JAWS — włączanie i wyłączanie komunikatów o błędach gramatycznych.

JAWS — włączanie i wyłączanie komunikatów o błędach gramatycznych.

Począwszy od aktualizacji JAWS i Fusion z kwietnia 2021 r., funkcja „Gramatyka i zaawansowane sprawdzanie” jest domyślnie włączona, za wyjątkiem aplikacji MS Word i Outlook. Ta zmiana wpłynie tylko na aplikacje, które sprawdzają błędy gramatyczne. Na przykład w przeglądarkach internetowych, takich jak Firefox, Chrome i Microsoft Edge, narzędzia do edycji online, takie jak Dokumenty Google, potrafią wykrywać błędy gramatyczne. Ta funkcja jest zawsze włączona w Dokumentach Google, więc JAWS ogłasza błędy gramatyczne wykryte przez aplikację Dokumenty Google. Należy zwrócić uwagę na to, że edytory online nie są tak rygorystyczne w wykrywaniu błędów gramatycznych jak aplikacje takie jak MS Word. Na skuteczność wykrywania błędów gramatycznych może mieć również wpływ połączenie internetowe oraz serwer służący do ich sprawdzania. W MS Word i Outlook, JAWS i Fusion domyślnie nie ogłaszają błędów gramatycznych. Funkcja Gramatyka i zaawansowane sprawdzanie jest ustawiana w Centrum ustawień JAWS. W MS Word funkcja ogłaszaj błędy gramatyczne podczas pisania jest domyślnie wyłączona. Obie opcje muszą być włączone, aby JAWS mógł ogłaszać błędy gramatyczne. Należy jednak pamiętać, że MS Word rygorystycznie sprawdza błędy gramatyczne, zatem powiadamianie o każdym błędzie podczas słuchania dokumentu Worda może być dość uciążliwe.

Włączanie lub wyłączanie funkcji „Gramatyka i zaawansowane sprawdzanie” w JAWS (domyślnie włączone):

  1. Otwórz menu JAWS naciskając klawisz JAWS + J, a następnie przejdź do Narzędzia > Centrum ustawień.
  2. W polu kombi Aplikacja wybierz opcję Domyślne (wszystkie aplikacje) lub wybierz aplikację, którą chcesz zmienić.

Centrum ustawień JAWS – Domyślne (Wszystkie aplikacje)

  1. W polu edycji wyszukiwania wpisz gramatyka.
  2. Na liście wyników wyszukiwania Przejdź do opcji „Gramatyka i zaawansowane sprawdzanie”, (korekta przetwarzanie tekstu), i naciśnij klawisz enter, aby przejść na drzewo opcji.‑
  3. Następnie naciśnij SPACJĘ, aby ją przełączyć. Gdy zaznaczone, JAWS mówi komunikat, by zasygnalizować, gdy wejdziesz lub wyjdziesz z błędów gramatycznych lub zaawansowanego poprawiania błędów. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone dla wszystkich aplikacji, umożliwiając JAWS ogłaszanie błędów gramatycznych wykrytych w edytorach internetowych, takich jak Google Docs. To pole wyboru jest domyślnie wyczyszczone tylko w programach Microsoft Word i Outlook, ponieważ funkcje wykrywania gramatyki i korekty w programie Word są znacznie bardziej rygorystyczne niż w większości edytorów online i mogą prowadzić do nadmiernego ogłaszania mową.
  4. Wybierz przycisk OK i naciśnij klawisz enter.

Włączanie lub wyłączanie Gramatyka i zaawansowane sprawdzanie w programie Microsoft Word (domyślnie jest wyłączone):

  1. Otwórz dowolny dokument docx w MS Word.
  2. Otwórz kartę plik, a następnie wybierz Opcje -> Sprawdzanie.
  3. Przejdź do pola wyboru Oznacz błędy gramatyczne podczas pisania, a następnie naciśnij SPACJĘ, aby je przełączyć.
  4. Wybierz przycisk OK i naciśnij klawisz enter.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *