Tag: MS Word 2019

Strona poświęcona programowi JAWS

MS Word 2019 i korzystanie z funkcji 'kopiuj i wklej’ do scalania różnych dokumentów.

Pytanie:Jak ustawić parametry 'kopiuj i wklej’, aby teksty wklejane do docelowego dokumentu Word z innych dokumentów źródłowych (docx, pdf, html, PowerPoint, Excel), zachowały formatowanie oraz styl czcionki i jej rozmiar taki sam, jak w dokumencie docelowym? Odpowiedź:Jeżeli często wykonujemy takie scalanie dokumentów, to możemy na stałe ustawić parametry funkcji 'kopiuj i wklej’, najlepiej odpowiadające naszym…
Dowiedz się więcej

JAWS 2021 i „Znajdź i zamień na”, w procesorach tekstu Word 2016/2019

Okno „Znajdź i zamień na”, otwieramy skrótem klawiszowym Ctrl + H. Klawiszem tab przechodzimy do przycisku „Więcej”, i naciskamy spację. Naciskamy Shift + Tab, aby powrócić do pola 'Znajdź’, i możemy rozpocząć wstawianie symboli specjalnych. skrót klawiszowy Alt (z lewej strony spacji) + L, otwiera listę symboli specjalnych: ^p-Znak akapitu ^t-Znak tabulacji ^?- (znak zapytania)…
Dowiedz się więcej

Jak w MS Word 2019 zdefiniować skróty klawiszowe do nagłówków poziomu 4, 5 oraz 6?

Microsoft Word 2019 i tworzenie skrótów klawiszowych dla nagłówków poziomu 4, 5 lub 6.Uwaga: ponieważ poniższa procedura wprowadza zmiany w szablonie normal.dotm, to koniecznie należy utworzyć kopię zapasową pliku normal.dotm, aby w razie potrzeby wycofać wprowadzone zmiany. Typowo plik normal.dotm dla Microsoft Word 2019 znajduje się w kataloguc:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotmgdzie 'nazwa użytkownika’, to nazwa konta użytkownika…
Dowiedz się więcej

Jak w Word 2019 utworzyć listę dostępnych skrótów klawiszowych?

Aby utworzyć dokument zawierający tabelę wszystkich skrótów klawiszowych Word 2019, należy wykonać następujące kroki: Otwieramy w Word 2019 nowy, pusty dokument. Otwieramy 'Opcje’ na karcie 'Plik’, na przykład za pomocą skrótu klawiszowegoAlt, a następnie P, T. Na liście kategorii strzałką w dół przechodzimy do pozycji 'Pasek narzędzi szybki dostęp’ wciskamy klawisz tab i przechodzimy do…
Dowiedz się więcej