Jak korzystać z Historii mowy w JAWS 2021 ?

Jak korzystać z Historii mowy w JAWS 2021 ?

W kwietniowej aktualizacji JAWS 2021 zwiększono rozmiar bufora historii mowy, aby umożliwić zapisanie do 500 ostatnich ciągów znakowych wysłanych do syntezatora, zamiast tylko 50, jak było to wcześniej. Historia mowy umożliwia przeglądanie poprzednich komunikatów wypowiadanych przez JAWS. Jeśli usłyszałeś ważne komunikaty wypowiadane przez JAWS, na przykład dotyczące skrótów klawiszowych, które chciałbyś zapamiętać lub zapisać w notatniku, z pomocą przychodzi „Historia mowy”.
Naciśnij klawisze INSERT + SPACJĘ, a następnie H, (jak Henryk), aby otworzyć okno wirtualnej Przeglądarki zawierające do 500 ostatnich komunikatów wypowiedzianych przez syntezator. Po otwarciu okna Historii mowy, kursor zostanie przeniesiony do linii zawierającej ostatni komunikat. Możesz też wcisnąć INSERT + SPACJĘ, a następnie CTRL + H, aby skopiować wszystkie komunikaty do schowka, a następnie wkleić je do innej aplikacji, np. do dokumentu Word, notatnika lub wiadomości e-mail. Aby wyczyścić historię mowy, należy wcisnąć INSERT + SPACJĘ, a następnie SHIFT + H. Historia zostanie też usunięta po zablokowaniu komputera lub po jego całkowitym wyłączeniu. Jeśli nie chcesz przechowywać historii komunikatów wypowiadanych przez JAWS, należy wykonać poniższe kroki:

• Wcisnąć INSERT+F2 i wybrać Centrum ustawień.

• Wciskając CTRL + SHIFT + D, wczytać domyślny plik ustawień JAWS.

• W polu wyszukiwania wpisać bez cudzysłowów „włącz historię mowy”.

• Wciskając STRZAŁKĘ W DÓŁ, przejść do opcji Włącz historię mowy w przefiltrowanych wynikach wyszukiwania i nacisnąć klawisz enter, aby przejść do widoku drzewa.

• Wciskając SPACJĘ, wyczyścić to pole wyboru, które domyślnie jest zaznaczone.

Skróty warstwowe dla historii mowy:
Insert + klawisz spacji, a następnie:

  • Przeglądaj historię mowy, H,
  • Wyczyść historię mowy, SHIFT + H,
  • Skopiuj historię mowy do schowka, CTRL + H.

Zobaczmy na przykładzie pomocy klawiatury, jak to działa. Na początek wyczyszczę bufor historii mowy, naciskając Insert + spacja, a następnie shift + H. Teraz włączę pomoc klawiatury, naciskając Insert + 1, (w głównej części klawiatury).

Głos JAWS: Włączone
Dla układu klawiatury 'Desktop’, klawiszem JAWS jest klawisz Insert.
Dla układu klawiatury 'Laptop’, klawiszem JAWS jest klawisz Caps Lock.

Po włączeniu pomocy klawiatury możemy wcisnąć jakikolwiek inny pojedynczy klawisz lub kombinację klawiszy, aby JAWS poinformował o jego funkcji jako skrótu klawiszowego. Dodatkowe, szczegółowe informacje, jeżeli takie istnieją dla danego skrótu klawiszowego, możemy uzyskać po szybkim, dwukrotnym wciśnięciu danego skrótu klawiszowego. Po szybkim, trzykrotnym wciśnięciu skrótu klawiszowego JAWS oznajmi i przeliteruje nazwę skryptu przypisanego do skrótu klawiszowego.

Dla demonstracji użyję skrótu Insert + F1.

  1. Naciskam Insert + F1, słucham co mówi JAWS.
  2. Naciskam i przytrzymuję Insert, a następnie szybko dwukrotnie naciskam F1, słucham co mówi JAWS.
  3. Naciskam i przytrzymuję Insert, a następnie szybko trzykrotnie naciskam F1, słucham co mówi JAWS.
  4. Na koniec naciskam Insert + 1, aby wyłączyć pomoc klawiatury.

Teraz naciskam Insert + spacja, a następnie H, aby przeczytać, co JAWS zapisał w buforze historii mowy.

Głos JAWS: Włączone
KLAWISZ JAWS+F1-Odczytuje informacje powiązane z bieżącym elementem lub kontrolką. Opisuje bieżące okno lub kontrolkę podając informacje takie jak przeznaczenie i skróty klawiszowe dla bieżącej pozycji. Jeśli łącze ma fokus, zostanie wyświetlony jego źródłowy adres URL, dzięki czemu będziesz mógł odpowiedzialnie zarządzać możliwymi odsyłaczami phishingowymi w podejrzanych wiadomościach e-mail. Używaj tej funkcji często do nauki okien.

ScreenSensitiveHelp:Wyłączony
Należy tutaj zwrócić uwagę na pewien istotny szczegół. Wiemy, że JAWS posiada skrót klawiszowy Insert, a następnie szybko dwukrotnie F1, który otwiera menu pomoc dla aktualnie otwartej aplikacji, jeżeli taka istnieje. Analizując powyższy zapis historii mowy widzimy, że po naciśnięciu Insert, a następnie szybko dwukrotnie F1, JAWS przeczytał nam dodatkowy opis do skrótu Insert + F1, zamiast opisu skrótu pomocy JAWS dla aplikacji, Insert, a następnie szybko dwukrotnie F1. Jest to jednak szczególny przypadek, ale należy o nim pamiętać. Naciskam klawisz Escape, aby zamknąć wirtualną przeglądarkę. Jeżeli są to ważne dla mnie informacje, mogę skopiować je do schowka, naciskając Insert + spacja, a następnie Ctrl + H,  i zapisać jako notatkę wklejając tekst na przykład do notatnika. Oczywiście historię mowy możemy wykorzystywać w innych sytuacjach, odczytując z historii powiadomienia systemowe lub inne komunikaty.

Zachęcamy do częstego stosowania tej bardzo przydatnej funkcji JAWS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *