Czy JAWS posiada skróty klawiszowe do zwiększania/zmniejszania głośności mowy?

Czy JAWS posiada skróty klawiszowe do zwiększania/zmniejszania głośności mowy?

JAWS 2019 domyślnie nie ma przypisanych skrótów klawiszowych do skryptów zmniejszających lub zwiększających głośność mowy.
Musimy sami przypisać skróty klawiszowe do dwóch skryptów:
1) Nazwa skryptu: DecreaseVoiceVolume
Streszczenie:
Zmniejsza głośność aktywnego głosu.
Opis:
Po wciśnięciu tego klawisza, zmniejszona zostanie głośność aktywnego głosu.  Po każdym wciśnięciu skrótu JAWS powie „”Ciszej””.
Kategoria: Voices

2) Nazwa skryptu: IncreaseVoiceVolume
Streszczenie:
Zwiększa głośność aktywnego głosu.
Opis:
Po wciśnięciu tego klawisza, zwiększona zostanie głośność aktywnego głosu.  Po każdym wciśnięciu skrótu JAWS powie „”Głośniej””.

Kategoria: Voices

Opis procedury dodawania skrótów klawiszowych do skryptów znajdziemy w pliku pomocy JAWS:
Otwieramy menu kontekstowe JAWS wciskając klawisz Insert + J,
następnie przechodzimy kolejno do:
Pomoc
Tematy pomocy
Dostosowywanie JAWS dla Windows
Menedżer klawiatury
Korzystanie z Menedżera klawiatury

Dodawanie, zmiana lub usuwanie klawisza skrótu

Jako wskazówkę dodam, że po uruchomieniu menadżera klawiatury, Insert + 8 (na głównej części klawiatury), fokus  ustawi się na kategorii 'Default’, wciskamy klawisz tab, aby przejść na listę, na której należy wyszukać właściwe skrypty. Możemy listę przeszukiwać po pierwszej literze nazwy skryptu. Problemem jest znalezienie takich skrótów klawiszowych, które nie kolidują ze skrótami już używanymi. Każdy musi na własną odpowiedzialność taki skrót znaleźć. Ja wykorzystałem następujące:
Alt (po lewej stronie klawisza spacji) + , (przecinek)
Alt (lewy) + . (kropka)
Po przypisaniu skrótów w katalogu ustawień osobistych JAWS utworzy się plik 'Default.jkm’. Jeżeli będziemy chcieli powrócić do ustawień przed wprowadzeniem zmian, wystarczy usunąć ten plik, który na przykład u mnie, znajduje się w katalogu:
c:\Users\nazwa konta użytkownika\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\2019\Settings\plk\default.JKM

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *