menedżer klawiszy szybkiej nawigacji
Klawisze szybkiej nawigacji
Klawisze szybkiej nawigacji Przypisanie
Anchor Nie przypisane
Block Quote Nie przypisane
Button b
Checkbox x
Combo Box c
Different Element d
Division z
Edit e
Form Control f
Frame m
Graphic g
Heading h
Heading Level 1 Nie przypisane
Heading Level 2 Nie przypisane
Heading Level 3 Nie przypisane
Heading Level 4 Nie przypisane
Heading Level 5 Nie przypisane
Heading Level 6 Nie przypisane
Region r
Jump To Line j
List l
List Item i
Non Link Text n
Object Nie przypisane
Article o
Paragraph p
Place Marker k
Place Marker 1 7
Place Marker 2 8
Place Marker 3 9
Place Marker 4 0
Radio Button a
Same Element s
Span y
Table t
Unvisited Link u
Visited Link v
Any Link Nie przypisane
Word From List w
Edytuj przypisanie klawiszy… Usuń przypisanie klawiszy…

OK Anuluj

Zwróćmy uwagę na dwie pozycje na liście:
list, przypisany klawisz l,
any link, (dowolny link), nie przypisane
Menedżer klawiszy szybkiej nawigacji zawiera funkcję any link (Dowolny link), pozwalającą nawigować po dowolnych linkach, ale domyślnie nie jest do niej przypisany żaden klawisz.
Korzystając z Menedżera klawiszy szybkiej nawigacji, możemy przypisywać elementy tylko do cyfr lub liter alfabetu (bez polskich znaków diakrytycznych), a te są już prawie wszystkie zajęte.
Dlatego zmuszeni jesteśmy zmienić przypisanie jednego z używanych klawiszy. Możemy do tego celu jako przykład wybrać klawisz z literą L.
Aby przypisać klawisz do funkcji any link, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Przechodzimy do elementu Any Link i wciskamy klawisz Tab.
  2. Wciskamy spację na przycisku 'Edytuj przypisanie klawiszy’, i wciskamy klawisz z literą L, aby za pomocą tego skrótu przechodzić do następnego dowolnego linku. Następnie przechodzimy do przycisku 'OK’ i wciskamy klawisz enter.

3. Otworzy się okno dialogowe:

Znaleziono konflikt przypisania klawisza
Klawisz „”l”” jest obecnie przypisany do akcji „”List””.  Jeśli
będziesz kontynuował przypisanie zostanie zamienione.  Czy
chcesz zmienić przypisanie klawisza?

Tak Nie

W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz zastąpić istniejące przypisanie klawisza, naciśnij Enter, aby wprowadzić zmianę i zamknąć okno dialogowe. Teraz zamykamy Menedżera klawiszy szybkiej nawigacji przechodząc do przycisku 'Anuluj’ i wciskamy klawisz enter.

Po zatwierdzeniu zmian w katalogu z ustawieniami osobistymi JAWS zostanie utworzony plik default.jkm, o wielkości około 100 bajtów, zawierający poniższe linie

[Quick Navigation Keys]
l=MoveToAnyNextLink
Shift+l=MoveToAnyPriorLink
Braille l=MoveToAnyNextLink

Braille Dot1237=MoveToAnyPriorLink

Jeżeli będziemy chcieli wycofać wprowadzone zmiany, to wystarczy po prostu usunąć plik default.jkm z katalogu
c:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\2019\Settings\plk\DEFAULT.JKM
Po otwarciu w przeglądarce wybranej strony internetowej, możemy przetestować działanie właśnie zdefiniowanego klawisza szybkiej nawigacji do dowolnego linku. Wciskamy klawisz L, aby przejść do kolejnego linku, lub shift + L, aby przejść do poprzedniego linku.”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *