Na komputerach Dell z usługą Waves MaxxAudio JAWS może działać nieprawidłowo – rozwiązanie problemu.

Na komputerach Dell z usługą Waves MaxxAudio JAWS może działać nieprawidłowo – rozwiązanie problemu.

Na komputerach firmy Dell system Windows zaczyna spowalniać, pojawiają się błędy pamięci wirtualnej lub aplikacje nieoczekiwanie zamykają lub zawieszają się podczas działania usługi Waves MaxxAudio. Im dłużej korzystasz z usługi Waves MaxxAudio dla wbudowanego chipsetu audio, na komputerze stacjonarnym lub laptopie firmy Dell, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z systemem Windows, może działać wolniej. Aplikacje takie jak JAWS lub Microsoft Teams mogą nieoczekiwanie zamykać się lub zawieszać. Mogą wystąpić błędy pamięci wirtualnej.
Rozwiązanie problemu:
Aby wyłączyć lub włączyć aplikację usługi Waves MaxxAudio należy wykonać poniższe kroki:

 • Otwórz Menedżera zadań (skrót to CTRL + SHIFT + ESC).
 • Naciśnij raz klawisz TAB, aby przejść do „Więcej szczegółów”, i naciśnij SPACJĘ, aby wyświetlić listę uruchomionych aplikacji i procesów.
 • Przejdź do zakładki „Uruchamianie”.
 • Przejdź do tabeli z listą pozycji.
 • Wpisz w, jak Walenty, aby przejść do elementów zaczynających się na literę w.
 • Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, ​​jeśli to konieczne, aby przejść do aplikacji usługi Waves MaxxAudio. Jeśli aplikacji nie ma na liście, to Waves MaxxAudio nie jest przyczyną problemu.
 • Po wybraniu aplikacji usługi Waves MaxxAudio naciśnij klawisze ALT + A, aby ją wyłączyć.
 • Zrestartuj komputer.
 • Korzystaj z komputera przez kilka godzin bez ponownego uruchamiania, aż będziesz przekonany, że problemy z wydajnością już nie występują.
  Może to zająć kilka sesji.

Jeśli problem nie ustąpi i chcesz ponownie włączyć aplikację usługi Waves MaxxAudio, wykonaj kroki od 1 do 8, ale w kroku 8 naciśnij klawisze ALT + N, aby ją włączyć.

Ogólne uwagi:
Jedynym prawdziwym minusem wyłączenia aplikacji usługi Waves MaxxAudio jest to, że komputer nie będzie już dynamicznie reagować na podłączenie innego wyjściowego urządzenia audio. Na przykład, jeśli podłączysz słuchawki, komputer nie wykryje ich dopóki nie uruchomisz ponownie systemu Windows. Wiele komputerów ma wbudowany chipset audio, który korzysta z usługi „Waves Sound Maxx Audio Service”. Gdy ta usługa jest uruchomiona, wydajność systemu może ulec pogorszeniu, gdy wbudowany dźwięk systemu jest używany przez różne aplikacje audio. Oprogramowanie ułatwień dostępu to przykład oprogramowania audio, które wykorzystuje interfejs audio systemu w taki sposób, który ma wpływ na proces przetwarzania dźwięku przez Waves Maxx Audio Service. W rezultacie z biegiem czasu pamięć systemowa nie jest zwalniana, ponieważ aplikacje, takie jak czytnik ekranu, przesyłają dźwięk do wyjścia audio. W końcu system zacznie intensywnie wykorzystywać pamięć wirtualną i pamięć stronicowaną. W pewnym momencie zostanie wykorzystana tak duża ilość pamięci, że system Windows będzie musiał rozpocząć zamykanie aplikacji w celu odzyskania pamięci, aby system mógł nadal poprawnie działać. Gdy system Windows nieoczekiwanie zamknie procesy aplikacji, to aplikacja zostanie albo bezpiecznie zamknięta, albo aplikacja może zawiesić się. Na przykład oprogramowanie Microsoft Teams często zawiesza się zupełnie, podczas gdy Google Chrome może po prostu zamknąć się poprawnie. W przypadku wystąpienia tych objawów nie są zazwyczaj generowane zrzuty awaryjne. Aby rozwiązać problem z systemem, uruchom aplikację msinfo32 i przejdź do podsumowania informacji o systemie. Jeśli okaże się, że ilość dostępnej pamięci fizycznej jest mniejsza niż 2 GB, zwykle jest to tylko 850 MB dostępnej pamięci, i jeśli system używa dużej ilości pamięci wirtualnej, nawet 3 do 4 razy większej niż fizyczna ilość pamięci, a miejsce na pliki stronicowania jest znacznie większe niż zwykle przy pierwszym uruchomieniu komputera, to jest bardzo prawdopodobne, że masz ten problem. Możesz to sprawdzić, ponownie uruchamiając system, a następnie uruchom msinfo32. Sprawdź wartości pamięci, które są wymienione w obszarze Podsumowanie. Po zapoznaniu się z wartościami startowymi możesz korzystać z urządzenia przez 3 lub 4 godziny. Po tym czasie, jeśli przeanalizujesz te same informacje msinfo32 i stwierdzisz, że pozostało Ci mało pamięci lub używane są nieoczekiwanie duże ilości pamięci, gdy nie są uruchomione aplikacje innych firm, prawdopodobnie masz ten problem. Na przykład w przypadku systemu z 16 GB fizycznej pamięci RAM system Windows 10 uruchomi się z wszystkimi usługami udostępniając około 12,8 GB wolnej pamięci RAM. Całkowita pamięć wirtualna to zazwyczaj 18 GB pamięci RAM z dostępną pamięcią wirtualną 14,8 GB i miejscem na pliki stronicowania 2,8 GB. Jeśli po 8 godzinach użytkowania zamkniemy wszystkie aplikacje i ponownie przeanalizujemy informacje podsumowujące msinfo32, powinniśmy znaleźć wartości pamięci, które będą zbliżone do wartości, które mieliśmy przy pierwszym uruchomieniu. Mogą to być trochę mniejsze wartości, ale jeśli masz opisany tutaj problem, okaże się, że ilość pamięci fizycznej będzie mniejsza niż 1 GB pamięci RAM, a całkowita pamięć wirtualna będzie wynosić 48 GB lub więcej, a ilość miejsca na pliki  stronicowania będzie ponad 8 GB. Ustaliliśmy, że system Windows może mieć poważne problemy z wydajnością, a nawet zacznie zamykać aplikacje już po 2 godzinach użytkowania. Zależy to w dużej mierze od tego, jak długo używamy komputera. Problem nie jest spowodowany bezpośrednio przez oprogramowanie ułatwień dostępu lub oprogramowanie audio, takie jak JAWS lub MS Teams. W rzeczywistości jest to spowodowane przez usługę Waves Max Audio. Konsultujemy z producentem, aby ustalić, jak można usunąć ten błąd. Ale na razie nie ma dobrego rozwiązania, które Vispero może programowo zaimplementować w naszym oprogramowaniu tak,  aby usunąć problem. Firma Intel będzie musiała zaimplementować rozwiązanie po  swojej stronie. Na szczęście usługa Waves Max Audio nie jest niezbędna do działania dźwięku w komputerze. Aplikacje, w tym czytniki ekranu i oprogramowanie dla słabowidzących, a także aplikacje innych firm korzystające z dźwięku, mogą korzystać z urządzenia audio Realtek bez korzystania z usługi Sound Maxx Audio. Prowizoryczne rozwiązanie opisane powyżej, polega na zablokowaniu uruchamiania aplikacji usługi Waves MaxxAudio automatycznie po włączeniu komputera. Możemy także wykorzystać wiersz poleceń to tymczasowego zakończenia usługi Waves MaxxAudio w bieżącej sesji, w tym celu:

 • Otwórz cmd.exe jako administrator z podwyższonym poziomem uprawnień.
 • Wpisz następujące polecenie:
  taskkill /F /IM Wavessvc64.exe
  i naciśnij ENTER.

Źródło:
https://support.freedomscientific.com/Support/TechnicalSupport/Bulletin/1786

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *