JAWS 2022 – Rozdzielacz dźwięku

JAWS 2022 – Rozdzielacz dźwięku

Poprzednio w JAWS i Fusion 2021 wprowadzono sposób na to, by użytkownicy obniżali głośność mowy JAWS niezależnie od dźwięku systemowego, aby ułatwić słyszenie dźwięku z innych aplikacji. Wersja 2022 idzie o krok dalej, umożliwiając teraz osobom używającym stereofonicznych zestawów słuchawkowych lub głośników przekazywanie całej mowy JAWS lub Fusion do jednego ucha, jednocześnie kierując dźwięk z bieżącej aplikacji do drugiego ucha. Ułatwia to kontynuowanie pracy z JAWS podczas śledzenia spotkania Zoom lub Teams, rozmowy Skype lub filmu na YouTube.

Aby rozdzielić dźwięk:

  1. Naciśnij INSERT+SPACJA po czym V, by uaktywnić warstwę głośności.
  2. Naciśnij B, (balans), a następnie wykonaj jedną czynność z następujących:
    • Naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO, by przekierować mowę JAWS w lewo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w prawo.
    • Naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, by przekierować mowę JAWS w prawo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w lewo.
    • Naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, by przywrócić zarówno mowę JAWS, jak i dźwięk aplikacji na obu kanałach.

Uwaga: Przed próbą rozdzielenia dźwięku upewnij się, że zestaw słuchawkowy lub głośniki są właściwie ukierunkowane. Na przykład jeśli kierujesz mowę JAWS na lewą stronę, a zamiast tego słyszysz ją w prawym uchu, najprawdopodobniej zestaw słuchawkowy jest odwrócony.

Po rozdzieleniu mowy JAWS i dźwięku aplikacji rozdzielenie pozostaje w mocy do czasu ponownego uruchomienia JAWS lub użycia polecenia przywracania równowagi dźwięku. Ponadto po rozdzieleniu dźwięku w bieżącej aplikacji podział będzie kontynuowany, nawet jeśli przejdziesz do innych aplikacji. Na przykład, jeśli uczestniczysz w spotkaniu w aplikacji Teams, możesz nadal słyszeć JAWS jednym uchem podczas wyszukiwania informacji na stronie internetowej w przeglądarce Chrome lub zapisywania notatek w programie Word, jednocześnie słuchając spotkania drugim uchem.

Możesz także obudzić Asystenta głosowego i powiedzieć „Sound Left”, „Sound Right” lub „Sound Balanced”. Przed wypowiedzeniem tych poleceń upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony. W aplikacjach, takich jak Teams lub Zoom, możesz nie chcieć używać tych poleceń, ponieważ usłyszą Cię inni uczestnicy spotkania.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem do uczestniczenia w rozmowach Teams i Zoom. Czy w tej sytuacji mogę rozdzielić dźwięk?

Odpowiedź: Nie, rozdzielanie dźwięku nie będzie działać w trakcie połączenia podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth. To nie jest problem JAWS. Podczas nawiązywania połączenia aplikacja Teams lub Zoom przełącza się ze słuchawek na urządzenie słuchawkowe. Z założenia zestaw słuchawkowy działa jako urządzenie mono, więc dzielenie dźwięku nie działa. Jeśli chcesz rozdzielić dźwięk podczas połączenia, zalecamy użycie przewodowego zestawu słuchawkowego.

Pytanie: Czy mogę rozdzielić dźwięk, jeśli używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth po prostu do słuchania muzyki?

Odpowiedź: Tak. Jeśli odtwarzasz dźwięk z innego źródła, takiego jak film na YouTube, rozdzielacz dźwięku działa zgodnie z oczekiwaniami, nawet jeśli używasz zestawu słuchawkowego Bluetooth. Problemów z rozdzielaniem dźwięku doświadczysz tylko podczas nawiązywania połączenia w aplikacjach Teams lub Zoom przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, ponieważ te aplikacje zamieniają urządzenie słuchawkowe stereo na urządzenie zestawu słuchawkowego mono.

Pytanie: Czy rozdzielacz dźwięku działa z głośnikami zewnętrznymi?

Odpowiedź: Tak, mowa JAWS i dźwięk aplikacji zostaną rozdzielone zgodnie z oczekiwaniami, jeśli używasz wewnętrznych głośników komputera lub masz podłączone zewnętrzne głośniki.

Pytanie: Obecnie mam skonfigurowany JAWS do używania innego urządzenia dźwiękowego zamiast domyślnej karty dźwiękowej Windows. Czy nadal będę mógł rozdzielać dźwięk?

Odpowiedź: Dopóki dźwięk mowy JAWS i dźwięki z innych aplikacji odtwarzających dźwięk są kierowane do tej samej karty dźwiękowej, dźwięk będzie rozdzielany zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli użyjesz opcji Karty dźwiękowe w menu Narzędzia JAWS, by skonfigurować JAWS do korzystania z innej karty dźwiękowej, JAWS pozostanie przekierowany, ale dźwięk z innych aplikacji zostanie przywrócony do obu głośników.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *