Tag: Znajdź i zamień

Strona poświęcona programowi JAWS

Jak w dokumencie Word przenosić pojedyncze (samotne) litery z końca wiersza do wiersza następnego?

Można w tym celu wykorzystać funkcje dostępne w oknie „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2019 i 2016. Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola „Znajdź”, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych.…
Dowiedz się więcej

JAWS 2021 i „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2016/2019

Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola 'Znajdź’, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych. skrót klawiszowy Alt (z lewej strony spacji) + L, otwiera listę symboli specjalnych: ^p-Znak akapitu ^t-Znak tabulacji ^?- (znak zapytania)…
Dowiedz się więcej