JAWS 2021 i „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2016/2019

JAWS 2021 i „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2016/2019

Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola 'Znajdź’, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych. skrót klawiszowy Alt (z lewej strony spacji) + L, otwiera listę symboli specjalnych:

^p-Znak akapitu

^t-Znak tabulacji

^?- (znak zapytania)

^#-Dowolny znak

^$-Dowolna cyfra ,Dowolna litera

^ -Znak daszka

^% -Znak sekcji

^v-Znak akapitu ¶

^n-Podział kolumny

^+-Pauza

^=-Półpauza

^e-Znacznik przypisu końcowego

^d-Pole

^f-Znacznik przypisu dolnego

^g-Grafika

^l-Ręczny podział wiersza

^m-Ręczny podział strony

^~ (tylda)- Łącznik nierozdzielający

^s -Spacja nierozdzielająca

^- (myślnik)-Łącznik opcjonalny

^b-Podział sekcji

^w-Biały znak

Po liście poruszamy się strzałkami góra/dół, a dany symbol wybieramy naciskając klawisz enter. Symbole specjalne pozwalają nam znajdować i zamieniać lub usuwać wybrane obiekty i elementy dokumentu Word. Na przykład, aby znaleźć wszystkie grafiki osadzone w dokumencie Word, wystarczy w pole znajdź wpisać ^g Jeżeli pole 'Zamień na’, pozostawimy puste, to symbol wpisany w polu „Znajdź”, zostanie usunięty w całym dokumencie. Symbole specjalne możemy wykorzystać do ręcznego formatowania dokumentu. Na przykład możemy wykonać poniższe operacje: Spacja na końcu akapitu to „^w^p”, zamieniamy na „^p”; dwie spacje to ”  „, zamieniamy na ” „; podwójne tabulatory to „^t^t”, zamieniamy na „^t”; pusty akapit, to zdublowane klawisze enter, czyli „^p^p”, zamieniamy na „^p”. Puste akapity są drukowane, dlatego dokument liczący tylko jedną stronę może liczyć przy wydruku na przykład pięć stron, jeżeli nie usuniemy pustych akapitów. Jeżeli chcemy użyć symbolu, którego nie ma na liście, to należy wprowadzić jego kod. Na przykład, chcemy znaleźć w dokumencie znak: ♦, mający kod 9830 (naciskamy szybko trzy razy numeryczny klawisz 5, aby go odczytać), to w polu znajdź należy wpisać ^09830. Okno 'Znajdź i zamień’, posiada również zaawansowaną funkcję wykorzystującą symbole wieloznaczne. Klawiszem tab przechodzimy do opcji „Użyj symboli wieloznacznych” i zaznaczamy ją klawiszem spacji. Co potrafi ta funkcja, niech pokaże poniższy przykład. Przenoszenie pojedynczych liter z końca wiersza do wiersza następnego. Zdarza się, że pojedyncze litery np. a, w, i, z, o, u, pozostają na końcu wiersza. Sposobem na przenoszenie ich do kolejnego wiersza jest wstawianie z ich prawej strony spacji nierozdzielającej (symbol specjalny ^s). Można to zrobić automatycznie w całym dokumencie. W trybie symboli wieloznacznych w polu 'Znajdź’ wpisujemy: <([awizou]) (tu na końcu jest wstawiona spacja). W polu „Zamień na” wpisujemy: \1^s Przechodzimy klawiszem tab do przycisku „Zamień wszystko” i wciskamy klawisz spacji. Listę pojedynczych liter możemy zmieniać, na przykład dodając do niej wielką literę 'W’: <([awWizou])

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *