Czy w JAWS można wyłączyć ogłaszanie żywych regionów na stronie pompejanska.rosemaria.pl?

Czy w JAWS można wyłączyć ogłaszanie żywych regionów na stronie pompejanska.rosemaria.pl?

Tak, można. Można tę opcję włączyć lub wyłączyć indywidualnie dla każdej strony osobno.

Informacje pomocnicze

JAWS pozwala na dostosowanie jego działania na trzech różnych poziomach:

 1. Ustawienia domyślne, które działają dla wszystkich aplikacji, o ile dla konkretnej aplikacji ustawienia nie zostały skonfigurowane indywidualnie.
 2. Ustawienia dla konkretnej aplikacji, które przysłaniają ustawienia domyślne i pozwalają je zmodyfikować tylko dla tej konkretnej aplikacji.
 3. Ustawienia dla stron internetowych lub dokumentów, które indywidualizują działanie JAWS tylko dla konkretnego dokumentu.

Taki sposób działania JAWS powoduje, że możemy stworzyć zestaw ustawień domyślnych, które działają jednakowo dla wszystkich aplikacji i dokumentów, a następnie, wg potrzeby zindywidualizować działanie JAWS, nadpisując ustawienia domyślne ustawieniami aplikacji, a ustawienia aplikacji możemy zindywidualizować dla konkretnej strony internetowej lub dokumentu, nadpisując je ustawieniami dla tych konkretnych dokumentów.

Jeśli w przeglądarce otworzymy konkretną stronę internetową, to możemy dla niej i tylko dla niej wybrać określone ustawienia (zapisywane w pliku. jcf).

Rozwiązanie problemu

 1. Aby wyłączyć ogłaszanie aktualizacji żywych regionów, otwieramy w przeglądarce internetowej interesującą nas stronę, w tym konkretnym przypadku https://pompejanska.rosemaria.pl/
 2. Po załadowaniu strony otwieramy „Centrum ustawień”, wciskając klawisz JAWS + 6.  Otworzy się okno Centrum ustawień z plikiem konfiguracyjnym dla konkretnej aplikacji, w tym przypadku otwartej przeglądarki internetowej.
 3.  Aby otworzyć plik jcf z ustawieniami dla tej konkretnej witryny, naciskamy klawisze CTRL + SHIFT + W.  Usłyszymy JAWS, który powie: Centrum ustawień JAWS – pompejanska.rosemaria.pl.jcf
 4. Następnie naciskamy klawisz TAB, by przejść na drzewo z ustawieniami.
 5. Na drzewie ustawień przechodzimy do: Przetwarzanie tekstu i rozwijamy tę opcję naciskając klawisz strzałki w prawo.
 6. Na otwartej liście przechodzimy do pozycji: Ogólne i rozwijamy ją naciskając klawisz strzałki w prawo.
 7. Naciskając strzałkę w dół przechodzimy do „Ogłaszaj aktualizacje żywego regionu”.  Ta opcja kontroluje ogłaszanie aktualizacji żywych regionów na stronach internetowych i w aplikacjach, które je obsługują.  Gdy to pole wyboru jest wyczyszczone, żadne aktualizacje żywych regionów nie będą ogłaszane.
 8. Odznaczamy tę opcję naciskając klawisz spacji.  Usłyszymy JAWS, który powie: nie zaznaczone.
 9. Klawiszem TAB przechodzimy do przycisku OK i wciskamy go klawiszem Spacji, co zapisze zmodyfikowane ustawienia we właściwym pliku konfiguracyjnym i zamknie okno Centrum ustawień.

Informacje dodatkowe

Czym są żywe regiony na stronach internetowych?

„Żywe regiony” to dynamiczne sekcje strony internetowej, które ciągle pobierają aktualizacje, takie jak tytuły wiadomości, informacje biznesowe, czy aktualizacje pogody. JAWS w trybie ciągłym automatycznie odczytuje i ogłasza aktualności prezentowane na stronach internetowych, dostarczane za pomocą znaczników żywych regionów ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Znaczniki ARIA dodawane są do stron internetowych przez ich twórców, by oznaczać regiony jako żywe.

Jeśli JAWS ma oznajmiać nowe aktualizacje żywych regionów, trzeba wybrać opcję Włączone, która jest opcją domyślną. W przeciwnym razie trzeba wybrać opcję Wyłączone. Żywe regiony są używane na stronach sieci web, które często się aktualizują, takich jak notowania giełdowe i dzienniki czatów.

Jeśli opcja „Ogłaszaj aktualizacje żywego regionu” jest włączona, to JAWS automatycznie wykrywa te aktualizacje i odczytuje całą zawartość regionu lub tylko tę jego część, która uległa zmianie, w zależności od konfiguracji strony internetowej. Dzięki temu możemy słyszeć treści, które zmieniają się na stronie, bez zmiany bieżącej pozycji fokusu i bez konieczności ich odszukiwania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *