Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 9

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 9

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i JAWS, czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zaznaczać i odczytywać, obrazy, kształty oraz pola tekstowe w dokumentach programu Word 2016.
Za pomocą okna „”Zaznaczenie””, w programie Word 2016 można wyświetlać wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Można czytać listę
za pomocą JAWS oraz wybierać jej elementy w celu czytania tekstów alternatywnych lub ich edytowania.

** Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Pola tekstowe znajdują się powyżej warstwy tekstu w dokumencie, dlatego czytniki zawartości ekranu nie mogą ich znaleźć podczas czytania tekstu podstawowego.
Aby uzyskać dostęp do tekstu wewnątrz pola tekstowego, należy użyć okienka zaznaczenia.
Wykonaj następujące działania:

 1. W programie Word 2016 PL, otwórz przykładowy dokument.
 2. Aby otworzyć okno zaznaczenia, na karcie narzędzia główne, naciśnij
  alt + h, a następnie L, a, k.
  JAWS powie „Przycisk Pokaż wszystko”.
  Wciskamy klawisz spacji, aby go aktywować.
  Pola tekstowe, obrazy i kształty zostaną wyświetlone w formie listy, do której przejdziemy wciskając klawisz tab.
  Drugim przyciskiem jest „”Ukryj wszystko””.

Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), w okienku zaznaczenia są wyświetlane tylko elementy do następnego podziału.
Jeżeli w danym podziale nie ma żadnych obiektów, to lista jest pusta.
Należy wtedy powrócić do obszaru dokumentu, wciskając shift + f6, i przejść do kolejnego podziału w dokumencie.
Wracamy ponownie do okna zaznaczania, wciskając f6, i sprawdzamy, czy na liście znajdują się jakieś elementy, wcześniej aktywując przycisk 'pokaż wszystko’.

 1. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół.
  W trakcie nawigacji JAWS informuje o elementach listy.
 2. Aby zaznaczyć pole tekstowe, naciśnij klawisz Spacja.
  Fokus powróci do obszaru dokumentu i ustawi się na wybranym obiekcie, polu tekstowym.
 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift + F10.
  JAWS odczyta informację o pierwszej pozycji na otwartej liście:
  „Element menu Wytnij”.
 4. Aby edytować pole tekstowe, w czytniku ekranu JAWS musisz najpierw ustawić pole tekstowe równo z tekstem dokumentu.
  Aby ustawić pole tekstowe równo z tekstem, na liście przejdź strzałką w dół do pozycji Zawijaj tekst
  i za pomocą klawisza strzałki w prawo rozwiń podmenu.
  Pozycja 'Równo z tekstem’, domyślnie jest zaznaczona.
   Jeżeli nie, to naciśnij na niej klawisz Enter.
 5. W JAWS użyj klawiszy strzałek, aby przejść na otwartej liście menu aplikacji, do elementu „”Edytuj tekst””, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Naciśnij dowolny klawisz, aby umieścić kursor wewnątrz pola tekstowego.
 6. Teraz JAWS może odczytać tekst w polu tekstowym.
  Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze
  Alt i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.
  Aby później powrócić do treści dokumentu, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

Uwaga:
Nie zaleca się stosowanie pól tekstowych w dokumentach Word.
Są one trudno dostępne dla niewidomych użytkowników, i nie przenoszą się do plików pdf w łatwy sposób.
Zalecanym rozwiązaniem jest opisywanie obramowania wokół aktywnej komórki, tabeli, akapitu lub sekcji, przy pomocy skrótu klawiaturowego JAWS
Alt+Shift+B

**Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy inne niż ustawione równo z tekstem mogą być niedostępne dla czytników zawartości ekranu.
Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj okienka zaznaczenia.
Wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Word 2016 PL otwórz przykładowy dokument.
 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij
  alt + h, a następnie L, a, k.
  Obrazy, kształty i pola tekstowe zostaną wyświetlone w formie listy.

Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), w okienku zaznaczenia są wyświetlane tylko elementy do następnego
podziału.

 1. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół.
  W trakcie nawigacji JAWS informuje o elementach listy.
 2. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij spację.
 3. Fokus powraca do obszaru dokumentu i ustawia się na wybranym obiekcie.
 4. Teraz JAWS może odczytać tekst alternatywny obrazu, jeśli istnieje.
  Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze
  Ctrl i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uwaga:
Do przenoszenia niektórych rysunków do warstwy tekstowej, można wykorzystać skrót klawiaturowy JAWS
alt + shift + c.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *