JAWS 2021 i uzyskiwanie pomocy — pięć szybkich sposobów.

JAWS 2021 i uzyskiwanie pomocy — pięć szybkich sposobów.

Jak uzyskać pomoc dla JAWS podczas pracy na komputerze?
JAWS zapewnia bardzo rozbudowany i wszechstronny system pomocy. Pomoc programu oraz informacje dotyczące JAWS są dostarczane w różnych formatach i znajdują się w różnych lokalizacjach. Pokazujemy kilka szybkich sposobów uzyskiwania pomocy JAWS, Windows i używanych aplikacji.

  1. klawisz JAWS + 1,klawisz z cyfrą 1 na głównej klawiaturze, Pomoc klawiatury
  2. klawisz JAWS + W, Pomocne skróty klawiszowe Windows
  3. klawisz JAWS + H, Pomocne skróty klawiszowe JAWS
  4. klawisz JAWS + F1, kontekstowa pomoc ekranowa
  5. klawisz JAWS + F1, F1, Pomoc JAWS dla aplikacji

Uwaga:
Dla układu klawiatury desktop, domyślnym klawiszem JAWS jest klawisz Insert.
Dla układu klawiatury 'Laptop’, domyślnym klawiszem JAWS jest klawisz 'Caps Lock’.

1. Pomoc klawiatury, INSERT + 1.
Aby poznać polecenia JAWS, wykonywane jako różne skróty klawiszowe wprowadzane za pomocą klawiatury podłączonej do komputera, należy włączyć tę funkcję. Naciskamy i przytrzymujemy klawisz JAWS, a następnie klawisz z cyfrą 1, na głównej części klawiatury.

Głos JAWS: Włączone
Teraz kiedy JAWS mówi mi, że pomoc klawiatury jest włączona, po naciśnięciu kombinacji klawiszy na klawiaturze JAWS będzie oznajmiał, do czego służą poszczególne skróty klawiszowe, lecz nie będzie wykonywał tych poleceń. Ponowne naciśnięcie INSERT+1 umożliwi wyjście z pomocy klawiatury. Naciskam ponownie Insert + 1.

Głos JAWS: Wyłączony
Pomoc klawiatury jest zależna od kontekstu i uwzględnia aktualnie otwartą aplikację, która posiada fokus. Aby to zademonstrować, najpierw przejdę na pulpit Windows, naciskając klawisz Windows + D, jak Dorota. Mogę upewnić się, że fokus jest na pulpicie, naciskając Insert + T, jak Tadeusz.

Głos JAWS: Pulpit jeden
Naciskam Insert + 1, aby włączyć pomoc klawiatury. Naciskam kombinację klawiszy Insert +2.

Głos JAWS: Klawisz JAWS + 2, zmienia ustawienia echa pisania.
Proszę samemu naciskać różne kombinacje klawiszy i słuchać, jaką pomoc do tych skrótów klawiszowych mówi JAWS. Zauważmy, że jeżeli naciskamy Insert + F5, Insert + F6, Insert + F7, Insert + F8, to JAWS mówi nam: F5, F6, F7, F8. Tak jest, kiedy fokus znajduje się na pulpicie. Naciskam Insert + 1, aby wyłączyć pomoc klawiatury, i zmienię kontekst otwierając przeglądarkę Google Chrome. Jeżeli nie mamy zainstalowanej tej przeglądarki, to możemy uruchomić domyślną przeglądarkę Windows 10, czyli Microsoft Edge, albo inną preferowaną przez nas przeglądarkę, na przykład FireFox. Po otwarciu okna przeglądarki Google Chrome, naciskam Insert + 1, aby włączyć pomoc klawiatury. Naciskam Insert + F7.

Głos JAWS: Klawisz JAWS + F7, wyświetla okno z listą łączy.
Słyszymy, że teraz JAWS nie mówi już tylko F7, alepodaje opis działającego w przeglądarce skrótu klawiszowego. Podobnie jest dla innych klawiszy funkcyjnych, za wyjątkiem F8. Naciskam Insert + 1, aby wyłączyć pomoc klawiatury, a następnie naciskam Alt + F4, aby zamknąć przeglądarkę Chrome. Podobnie, jeżeli włączymy pomoc klawiatury będąc na przykład w otwartym arkuszu Excel lub dokumencie Word, to pomoc klawiatury dostarcza nam bardzo wielu cennych skrótów klawiszowych. Uruchamiam program Microsoft Excel i wybieram ostatnio edytowany arkusz. Naciskam Insert + 1, aby włączyć pomoc klawiatury, a następnie Insert + F7.

Głos JAWS: KLAWISZ JAWS+F7
w oknie sprawdzania pisowni odczytuje słowo z błędem oraz propozycję lub otwiera listę łączy w aktywnym arkuszu. Naciskam Insert + 1, aby wyłączyć pomoc klawiatury, a następnie Alt + F4, aby zamknąć program Excel.

2. Pomocne skróty klawiszowe Windows, INSERT+W.
Pomoc klawiszy Windows wyświetla listę klawiszy skrótów systemu Windows, które mogą być przydatne w kontekście aktualnie otwartej aplikacji i wykonywanych czynności na komputerze. Komunikaty na temat klawiszy Windows są wyświetlane w oknie wirtualnej przeglądarki. Wirtualna przeglądarka (ang. Virtual Viewer) jest oknem wiadomości, oferującym bogatą funkcjonalność dzięki komunikatom JAWS. Wirtualna przeglądarka umożliwia łatwe przeglądanie informacji przy pomocy standardowych poleceń do czytania: czytanie liniami, słowami lub znakami. Umożliwia też zaznaczanie tekstu i kopiowanie go do schowka w taki sam sposób, jak ma to miejsce w edytorach tekstu. Wciskając CTRL+HOME lub CTRL+END, można przejść na początek lub koniec komunikatu. Łącza przenoszą do innych komunikatów lub uaktywniają polecenia aplikacji. Do wybrania łącza służy ENTER, zaś do wyświetlenia w oknie wiadomości listy wszystkich łączy, umożliwiającej ich wybieranie – INSERT+F7. Wciśnięcie ESC lub przejście do następnej kontrolki okna dialogowego przy pomocy TAB spowoduje zamknięcie komunikatu. Pomoc dotycząca klawiszy Windows wyświetla w wirtualnej przeglądarce listę poleceń specyficznych dla systemu Windows, których można użyć dla bieżącej aplikacji. Polecenia wyświetlane w wirtualnej przeglądarce będą zależne od kontekstu, co oznacza, że są związane z aplikacją, którą używasz w danym momencie. Rozpocznę pokaz działania tego skrótu na pulpicie Windows. Naciskam Klawisz WINDOWS + D, aby przenieść fokus na pulpit. Fokus znajduje się na pulpicie i naciskam INSERT + W, aby wyświetlić listę ogólnych poleceń w wirtualnej przeglądarce.

Głos JAWS: Użyteczne skróty klawiszowe poleceń Windows:
Aby przejść na pasek menu aplikacji, naciśnij ALT.
Aby otworzyć menu Start, naciśnij CTRL+ESC lub klawisz Windows.
Nacisnąłem klawisz CTRL, aby JAWS przestał czytać. Zatrzymałem JAWS, ponieważ czyta cały ekran naraz. Zamiast tego będę czytał ten ekran po jednym wierszu.
Nacisnę CTRL + HOME, aby upewnić się, że fokus znajduje się na górze wirtualnej przeglądarki. Nacisnę teraz strzałkę W DÓŁ.

Głos JAWS: Użyteczne skróty klawiszowe poleceń Windows:
Aby przejść na pasek menu aplikacji, naciśnij ALT.
Aby otworzyć menu Start, naciśnij CTRL+ESC lub klawisz Windows.
Aby wyświetlić pomoc Windows, naciśnij F1.
Aby zamknąć aplikację, naciśnij ALT+F4.
Aby przełączać się pomiędzy paskiem zadań, przyciskiem start i pulpitem, naciśnij CTRL+ESC, ESC, a następnie naciskaj TAB, aby przełączać się pomiędzy tą trójką.
Aby wyświetlić menu kontekstowe dla zaznaczonego elementu, naciśnij klawisz menu kontekstowego lub SHIFT+F10.
Aby wyświetlić okno właściwości, naciśnij ALT+ENTER.
Aby przełączyć tryb wielokrotnego wyboru dla list rozszerzonego wyboru, wciśnij SHIFT+F8.
Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape.
Ten komunikat pomocy, który jest teraz wyświetlany, to lista ogólnych poleceń, których można używać w dowolnym miejscu. Na przykład JAWS mówił tylko o używaniu ALT + F4 do zamknięcia programu lub naciśnięciu klawisza ALT, aby uzyskać dostęp do paska menu. To są polecenia, które być może już znasz. Możesz przejrzeć tę wiadomość za pomocą klawiszy STRZAŁEK. Kiedy skończysz czytać, po prostu naciśnij ESC, a ta wiadomość zostanie zamknięta.

Głos JAWS: Nie zaznaczone JAWS 2021, pięć z dwunastu.
Fokus powrócił na pulpit. Teraz uruchom przeglądarkę Google Chrome za pomocą ikony skrótu na pulpicie. Jeżeli nie mamy zainstalowanej przeglądarki Chrome, to możemy uruchomić wbudowaną w system Windows 10 przeglądarkę Microsoft Edge, bazującej na silniku Chromium firmy Google. Kiedy przeglądarka otworzy się, naciskamy klawisze Insert + W.

Głos JAWS:
Aby przejść do następnego łącza lub kontrolki, naciśnij Tab.
Aby przejść do poprzedniego łącza lub kontrolki, naciśnij Shift+Tab.
Aby uaktywnić łącze, naciśnij Enter.
Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij Alt + strzałka w lewo.
Aby przejść wprzód, naciśnij Alt+Strzałka w prawo.
Aby przejść na Pasek Adresów, naciśnij Alt+D.
Naciskam Ctrl, aby JAWS przestał czytać to okno. Słyszymy, że informacje zawarte w oknie wirtualnej przeglądarki odpowiadają teraz kontekstowi otwartej aplikacji, czyli przeglądarki internetowej. Naciskam Escape, aby zamknąć to okno, a następnie Alt + F4, aby zamknąć Chrome.

3. Pomocne skróty klawiszowe JAWS, INSERT + H.
Ten skrót klawiszowy otwiera wirtualną przeglądarkę i wyświetla listę gorących klawiszy JAWS specyficznych dla bieżącej aplikacji. Wyświetlana lista skrótów klawiszowych zależy od aktualnie używanej aplikacji lub programu. Jednak wszystkie listy gorących klawiszy będą specyficznymi dla JAWS skrótami klawiszowymi, które działają tylko wtedy, gdy JAWS jest uruchomiony. Główną różnicą między Pomocą dotyczącą klawiszy skrótów Windows, po naciśnięciu INSERT + W, a Pomocą gorących klawiszy JAWS, o której teraz rozmawiamy, jest to, że polecenia Pomocy skrótów klawiszowych Windows są ogólne dla systemu Windows. Nie ma znaczenia, czy JAWS jest uruchomiony, czy jest zamknięty. Możesz zawsze korzystać z tych poleceń Windows. Jednak polecenia pomocy gorących klawiszy JAWS, które teraz omawiamy, działają tylko wtedy, gdy JAWS jest uruchomiony.
Dla układu klawiatury 'Desktop’, należy nacisnąć Insert + H, jak Henryk.
Dla układu klawiatury 'Laptop’, jeżeli nie masz klawisza INSERT, wciśnij CTRL + SHIFT + CAPSLOCK + H, jak Henryk.
Porada: użyj lewej ręki i trzema palcami naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL + SHIFT + CAPS LOCK, a następnie palcem prawej ręki naciśnij klawisz H, jak Henryk.
Naciskam klawisz Windows + D, aby przenieść fokus na pulpit. Nacisnę teraz INSERT + H.

Głos JAWS: Oto kilka gorących klawiszy JAWS do ogólnego przeznaczenia:
Opis gorącego klawisza- Kontekstowa pomoc ekranowa KLAWISZ JAWS+F1 Wskazówki Windows na temat nawigacji KLAWISZ JAWS+W Czytaj tytuł okna KLAWISZ JAWS+T Wyszukiwanie poleceń JAWS Insert+Spacja, J. Blokuj lub odblokuj klawiaturę Insert+Spacja, L. Włącz lub wyłącz kurtynę ekranu KLAWISZ JAWS+Spacja, F11. Podaj polecenia w warstwach klawiatury KLAWISZ JAWS+Spacja, Shift+Slash. Aktywuj okno JAWS KLAWISZ JAWS+J Zminimalizuj wszystkie aplikacje i przejdź na pulpit, klawisz WINDOWS+M lub CTRL+ESC, ALT+M Zamknij JAWS w dowolnej chwili KLAWISZ JAWS+F4 Otwórz okno Znajdź JAWS Control+KLAWISZ JAWS+F Włącz Szybkie ustawienia KLAWISZ JAWS+V Ogranicz kursor JAWS KLAWISZ JAWS+R Czytaj bieżące okno KLAWISZ JAWS+B Kopiuj tekst z bieżącego okna do wirtualnego bufora Alt+KLAWISZ JAWS+w Odśwież ekran KLAWISZ JAWS+Escape Otwórz pomoc JAWS dla określonej aplikacji, wciśnij i przytrzymaj INSERT, następnie wciśnij F1 szybko dwa razy Otwórz narzędzia JAWS KLAWISZ JAWS+F2. Wciśnij Esc, by zamknąć tę wiadomość. Naciskam Ctrl, aby zatrzymać JAWS, ponieważ przeczytałby cały ekran. używam klawiszy strzałek, aby czytać wierszami.

Głos JAWS: Oto kilka gorących klawiszy JAWS do ogólnego przeznaczenia:
Opis gorącego klawisza- Kontekstowa pomoc ekranowa KLAWISZ JAWS+F1 Wskazówki Windows na temat nawigacji KLAWISZ JAWS+W Czytaj tytuł okna KLAWISZ JAWS+T W górnej części okna wirtualnej przeglądarki tekst wspomina o klawiszach skrótów JAWS do ogólnego przeznaczenia. To jest ogólna lista poleceń JAWS. Możesz kontynuować przewijanie w dół, jeśli chcesz dokończyć czytanie tej listy. Zauważysz, że wszystkie te polecenia są ogólne. Nie są powiązane z konkretną aplikacją, ponieważ byłem na pulpicie, kiedy nacisnąłem to polecenie, otrzymałem ogólną listę możliwych skrótów klawiszowych JAWS. Nacisnę teraz klawisz Escape, aby zamknąć tę wiadomość. Wypróbujmy ponownie oba polecenia pomocy, ale przejdę do konkretnej aplikacji, a następnie wypróbuję oba polecenia w tym kontekście i zobaczę, czym się różnią. Dla przykładu uruchamiam przeglądarkę Google Chrome, za pomocą ikony skrótu na pulpicie. Po otwarciu Chrome ponownie naciskam klawisze Insert + W, aby otworzyć wykaz skrótów klawiszowych dla Windows.

Głos JAWS:
Aby przejść do następnego łącza lub kontrolki, naciśnij Tab.
Aby przejść do poprzedniego łącza lub kontrolki, naciśnij Shift+Tab.
Aby uaktywnić łącze, naciśnij Enter.
Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij Alt+ExtendedLeftArrow.
Aby przejść wprzód, naciśnij Alt+Strzałka w prawo.
Aby przejść na Pasek Adresów, naciśnij Alt+D.
Użyteczne skróty klawiszowe poleceń Windows:
Aby przejść na pasek menu aplikacji, naciśnij ALT.
Aby otworzyć menu Start, naciśnij CTRL+ESC lub klawisz Windows.
Aby wyświetlić pomoc Windows, naciśnij F1.
Aby zamknąć aplikację, naciśnij ALT+F4.
Aby przełączać się pomiędzy paskiem zadań, przyciskiem start i pulpitem, naciśnij CTRL+ESC, ESC, a następnie naciskaj TAB, aby przełączać się pomiędzy tą trójką.
Aby wyświetlić menu kontekstowe dla zaznaczonego elementu, naciśnij klawisz menu kontekstowego lub SHIFT+F10.
Aby wyświetlić okno właściwości, naciśnij ALT+ENTER.
Aby przełączyć tryb wielokrotnego wyboru dla list rozszerzonego wyboru, wciśnij SHIFT+F8.
Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape.
Zatrzymam JAWS naciskając klawisz Ctrl i użyję klawiszy strzałek, aby przejrzeć kilka z tych komunikatów pomocy. Zauważysz, że ta lista komunikatów pomocy bardzo różni się od tych, które przeglądałem na pulpicie. Te komunikaty pomocy dotyczą tylko przeglądarki Google Chrome. Oznacza to, że JAWS był w stanie zidentyfikować uruchomioną aplikację po naciśnięciu INSERT + W i wyświetla listę skrótów klawiszowych związanych z tą konkretną aplikacją. Jako inny przykład, gdybym używał programu Microsoft Word i nacisnął INSERT + W, uzyskałbym listę poleceń klawiszy skrótów specyficznych dla Microsoft Word.

Głos JAWS: Skróty klawiszowe MS Word
Utwórz nowy dokument  control + N, Otwórz istniejący dokument  control + O, Zapisz dokument  control + S, Drukuj dokument  control + P, Cofnij ostatnie polecenie edycji  control + Z Ponów ostatnie polecenie edycji  control + Y Wytnij zaznaczony tekst do schowka  control + X Kopiuj zaznaczony tekst do schowka  control + C Wklej do dokumentu tekst ze schowka  control + V Zaznacz cały dokument  control + A Szukaj słów lub wyrażeń  control + F Znajdź i zamień słowa lub wyrażenia  control + H Idź do określonej linii akapitu lub strony  control + G Wyśrodkowanie tekstu  control + E Wyrównanie tekstu do lewej  control + L Wyrównanie tekstu do prawej  control + R Wyjustowanie  control + J Zmiana rozmiaru czcionki  control + shift + P Zmiana czcionki  control + shift + F Kasuj bieżące słowo  control + delete Kasuj poprzednie słowo  control + backspace Pogrubienie  control + B Kursywa  control + I Podkreślenie  control + U Wstaw hiperłącze  control + K Sprawdź pisownię i gramatykę  F7 Zapisz jako  F12 Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. To samo dotyczy programu Excel. Gdybym nacisnął INSERT + W, gdy fokus jest w aplikacji Excel, lista poleceń byłaby powiązana z programem Excel. Jeśli JAWS nie ma określonych poleceń dla aplikacji, która posiada fokus, zostanie wyświetlona lista ogólna. Nacisnę teraz ESC, aby zamknąć wirtualną przeglądarkę, a następnie Alt + F4, aby zamknąć program Word. Focus powraca do Google Chrome. Jeżeli nie, to naciskaj Alt + Tab, aż fokus znajdzie się w Google Chrome. Spróbujmy teraz tego samego za Pomocą skrótu klawiszowego dla JAWS. Wciśnij INSERT + H, aby aktywować Pomoc gorących klawiszy JAWS, jeśli używasz klawiatury w układzie desktop. Naciśnij CTRL + SHIFT + CAPS LOCK + H, jeśli używasz klawiatury w układzie laptop.

Głos JAWS:
Wróć o stronę, ALT+STRZAŁKA W LEWO.Czytaj pasek adresów, INSERT+A. Następne łącze, TAB. Poprzednie łącze, SHIFT+TAB. Otwórz łącze, ENTER. Wyświetl listę łączy, Insert+F7. Wyświetl i zarządzaj znacznikami położenia, Control+Shift+k. Wyświetl listę pól formularzy, KLAWISZ JAWS+F5. Wyświetl listę nagłówków, Insert+F6. Wyświetl listę ramek, KLAWISZ JAWS+F9. Do przemieszczania się po stronie internetowej: Następny przycisk opcji, A. Następny przycisk, B. Następne pole kombi, C. Następny inny element, D. Następne pole edycyjne, E. Następne pole formularza, F. Następna grafika, G. Następny nagłówek, H. Następny element listy, I. Skocz do określonej linii przy pomocy J, i wróć do pozycji wyjściowej przed skokiem przy pomocy Shift+J. Następny znacznik położenia, K. Następna lista, L. Następna ramka, M. Pomiń łącza, N. Następny artykuł, O. Następny akapit, P. Następny region główny, Q. Następny region, R. Następny taki element, S. Następna tabela, T. Następne nieodwiedzone łącze, U. Następne odwiedzone łącze, V. Następne wystąpienie wyrazu z utworzonej listy wyrazów, W. Następne pole wyboru, X. Następny element Span, Y. Następna sekcja, Z. Następny element OnMouseOver, ; (średnik).Następna zakładka, ‚ (apostrof). Następny element z obsługą onclick, /(ukośnik). Następne łącze pocztowe, \ (backslash). Następny separator, – (minus). Następny element FlowTo, = (równa się).Dodaj SHIFT do tych poleceń, by przejść do poprzedniego elementu. Pomiń element, > (Większe niż). Przejdź przed element, < (mniejsze niż). Dodaj Control+Klawisz JAWS do odpowiedniego szybkiego klawisza, by wyświetlić listę takich elementów, Na przykład, Control+Klawisz JAWS+z wyświetli listę sekcji strony. Do przechodzenia po i czytania tabel: Następny wiersz, Klawisz WINDOWS+Alt+STRZAŁKA W DÓŁ. Poprzedni wiersz, Klawisz WINDOWS+Alt+STRZAŁKA W GÓRĘ. Czytaj wiersz, Klawisz WINDOWS+ALT+PRZECINEK. Następna kolumna, Klawisz WINDOWS+Alt+STRZAŁKA W PRAWO. Poprzednia kolumna, Klawisz WINDOWS+Alt+STRZAŁKA W LEWO. Czytaj kolumnę, Klawisz WINDOWS+ALT+KROPKA. Następna komórka w wierszu, ALT+CTRL+STRZAŁKA W PRAWO. Poprzednia komórka w wierszu, ALT+CTRL+STRZAŁKA W LEWO. Komórka poniżej w kolumnie, ALT+CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ. Komórka powyżej w kolumnie, ALT+CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ. Skocz do komórki, Control+Windows+j. Odwiedź pomoc JAWS, aby uzyskać więcej informacji. Aby otworzyć temat pomocy Chrome, naciśnij i przytrzymaj klawisz INSERT, a następnie naciśnij dwukrotnie szybko F1. Aby przejść do okna tematu pomocy, naciśnij F6. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Istnieje wiele innych opcji, które można przewijać, ale te polecenia są specyficzne dla JAWS i Google Chrome. Pomoc dotycząca klawiszy skrótu działa w ten sam sposób, ponieważ lista otrzymywanych poleceń zależy od tego, która aplikacja jest aktywna. Jeśli fokus znajduje się na pulpicie lub jeśli fokus znajduje się w aplikacji, w której nie ma określonych poleceń JAWS, otrzymasz ogólną listę. Nacisnę klawisz ESC, aby zamknąć wirtualną przeglądarkę. Nacisnę ALT + F4, aby zamknąć Chrome.

4. Kontekstowa pomoc ekranowa, INSERT + F1.
Ten skrót klawiszowy wyświetla w wirtualnej przeglądarce informacje o aktywnym elemencie lub kontrolce, do czego służą i jak z nich korzystać, oraz niektóre działające skróty klawiszowe. Ten skrót klawiszowy działa dla wszystkich kursorów. Aby zademonstrować działanie tego skrótu klawiszowego, nacisnę Klawisz WINDOWS + D, aby przejść na pulpit. Nacisnę INSERT + T, aby upewnić się, że rzeczywiście fokus znajduje się na pulpicie.

Głos JAWS: Pulpit jeden
Fokus znajduje się na pulpicie. Teraz chcę przejść do przycisku Start. Nacisnę TAB, aby przejść do przycisku Start systemu Windows. Polecenie Insert + F1, ponownie otworzy przeglądarkę wirtualną, ale zamiast listy skrótów klawiszowych zostanie wyświetlony opis aktywnego elementu lub kontrolki w zależności od miejsca, w którym znajduje się kursor. Otrzymasz również informacje o różnych rzeczach, które możesz zrobić. Jest to komunikat pomocy dotyczący tego, co możesz zrobić w zależności od tego, gdzie znajduje się kursor. Zobaczmy tylko, jak to działa. Polecenie to INSERT + F1, więc naciśnijmy je teraz.

Głos JAWS: Będąc na Przycisku Start naciśnij ENTER, aby otworzyć Menu Start lub TAB, aby przejść na Pasek Zadań.
Menu Start zapewnia dostęp do aplikacji i narzędzi Windows. Pasek Zadań zawiera listę uruchomionych aplikacji. Lista skrótów klawiszowych JAWS Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. W tej wiadomości pomocy wspomniano, że fokus znajduje się na przycisku Start. jaws Powiedział mi, że mogę użyć klawisza ENTER, aby otworzyć menu Start, lub klawisza TAB, aby przejść do paska zadań itp. Na razie nacisnę ESC, żeby zamknąć ten komunikat. Spróbujmy w innym miejscu. Naciskając TAB, przejdę z przycisku Start do paska zadań, a następnie nacisnę INSERT + F1, aby otworzyć pomoc elementu.

Głos JAWS: Pasek zadań zawiera aktualnie uruchomione aplikacje.
Aby uaktywnić aplikację, naciśnij ENTER. Możesz również wyświetlić listę uruchomionych aplikacji, wciskając KLAWISZ JAWS+F10. Lista skrótów klawiszowych JAWS Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. To jest komunikat pomocy dotyczący aplikacji działających na pasku zadań systemu Windows. Poznałem również nowe polecenie JAWS, słuchając tej wiadomości. W pomocy wspomniano o skrócie klawisz JAWS + F10, który wyświetla listę aplikacji uruchomionych na pasku zadań. Jeśli chcę, mogę użyć tego skrutu klawiszowego JAWS, aby przełączyć się na różne aplikacje zamiast używać ALT + TAB. Nacisnę ESCAPE, aby na razie zamknąć wirtualną przeglądarkę. Możesz użyć kontekstowej pomocy ekranowej w kilku różnych miejscach. Jeśli w przeglądarce Google Chrome otworzymy stronę internetową, na przykład altix.pl, to otrzymasz konkretne informacje dotyczące przeglądania strony internetowej, na której aktualnie się znajdujesz. Otwieram stronę altix.pl i ustawiam kursor na samej górze strony naciskając Ctrl + Home. Teraz naciskam Insert + F1.

Głos JAWS:
Strona zawiera łączy: 49 Istnieją 3 regiony. Jest 14 nagłówków. 4 poziomu 1, 10 poziomu 2, Są 2 formularze. http://www.altix.pl/pl/ To jest dokument HTML lub PDF. Do nawigacji i czytania tego dokumentu możesz użyć standardowych poleceń JAWS do czytania lub klawiszy szybkiej nawigacji. JAWS może również wyświetlić listę wybranych elementów tej strony. Możesz na przykład nacisnąć INSERT+F7, aby wyświetlić listę łączy, INSERT+F6, aby wyświetlić listę nagłówków lub INSERT+F5, aby wyświetlić listę pól formularza. Dodatkowo, jeżeli przytrzymasz CTRL+INSERT podczas naciśnięcia  klawisza szybkiej nawigacji, JAWS wyświetli listę wszystkich elementów tego typu ze strony. Domyślnie automatyczny tryb formularzy jest włączony. To znaczy, że po wejściu na pole edycyjne JAWS automatycznie włącza tryb formularzy i można wpisywać tekst. Tryb formularzy zostanie wyłączony po opuszczeniu pola edycyjnego. Jeśli wyłączyłeś opcję automatycznego trybu formularzy, używając okna dialogowego Szybkie ustawienia (INSERT+V), to musisz teraz nacisnąć ENTER, aby ręcznie uruchomić tryb formularzy, zanim zaczniesz pisać w polu edycyjnym. Aby wyjść z trybu formularzy, naciśnij NUMERYCZNY PLUS lub ESC. Możesz utworzyć Znaczniki Położenia, aby zaznaczyć ważne miejsca na stronie i ułatwić przechodzenie do nich. Naciśnij CTRL+Windows+K, aby utworzyć tymczasowy znacznik położenia, do którego możesz powrócić wciskając klawisz szybkiej nawigacji K. Aby utworzyć w bieżącym miejscu trwały znacznik położenia, naciśnij CTRL+SHIFT+K, aby otworzyć okno Znacznik Położenia. Możesz przypisać własne etykiety do prawie wszystkich elementów strony. Aby przypisać własną etykietę do łącza, obrazu, przycisku lub innego elementu strony, przejdź do niego i naciśnij CTRL+INSERT+TAB. Alternatywnie możesz wcisnąć INSERT+F2 i wybrać opcję „Etykieta użytkownika”. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat tej funkcji, odnieś się do systemu Pomocy JAWS. Możesz również nacisnąć INSERT+H, aby wyświetlić kompletną listę skrótów klawiszowych JAWS dla dokumentów HTML lub dokumentów PDF. Lista skrótów klawiszowych JAWS Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Naciskam Escape, aby zamknąć wirtualną przeglądarkę. Naciskam klawisz U, aby przejść do nieodwiedzonego linku, i ponownie naciskam Insert + F1.

Głos JAWS:
/pl/aktualnosci/ To łącze wskazuje na inną stronę web, uaktywnisz je wciskając ENTER. Naciskam Escape, a następnie Alt + F4, aby zamknąć przeglądarkę Google Chrome. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Word lub Microsoft Excel, otrzymasz wiadomość pomocy opisującą dokument, nad którym pracujesz w programie Word lub Excel. Wypróbuj skrót Insert + F1 i używaj go często, aby uzyskać więcej informacji o bieżącej aplikacji lub jej sterowaniem Otwieram w Microsoft Word ostatnio edytowany dokument i naciskam Insert + F1.

Głos JAWS:
To jest okno dokumentu. To jest obszar tekstu otwartego dokumentu. Dokument ma 1 sekcje. Kursor jest umieszczony w sekcji 1. Marginesy tej sekcji: lewy 2,499 Centymetry, prawy 2,499 Centymetry, górny 2,499 Centymetry, dolny 2,499 Centymetry, Status ochrony dokumentu Brak ochrony, Pisownia jest sprawdzana podczas pisania. Gramatyka jest sprawdzana podczas pisania. Dla Office 2007 i późniejszych: Jeśli w celu uzyskania pomocy został naciśnięty F1, to naciśnij Alt+Tab, aby przechodzić pomiędzy oknem pomocy a oknem dokumentu. Aby przywrócić fokus do okna dokumentu, zamknij okno Pomocy, naciskając Alt+F4. Lista skrótów klawiszowych JAWS Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Naciskam Escape, aby zamknąć wirtualną przeglądarkę, a następnie zamykam program Word naciskając Alt + F4.

5. Pomoc JAWS dla aplikacji, INSERT + F1 wciśnięty szybko dwukrotnie.
Ten skrót klawiszowy udostępnia specyficzną pomoc JAWS dla aplikacji obsługiwanych przez JAWS. JAWS może już zawierać informacje w menu pomocy JAWS dla wielu popularnych aplikacji używanych na komputerze. Istnieje łatwy sposób sprawdzenia, czy JAWS ma konkretną pomoc dotyczącą aplikacji. Nauczmy się, jak to zrobić. Dla przykładu otwieram Microsoft Edge, domyślną przeglądarkę Windows 10. Otwieram menu Start naciskając Klawisz Windows, a następnie w polu wyszukiwarki wpisuję Edge.

Głos JAWS: Microsoft Edge, aplikacja, naciśnij strzałkę w prawo, aby przełączyć pogląd.
Naciskam strzałkę w prawo.

Głos JAWS: działania Pole listy
Otwórz element pola listy, jeden z trzech. Wybieram 'Otwórz’ i naciskam klawisz Enter. Przeglądarka Microsoft Edge jest teraz otwarta. Teraz powinienem nacisnąć Insert i szybko dwukrotnie nacisnąć klawisz funkcyjny F1. Tak więc naciskam i przytrzymuję klawisz JAWS lub w moim przypadku klawisz INSERT, a następnie naciskam klawisz F1 szybko dwa razy. Spowoduje to otwarcie menu pomocy JAWS bezpośrednio dla Microsoft Edge. Głos JAWS mówi mi, że fokus przechodzi do książki zatytułowanej Popularne aplikacje, temat 'Edge’. Teraz mogę nacisnąć klawisz F6, aby przejść na prawą stronę ekranu i przeczytać dokumentację do tematu pomocy Edge. Naciśnij ponownie F6, aby wrócić do widoku drzewa książek i tematów. Jak już wspomniałem, znajdziesz tutaj tematy pomocy dla JAWS i wielu różnych popularnych aplikacji. Znajdziesz więc konkretną pomoc dotyczącą aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Acrobat, Skype i wielu innych aplikacji. Teraz możesz przewijać w górę lub w dół różne dostępne książki lub tematy. Zatem najłatwiejszym sposobem uzyskania pomocy dla konkretnej aplikacji polega na tym, że gdy jesteś w danej aplikacji, po prostu przytrzymaj klawisz INSERT i szybko naciśnij klawisz F1 dwukrotnie. Nastąpi przeniesienie do tematu tej aplikacji. System pomocy JAWS jest doskonałym źródłem informacji o JAWS i wielu obsługiwanych przez niego programach. Mam nadzieję, że to wykorzystasz. Nacisnę ALT + F4, aby zamknąć system pomocy. Focus powraca do przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Zamykam Edge naciskając ALT + F4.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *