Ulepszenia w JAWS, ZoomText i Fusion 2022 Public Beta 3

Ulepszenia w JAWS, ZoomText i Fusion 2022 Public Beta 3

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych w Publicznej wersji Beta 3. W tej wersji znajduje się wiele ulepszeń zgłaszanych przez klientów.

Ulepszenia w JAWS 2022 i Fusion 2022 Public Beta 3

 • Dodano nowe opcje szybkich ustawień dla programu Outlook 365, które umożliwiają wyłączenie powiadomień dla nieprzeczytanych, odpowiedzianych lub przekazanych dalej wiadomości. W programie Outlook 365 naciśnij INSERT+V, aby przejść do szybkich ustawień, a następnie wyszukaj „Wskaż”, aby znaleźć 3 opcje.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w Outlook 365, w którym JAWS nie ogłaszał wyników autouzupełniania podczas wpisywania nazw w polach adresu nowej wiadomości.
 • Kiedy naciskasz ESC, aby wyjść z warstwy Kart dźwiękowych ( INSERT+SPACJA , V , C ), JAWS odtwarza teraz dźwięk wskazujący, że opuściłeś warstwę.
 • Rozwiązano problem z konfiguracją JAWS do korzystania z innej karty dźwiękowej niż domyślna Windows, problem polegał na tym, że generowane przez JAWS dźwięki były odtwarzane przez domyślną kartę dźwiękową Windows do momentu ponownego uruchomienia JAWS.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Centrum ustawień przestawało odpowiadać po wpisaniu cudzysłowu w polu edycji wyszukiwania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał nawigacji po wierszu w Dokumentach Google.
 • Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla przeglądarek Braille’a i tekstu. Domyślnie czcionka ustawiana była na 20 pkt, teraz można ustawić rozmiar nawet na 16 pkt, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie INSERT+SPACJA , X w celu uruchomienia kreatora Flexible Web nie działało w Edge Chromium.
 • Dodano obsługę pulpitu wirtualnego platformy Azure.

Ulepszenia w ZoomText i Fusion 2022 Public Beta 3

 • W Fusion echo myszy można ustawić na Echo (wł.) lub Brak echa (wył.). Gdy jest włączone, echo mówi, gdy wskaźnik myszy jest umieszczony nad tekstem lub elementem przez określony czas. Wcześniej domyślnym opóźnieniem echa Fusion było brak opóźnienia. Nowa wartość domyślna to 0,4 sekundy, gdy przesuwasz wskaźnik myszy nad tekstem.
 • Pasek szybkiego dostępu powraca teraz do widoku zwiniętego, jeśli pasek jest rozwinięty i oddalasz od niego fokus.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że pisanie echo nie działało poprawnie podczas pisania wiadomości w Skypie.
 • Rozwiązano problem AppReadera polegający na ignorowaniu poleceń czytania zdań i akapitów w trybie TextView. Powodowało to nieprzerwane czytanie w dokumentach Worda i Notatnika.
 • Rozwiązano problemy z wydajnością echa podczas korzystania z AppReadera w Chrome i Edge.
 • Rozwiązano kilka problemów związanych z ulepszaniem kursora i śledzeniem fokusu w programie Outlook, przeglądarkach internetowych i programie WordPad.

Przydatne linki:

Pobierz publiczną wersję beta JAWS – Wersja October 2021
Pobierz publiczną wersję beta Fusion – Wersja October 2021
Pobierz publiczną wersję beta ZoomText – Wersja October 2021
Artykuł o poprzednich wersjach beta

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *