JAWS 2022 – Pokaż zegar wprost na monitorze brajlowskim

JAWS 2022 – Pokaż zegar wprost na monitorze brajlowskim

Jeśli używasz monitora brajlowskiego, który oferuje komórki stanu, JAWS i Fusion mogą teraz pokazywać czas z zegara systemowego w komórkach stanu monitora brajlowskiego. Możesz nawet wybrać czas 12 lub 24 godzinowy, a także wyświetlać godziny i minuty lub minuty i sekundy, a czas będzie automatycznie aktualizowany. To, że masz chodzący zegar wprost na monitorze brajlowskim, może być pomocne, gdy prowadzisz prezentację lub musisz mówić przez określony czas, gdyż umożliwia to szybkie sprawdzenie czasu, podobnie jak użytkownik, który zerka na zegar na ekranie.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara w komórkach stanu, naciśnij INSERT+SHIFT+F12 lub, jeśli używasz monitora brajlowskiego Focus, LEWY SHIFT+PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3. Aby przełączyć tę funkcję, możesz również użyć pola wyboru Pokaż czas w komórkach stanu w Centrum ustawień. Jeśli komórki stanu są wyłączone, włączenie tej funkcji również tymczasowo je włącza, dopóki jej nie wyłączysz. Włączenie lub wyłączenie wyświetlania zegara obejmuje wszystkie aplikacje.

Aby zmienić sposób wyświetlania czasu, otwórz Centrum ustawień, wyszukaj „zegar” i użyj następujących opcji:

  • Zaznacz albo wyczyść pole wyboru Format 24-godzinowy, aby wyświetlać zegar w formacie czasu 24-godzinowym albo 12 godzinowym. Dla języka angielskiego wartością domyślną jest pokazywanie czasu w formacie 12 godzinowym, jednakże może się to zmieniać w zależności od aktywnego języka JAWS.
  • Używaj grupy przycisków opcji Format czasu, by przełączać wyświetlanie zegara między godzinami i minutami albo minutami i sekundami. Wartością domyślną są godziny i minuty.

Oba ustawienia można skonfigurować dla określonych aplikacji. Na przykład możesz chcieć zmienić format czasu na minuty i sekundy w jednej aplikacji, ale pozostawić godziny i minuty we wszystkich innych.

Jeśli nie chcesz wyświetlać zegara w sposób ciągły, naciśnięcie Przycisku przywoływania kursora nad obszarem komórek stanu na większości wyświetlaczy na krótko pokaże czas jako komunikat błyskawiczny, a następnie powróci do tego, co było aktualnie wyświetlane. Z drugiej strony jeśli zegar jest aktualnie wyświetlany, naciśnięcie Przycisku przywoływania kursora nad komórką stanu powoduje, że to, co normalnie byłoby wyświetlane, jest krótko pokazywane jako komunikat błyskawiczny.

Uwaga: Na niektórych monitorach brajlowskich przyciski przywoływania kursora i komórki stanu mogą mieć unikalną funkcję, która może całkowicie wpłynąć na działanie tej funkcji na tym monitorze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *