Youtube jako wiadomości RSS w Thunderbird

Youtube jako wiadomości RSS w Thunderbird

Freedom Scientific zamieszcza wiele instruktażowych filmów na Youtube: Freedom Scientific Training YouTube
Wymagania:
przeglądarka Google Chrome
aktywne konto Google
JAWS 2021
Thunderbird 78.x (dalej jako TB)
Windows 10 wersja 1909 lub nowszy

1. Otwieramy link z filmami FS na Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLlctxRAroB4ApeQd5b_I6A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
2. Otwieramy źródło strony naciskając Ctrl + U
3. Otwieramy okno wyszukiwania naciskając Ctrl + F
4. W polu wyszukiwania wpisujemy rssUrl i wciskamy klawisz enter
5. Znajdziemy szukaną frazę, a po jej prawej stronie po dwukropku szukany adres Url
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCLlctxRAroB4ApeQd5b_I6A
6. Zaznaczamy ten adres i kopiujemy go do schowka, Ctrl + C
7. Zamykamy źródło strony naciskając Ctrl + W
8. Otwieramy TB
9. Naciskamy klawisz Alt, aby otworzyć zakładkę 'Plik’ i przechodzimy do 'Utwórz podmenu’, a następnie do 'Konfigurację konta aktualności… menu’, i naciskamy enter
10. W otwartym oknie podajemy nazwę konta, na przykład 'Aktualności RSS’ i przechodzimy dalej, a następnie zakończ
11. Teraz będąc w TB na drzewku kont przechodzimy do utworzonego konta i naciskamy na nim spację, a następnie klawiszem tab przechodzimy do 'Subskrybuj aktualności przycisk’ i naciskamy klawisz spacji.
 12. Otworzy się okno dialogowe jak poniżej:
Subskrypcje ramka
Więcej informacji o subskrypcjach Łącze https://support.mozilla.org/kb/how-subscribe-news-feeds-and-blogs
Drzewo
Aktualności rss
lista
nagłówek kolumny
Tytuł:
Adres URL:
Przechowuj artykuły w Tytuł: Pole edycyjne  niedostępne
Adres URL: Pole edycyjne Przechowuj artykuły w edycyjne do odczytu Aktualności rss Sprawdzaj, czy są nowe artykuły co pole wyboru  zaznaczone Sprawdzaj, czy są nowe artykuły co 100 minut dni Zalecenie wydawcy: pole edycyjne pokrętło 100 grupa minut przycisk opcji  zaznaczone dni przycisk opcji nie zaznaczone Pokazuj podsumowanie artykułu, zamiast wczytywać stronę internetową pole wyboru nie zaznaczone Przedrostek etykiet: pole wyboru nie zaznaczone niedostępne
przedrostek etykiet Pole edycyjne  niedostępne
Dodaj Przycisk
Importuj Przycisk
Eksportuj Przycisk
Zamknij Przycisk
13. Teraz w pole 'Adres URL: Pole edycyjne’, wklejamy skopiowany wcześniej adres rssUrl, naciskając Ctrl +V, i ustawiamy pozostałe parametry. Na przykład czas odświeżania serwisu i zaznaczamy pole wyboru Pokazuj podsumowanie artykułu, zamiast wczytywać stronę internetową pole wyboru nie zaznaczone które domyślnie nie jest zaznaczone.
14. Po ustawieniu parametrów przechodzimy do przycisku 'Dodaj’ i naciskamy enter.
Mamy skonfigurowane konto z aktualnościami wideo RSS, do którego możemy dodawać inne zwykłe serwisy RSS, na przykład https://www.tabletowo.pl/feed/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *