Korzystanie z platformy konferencyjnej Zoom przy pomocy JAWS 2020

Korzystanie z platformy konferencyjnej Zoom przy pomocy JAWS 2020

Zoom ujednolica wideokonferencje w chmurze, proste spotkania online i grupowe przesyłanie wiadomości w jedną łatwą w obsłudze platformę. Zoom oferuje najlepszą jakość wideo, audio i bezprzewodowego udostępniania ekranu na wielu platformach.
Poniżej kilka uwag wstępnych o podstawowych funkcjach klienta Zoom w systemie Windows.
W JAWS 2020 dodano skrypty do Zoom Meeting by zwiększyć dostępność i użyteczność platformy Zoom.
Dzięki Hartgen Consulting, podstawowe skrypty do Zoom zostały teraz dołączone bezpośrednio do JAWS i Fusion, by zwiększyć wygodę, gdy uczestniczymy w spotkaniach Zoom. Platforma ta jest używana do kwartalnych programów FS Open Line jak również przy obsłudze comiesięcznych darmowych szkoleń internetowych. Skrypty te oferują przyjemniejszy odbiór, przez danie większej kontroli nad tym co słyszysz, bez przerywania płynności gdy użytkownicy dołączają do spotkania, opuszczają spotkanie lub tworzą komentarze. Naciśnij INSERT + H, by wyświetlić listę skrótów klawiszowych JAWS dostępnych w Zoom, takich jak wyłączenie alertów, wypowiadanie ostatnich wiadomości czatu i innych funkcji. Możesz też wcisnąć INSERT + W, by wyświetlić listę gorących klawiszy Zoom.

Wymagania wstępne

 1. Zainstalowana na komputerze PC aplikacja desktopowa klienta Zoom dla Windows.
  (instrukcje instalacji poniżej)
 2. Konto (darmowe) założone na platformie zoom.us.
  Otwieramy stronę:
  https://zoom.us/
  i klikamy w link
  link SIGN IN
  https://zoom.us/signin
  aby utworzyć darmowe konto zoom.

Spis treści:

Instalacja aplikacji Zoom
Zaloguj się i dołącz
Narzędzia główne , Home
Czat
Telefon
Spotkania
Zarządzanie spotkaniem
Skróty klawiszowe dla Zoom
Centrum pomocy Zoom

Instalacja aplikacji zoom dla administratorów IT (zawiera wtyczki dla iPhone/iPad )

Otwieramy centrum pobierania Zoom
https://zoom.us/download
Download Center
przechodzimy do linku i rozwijamy go wciskając klawisz spacji
Download for IT Admin
rozwinie się lista
Zoom Client for Meetings
Plug-in for Sharing iPhone/iPad included
Download MSI
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi
pobieramy i uruchamiamy instalator msi. Po zakończeniu instalacji na pulpicie utworzy się skrót 'Zoom’, do aplikacji Zoom.
Uwaga: w chwili obecnej nie ma jeszcze polskiej wersji językowej Zoom, i całe menu i oznajmianie JAWS jest w języku angielskim. Ta wersja Zoom dla administratorów IT jest przeznaczona do przygotowywania i prowadzenia szkoleń internetowych.

Zaloguj się i dołącz, Sign in and Join

Po uruchomieniu Zoom kliknij opcję  Dołącz do spotkania, aby dołączyć do spotkania bez logowania. Jeśli chcesz się zalogować i rozpocząć lub zaplanować własne spotkanie, kliknij przycisk Zaloguj się , Sign In.
(konto zoom zakładamy na stronie zoom.us)
Aby się zalogować, użyj konta Zoom, Google lub Facebook. Możesz także zalogować się przy użyciu jednorazowego logowania.
Jeśli nie masz konta, otwórz stronę
zoom.us
i kliknij utwórz darmowe konto (free). Jeśli masz konto Zoom, ale nie pamiętasz hasła, kliknij opcję Nie pamiętam hasła.
Uwaga: może się zdarzyć, że podczas logowania się przy użyciu konta Google, zostaniemi  poproszeni o dodatkową weryfikację, na przykład podając dokładną datę urodzin, mimo że w danych naszego konta Google, dane te są wprowadzone poprawnie.

Strona główna, Home

Po zalogowaniu zobaczysz kartę Strona główna , na której możesz wybrać następujące opcje:

 • Nowe spotkanie , New Meeting:
  Rozpocznij natychmiastowe spotkanie . Kliknij strzałkę w dół, aby włączyć wideo lub użyj osobistego identyfikatora spotkania (PMI) do natychmiastowych spotkań.

*Dołącz , Join:
dołącz do trwającego spotkania .

 • Harmonogram , Schedule:
  skonfiguruj przyszłe spotkanie .
 • Udostępnij ekran , Share Screen:
  udostępnij ekran w Zoom Room , wprowadzając klucz udostępniania lub identyfikator spotkania.
 • Data i godzina z obrazem tła , Date and time with background image:
  Aby zmienić obraz tła, najedź kursorem na zdjęcie i kliknij ikonę aparatu.
 • Nadchodzące spotkanie , Upcoming meeting:
  Wyświetla następne spotkanie dla bieżącego dnia. Dodaj usługę kalendarza innej firmy, jeśli chcesz zsynchronizować nadchodzące spotkania.
 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe, aby wyświetlić te opcje:

Dodaj notatkę osobistą.
Ustawienia , Settings:
Dostęp do ustawień, które możesz zmienić w aplikacji klienta.
Zmień swój status na Dostępny , Poza domem lub Nie przeszkadzać , Available, Away, or Do Not Disturb.

Mój profil , My Profile:
Otwórz portal internetowy Zoom, aby edytować swój profil .

Pomoc , help: Otwórz Centrum pomocy Zoom .

Sprawdź aktualizacje , Check for Updates: Sprawdź, czy Zoom jest aktualny.

Informacje o Zoom, About Zoom: Wyświetl aktualną wersję.

Przełącz do widoku pionowego , Switch to Portrait View: Przełącz okno Zoom do widoku pionowego, jeśli wolisz węższe okno.
Wyloguj się, Sign out

Uaktualnij do wersji Pro , Upgrade to Pro , (jeśli masz darmowe konto)

Czat

Wybierz kartę Czat, aby wyświetlić prywatne rozmowy ze swoimi kontaktami lub rozmowy grupowe (kanały).
Dostęp do tych funkcji można uzyskać w panelu po lewej stronie:

Przejdź do pola wyszukiwania , Jump to search box: Wyszukaj kontakt lub kanał.

Wiadomości oznaczone gwiazdką , Starred Messages: wyświetl wiadomości oznaczone gwiazdką.
Kliknij swoje imię, aby użyć osobistej przestrzeni czatu.

Ikona dodawania (obok Ostatnie) , Add icon  (next to Recent):
Rozpocznij nowy czat z jednym z kontaktów, utwórz kanał do czatów grupowych lub dołącz do istniejącego kanału.
W obszarze Ostatnie kliknij kontakt, aby wyświetlić historię czatów i kontynuować z nimi czat. Kontakty mają ikonę statusu przed ich nazwą.
W obszarze Ostatnie kliknij kanał (oznaczony ikoną grupy przed nazwą), aby wyświetlić historię czatu kanału i wysyłać wiadomości do członków kanału.

 • Po wybraniu kontaktu lub kanału w panelu po lewej stronie możesz korzystać z poniższych funkcji w oknie czatu:

Ikona gwiazdki , Star icon : dodaj kontakt lub kanał do listy ulubionych, zapewniając szybki dostęp do tych kontaktów lub kanałów.

Ikona wideo , Video icon : Rozpocznij spotkanie z kontaktem. Jeśli wybrany zostanie kanał, rozpocznie się spotkanie ze wszystkimi członkami kanału.
Ikona nowego okna , New window icon, (najedź wskaźnikiem myszy na nazwę kontaktu lub kanału, aby wyświetlić tę ikonę): Otwiera wybrany czat w nowym oknie.
Ikona informacji , Info icon : wyświetl dodatkowe opcje kontaktu lub kanału. Zapewnia również szybki dostęp do plików, obrazów i wiadomości oznaczonych gwiazdką na wybranym czacie.
Skrzynka wiadomości , Message box: : redaguj i wysyłaj wiadomości do kontaktu lub kanału. Możesz także wysyłać zrzuty ekranu, pliki, fragmenty kodu i animowane pliki GIF.

Telefon , Phone

Wybierz kartę Telefon, aby wykonywać połączenia telefoniczne, przeglądać historię połączeń i odtwarzać wiadomości poczty głosowej za pomocą Zoom Phone.
Uwaga: wymagana jest licencja Zoom Phone.

Karta Historia , History tab: : Przeglądaj i usuwaj historię połączeń i nagrania.

Karta poczty głosowej , Voice mail tab: : odtwarzaj i zarządzaj wiadomościami poczty głosowej.
Panel wybierania , Dial pad: : wykonuj połączenia wychodzące, ręcznie wprowadzając numer telefonu lub przeszukując kontakty.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z funkcji Zoom Phone.

Spotkania, Meetings

Wybierz kartę Spotkania i kliknij opcję Nadchodzące, Upcoming, aby wyświetlić, rozpocząć, edytować i usunąć zaplanowane spotkania.

Możesz wybrać następujące opcje po wybraniu zaplanowanego spotkania w panelu po lewej stronie:

Ikona Dodaj , Add icon : Zaplanuj nowe spotkanie.
Ikona Odśwież , Refresh icon : Odśwież listę spotkań, jeśli nie widzisz zaplanowanego spotkania.
Rozpocznij , start: Rozpocznij zaplanowane spotkanie wybrane w nadchodzących spotkaniach.
Kopiuj zaproszenie, Copy Invitation: Skopiuj tekst zaproszenia na zaplanowane spotkanie, umożliwiając ręczne wklejenie go do wiadomości e-mail, komunikatora itp. Kliknij opcję Pokaż zaproszenie na spotkanie, jeśli chcesz wyświetlić kopiowane zaproszenie.
Edytuj, edit: Edytuj opcje spotkania dla zaplanowanego spotkania.
Usuń, delete: trwale usuń zaplanowane spotkanie.

Kontakty, Contacts

Wybierz kartę Kontakty, aby wyświetlić kontakty i zarządzać nimi.

Karta Katalog, Directory tab: wyświetlanie katalogu wszystkich kontaktów, w tym kontaktów oznaczonych gwiazdką, zewnętrznych i automatycznych odpowiedzi. Jeśli Twoja organizacja ma Zoom Rooms, zobaczysz również listę Zoom Rooms.

Karta Kanały, Channels tab: wyświetl katalog swoich kanałów (używany do przesyłania wiadomości grupowych). Kanały oznaczone gwiazdką są wyświetlane u góry listy.

Dodaj ikona, Add icon: Pokaż opcje kontaktów i kanałów. Możesz dodać kontakt, utworzyć grupę kontaktów, utworzyć kanał lub dołączyć do kanału.

Elementy sterujące spotkaniem, In-Meeting Controls

Po rozpoczęciu spotkania lub dołączeniu do niego można uzyskać dostęp do elementów sterujących spotkaniem, które znajdują się w dolnej części okna spotkania
(porusz myszą w oknie Zoom, aby wyświetlić elementy sterujące spotkania).

Możesz także dołączyć do spotkania testowego, aby zapoznać się z kontrolkami spotkania przed dołączeniem do zaplanowanego rzeczywistego spotkania.
Odwiedź
http://zoom.us/test.
Kliknij niebieski przycisk Dołącz, blue Join button, aby uruchomić testową sesję Zoom.

centrum pomocy Zoom.

Szczegółową pomoc znajdziemy w Zoom Help Center (wersja angielska)
https://support.zoom.us/hc/en-us

** Skróty klawiszowe Zoom.

Zoom skróty JAWS

Aby włączyć lub wyłączyć alerty, wciśnij Alt+Windows+S.
Aby usłyszeć ostatni alert, wciśnij Alt+Windows+A.
Aby przypomnieć, czy ogłaszanie alertów jest włączone czy wyłączone, wciśnij KLAWISZ JAWS+Tab.
Aby przejrzeć ostatnie 10 alertów lub wiadomości, wciśnij Control+1 do  Control+0. Naciśnij szybko dwukrotnie, by je zwirtualizować.
Aby pozwolić wyłącznie na wiadomośći czatu po wciśnięciu Control+1 do Control+0 wciśnij Kontrol+F5.

Dodano też pewne funkcje:
Stan nagrywania, gdy wciśnięty został ALT+R. Jest to skrót klawiszowy, który włącza lub wyłącza nagrywanie.
Gdy nagrywanie zostało wstrzymane lub zostało wznowione, po wciśnięciu ALT+P.
Czy dźwięk został wyciszony dla wszystkich uczestników, gdy wciśnięty został ALT+A.

Także kontrolki do planowania i tworzenia spotkań powinny być łatwe do zrozumienia.

Zoom skróty Windows

Ogólne skróty klawiszowe:
Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku: Alt+A
Podnieś lub opóść swoją rękę: Alt+Y
Otwórz okno powitania: Alt+I
Pokaż panel czatu spotkania: Alt+H
Pokaż panel uczestników: Alt+U
Przejście pomiędzy wyskakującymi okienkami Zoom: F6

Skróty nagrywania:
Uruchom lokalne nagrywanie: Alt+R
Uruchom nagrywanie w chmurze: Alt+C
Wstrzymaj lub wznów nagrywanie: Alt+P

Skróty spotkania video:
Przełącz na widok aktywnego mówcy:  Alt+F1:
Przełącz na widok galerii video: Alt+F2
Uruchom lub zatrzymaj video: Alt+V

Skróty organizacji spotkania:
Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku dla wszytkich z wyjątkiem gospodarza: Alt+M:
Przełącz kamerę: Alt+N
Włącz lub wyłącz pełny ekran: Alt+F
Uzyskaj zdalne sterowanie: Alt+Shift+R
Zatrzymaj zdalne sterowanie: Alt+Shift+G

Poniższe skróty są dostępne, gdy kontrolka paska narzędzi spotkania ma fokus.
Uruchom lub zatrzymaj współdzielenie ekranu: Alt+S
Uruchom lub zatrzymaj nowy ekran współdzielony: Alt+Shift+S
Wstrzymaj lub wznów współdzielenie ekranu: Alt+T.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *