JAWS i Nathan Tech Calliope – darmowy, wielofunkcyjny Media Player dla niewidomych.

JAWS i Nathan Tech Calliope – darmowy, wielofunkcyjny Media Player dla niewidomych.

Calliope to darmowy odtwarzacz multimedialny zaprojektowany specjalnie z myślą o niewidomych użytkownikach czytników ekranu (dostępny tylko w anglojęzycznej wersji). Posiada wiele ważnych i od dawna oczekiwanych funkcji, dotąd zupełnie niedostępnych dla niewidomych użytkowników, oraz prosty, przejrzysty, intuicyjny  w obsłudze interfejs. Jedną z ciekawych funkcji jest dostępny dla JAWS graficzny interfejs użytkownika (GUI), dla programu Youtube Downloader DL, pozwalający pobierać z witryny Youtube i nie tylko pliki wideo, i konwertować je na mp3. Calliope czyta również pliki Daisy. Calliope może załadować listy odtwarzania z iTune. Może także naprawiać listy odtwarzania, jeżeli pliki zostały z dysku na przykład D, przeniesione na dysk E. Odtwarza strumienie radiowe, tworzy własne biblioteki z muzyką, po podaniu tytułu utworu Calliope znajdzie słowa ulubionej piosenki. Calliope połączony jest z serwisem darmowych audiobooków Librivox, czytanych przez wolontariuszy. Konwertuje pliki na różne formaty. Obsługuje pliki: OGG, WAV, MP2, MP3, MP4, M4A, M3U, M3U8, FLAC, AFE, WMA, AAC, MID, MIDI, WMV.

Nawigacja:
Aby ułatwić nawigację, ten plik został podzielony na sekcje. Możesz łatwo przejść do każdej sekcji, wyszukując dwa znaki plus rozdzielone znakiem spacji: + +.
Spis treści:
• Wprowadzenie
• Ekran odtwarzacza
• Ekran pliki
• Ekran lista odtwarzania
• Ekran biblioteka multimediów
• Ekran strumieniowania radiowego
• Ekran audiobooki
• Ekran ustawienia
• Ekran YouTube
• Ekran skrótów klawiszowych.
• Ekran Daisy.
• Obsługiwane typy plików
• skróty klawiszowe.
• Licencja.
• Kontakt i informacje zwrotne

Wprowadzenie
Calliope to darmowy odtwarzacz multimedialny zaprojektowany specjalnie z myślą o niewidomych użytkownikach czytników ekranu. Posiada wiele ważnych i od dawna oczekiwanych funkcji, dotąd zupełnie niedostępnych dla niewidomych użytkowników, oraz prosty, przejrzysty, intuicyjny  w obsłudze interfejs. Jedną z ciekawych funkcji jest dostępny dla JAWS graficzny interfejs użytkownika (GUI), dla programu Youtube Downloader DL, pozwalający pobierać z witryny Youtube i nie tylko pliki wideo, i konwertować je na mp3. Calliope czyta również pliki Daisy.
Calliope może załadować listy odtwarzania z iTune. Może także naprawiać listy odtwarzania, jeżeli pliki zostały z dysku na przykład D, przeniesione na dysk E. Odtwarza strumienie radiowe, tworzy własne biblioteki z muzyką, po podaniu tytułu utworu Calliope znajdzie słowa ulubionej piosenki. Calliope połączony jest z serwisem darmowych audiobooków Librivox, czytanych przez wolontariuszy. konwertuje pliki na różne formaty. Obsługuje pliki: OGG, WAV, MP2, MP3, MP4, M4A, M3U, M3U8, FLAC, AFE, WMA, AAC, MID, MIDI, WMV.

O dokumentacji.
Dokumentacja została ułożona tak, aby każdy ekran miał swoją własną sekcję z opisem. Wszystkie ekrany zaczynają się od tego samego, czyli listy po lewej stronie. Ta lista umożliwia zmianę wyświetlanego ekranu i zawsze koncentruje się na tym wyborze. Wszystkie ekrany mają to samo po prawej stronie, czyli przycisk wyjścia.

Pierwsze uruchomienie odtwarzacza.
Gdy po raz pierwszy uruchomisz odtwarzacz, otwierając menu kontekstowe na danym pliku audio i wskazując na liście Calliope, program przejdzie automatycznie do ekranu odtwarzania. Jeśli nie wskazano pliku do odtworzenia, program przejdzie do ekranu Plik. Jeżeli ustawimy Calliope jako domyślny odtwarzacz dla wskazanych plików multimedialnych, to kliknięcie tego pliku automatycznie otworzy go w Calliope. Ważna uwaga na temat szybkiego uruchamiania. Domyślnie Calliope działa w trybie zwanym szybki start. Oznacza to, że kiedy wychodzisz z Calliope, program zamyka okno, ale nadal działa w tle. Ten domyślny tryb zapewnia szybkie ponowne uruchomienie Calliope, po kliknięciu innego pliku do odtworzenia. Dzieje się tak, ponieważ program nie musi się uruchamiać, czytać wszystkich ustawień, a na koniec załadować plik. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć opcję „szybki start” na ekranie ustawień. Wtedy po zamknięciu Calliope, program zakończy działanie tak, jak robią to inne aplikacje.

Ekran odtwarzania
Na tym ekranie możesz zarządzać aktualnie odtwarzanym elementem, czy to plikiem, czy strumieniem, ustawiać liczniki czasu uśpienia, zarządzać kolejką odtwarzania i tak dalej.
Układ ekranu.
Możesz łatwo poruszać się po tym ekranie za pomocą klawisza tabulacji.
Od lewej do prawej elementy tego ekranu to:
• Przycisk odtwarzaj / wstrzymaj.
• Suwak pozycji.
Informuje, jaka część pliku została odtworzona (w procentach). Możesz użyć klawiszy strzałek, aby przewinąć ścieżkę do przodu lub do tyłu.
• Suwak głośności.
Możesz używać ten suwak w taki sam sposób, jak suwak pozycji.
• Pole wyboru powtarzaj.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, calliope będzie powtarzać aktualnie odtwarzaną ścieżkę, dopóki nie zostanie odznaczona ta opcja.
• Kontrolka stanu.
Pokazuje, jak długi jest utwór w czasie rzeczywistym, na przykład minuty i sekundy, a także pokazuje, ile czasu już upłynęło.
• Lista pokazująca kolejkę odtwarzania.
Możesz poruszać się po niej za pomocą klawiszy strzałek. Aby przejść wstecz lub do przodu do utworu w tej kolejce, po prostu naciśnij na nim Enter. Aby usunąć element, po prostu przejdź do niego i naciśnij Usuń.
• Przycisk licznika czasu uśpienia.
kliknięcie tego przycisku umożliwia ustawienie wartości licznika czasu uśpienia. Patrz poniżej.
• Przycisk zakładek. Zobacz poniższą sekcję.
• Wyszukiwanie tekstu piosenki/utworu. Zobacz sekcję poniżej.

Licznik czasu uśpienia.
Licznik czasu umożliwia ustawienie limitu czasu słuchania utworu.
Powiedzmy, że oglądasz film lub słuchasz książki audio, ale masz na to przeznaczone tylko pół godziny, ponieważ za pół godziny musisz zacząć przygotowywać się do ważnego spotkania. W takich sytuacjach przydaje się licznik czasu uśpienia. Klikając przycisk licznika czasu, możesz ustawić wartość licznika od kilku minut do jednej godziny. Gdy licznik czasu jest włączony, możesz przejść do przycisku, aby sprawdzić, ile czasu jeszcze pozostało. Po osiągnięciu ustawionej wartości licznika utwór zostanie wstrzymany (uśpiony).

Zakładki.
Calliope umożliwia ustawianie zakładek w celu ułatwienia słuchania.
W dowolnym momencie podczas odtwarzania utworu naciśnij klawisze
Ctrl + Shift + B,
aby ustawić zakładkę.
Następnie możesz przejść do ekranu odtwarzania, kliknąć ekran zakładek i nacisnąć klawisz Enter na dowolnym elemencie, aby Calliope odtworzyła ten utwór, zaczynając od pozycji oznaczonej zakładką.

Wyszukiwanie tekstów piosenek (Lyric Lookup).
Czy kiedykolwiek szukałeś tekstu ulubionej piosenki?
Calliope łączy w sobie dwie usługi, które umożliwiają znajdowanie utworów, a następnie łatwe wyszukiwanie ich tekstów.
Odbywa się to w dwóch prostych krokach:
1. Kliknij przycisk wyszukiwania tekstów na ekranie odtwarzania.
2. wprowadź nazwę utworu w polu wyszukiwania.
3. Kliknij utwór w polu wyników wyszukiwania.
4. Przejrzyj teksty piosenek!
Po wyszukaniu utworu możesz również przejść do listy informacji o utworze, aby wyświetlić dodatkowe informacje na jego temat.
Ostrzeżenie: Calliope łączy dwie usługi, aby zapewnić najszybszy dostęp do tekstów piosenek. Czasami jednak może się zdarzyć, że chociaż Calliope znajdzie piosenkę, to nie będzie w stanie znaleźć do niej tekstu.
Szukamy innych usług, aby spróbować rozwiązać ten problem.
Calliope zawsze będzie darmowe i jako takie nasze opcje mogą być ograniczone. Niemniej jednak mamy nadzieję, że spodoba Ci się ta usługa!

Ekran pliki.
Ten ekran umożliwia łatwe przeglądanie plików w systemie, dodawanie ich do kolejki odtwarzania lub listy odtwarzania.
Pokazuje dwie listy, które zawierają informacje o pliku.

Układ ekranu.
Od lewej do prawej ekran wygląda następująco:
• Pliki i foldery:
umożliwia nawigację po plikach na komputerze. Naciśnięcie Enter na pliku spowoduje jego odtworzenie. Naciśnięcie klawisza aplikacji lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku lub katalogu spowoduje wyświetlenie listy dodatkowych opcji. Dodatkowe czynności, które możesz zrobić, znajdziesz w sekcji dotyczącej skrótów klawiszowych.
• Informacje o pliku:
wyświetla kilka przydatnych informacji o pliku.
• Dodaj do kolejki odtwarzania:
umożliwia dodanie pliku do kolejki. Wystarczy kliknąć plik, aby natychmiast go odtworzyć, a kliknięcie tego przycisku spowoduje umieszczenie go w kolejce na później.

Przycisk menu kontekstowe aplikacji.
Na ekranie pliki przycisk menu kontekstowe aplikacji zapewnia dostęp do bardzo ważnych funkcji. Aby z niego skorzystać, po prostu przejdź do listy plików i folderów, wybierz folder lub plik, a następnie naciśnij przycisk menu kontekstowe aplikacji (lub użyj skrótu klawiszowego Shift + F10).
Jesteś w stanie wykonać następujące czynności:
• Dodaj pliki z tego folderu do kolejki odtwarzania, tak jak pojawiają się we wspomnianym folderze.
• Dodawaj pliki z tego folderu do kolejki odtwarzania, ale tasuj je w trakcie.
• Dodaj pliki z tego folderu do aktualnie wybranej listy odtwarzania. (Zobacz listę odtwarzania, aby uzyskać więcej informacji.)
• Dodaj do kolejki odtwarzania. Zamiast natychmiastowego odtwarzania pliku (co zrobi naciśnięcie klawisza Enter), ta opcja spowoduje umieszczenie wybranego pliku w kolejce.
• Dodaj plik do listy odtwarzania.
• Edycja tagów plików.

Edycja tagów.
Calliope jest w pełni wyposażony w możliwość edycji znaczników meta plików (ang. metatags). Znaczniki Meta są często używane w niektórych formatach plików do przechowywania informacji o utworze, o albumie, o wykonawcy, czasie trwania i nie tylko. Aby uzyskać dostęp do dostępnego i łatwego w użyciu edytora znaczników, po prostu znajdź plik, który chcesz edytować w przeglądarce plików, naciśnij klawisz menu kontekstowe aplikacji i kliknij edytuj znaczniki.

Ekran listy odtwarzania
Twórz, zarządzaj i edytuj listy odtwarzania na tym ekranie, eksportując je do powszechnie używanych formatów, takich jak m3u.
Importuj ulubione listy odtwarzania z innych odtwarzaczy i edytuj je w prostym w użyciu interfejsie Calliope. Uruchom naprawianie list odtwarzania Calliope na uszkodzonych listach, aby przywrócić je do stanu użyteczności.

Układ ekranu.
Od lewej do prawej ekran przedstawia następujące informacje:
• Pole tekstowe z etykietą nazwy listy odtwarzania:
wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisana lista odtwarzania. Podczas edycji list odtwarzania to pole zostanie ustawione automatycznie.
• Lista pokazująca pozycje listy odtwarzania:
zawiera informacje o plikach z listy.
• Przycisk zapisywania.
• Uruchom naprawę listy (fixer): Zobacz sekcję poniżej.
• Edytuj listę odtwarzania:
kliknij ten przycisk, aby załadować gotową listę odtwarzania do menedżera. Calliope obsługuje popularne formaty plików m3u i m3u8.
• Nowa lista odtwarzania: tworzy nową listę odtwarzania.

Naprawianie listy odtwarzania.
Czy kiedykolwiek miałeś listę odtwarzania pełną plików znajdujących się na dysku E, ale dysk E jest teraz dyskiem F?
Nie ma problemu! Po prostu załaduj tę listę do edytora, kliknij fixer, a Calliope odnajdzie pliki i naprawi listę.

Dodawanie utworów do listy odtwarzania.
Na ekranie pliki przejdź do plików lub folderów, które chcesz dodać do listy odtwarzania. Naciśnij przycisk menu kontekstowe aplikacji lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz dodaj do listy odtwarzania.

Ekran biblioteki multimediów
zbuduj własną, w pełni funkcjonalną bibliotekę muzyczną w Calliope, z możliwością przeglądania według 6 różnych kategorii, posortowanych alfabetycznie w łatwe do nawigacji struktury drzew katalogów. Uruchom nasz program naprawczy, aby przywrócić pliki, które zostały przeniesione na inny dysk. Nawet zaimportuj swoją starą bibliotekę iTunes i używaj jej w Calliope.

Układ ekranu.
Od lewej do prawej układ ekranu jest następujący:
• Wyświetl bibliotekę według:
jest to lista rozwijana, która umożliwia zmianę sposobu wyświetlania biblioteki. Możesz wybierać spośród artystów, albumów, kompozytorów, gatunku, tytułów utworów lub roku wydania.
• Biblioteka:
jest to widok drzewa plików posortowanych według własnych preferencji. Znajdując się w bibliotece naciśnięcie klawisza Enter na pojedynczym elemencie spowoduje jego odtworzenie. Naciśnięcie Enter na kategorii zapyta, czy chcesz, aby ta kategoria była odtwarzana po kolei, czy losowo.
• Dodaj pliki do biblioteki. To jest przycisk.
• Uruchom naprawę (fixer):
Działa to bardzo podobnie do sposobu działania fixera listy odtwarzania, ponieważ będzie próbował znaleźć pliki na dyskach, których litery mogły się od tego czasu zmienić. Jeśli tak się stanie, naprawi listę automatycznie.
• Dodaj katalogi do biblioteki. Bardzo podobny do przycisku dodawania plików, ale zamiast tego dodaje całe katalogi.
• Importuj bibliotekę iTunes.
• Nowa biblioteka:
tworzy nową bibliotekę. Jeśli klikniesz którykolwiek z powyższych przycisków i jeszcze tego nie zrobiłeś wcześniej, program wyświetli monit. Przeprowadzi Cię przez nadanie nazwy biblioteki i ustawienie miejsca, w którym ma zostać zapisana.
• Załaduj bibliotekę: Załaduj gotową bibliotekę Calliope.
+ + Ekran strumienia radiowego
Słuchaj strumieni radiowych i zarządzaj nimi za pomocą tego ekranu, łatwo śledząc informacje o nich i łącza.
Skorzystaj z funkcji wyszukiwania Calliope, aby znaleźć nowe lub ulubione usługi radiowe bez konieczności wyszukiwania ich linków.

Wygląd ekranu.
Od lewej do prawej, na tym ekranie są następujące elementy:
• Twoje strumienie:
zawiera listę wszystkich zapisanych strumieni, które posiadasz.
• Informacje o strumieniu:
podczas odtwarzania strumienia dostępne są różne informacje o strumieniu w oparciu o konfigurację jego serwera. W zależności od konfiguracji może podać wykonawcę i tytuł odtwarzanego utworu.
• Dodaj adres URL strumienia:
umożliwia to dodanie strumienia, którego nie ma w funkcji wyszukiwania Calliope.
• Wyszukiwanie strumienia radiowego:
Skorzystaj z funkcji wyszukiwania Calliope, aby znaleźć i słuchać ulubionych strumieni radiowych z całego świata.

Aby odtworzyć strumień.
Po dodaniu strumienia, za pomocą funkcji wyszukiwania lub przycisku dodawania za pomocą adresu URL, możesz po prostu przejść do listy „Twoje strumienie”, znaleźć strumień za pomocą klawiszy strzałek i nacisnąć klawisz Enter, aby go odtworzyć.

Ekran książek audio (audiobooków).
Calliope jest połączony ze słynnym interfejsem API Librivox. Librivox to biblioteka bezpłatnych audiobooków należących do domeny publicznej, czytanych przez wolontariuszy. Librivox można znaleźć na librivox.org.
Calliope łączy się z Librivox, aby zapewnić dostęp do biblioteki dla przyjemności słuchania dostępnych materiałów.

Wygląd ekranu.
Na tym ekranie są tylko trzy elementy. Najpierw jest lista książek audio, po której następuje pole wyszukiwania, a następnie lista wyników wyszukiwania. Operacja jest bardzo prosta, po prostu wyszukaj książkę audio, wpisując nazwę, autora lub gatunek w polu wyszukiwania i naciśnij Enter. Wyszukiwanie zajmie kilka chwil, pokazanych w pasku postępu, a następnie wyniki zostaną wyświetlone. Po znalezieniu książki naciśnięcie klawisza Enter umożliwia dodanie jej do kolekcji lub wyświetlenie informacji o niej. Podczas dodawania audiobooka do swojej kolekcji zostaniesz poproszony o podanie folderu. Spowoduje to zapisanie danych audiobooka oraz wszystkich utworów, które zdecydujesz się pobrać.

Po dodaniu audiobooka do swojej kolekcji.
Domyślnie pobierane są tylko wymagane dane z książki audio. Kiedy odtwarzasz utwory, Calliope będzie próbował przesyłać je bezpośrednio z Librivox, co wymaga połączenia z Internetem. Jeśli naciśniesz Enter na książce audio na liście kolekcji, zostanie ona otwarta. Ten ekran przedstawia informacje o książce, listę utworów oraz kilka przycisków.
Po wejściu do ekranu kursor znajduje się na liście utworów. Naciśnij raz klawisz Shift, aby przejść do informacji o książce.

Cztery przyciski ekranu to:
• Pobierz ścieżkę:
spowoduje to zapisanie ścieżki w wybranym wcześniej folderze do przeglądania w trybie offline. Klikając to masz możliwość pobrania wszystkich utworów lub tylko jednego.
• Odtwórz od tej pozycji:
spowoduje to dodanie wszystkich utworów do kolejki odtwarzania, zaczynając od aktualnie wybranej.
• Odtwórz tylko ten utwór.
• Wstecz.

Ekran ustawień
Na tym ekranie możesz dostosować do swoich preferencji różne opcje dotyczące ustawień Calliope. Wyszczególniliśmy to poniżej:
• Włącz napisy czytnika ekranu:
Gdy ten element jest zaznaczony i włączony, jeśli odtwarzasz wideo z YouTube, które ma napisy lub pobrałeś plik z napisami do tego samego folderu co plik multimedialny, czytnik ekranu odczyta napisy jednocześnie z filmem.
• Włącz rozszerzoną listę skrótów klawiszowych czytnika ekranu:
umożliwia korzystanie z rozszerzonej listy skrótów klawiszowych dla czytników ekranu, a także włącza zapisywanie w historii komunikatów. Same skróty klawiszowe są opisane w odpowiedniej sekcji, a o historii komunikatów można przeczytać poniżej.
• Pomijanie wiadomości:
Gdy ta opcja jest włączona, zamiast wiadomości wyskakujących z przyciskiem OK, czytnik ekranu po prostu odczyta wiadomość, a jej treść zostanie zapisana w historii. Przykładem okna dialogowego, które zostanie wyłączone, będzie komunikat „Zapisano pomyślnie”.
• Odtwarzaj dźwięk podczas przełączania pomiędzy ekranami:
Domyślnie odtwarzacz emituje krótki dźwięk podczas przełączania ekranów, aby poinformować, że ekran się zmienił.
• Odtwarzaj dźwięki podczas nawigacji po plikach:
Domyślnie Calliope odtworzy ciche kliknięcie podczas nawigacji między plikami i folderami w przeglądarce plików.
• Globalne skróty klawiszowe:
Włączenie tej opcji umożliwia używanie określonych skrótów klawiszowych nawet wtedy, gdy program nie jest aktywny (fokus posiada inna aplikacja).
• Pomoc w nawigacji:
Włączenie tej opcji spowoduje przejście do najważniejszego elementu na stronie, zamiast pozostawiania kursora na liście wyboru ekranów.
• Szybki start.
Zobacz wprowadzenie, aby zrozumieć czym jest szybki start.
• Do jakiej sekcji w pliku przewijać do przodu lub do tyłu?
Ta opcja dotyczy ustawienia globalnych skrótów do przewijania do przodu lub do tyłu.
Określamy tutaj rodzaj sekcji (zdanie, paragraf, akapit, rozdział itp.), o jaką chcemy przewijać dokument w przód lub tył.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej skrótów klawiszowych.
• O ile zmienić poziom głośności?
Ta opcja pozwala dostosować wartość, o jaką globalne skróty klawiszowe będą zmieniać poziom głośności.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej skrótów klawiszowych.
Ważna uwaga: Jeśli chcesz, aby zmiany ustawień zaczęły obowiązywać od razu, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

Historia.
Historia to lista wyskakujących komunikatów, które pojawiły się w programie. Zawiera tytuł, treść i jak dawno temu się pojawiły.
Historia jest dostępna tylko dla użytkowników czytników ekranu.
Można się po niej poruszać za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl + Page Up, oraz Ctrl + Page Down. Na początek listy przechodzimy wciskając Ctrl + Home, a na koniec listy przechodzimy wciskając Ctrl + End.

Ekran YouTube.
Wyszukiwanie i pobieranie z YouTube nigdy nie było łatwiejsze dzięki prostemu w użyciu interfejsowi i przystępnemu układowi Calliope. Ekran Youtube łączy w sobie zarówno możliwość przeszukiwania youtube, a następnie uruchamiania linków w przeglądarce, ale także przeszukiwania youtube i uruchamiania znalezionych linków w popularnym narzędziu do pobierania Youtube Dl. Możemy także samodzielnie uruchomić narzędzie Youtube Dl i podać swoje własne linki. Youtube DL to bardzo popularny program do pobierania wideo, który zwykle jest uruchamiany w postaci komend wiersza poleceń. Calliope zarządza wierszem poleceń za użytkownika i w zamian oferuje pierwszy tego rodzaju w pełni dostępny graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla Youtube DL. Jest nie tylko dostępny dla czytników ekranu, ale także prosty w obsłudze.

Układ ekranu Youtube.
Po uruchomieniu ekranu Youtube wyświetlane jest tylko pole tekstowe, lista i przycisk uruchom. W polu tekstowym możesz wprowadzić elementy do wyszukania, takie jak nazwa wideo. Naciśnij Enter po zakończeniu, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyniki pojawią się na liście, a kliknięcie pozycji spowoduje wyświetlenie menu, które pozwoli uruchomić link w przeglądarce lub uruchomić link w YouTube DL. Natomiast naciśnięcie przycisku uruchom spowoduje samodzielne uruchomienie YouTube DL bez przekazywania do downloadera jakichkolwiek linków. Pozwala to na samodzielne wprowadzanie linków z innych źródeł, patrz poniżej.

Youtube DL.
Youtube DL to popularna usługa pobierania, do której calliope zapewnia dostęp, po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Po kliknięciu przycisku uruchom bezpośrednio lub uruchom downloader za pomocą łącza z listy, otwarcie ekranu YouTube DL może potrwać kilka lub kilkanaście sekund.
Jak wskazuje nazwa, YouTube DL został początkowo specjalnie przeznaczony do pobierania z YouTube. Można go jednak również używać do pobierania z innych witryn wideo. Na tym ekranie znajduje się kilka elementów:
• Linki do pobrania:
W tym polu wprowadź każdy link, który chcesz pobrać, po jednym w każdym wierszu.
• Pobierz napisy:
zaznacz to pole wyboru, aby dodać napisy do pliku.
• Pobierz opis:
Spowoduje to pobranie opisu wideo do pliku .description, który można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, aby wyświetlić jego treść.
• Konwertuj na mp3:
Zaznaczenie tej opcji spowoduje konwersję pobranego wideo do formatu mp3.
• Katalog pobierania:
wprowadź w tym polu ścieżkę, do której chcesz pobrać plik lub pliki. Możesz także nacisnąć klawisz Tab, aby przejść do przycisku przeglądania, który umożliwia ręczne wybieranie katalogu.
• Pobierz:
kliknij ten przycisk, aby rozpocząć pobieranie.
• Postęp:
To jest lista, na której będą wyświetlane pobierane łącza. spowoduje to wyświetlenie kilku komunikatów, patrz poniżej.
• Zamknij:
powoduje zamknięcie ekranu youtube_dl i powrót do głównej wyszukiwarki YouTube.

Wiadomości:
Podczas pobierania żądanych filmów program do pobierania wyświetli komunikat, a następnie łącze, o którym mowa. Te komunikaty będą następujące:
• Przetwarzanie wstępne:
tutaj program próbuje utworzyć łącze do witryny internetowej, uzyskać informacje i tym podobne.
• Pobieranie:
Pokazuje procent wielkości pobranego pliku wideo.
• Przetwarzanie końcowe:
pojawia się, gdy program konwertuje i wykonuje jakiekolwiek elementy końcowej obróbki pliku wideo.
• Zakończono (Complete):
praca nad tym plikiem została zakończona.
• Błąd (error):
Coś poszło nie tak. Prawdopodobnie powinieneś usunąć plik, ponieważ może nie działać!

Strona etyczna.
Chociaż włączamy YouTube DL jako funkcję Calliope, wiąże się ona z szeregiem wymagań etycznych wobec Ciebie, użytkownika związanego z YouTube. Po pierwsze, jeśli zainstalowałeś i zgodziłeś się na naszą licencję, większość z nich już wiesz, ale warto przeczytać ponownie. Warunki korzystania z usługi YouTube. Aby upewnić się, że nie naruszasz warunków korzystania z usługi YouTube, należy pobierać tylko te filmy, na które zezwala twórca. Oznacza to, że jeśli film jest opublikowany w domenie publicznej lub na licencji Creative Commons, lub jeśli twórca dał Ci link do pobrania tego filmu, możesz to zrobić.
Jeśli żadne z powyższych wymagań nie jest spełnione, nie należy pobierać wideo. Takie postępowanie stanowi naruszenie Warunków korzystania z usługi YouTube. Calliope nie potrafi sprawdzić łamania licencji, dlatego Ty, jako użytkownik, jesteś odpowiedzialny za wszelkie pobrania, które pobierasz z YouTube lub w inny sposób za pomocą tego narzędzia.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z Calliope.
Twórcy filmów. Wiele osób tworzy filmy na youtube w nadziei, że mogą zarobić trochę pieniędzy dzięki różnym funkcjom platformy. Większość tych funkcji zarabiania zależy od liczby wyświetleń filmu. Im więcej razy wracasz, aby go ponownie obejrzeć, tym więcej uzyskuje wyświetleń i tym więcej zarabia twórca. Jeśli jednak pobierzesz wideo, pozbawiasz twórcę pieniędzy, na które być może mógłby liczyć, jako swoje utrzymanie. Ponownie pobieraj tylko tam, gdzie jest to dozwolone. Pobieraj odpowiedzialnie i wspieraj innych twórców. Możesz zapytać, po co w ogóle udostępniać tę funkcję? Przez pewien czas zdecydowanie rozważano, aby nie uwzględniać tej funkcji w Calliope.
Istnieją jednak poważne problemy z dostępnością związane z wyświetlaniem napisów na youtube, które Calliope pomaga rozwiązać.
Istnieją również witryny wideo stworzone specjalnie do przesyłania treści z domeny publicznej, które YouTube DL obsługuje bardzo płynnie, a także fakt, że na youtube są filmy dostępne w domenie publicznej.
Chcemy zapewnić naszym użytkownikom jak najwięcej funkcji i zapewnić dostępność we współczesnym świecie.
Po prostu prosimy o odpowiedzialne i etyczne korzystanie z naszych produktów.

Ekran skrótów klawiszowych.
ten ekran umożliwia dostosowanie globalnych skrótów klawiszowych dla Calliope. Pamiętaj, że najpierw musisz włączyć je w ustawieniach.
ekran jest dość prosty. Najpierw natkniesz się na listę globalnych skrótów klawiszowych. Jeśli będziesz kontynuować nawigację wciskając tabulator, zobaczysz pola wyboru dla okien, Ctrl, Alt oraz Shift. Po nich następuje lista liter i na końcu przycisk Zastosuj. Jeśli chcesz, na przykład, przypisać globalny skrót klawiszowy zwiększający poziom głośności, do kombinacji
Ctrl alt strzałka w lewo, najpierw wybierz głośniej na pierwszej liście, a następnie naciśnij tabulator i upewnij się, że Ctrl, alt i okna są zaznaczone.
Na koniec wybierz klawisz strzałki w lewo z drugiej listy. Następnie wprowadzamy wszystkie pozostałe modyfikacje globalnych skrótów klawiszowych. Aby zapisać wprowadzone zmiany wciskamy przycisk Zastosuj po prawej stronie.

Ekran Daisy.
calliope w pełni obsługuje format DAISY 2, jest to rodzaj formatu XML, który pozwala na podział dźwięku na sekcje, łatwo obsługiwane przez osoby niewidome przy użyciu zwykle specjalistycznych odtwarzaczy lub sprzętu. DAISY istnieje od lat 90-tych i jest obecnie używany głównie w audiobookach, ale nadal jest bardzo popularny. Calliope, jak już powiedziano, obsługuje DAISY w prostym i eleganckim stylu.
Ekran Daisy. Na tym ekranie znajdują się dwie listy i przycisk:
• Informacje o książce:
Po załadowaniu książki DAISY pokaże się takie treści, jak tytuł, autor, twórca, gatunek i wszystko inne dostarczone z książką.
• Sekcje do nawigacji:
Ta opcja zawiera listę różnych możliwych struktór (sekcji) do nawigacji po książce.
Gdy odtwarzana jest książka w Daisy, domyślne przypisania klawiszy Ctrl + strzałka w lewo, i Ctrl + strzałka w prawo, są teraz zmienione.
Zamiast przeskakiwać do przodu i do tyłu małymi segmentami, możemy przeskakiwać do przodu lub do tyłu o wybraną sekcję nawigacji. Dzięki DAISY możesz przeskakiwać do przodu lub do tyłu, zwykle o frazy i sekcje, o całe rozdziały, akapity lub nawet zdania. Lista sekcji nawigacyjnych umożliwia wybranie określonej struktury, po której chcemy nawigować, i przypisanie jej do skrótów klawiszowych Ctrl + strzałka w lewo, oraz Ctrl + strzałka w prawo.
• Załaduj książkę DAISY:
Książki DAISY zawsze mają plik o nazwie NCC.html. To okno dialogowe ładowania pozwoli ci wybrać plik, z którego calliope następnie odczyta dane.

Przeglądarka plików Calliope.
NCC.html pojawia się również w przeglądarce plików!
Po prostu przejdź do niego w Calliope, naciśnij Enter i posłuchaj, jak jest odtwarzany!
Obsługiwane typy plików
Poniżej znajduje się lista obsługiwanych formatów plików przez Calliope:
• OGG
• WAV
• MP2
• MP3
• MP4
• M4A
• M3U
• M3U8
• FLAC
• AFE
• WMA
• AAC
• MID
• MIDI
• WMV

Skróty klawiszowe.
Informacje ogólne:
Calliope ma wiele skrótów klawiszowych przyspieszających nawigację w całym programie. Dla ułatwienia podzieliliśmy tę sekcję na podrozdziały.
Skróty Klawiszowe, które można wykonać w dowolnym miejscu, o ile okno programu posiada fokus:
• Alt plus cyfry od 0 do 9: przechodzenie między różnymi ekranami Calliope.
• Ctrl + shift + B: dodawanie zakładki w aktualnie odtwarzanym pliku audio.
• Ctrl + P: odtwarzanie lub wstrzymywanie pliku lub strumienia.
• Ctrl + strzałka w górę: zwiększanie poziomu głośności.
• Ctrl + strzałka w dół: zmniejsz poziom głośności.
• Ctrl + strzałka w lewo: przejście do poprzedniego utworu.
• Ctrl + strzałka w prawo: przejście do przodu w utworze.
• Ctrl + F: przejście do następnej ścieżki.
• Ctrl + B: przejście do poprzedniego utworu.
• Ctrl + R: włączanie lub wyłączanie powtarzania.
• Alt + Shift + cyfra od 1 do 8: Zmień ustawienie typu sekcji według której będziemy przewijać dokument w przód lub w tył, bez konieczności zmiany tej opcji na ekranie ustawień.
• Ctrl + Shift + F (wyszukaj):
na playliście pliki, radio, biblioteka i lista odtwarzania wyszukiwanie określonego elementu w odpowiedniej sekcji ekranu. Na przykład wyszukaj w bibliotece plik.
• F1: uruchamia pomoc Calliope.
• F2: uruchamia stronę WWW dotyczącą skrótów klawiszowych Calliope.

Skróty klawiszowe działające nawet wtedy, kiedy okno nie posiada fokusa:
• Alt + shift + strzałka w górę: Zwiększ głośność.
• Alt + shift + strzałka w dół: Zmniejsz głośność.
• Alt + shift + strzałka w lewo: przejście do tyłu w utworze.
• Alt + shift + strzałka w prawo: przejście do przodu w utworze.
• Alt + shift + F: przejście do następnej ścieżki.
• Alt + shift + B: przejście do poprzedniego utworu.
• Alt + shift + P: odtwarzanie lub wstrzymywanie ścieżki.

Rozszerzona lista skrótów klawiszowych czytnika ekranu.
Poniższe skróty klawiszowe wymagają włączenia ustawień zaawansowanych czytnika ekranu.
• Ctrl + Shift + A: ogłasza upływ czasu odtwarzania pliku.
• Ctrl + Shift + S: ogłaszaj długość pliku.
• Ctrl + shift + d: ogłaszaj, co znajduje się w polu statusu ekranu odtwarzania.

Historia komunikatów skrótów klawiszowych.
Te skróty klawiszowe wymagają, albo włączenia ustawień zaawansowanych czytnika ekranu, albo ustawienia pomijania komunikatów.
• Ctrl + Page Up, i Ctrl + Page Down: przewijaj historię.
• Ctrl + home: Przejdź na początek historii.
• Ctrl + End: przejście do końca historii.

Skróty klawiszowe działające tylko w oknie pliki.
• Ctrl + A: Dodaj aktualnie wybraną pozycję do listy odtwarzania.
• Ctrl + H: przejdź do swoich dokumentów.
• Ctrl + 0, do Ctrl + 9: Zapisz bieżący katalog w gnieździe pamięci.
• Shift + 0, do shift + 9: Skok do katalogu zapisanego w gnieździe pamięci.

Skróty klawiszowe na ekranie ustawienia:
Na tym ekranie jest tylko jeden skrót klawiszowy:
Ctrl + S. Skrót zapisuje aktualne ustawienia. Calliope zrobi to automatycznie po wyjściu z programu.

Skróty klawiszowe na ekranie listy odtwarzania:
• Ctrl + S: zapisz listę odtwarzania.
• Ctrl + E: edycja innej listy odtwarzania.
• Ctrl + N: Utwórz nową listę odtwarzania.

Klawisze na ekranie strumienie:
• Ctrl + A: dodaj nowy adres URL.
• Ctrl + S: wyszukiwanie nowego strumienia.

Skróty klawiszowe na ekranie biblioteki:
• Ctrl + A: dodawanie plików.
• Ctrl + Shift + A: Dodaj katalogi.
• Ctrl + I: Importuj bibliotekę iTunes.
• Ctrl + N: Utwórz nową bibliotekę.
• Ctrl + L: ładowanie poprzednio zapisanej biblioteki.
Biblioteka jest automatycznie zapisywana za każdym razem, gdy wprowadzamy zmianę, więc nie ma w tym celu żadnego skrótu klawiszowego.

Skróty klawiszowe na ekranie odtwarzania.
Oprócz skrótów wymienionych powyżej, możemy na tym ekranie również użyć skrótu Ctrl + G, aby przejść do określonej pozycji w pliku. Okno „Przejdź do”, ma zarówno pole tekstowe, jeśli chcesz ręcznie wpisać czas, a także zestaw trzech list z ręcznym wyborem opcji.
Czasy należy wpisać w postaci:
gg:mm:ss
Gdzie
GG to godziny,
MM to minuty,
SS to sekundy.

Licencje.
Licencja należna:
Należy przyznać licencje następującym osobom i organizacjom, bez których Calliope nie istniałaby:
• David, Mario, Laura, Jimmy i Valiria: do testowania produktu i przedstawiania sugestii.
• Librivox, znajduje się pod adresem http://librivox.org
• Alanowi G, autorowi serii Nauka programowania, za odpowiedzi na wiele pytań. Znajdź go na http://www.alan-g.me.uk/

Kontakt i opinie
Masz pytanie / Chcesz wyrazić opinię?
Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz po prostu podziękować, napisz do mnie e-mail!
https://nathantech.net/contact.php
Nathan Techh.
To nie jest niepełnosprawność,
To zdolność.

źródło:
https://www.nathantech.net/products/software/calliope.php
link do pliku instalatora (wersja portable ze względu na specyfikę programu nie jest dostępna):
https://nathantech.net/download.php?file=Calliope%20v3.4.1%20setup.exe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *