Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 1

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 1

W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych, korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.
Stosujemy tylko skróty klawiaturowe dostępne w programie Word oraz JAWS w systemie Windows 10 wersja 1709.
Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+).
Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).
Aby w pełni wykorzystać klawiaturę oraz skróty klawiaturowe, musimy wyłączyć wirtualne menu wstążki.
Uruchamiamy menadżera JAWS, insert + F2, i z listy wybieramy pierwszą pozycję 'Centrum ustawień’, wciskając enter.
Fokus ustawi się w polu edycyjnym wyszukiwania.
Wpisujemy
’wirtualne’,
i klawiszem tab przechodzimy do listy znalezionych wyników.
Strzałką w dół przechodzimy do pozycji
’Wirtualne menu wstążki’,
JAWS ogłasza, że musimy wcisnąć
ctrl + shift + d,
aby zmienić to ustawienie.
Jeżeli wirtualne menu wstążki jest zaznaczone, to odznaczamy je wciskając spację, a następnie przechodzimy tabem do przycisku 'zastosuj’, i wciskamy enter.
Teraz tabem przechodzimy do przycisku 'ok’, i zamykamy menadżera wciskając klawisz enter.
Jeżeli wirtualne menu wstążki nie było zaznaczone, to tabem przechodzimy do przycisku 'ok’, i wciskamy enter.
Musimy jeszcze sprawdzić ustawienia komunikaty samouczka oraz klawisze dostępu.
Wciskamy insert + j, otwiera się menu kontekstowe opcje podmenu, wybieramy podstawowe.
Aby JAWS nie ogłaszał zbyt dużo informacji, ja ustawiłem czytaj tylko komunikaty użytkownika,
oraz mów wszystkie klawisze dostępu.
Sprawdźmy jak działają te ustawienia.
Uruchamiamy edytor Microsoft Word 2016 PL.
Słyszymy , 'otwieranie Word’, a następnie, że otworzyło się startowe okno w widoku zakulisowym, backstage.
Fokus ustawił się na przycisku 'proponowane pusty dokument’,
a JAWS  ogłasza także skrót klawiaturowy do tego przycisku, czyli
’alt, a następnie p, l’.
Jeżeli chcemy otworzyć nowy, pusty dokument, to na tym przycisku wciskamy klawisz spacji.
Jeżeli chcemy otworzyć ostatnio używany dokument, to wciskamy tab i przejdziemy na listę ostatnio otwierany dokumentów, po której poruszamy się strzałkami góra / dół, aby wskazać dany dokument, a następnie wciskamy enter, aby go otworzyć.
W tym oknie znajdują się także inne przyciski, na przykład wyszukiwanie szablonów, o czym przekonamy się wciskając klawisz tab, aby nawigować po oknie, aż powrócimy do przycisku proponowany, pusty dokument.
Załóżmy, że otwieramy nowy, pusty dokument.
Otworzy się nowy, pusty dokument o nazwie 'dokument1′.
Aby się o tym przekonać, wciskamy strzałkę w górę kilka razy, usłyszymy gong, podobnie strzałkę w dół, dojdziemy do końca dokumentu i usłyszymy ponownie gong.
Maksymalizujemy okno aplikacji wciskając klawisz Windows + strzałkę w górę.
Alternatywnie wciskamy alt + klawisz spacji, i w otwartym menu wybieramy maksymalizuj.
Wpisujemy prosty tekst, na przykład:
„”Ala ma kota.
Kot ma Alę.””
Na końcu każdego zdania stawiam kropkę i wciskam klawisz enter, aby przejść do nowego wiersza.
Aby nawigować po otwartym oknie, wciskamy klawisz F6.
Kiedy będąc w dokumencie wciśniemy F6, to fokus przemieści się do dolnego paska stanu, do przycisku numer strony, strona jeden z jeden.
Wciskając teraz strzałkę w prawo, będziemy cyklicznie przemieszczać się po kolejnych przyciskach w pasku stanu, czyli statystyka wyrazów, sprawdzanie pisowni i gramatyki, język polski, tryb czytania, układ wydruku (przycisk zaznaczony), układ sieci web, pomniejsz, powiększ, powiększenie sto procent (przycisk).
Powtórne wciśnięcie strzałki w prawo przeniesie fokus do pierwszego przycisku numer strony.
Teraz wciskamy ponownie klawisz F6, a fokus przeniesie się na górną wstęgę z zakładkami, a JAWS ogłosi:
’Narzędzia główne zakładka, alt, a następnie h’.
Wstążka to pasek w górnej części programu Word podzielony na karty. Każdej karcie odpowiada inna zawartość wstążki. Na wstążce znajdują się grupy zawierające polecenia. Każde polecenie w programie Word jest dostępne za pośrednictwem skrótu.
 Uwaga : Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi klawiszami dostępu.
Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz Alt , albo F10 , a następnie przechodź między kartami za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.
Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, użyj odpowiedniego klawisza dostępu.
Po zakładkach na górnej wstążce poruszamy się klawiszami strzałek w prawo / w lewo, a JAWS ogłasza dodatkowo odpowiedni skrót klawiaturowy przypisany do każdej z nich.
Zakładkę otwieramy wciskając na niej klawisz strzałka w dół, po oknie zakładki nawigujemy używając klawisza tab, strzałek góra/dół, prawo/lewo, oraz klawisz spacji.
Otwarte okna zakładek możemy zamknąć wciskając na danej zakładce klawisze ctrl + spacja, i z menu wybieramy zamknij.
Możemy wciskać także klawisz Esc, ale nie zamyka to wszystkich okien.
Aby powrócić do obszaru dokumentu, wciskamy klawisz F6.
Większość menu w pakiecie Office została zastąpiona przez coś, co nazywa się teraz wstążką.
Karta Plik, poprzednio menu Plik, jest teraz otwierana w nowym środowisku dla pakietu Office 2010 i późniejszych, nazywana widokiem zakulisowym, (Backstage).
Widok Office Backstage służy do zarządzania plikami i związanymi z nimi danymi.
To znaczy, wykonujemy operacje  z plikami, na przykład zapisz jako, drukuj itp., w przeciwieństwie do operacji na plikach, na przykład edycji, lub formatowania.
 UWAGA: Mimo że menu zostały zastąpione przez wstążkę, nadal istnieje wiele okien dialogowych, które mogą być ci znane z poprzednich wersji.
Musisz tylko wiedzieć, jak do nich dotrzeć.
Jeśli nadal pamiętasz skróty klawiaturowe dla poprzednich wersji pakietu Office, służące do wykonania określonych zadań, to te skróty nadal działają w większości przypadków.
Problem polega na tym, że jeśli nie pamiętamy skrótów klawiszowych, nie otworzymy menu, z którego możemy szybko skorzystać, i wykonać określone zadania.
Pomocne są dwa skróty klawiaturowe, otwierające pomoc kontekstową:
pierwszy to insert + h, wyświetlający listę skrótów klawiszowych JAWS;
drugi to skrót insert + W, wyświetlający listę skrótów MS Word.
Poza tym, kiedy nawigujemy po menu wstążki, i otwierających się zakładek i okien dialogowych, to JAWS ogłasza skróty klawiaturowe, przypisane do danego przycisku, lub opcji.
Na przykład, kiedy będąc w otwartym dokumencie wciśniemy klawisz alt, to kursor przejdzie na górną wstążkę, a JAWS ogłosi, 'narzędzia główne, alt, h’;
kiedy teraz wciśniemy strzałkę w lewo, kursor przejdzie do karty plik, i usłyszymy, 'karta plik, alt, p’;
wciskając spację otworzymy rozwijane podmenu karty plik, po którym możemy poruszać się strzałkami w górę / w dół, i klawiszem tab;
kiedy przejdziemy do zakładki 'zapisz jako’, JAWS ogłosi skrót, 'alt, a następnie p, a’;
dzięki temu, możemy zapamiętać najważniejsze dla nas, lub najczęściej wykorzystywane skróty;
Jeżeli nie wiemy, jak wykonać daną czynność, lub polecenie, na przykład wiszące wcięcia, to przechodzimy do pola
„Powiedz mi, co chcesz zrobić”,
wciskając Alt , a następnie M, wpisujemy szukaną frazę i klawiszem strzałka w dół przeglądamy wyniki.
Inne przydatne skróty to:
Otwieranie dokumentu
Ctrl+O
Zapisywanie , (otwartego dokumentu)
Ctrl+S
Zamykanie , (otwartego dokumentu)
Ctrl + W
zapisz otwarty dokument jako
F12
Aby przejść do widoku zakulisowego , Backstage , otwórz stronę Plik.
Alt , P
Aby użyć motywów, kolorów i efektów, takich jak obramowania stron, otwórz kartę Projektowanie.
Alt , G
Aby użyć popularnych poleceń formatowania, stylów akapitów lub narzędzia Znajdowanie, otwórz kartę Narzędzia główne.
Alt , H
Aby zarządzać zadaniami korespondencji seryjnej lub pracować z kopertami i etykietami, otwórz kartę Korespondencja.
Alt , C , 1
Aby wstawiać tabele, obrazy i kształty, nagłówki lub pola tekstowe, otwórz kartę Wstawianie.
Alt , v
Aby pracować z marginesami strony, orientacją strony, wcięciami i odstępami, otwórz kartę Układ.
Alt , K
Aby wpisać termin do wyszukania w Pomocy lub otworzyć pole „Powiedz mi” na wstążce.
ALT , M , a następnie wprowadź szukany termin
Aby sprawdzić pisownię, ustawić języki sprawdzania lub śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie, otwórz kartę Recenzja.
Alt , R
 Aby dodać spis treści, przypisy dolne lub tabelę cytatów, otwórz kartę Odwołania.
Alt , ł
Aby wybrać widok lub tryb dokumentu, na przykład tryb czytania czy widok konspektu, otwórz kartę Widok. Możesz tu także ustawić powiększanie i zarządzać wieloma oknami dokumentów.
Alt , O
Aby zapisać otwarty dokument w chmurze i udostępnić innym użytkownikom, otwórz kartę udostępnij.
alt , c , s
Kończąc, przechodzimy do obszaru dokumentu, wciskając F6, i będąc w otwartym dokumencie wciskamy ctrl + w.
Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy zapisać zmiany wprowadzone do dokumentu, a fokus ustawi się na przycisku zapisz.
Zatwierdzamy go, i pojawi się okno zapisz jako, które poprowadzi nas przez cały proces zapisu.
Dokument zostanie zapisany, a JAWS ogłosi, 'brak otwartego dokumentu’.
Możemy teraz zamknąć program Word, wciskając alt + F4.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *