Jak skonfigurować JAWS dla Winboard, i jak rozgrywać partię szachów?

Jak skonfigurować JAWS dla Winboard, i jak rozgrywać partię szachów?

Aby skonfigurować JAWS dla Winboard 4.5 dla JAWS, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom WinBoard 4.5 dla JAWS i w oknie dialogowym Uruchamianie naciśnij Enter, aby wybrać pierwszą opcję „Graj z programem szachowym lub mecz dwóch programów”.

2. Teraz naciśnij Insert + 6, (w głównej części klawiatury), aby otworzyć okno dodawania nowej konfiguracji, jak pokazano poniżej:

Dodaj nową konfigurację
Aplikacja winboard
Nazwa konfiguracji winboard

Ok Anuluj

i naciśnij klawisz enter, aby utworzyć plik konfiguracyjny winboard.jcf, i otworzyć okno 'Centrum ustawień JAWS dla Winboard’:

 1. W otwartym oknie fokus ustawi się w polu edycyjnym wyszukiwania, w którym wpisujemy
  echo ekranu
 2. Naciskamy klawisz tab, aby przejść na listę wyników wyszukiwania, która zawiera tylko jeden element
  echo ekranu
  na którym wciskamy enter, aby przejść do pozycji na liście opcji 'echo ekranu’, i wciskamy klawisz spacji, aby wybrać wartość 'brak’, a następnie tabem przechodzimy do przycisku 'zastosuj’, i wciskamy na nim enter.
  Zapobiega to ogłaszaniu niechcianych informacji przez JAWS podczas korzystania z WinBoard lub podczas przełączania do innej aplikacji Windows, gdy Winboard jest uruchomiony.
 3. Teraz ustawimy drugą istotną opcję konfiguracyjną. Wciskamy kilkakrotnie klawisz tab, aż przejdziemy ponownie do pola edycyjnego wyszukiwania, w którym wpisujemy
  literowanie danych
  i tabem przechodzimy do listy wyników zawierającej element
  Literowanie danych alfanumerycznych
  na której wciskamy klawisz enter.
 4. Kursor ustawi się na tym elemencie na drzewie opcji. Naciskając klawisz spacji zmieniamy wartość na
  ’literuj’
  a następnie klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'Zastosuj’, i wciskamy enter.
 5. Kończymy wprowadzanie zmian i zapisujemy je w pliku konfiguracyjnym Winboard.jcf przechodząc tabem do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter.
  Spowoduje to, że JAWS przeliteruje ruchy szachowe, zamiast próbować odczytać je jako słowo, co poprawi jakość oznajmiania.

Po uruchomieniu programu Winboard otworzy się okno startowe:

Uruchomienie Winboard
Co chcesz zrobić?

 1. Gra z programem szachowym, lub mecz dwóch programów (zaznaczone)
 2. Użyj internetowego serwera szachowego
 3. Tylko przeglądanie lub edycja partji z pliku
  wybierz silniki szachowe:
  „”fmax”” /fd=””Fairy-Max”” /firstXBook OK
  „”fmax”” /sd=””Fairy-Max”” /secondXBook Anuluj
  Określ Serwer szachowy: Pomoc
  freechess.org /icsport=5000 /icshelper=timeseal

Dodatkowe opcje

Pierwsza opcja, „Gra z programem szachowym, lub mecz dwóch programów”, jest domyślnym wyborem startowym i nazywa się trybem lokalnym, ponieważ różni się od trybu online lub internetowego serwera szachowego lub trybu ICS. Po wybraniu tej domyślnej opcji uruchamiania użytkownik może teraz przejść do pól listy „Określ silniki szachowe” i zacząć wybierać dwa silniki szachowe, które zostaną załadowane na całą sesję. Każde pole listy jest identyczne. Po pierwszej liście silników następuje druga lista silników. Nie są one ogłaszane przez JAWS jako pierwsze i drugie, ale znajdują się jeden po drugim. Do tych pól listy można przejść, naciskając klawisz Tab.
JAWS mówi: „Określ silniki szachowe”, gdy pojawi się pole listy do załadowania pierwszego silnika. Ponowne naciśnięcie Tab powoduje przejście do drugiego pola, aby w razie potrzeby wybrać drugi silnik. Jeśli nie zostaną wybrane żadne silniki, WinBoard 4. 5 dla JAWS automatycznie ładuje silniki znajdujące się na górze każdej listy. Naciskając tab jeszcze raz przenosi fokus do pola wyboru 'Dodatkowe opcje’. Jeżeli zaznaczymy to pole, to w polu edycyjnym, do którego przejdziemy wciskając tab, możemy wpisać różne dodatkowe parametry startowe. Na przykład możemy wpisać
/depth 4
co ograniczy trochę moc silnika szachowego, zmuszając go do analizowania do przodu jedynie o cztery półruchy. Daje to nam większe szanse na bardziej wyrównaną grę z silnikiem. Inną opcją jest wpisanie
/st 60
co daje nam czas 60 minut nawykonanie naszych ruchów.
Drugi tryb, „Użyj internetowego serwera szachowego”, służy do gry w szachy na specjalnej stronie internetowej o nazwie Internetowy serwer szachowy (ICS) przeciwko innym graczom i komputerom używającym silników szachowych.
Po wybraniu tego trybu pojawia się pole listy do wyboru, na którym serwerze szachowym użytkownik chce grać.
Trzeci tryb, po prostu przeglądaj lub edytuj pliki gry, służy właśnie do tego. Gry, które oglądasz, muszą mieć rozszerzenie PGN, które jest skrótem od Portable Game Notation, i muszą być przechowywane na komputerze użytkownika lub innym nośniku, takim jak napęd usb.
Gry szachowych arcymistrzów i prawie każdego mistrza szachowego są dostępne do pobrania w Internecie. Po załadowaniu gry użytkownik może grać i analizować ruchy, a nawet dodawać komentarze, które są następnie zapisywane w nowym pliku PGN, oryginalny plik nigdy się nie zmienia.

Główny ekran aplikacji
WinBoard 4.5 dla JAWS składa się z głównego okna zawierającego graficzną szachownicę, dwóch wyświetlaczy zegara, paska tytułowego, paska menu i pomocniczego okna „komunikatów silnika”, które jest podzielone na dwie części, po jednej dla każdego silnika.
Gdy fokus przejdzie na główny ekran, kursor szachownicy jest aktywny i zaczyna się na kwadracie a1. Nawigacja odbywa się za pomocą czterech klawiszy strzałek. Po napotkaniu kwadratu JAWS ogłasza nazwę kwadratu i nazwę bierki (piony lub figury), jeśli taka jest obecna. Aby wykonać ruch, zaznaczamy wybraną bierkę naciskając klawisz spacji. Następnie strzałkami przechodzimy na pole, na którym chcemy umieścić bierkę, i naciskamy nanim ponownie klawisz spacji. WinBoard 4.5 dla JAWS zawiera wiele użytecznych skrótów klawiszowych do badania aktualnej pozycji na szachownicy.
WinBoard 4.5 dla JAWS używa kombinacji klawiszy Alt + T do odczytu zegarów. JAWS używa kombinacji klawiszy Alt + M, aby odczytać ostatni ruch wykonany w grze lub pozycji.

Rozgrywanie partii szachów.
Po uruchomieniu WinBoard w trybie domyślnym lub po wybraniu „Nowa gra” (skrót Ctrl + N), z menu Plik użytkownik może grać przeciwko pierwszemu silnikowi szachowemu z aktualnie przypisaną kontrolą czasu. Pamiętaj, że silnik może grać białymi lub czarnymi, opcje te znajdują się w menu Tryb. Jeśli wybrana jest opcja „Dwie maszyny”, pierwszy silnik gra białymi przeciwko drugiemu silnikowi. Podczas gry na pasku tytułu wyświetlane są nazwiska graczy, w przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa pierwszego silnika szachowego.
Kontrola czasu:
Okno dialogowe ustawień kontroli czasu jest dostępne w menu Opcje lub po naciśnięciu klawisza Alt + Shift + T. Można tu wybrać zarówno konwencjonalne, jak i przyrostowe typy kontroli czasu w szachach. Pamiętaj, że po uruchomieniu gry nie można zmienić ustawień sterowania czasem.

Wykonywanie posunięć za pomocą klawiatury:
JAWS zawsze odczytuje szachownicę, tak jakby szachownica była wyświetlana z białymi pionkami na dole. Innymi słowy, JAWS i ruchy klawiszy strzałek, a także figury na przekątnych zawsze reagują tak, jakby pole A1 znajdowało się w lewym dolnym rogu, a pole H8 w prawym górnym rogu, nawet jeśli szachownica została odwrócona na ekranie, tak jak jest, kiedy grasz czarnymi. Użytkownik najpierw wybiera bierkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie „podnosi” bierkę za pomocą wciśnięcia klawisza spacji. Klawisze strzałek służą następnie do znalezienia pola, na którym ma zostać „”upuszczona”” bierka, a klawisz spacji jest ponownie używany do „”upuszczenia”” bierki na to pole. Na przykład, jeśli użytkownik chce przenieść skoczka z g1 na f3, najpierw przechodzi strzałkami do pola G1 i wciska klawisz spacji, aby zaznaczyć skoczka. Następnie przechodzi strzałkami do pola F3 i naciska klawisz spacji, aby umieścić na tym polu białego skoczka z G1.

Oprócz klawiatury ruchy można wprowadzać za pomocą notacji algebraicznej. WinBoard 4.5 dla JAWS akceptuje zarówno długą, jak i krótką notację algebraiczną. Gdy fokus znajduje się na szachownicy (ekran główny), i zostanie wciśnięty klawisz litery lub cyfry, otwiera się okno dialogowe 'wpisz ruch’, w którym wpisuje się ruch. Naciśnij klawisz Enter, aby wykonać lub „zatwierdzić” ruch.
Uwaga:
Program Winboard do oznaczania figur przy wpisywaniu ruchów, albo przy udzielaniu podpowiedzi, (menu 'Silnik’ – 'Podpowiedź’), stosuje następujące wielkie litery
N, Knight, Skoczek
B, Bishop, Goniec
R, Rook, Wieża
Q, Queen, Hetman
Na przykład, aby wykonać ten sam ruch skoczkiem co opisany powyżej, gracz może wpisać
Ng1-f3
(aktywny kursor nie musi koniecznie znajdować się w polu g1)
lub po prostu
Nf3
a następnie nacisnąć klawisz Enter. Zauważ, że ta metoda jest znacznie szybsza niż metoda używająca klawisza spacji i jest idealna do grania w gry na czas na internetowym serwerze szachowym.
Ważna uwaga:
WinBoard 4.5 dla JAWS używa dużej litery B, do odróżnienia gońca od pionka w kolumnie B. Jednak nie jest to format stosowany przez większość serwerów szachowych. Niezastosowanie się do tego rozróżnienia może spowodować ruch niewłaściwej bierki na szachownicy.
Aby wykonać ruch białym pionem z b2 na b4, należy wpisać
b4
używając małej litery b.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *