Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 2

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 2

Warunkiem koniecznym efektywnej pracy z MS Word, jest dokładne poznanie składników znajdujących się na
’karta plik, widok zakulisowy (backstage)’.
Kartę plik możemy otworzyć wciskając alt, a następnie p,
albo alternatywnie, alt + p.

Składa się na nią 13 elementów, które same także mogą być zakładkami, zawierającymi okna dialogowe, albo rozwijane menu, jak menu opcje.
Dla ułatwienia, poniżej opisano te składniki, oraz przypisanych do nich skrótów klawiaturowych JAWS, i kilku skrótów MS Word:
Aby nawigować po danej zakładce, wciskamy klawisz tab, aby rozwinąć menu opcje, wciskamy klawisz spacji.

Lista elementów na karcie plik:

 1. informacje zakładka, alt, a następnie p, i
      włącz zawartość, alt, p, i, n;
  chroń dokument, alt, p, i, p;
      wyszukaj problemy, alt, p, i, i;
  zarządzaj dokumentem, alt, p, i, r;
      właściwości, alt, p, i, q, s;
 2. nowy (dokument), zakładka, alt, a następnie p, n, albo ctrl + n
      wyszukaj szablony online, alt, p, n, s;
      sugerowane wyszukiwania, zestawy projektów, alt, p, n, u, 1;
      proponowane, pusty dokument, alt, p, n, l
 3. otwórz (dokument), zakładka, alt, a następnie p, o, albo ctrl + o:
  otwórz ostatnie, alt, p, o, r;
  ostatnio używane dokumenty (lista, z opcją przypnij do / usuń z listy);
      odzyskaj niezapisane wersje, odzyskaj niezapisane dokumenty, alt, p, o, u;
 4. zapisz (otwarty dokument), alt, a następnie p , s, albo ctrl + s:
 5. zapisz (otwarty dokument) jako, zakładka, alt, a następnie p, a, albo F12
 6. historia, alt, a następnie p, k
 7. drukuj zakładka, alt, a następnie p, p, albo ctrl + p:
      drukuj, alt, p, p, p
  drukarka, wybierz drukarkę, alt, p, p, i;
  właściwości drukarki; ustawienia; ustawienia strony; podgląd wydruku
 8. udostępnij zakładka, alt, a następnie p, h:
      udostępnij dokumenty, alt, p, h, g;
      udostępnij osobom, alt, p, h, s;
  zapisz w chmurze, alt, p, h, c;
 9. eksportuj zakładka, alt, a następnie p, e:
  funkcje publikowania, utwórz dokument pdf / xps, alt, p, e, p;
      utwórz plik pdf / xps, alt, p, e, a
 10. zamknij (aktualnie otwarty dokument), alt, a następnie p, c, albo ctrl + w
 11. konto zakładka, alt, a następnie p, d:
      dane konta osobistego, wyloguj, przełącz konto, motyw pakietu Office;
      dodawanie nowej usługi, alt, p, d, d
  opcje aktualizacji, alt, p, d, r;
      Word informacje, alt, p, d, a;
 12. opinia zakładka, alt, a następnie p, k:
      coś mi się podoba (wyślij uśmiech); coś mi się nie podoba (wyślij grymas); mam sugestię (wyślij sugestię)
 13. menu opcje, alt, a następnie p, t:
      ogólne, wyświetlanie, sprawdzanie, zapisywanie, język, ułatwienia dostępu, zaawansowane, dostosowywanie wstążki,  pasek narzędzi – szybki dostęp, dodatki, centrum zaufania

Skróty klawiaturowe niezwykle upraszczają i przyspieszają pracę z Microsoft Word.
Otwórzmy ostatnio używany dokument, albo edytujemy aktualnie otwarty dokument, i chcemy  szybko przetłumaczyć polski tekst na język angielski, korzystając z funkcji przetłumacz dokument.
Aby to zrobić wciskamy
alt, a następnie r, l, w.
Po chwili otworzy się okno dialogowe pozwalające wybrać odpowiednie języki.
Na dostępnych listach wybieramy język dokumentu i język na jaki chcemy dokument przetłumaczyć.
Klawiszem tab przechodzimy następnie do przycisku 'ok’, i wciskamy enter.
Fokus powróci do naszego dokumentu.
Aby rozpocząć proces tłumaczenia wciskamy
alt, r, l.
Fokus ustawi się na pozycji
’przetłumacz cały dokument, z języka polskiego na angielski’.
Wciskamy enter, i po chwili otworzy się okno dialogowe, z informacją, że  plik tekstowy zostanie przesłany do przetłumaczenia, a fokus ustawi się na przycisku 'tak’.
Wciskamy enter, a po kilku chwilach, zależnie od wielkości pliku, otworzy się okno domyślnej przeglądarki internetowej, zawierające wyniki tłumaczenia.
Uwaga:
testowałem działanie  tłumacza Microsoft Word  tylko z przeglądarkami Google Chrome, Internet Explorer 11 oraz Mozilla Firefox ESR.
Oczywiście jest to jedynie zgrubne, maszynowe tłumaczenie, ale często bardzo pomocne, aby zorientować się w treści dokumentu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *