Tag: MS Word 2016

Strona poświęcona programowi JAWS

JAWS 2021 i „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2016/2019

Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola 'Znajdź’, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych. skrót klawiszowy Alt (z lewej strony spacji) + L, otwiera listę symboli specjalnych: ^p-Znak akapitu ^t-Znak tabulacji ^?- (znak zapytania)…
Dowiedz się więcej

Jak przy pomocy JAWS korzystać z VBA dla aplikacji w MS Word?

Cel, to przybliżyć narzędzie dołączone do pakietu MS Office jakim jest VBA (Visual Basic for Applications).VBA jest językiem programowania opartym na Visual Basicu w wersji 6. Jest dołączony do poszczególnych programów pakietu MS Office wraz z prostym edytorem.vba służy do pisania makr, czyli do zautomatyzowania pewnych czynności w pracy z programem.Kiedy wielokrotnie wykonujemy serię tych…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 10

Program Word zawiera wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają osobom o różnym stopniu niepełnosprawności odczytywanie i tworzenie dokumentów. Program Word udostępniarównież funkcję Sprawdzanie ułatwień dostępu, umożliwiającą wyszukiwanieelementów, które mogą powodować problemy dla osób niepełnosprawnych, (opiszemy ją w kolejnych częściach). ** najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 9

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i JAWS, czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zaznaczać i odczytywać, obrazy, kształty oraz pola tekstowe w dokumentach programu Word 2016.Za pomocą okna „”Zaznaczenie””, w programie Word 2016 można wyświetlać wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Można czytać listęza pomocą JAWS oraz wybierać…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 8

Wskazówka:W dokumentach Word możemy stosować klawisze szybkiej nawigacji JAWS, te same, które używamy do nawigowania po witrynach internetowych.Aby w dokumencie Word włączyć klawisze szybkiej nawigacji, wciskamyinsert + z,powtórne wciśnięcieinsert + z,wyłącza klawisze szybkiej nawigacji. teraz wciskając na przykład, klawisz h, poruszamy się po nagłówkach,wciskając klawisz t, po tabelach,wciskając klawisz g, po grafikach zawartych w dokumencie.…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 7

Wielu dostawców i administratorów stron oraz witryn internetowych, stosuje do opisu elementów graficznych pojawiających się w sieci web, podpisy, a także tekst alternatywny.Pozwala to na znaczne polepszenie dostępności stron internetowych dla niewidomych i słabowidzących użytkowników, którzy korzystają z programów rozpoznawania zawartości ekranu, albo w celu przyspieszenia ładowania i przeglądania witryn, stosują przeglądanie tylko w trybie…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 6

Przykładowy plik do ćwiczeń.Aby opanować opisany do tej pory techniki obsługi Microsoft Word 2016 przy pomocy JAWS 2018, konieczne są praktyczne ćwiczenia wykonywane na przykładowym pliku.Plik taki powinien zawierać tekst, nagłówki, tabele oraz obrazy graficzne.Możemy sami taki plik przygotować, bazując na przykład, na polskiej instrukcji obsługi przenośnego powiększalnika wideo, ONYX DeskSet HD, znajdującego się w…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 5

Korzystanie z panelu nawigacji Word 2016 z JAWS Program Word 2016 posiada wbudowaną funkcję nawigowania po dokumencie, a także wyszukiwania i modyfikowania  tekstu.Na zakładce Narzędzia główne Wstążki znajdują się polecenia:Znajdź, ctrl + f,Zamień, ctrl + h,Przejdź do, ctrl + g. W otwartych dokumentach możemy nawigować po nagłówkach, stronach lub wynikach wyszukiwania.Możemy także wyszukiwać elementy specjalne,…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 4

Wskazówka: Jak naprawić Word, aby używał określone wartości domyślne dla nowych, pustych dokumentów: Zamknij wszystkie wersje programu Word. Przejdź do folderu zawierającego szablony użytkownika:C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates,gdzie nazwa użytkownika, jest nazwą zalogowanego użytkownika systemu Windows. Usuń wszystkie pliki szablonów, które mają nazwy Normal.dot, i Normal.dotm.Uruchamiamy program Word ponownie, szablony normalne zostaną odbudowane. **Niektóre karty są zawsze dostępne, takie…
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 3

Po uruchomieniu Microsoft Word, w oknie startowym kursor ustawia się na przycisku 'proponowany nowy, pusty dokument’.Jeżeli teraz wciśniemy strzałkę w prawo, to zaczniemy poruszać się po dostępnej kolekcji stylów i formularzy, na przykład kalendarze, wizytówki, zaproszenia, życiorys itp.Możemy wybrać jeden z nich, ale wciskając cyklicznie strzałkę w prawo, powróćmy do przycisku nowy dokument, i wciskamy…
Dowiedz się więcej