Posiadam JAWS 2019 i rozważam zakup JAWS 2021. Jakie nowości znajdę w JAWS 2020 i JAWS 2021?

Posiadam JAWS 2019 i rozważam zakup JAWS 2021. Jakie nowości znajdę w JAWS 2020 i JAWS 2021?

JAWS 2020 i JAWS 2021 oferuje kilka nowych funkcjonalności i usprawnień, które zostały opisane poniżej.

Zredukowane dwukrotne mówienie podpowiedzi kontrolek formularzy
Podczas nawigacji i wypełniania kontrolek formularzy na stronach internetowych, coraz częściej staje się zwyczajem, że autorzy stron internetowych oprócz przypisania do kontrolki dostępnego znacznika, dołączają do nich podpowiedzi. O ile użytkownicy nie korzystający z czytników ekranu widzą tylko wpisane podpowiedzi, to Ci, którzy posługują się czytnikami otrzymują w mowie, i jeśli używają monitora także w brajlu zarówno podpowiedź jak  dostępny znacznik. Bardzo często, autor strony internetowej przypisuje ten sam tekst do obu, a więc okazuje się, że jest on wypowiadany dwukrotnie przez czytnik ekranu. W JAWS 2020, znacznie zredukowaliśmy ilość dwukrotnego wypowiadania kontrolek formularza podczas nawigacji z użyciem mowy i brajla, przez porównywanie podpowiedzi i tych znaczników i wypowiadanie lub wyświetlanie w brajlu ich obu, tylko wtedy gdy są różne.

Dodano skrypty do Zoom Meeting by usprawnić użyteczność
Dzięki Hartgen Consulting, podstawowe skrypty do Zoom zostały teraz dołączone bezpośrednio do JAWS i Fusion, by zwiększyć wygodę, gdy uczestniczymy w spotkaniach Zoom. Platforma ta jest używana do naszych kwartalnych programów FS Open Line jak również przy obsłudze naszych comiesięcznych darmowych szkoleń internetowych. Skrypty te oferują przyjemniejszy odbiór, przez danie większej kontroli nad tym co słyszysz, bez przerywania płynności gdy użytkownicy wchodzą lub opuszczają pokój lub tworzą komentarze. Naciśnij INSERT+H, by wyświetlić listę skrótów klawiszowych JAWS dostępnych w Zoom, takich jak wyłączenie alertów, wypowiadanie ostatnich wiadomości czatu i innych. Możesz też wcisnąć INSERT+W, by wyświetlić listę gorących klawiszy Zoom. Hartgen Consultancy oferuje też zaawansowane płatne skrypty do Zoom Pro, jeśli jesteś takimi zainteresowany.

Zmieniono obsługę kursora JAWS i niewidzialnego dla uniwersalnych aplikacji Windows 10
Przez lata, JAWS zapewniał użytkownikom możliwość szybkiego przeglądania tekstu na ekranie bez zmiany fokusu systemowego. Na przykład, jeśli musisz odczytać informacje w oknie dialogowym, która nie jest dostępna przy pomocy TAB lub SHIFT+TAB, to możesz wcisnąć NUMERYCZNY MINUS lub NUMERYCZNY MINUS szybko dwa razy, by uaktywnić kursor JAWS lub niewidzialny, a następnie użyć klawiszy STRZAŁEK i innych standardowych poleceń do czytania, by przejść po ekranie, przy fokusie systemowym pozostającym na bieżącej kontrolce. Podstawowa różnica pomiędzy kursorem JAWS a niewidzialnym polega na tym, że wskaźnik myszy podąża za kursorem JAWS, więc możesz kliknąć element, używając polecenia NUMERYCZNEGO SLASH lub NUMERYCZNEJ GWIAZDKI. W celu odczytania treści z ekranu za pomocą kursorów JAWS używamy technologii nazywanej OSM (ang. Off-Screen Model). Jednakże, w ostatnich kilku latach, zwiększająca się liczba aplikacji do prezentacji treści na ekranie używa nowszej technologii, takiej jak UIA (ang. User Interface Automation), co sprawia, że kursory JAWS i niewidzialny stają się w tych sytuacjach bezużyteczne. Po uaktywnieniu tych kursorów w aplikacjach, takich jak Kalkulator, Pogoda czy większość aplikacji ze sklepu Microsoft, przy próbie oglądania ekranu mogłeś słyszeć jedynie “puste”. JAWS 2020 wykrywa teraz, że fokus znajduje się w aplikacji, w której OSM nie jest obsługiwany i w tych sytuacjach automatycznie używa nowego kursora JAWS Scan. Będziesz używał wszystkich tych samych poleceń do nawigacji których mogłeś używać z tradycyjnym kursorem JAWS lub niewidzialnym.
Na przykład, jeśli wciśniesz NUMERYCZNY MINUS w aplikacji Pogoda, w której możesz sprawdzić pogodę, to teraz usłyszysz jak JAWS ogłasza „kursor JAWS scan”, ponieważ jest to aplikacja, która nie obsługuje OSM. Podobnie, jeśli wciśniesz NUMERYCZNY Minus szybko dwa razy, to usłyszysz, jak JAWS ogłasza “kursor niewidzialny scan”. Możesz wtedy używać tych samych poleceń jakich zawsze używałeś do przeglądania tekstu, z tą różnicą, że teraz nawigujesz po elementach UIA.
Dla przykładu:
STRZAŁKA W LEWO lub W PRAWO przechodzi o znak po tekście bieżącego elementu.|
CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO przechodzą o wyraz.
STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ przechodzi do poprzedniego lub następnego elementu lub linijki tekstu.
HOME lub END przechodzą na początek lub na koniec bieżącego elementu.
CTRL+HOME lub CTRL+END przechodzą do pierwszego lub ostatniego elementu na ekranie.
Nadal możesz używać poleceń JAWS takich jak: INSERT+STRZAŁKA W GÓRĘ do czytania bieżącego elementu lub linijki tekstu oraz CTRL+F do wyszukiwania tekstu aktualnie widocznego na ekranie. Przy używaniu kursora JAWS Scan, wskaźnik myszy podąża za Twoją nawigacją, więc nadal możesz wcisnąć NUMERYCZNY SLASH lub NUMERYCZNĄ gwiazdkę, by wykonać lewe lub prawe kliknięcie.

Zaktualizowane Poręczne OCR do najnowszej wersji OmniPage
Używany w JAWS silnik rozpoznawania w funkcji Poręczne OCR został zaktualizowany do Kofax OmniPage 20, poprzednio należącego do Nuance. Oferuje to większą dokładność podczas rozpoznawania tekstu z obrazów wyświetlanych na ekranie, jak też tekstu z obrazów uzyskanych z kamery PEARL lub ze skanera w różnych językach.

Wirtualny kursor przełączany teraz dla określonej karty w Google Chrome
Obecnie istnieje wiele aplikacji internetowych, w których korzystanie z wirtualnego kursora nie jest najlepszym podejściem. Przykład tego możesz zobaczyć, jeśli użyjesz Gmail w przeglądarce Chrome. W takich przypadkach, sensownym jest wyłączenie wirtualnego kursora przez naciśnięcie INSERT+Z, a następnie korzystanie z tej aplikacji za pomocą kursora PC. Wielu użytkowników regularnie otwiera po kilka kart (CTRL+T) by mieć łatwy dostęp do różnych stron, np. GMail plus jedna lub dwie inne strony, przechodząc pomiędzy otwartymi kartami za pomocą CTRL+TAB. To może być frustrujące, ponieważ musisz ciągle wciskać INSERT+Z, by uzyskać prawidłowy do użycia kursor, gdy przełączasz się pomiędzy kartami. Począwszy od wersji 2020 wprowadzamy opcję pomagającą, by JAWS automatycznie zapamiętywał stan wirtualnego kursora po jego ustawieniu dla każdej karty. Będzie ona też ogłaszała, czy wirtualny kursor jest włączony czy wyłączony, gdy będziesz przechodził po różnych kartach. Po zamknięciu przeglądarki albo po restarcie JAWS, będzie on wracał z powrotem do swojego domyślnego zachowania, więc będziesz musiał ustawić go każdego dnia, gdy będziesz go używał. By przełączyć tę funkcję, wykonaj co następuje:
Wciśnij INSERT+6, by otworzyć Centrum ustawień.
Wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać plik domyślny.
W polu wyszukiwania, wpisz „kart”.
Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ aż znajdziesz się na „Włącz / wyłącz wirtualnykursor, bazując na kartach przeglądarki”.
Wciśnij SPACJĘ, by włączyć lub wyłączyć opcję, a następnie wybierz OK.

Zmiany we wpisywaniu brajlem tłumaczonym
Dla użytkowników ElBraille jak też tych, którzy regularnie korzystają z monitorów brajlowskich na swoich PC, JAWS 2020 oferuje znaczące usprawnienia podczas pisania brajlem tłumaczonym. W szczególności: Powinieneś teraz móc wpisywać i edytować tekst w punktowanych lub numerowanych listach w Word, WordPad, Outlook i Windows Mail. Wpisywanie brajlem tłumaczonym jest teraz obsługiwane w większej liczbie aplikacji, łącznie z PowerPoint i TextPad. Poprawiono wejście brajla tłumaczonego w WordPad, szczególnie podczas edycji punktowanych lub numerowanych list tworzonych w Word a otwieranych w Wordpad. Obejmuje to poprawną obsługę zawijanych elementów, które poprzednio pokazywały numery lub punktory w kolejnych zawijanych wierszach, zamiast za pomocą wcinania tekstu. Poprawiono wejście brajla tłumaczonego w Chrome, Google docs i w innych edytorach on-line, które pozwalają tworzyć punktowane lub numerowane listy. Szybkie pisanie brajlem tłumaczonym w Microsoft Office jak też w innych aplikacjach nie powinno już powodować przesuwania tekstu.

Zaktualizowane Podglądy brajla i tekstu
Od wielu lat, Podgląd brajla JAWS był bardzo pomocnym narzędziem do wizualnego wyświetlania na ekranie tekstowej reprezentacji dokładnie tego, co JAWS wyprowadzał na wyjście odświeżalnych monitorów brajlowskich. Jest to bardzo przydatne dla widzących instruktorów, piszących skrypty i testerów, którzy nie czytają brajla lub mają aktualnie ograniczony dostęp do urządzenia brajlowskiego. Podgląd brajla reprezentuje liczbę komórek, jaka występuje na aktualnie podłączonym monitorze brajlowskim. Na przykład, jeśli podłączony jest Focus 80 lub Focus 14, zobaczysz na ekranie 80 albo 14 komórek. Jeśli fizyczny monitor nie jest używany, Podgląd brajla będzie reprezentował monitor 40 znakowy zawierający komórki stanu. W JAWS oraz Fusion 2020, wykonaliśmy kilka bardzo przydatnych uaktualnień zawierających poprawione wsparcie do wyświetlania skrótów brajlowskich, możliwość pokazywania tekstu brajlowskiego oraz aktualnych wzorców punktów brajlowskich i ich wizualnego połączenia, dzięki czemu widząca osoba może podglądać, które wzorce punktowe zostały użyte do przedstawienia znaków i wyrazów. Dodaliśmy także warstwowe skróty klawiszowe do symulowania przewijania monitora, z których realnie będą korzystać widzący twórcy skryptów. Aby włączyć Podgląd brajla, przejdź do menu Narzędzia w głównym oknie JAWS, otwórz podmenu Podgląd brajla i tekstu i wybierz Włącz Podgląd brajla. Możesz też teraz wcisnąć nowe polecenie warstwowe INSERT+SPACJA, po czym V, a następnie B, by włączać lub wyłączać Podgląd brajla. Dostępne są też następujące brajlowskie polecenia do nawigacji po wcześniejszym wciśnięciu INSERT+SPACJI, V:
Przewiń w lewo: STRZAŁKA W LEWO
Przewiń w prawo: STRZAŁKA W PRAWO
Poprzednia linijka: STRZAŁKA W GÓRĘ
Następna linijka: STRZAŁKA W DÓŁ

Popularne narzędzie Podglądu tekstu zostało również wprowadzone do JAWS i Fusion.
Jest ono w szczególności znane tym, którzy poprzednio używali MAGic. Podgląd tekstu wyświetla ciągłą linijkę tekstu wzdłuż górnej albo dolnej krawędzi ekranu. Zapewnia to klarowne i łatwe czytanie umożliwiając pracę na żywo w aplikacji z prezentacją tekstu w oknie Podglądu tekstu. Sam kontrolujesz format tekstu (style czcionki i kolory), który jest wyświetlany w oknie, tak więc będzie Ci łatwiej czytać dokumenty, e-maile, strony internetowe i inne. Będzie to bardzo użyteczne, gdy napotkasz tekst, który jest trudny do odczytania z powodu jego formatowania, zróżnicowanych rozmiarów tekstów oraz kontrastu kolorów użytych w aplikacji. Tekst pokazywany w oknie podglądu tekstu podąża za Twoją nawigacją w oknach. Na przykład, jeśli kursor zostanie przeniesiony, to tekst w bieżącej pozycji kursora zostanie wyświetlony w oknie Podglądu tekstu. Podobnie, jeśli nawigujesz za pomocą myszy, tekst, który wejdzie w kontakt z myszą zostanie wyświetlony w oknie Podglądu tekstu. Używany w Fusion, Podgląd tekstu eliminuje konieczność dostosowywania poziomu powiększenia ekranu, przy próbie podążania za tym co Fusion czyta. Jest to szczególnie pomocne, przy czytaniu Powiedz wszystko (INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ). Aby włączyć Podgląd tekstu, idź do menu Narzędzia w oknie głównym JAWS, otwórz podmenu Podgląd brajla i tekstu, i wybierz Włącz Podgląd tekstu. Możesz też wcisnąć nowe polecenie warstwowe INSERT+SPACJA, po czym V, a następnie T, by włączać lub wyłączać Podgląd tekstu. Podgląd tekstu dostarcza też skróty klawiszowe ułatwiające czytanie i przewijanie linijek. Po wciśnięciu INSERT+SPACJI, V, by wejść do warstwy Podglądu brajla i tekstu, wciskaj CTRL+STRZAŁKA W PRAWO lub CTRL+STRZAŁKA W LEWO. Podgląd brajla/Podgląd tekstu jest opcją wyłącznie wizualną i fokus PC nie przechodzi na to okno. Po uaktywnieniu, uruchomi się automatycznie, gdy kiedykolwiek JAWS lub Fusion będzie restartowany. Okno Podglądu brajla i tekstu zmienia rozmiar okien Twoich aplikacji, by uniknąć zasłonięcia czegokolwiek, co może być potrzebne do pracy, a po zamknięciu, okna wracają do pełnego ekranu. Możesz umieścić okno na górze albo na dole ekranu oraz dostosować czcionkę, rozmiar w punktach oraz kolory tekstu i tła dla wyświetlanego tekstu. Podgląd brajla i tekstu działają także na zestawach z wieloma monitorami. Aby skonfigurować te opcje, idź do menu Narzędzia w głównym oknie JAWS, otwórz podmenu Podgląd brajla i tekstu i wybierz Ustawienia.
Uwaga: Fusion musi działać w trybie pełnoekranowym, by można było używać Podglądu brajla i tekstu. Jeśli użytkownik przełączy się na lupę albo widok podzielony, gdy Podgląd brajla albo Podgląd tekstu jest aktywny, zostanie on wstrzymany aż do powrotu do powiększenia całego ekranu.

Zaktualizowane podstawowe szkolenia JAWS
W JAWS 2020, dziewięć książek obejmujących Szkolenie podstawowe, zostało zaktualizowanych i zrestrukturyzowanych, by uczynić je bardziej zwięzłe i zorientowane na zadania. Celem było, aby rzeczy zachowały prostotę, by łatwo było po nich się poruszać, i ogólnie by szkolenia odnosiły się do większej liczby osób w większej liczbie sytuacji. Na przykład w książce Interfejs użytkownika i narzędzia JAWS nie będziemy próbować pokazywać wszystkiego w interfejsie użytkownika, jak to miało miejsce w przeszłości. Zamiast tego, wskazaliśmy najważniejsze rzeczy i gdzie je znaleźć, zarówno w menu jak i w folderze Narzędzia. Dzięki temu łatwiej będzie nauczycielom, instruktorom, profesjonalistom IT itd. uzyskać opis gdzie te rzeczy można szybko odnaleźć. Aby zaktualizować książkę, wykonaj co następuje:
Wciśnij INSERT+J, by otworzyć okno aplikacji JAWS.
Wciśnij ALT+C, by wybrać menu Pomoc, a następnie wciśnij ENTER, by wybrać szkolenia. FSReader otworzy się i wyświetli Spis treści ze szkoleniami JAWS, które zawiera łącza do wszystkich dostępnych książek DAISY ze szkoleniami. Użyj klawiszy STRZAŁEK do przejścia do książki którą chcesz otworzyć, a następnie wciśnij ENTER. Jeśli książki nie ma jeszcze na Twoim komputerze, albo jeśli dostępna jest aktualizacja książki, FSReader automatycznie ją pobierze i zainstaluje. Prosimy powtórzyć ten proces dla każdej książki, którą chcesz pobrać. Zauważ, że kilka tytułów książek zostało zmienionych, co wymagało aktualizacji spisu treści. Za pierwszym razem, po wybraniu Szkoleń z menu Pomocy JAWS, możesz zostać zapytany o zaktualizowanie książki Spis treści szkoleń.

Przełączanie dźwięków JAWS w Mowie na życzenie
Wprowadzona w JAWS i Fusion 2018 Mowa na życzenie, pozwala ograniczyć ilość mowy, którą słyszysz podczas nawigacji po oknach i dokumentach lub wykonując inne działania z użyciem gorących klawiszy i jest uaktywniana za pomocą zwykłego warstwowego skrótu klawiszowego (INSERT+SPACJA po czym S). Dla użytkowników JAWS, którzy w dużym stopniu polegają na brajlu lub dla użytkowników Fusion, którzy widzą wystarczająco dobrze, aby wzrokowo śledzić fokus, nadmierna gadatliwość może przeszkadzać podczas nawigowania za pomocą klawiatury i myszy. Domyślnie, podczas używania Mowy na życzenie, JAWS ogłasza tylko akcje dla ograniczonego zbioru skrótów klawiszowych czytnika ekranu takie jak czytanie bieżącego znaku, wyrazu, wiersza, tytułu okna i tak dalej. Polecenia do nawigacji po oknach takie jak przechodzenie do poprzedniego i następnego znaku, wiersza lub wyrazu nie są czytane. Zajrzyj do tematu pomocy Mowa na życzenie, by uzyskać pełną listę poleceń, które zapewniają mowę w tym trybie.

JAWS i Fusion 2020 pozwalają teraz określić, czy dźwięki generowane przez JAWS będą słyszane, gdy aktywna jest Mowa na życzenie.
Dźwięki JAWS obejmują dźwięk słyszany po wciśnięciu INSERT+SPACJA, by wykonać warstwowy skrót klawiszowy jak też dźwięk słyszany po uzupełnieniu adresu w Outlook. Domyślnie, dźwięki JAWS nadal będą słyszane. Jeśli nie chcesz słyszeć dźwięków JAWS, gdy Mowa na życzenie jest aktywna lub gdy Mowa jest całkowicie wyciszona, otwórz Centrum ustawień, rozwiń grupę Opcje mowy i wyczyść pole wyboru „Odtwarzaj dźwięki JAWS”. W tej grupie możesz dostosować także inne ustawienia Mowy na życzenie.

Filtruj znaki sterujące w brajlu
W zależności od używanej aplikacji, znaki sterujące mogą być używane do reprezentowania pewnych elementów dokumentu, np. podział strony lub podział wiersza. JAWS pozwala teraz skonfigurować czy takie znaki sterujące będą pokazywane na monitorze brajlowskim. Domyślnie, JAWS nie wyświetla takich znaków sterujących w brajlu, by pomóc zapewnić płynniejsze czytanie. Jednakże, mogą istnieć sytuacje, gdy wyświetlanie znaków sterujących w brajlu może być pomocne, np. przy edycji tekstu. Aby wyświetlać znaki sterujące w brajlu, otwórz Centrum ustawień, rozwiń grupę Przetwarzanie tekstu, rozwiń Korygowanie, i wyczyść pole wyboru „Filtruj znaki sterujące takie jak podział stron”. Znaki sterujące będą poprawnie wyświetlane zarówno na wyjściu brajla komputerowego, jak i brajla tłumaczonego.

Ogłaszanie zmian grup na listach wiadomości Outlook 365
JAWS może teraz sygnalizować zmiany grup, takich jak daty lub konwersacje, podczas nawigacji po liście wiadomości. Na przykład, jeśli Twoje ustawienia wyświetlania Outlook są ustawione na pokazuj wiadomości wg daty a Ty nawigujesz po folderze zawierającym wiadomości z wielu dni, to gdy przejdziesz na pierwszą wiadomość w grupie z nową datą, usłyszysz powiadomienie takie jak „dziś”, „wczoraj”, „ostatni tydzień” lub „dwa tygodnie temu”. Aby włączyć tę funkcję, otwórz Szybkie ustawienia (INSERT+V), z okna Outlook i zaznacz pole wyboru Ogłaszaj zmianę grupy na listach.

Zmiany ogólne w JAWS 2020.
Domyślnie, JAWS i Fusion podczas nawigacji z użyciem wirtualnego kursora pomijają puste linijki. Podczas nawigacji po stronach internetowych, dokumentach PDF, plikach pomocy i w przeglądarce wyników JAWS usprawnia to czytanie, pomijając ogłaszanie wszystkich pustych linijek. Jeśli chcesz słyszeć puste linijki, gdy nawigujesz po tekście, otwórz Centrum ustawień (INSERT+6) i wyczyść pole wyboru „Pomijaj puste linie przy nawigacji” . Dodano nową opcję Szybkich ustawień (INSERT+V) nazwaną „Ogłaszaj liczbę łączy, nagłówków itd. przy ładowaniu strony”, która jest domyślnie włączona. Wyłączenie tego ustawienia spowoduje, że JAWS i Fusion nie będą ogłaszać liczby tych elementów przy ładowaniu strony. Podczas przeglądania internetu, JAWS nie będzie już dłużej domyślnie ogłaszał „klikalne” podczas nawigowania po różnej zawartości. Nie powinieneś już więcej słyszeć komunikatu „Wciśnij klawisz JAWS+ALT+R, by usłyszeć tekst opisujący” podczas nawigowania po pewnych kontrolkach formularzy i pewnych innych elementach na stronach internetowych. Usunięto zewnętrzne ogłaszanie „Pomoc Insert F1”, które było słyszane podczas nawigowania po różnych kontrolkach na stronach web. W Excel, dodano nową opcję „Ogłaszanie pustych komórek” w Szybkich ustawieniach (INSERT+V) do JAWS i Fusion poprzednio dostępną jedynie w MAGic Wyłącz to ustawienie, jeśli nie chcesz słyszeć słowa „puste”, dołączanego do współrzędnych komórki, gdy podczas nawigacji napotkasz pustą komórkę. Zawartość komórki jest wymawiana tylko, jeśli aktualnie zawiera dane. W Office 365 i 2019, JAWS i Fusion poprawnie teraz ogłaszają tytuły kolumn i wierszy tabel w dokumentach Word przy nawigacji z użyciem skrótów klawiszowych JAWS do czytania tabel (ALT + CTRL + KLAWISZE STRZAŁEK). Dla użytkowników, którzy wolą wyłączyć czytanie tytułów podczas nawigacji tabel w bieżącym dokumencie lub we wszystkich dokumentach, opcje te mogą być konfigurowane za pomocą Szybkich ustawień JAWS (INSERT+V) przez wyszukanie „tabel” lub „tytuł.” Domyślnie w Word i w Outlook, JAWS nie będzie już więcej ogłaszał „Alt SHIFT F10, by dostosować autokorektę”, gdy przejdziesz na cokolwiek, co uprzednio zostało automatycznie skorygowane. JAWS i Fusion nie będą już dłużej gromadzić i ogłaszać liczby wszystkich obiektów, błędów, błędów gramatycznych i tak dalej, gdy dokument jest otwierany w Wordzie. To spowoduje, że dokumenty będą wczytywane trochę szybciej, łącznie z bardzo dużymi dokumentami, zawierającymi wiele takich elementów. Możesz zawsze wcisnąć INSERT+F1 by uzyskać opis tego, co dokument zawiera. Poprawiono szybkość reagowania przy zamykaniu Word’a po zapisaniu dokumentu. Opcja wykrywania autokorekty, poprzednio dostępna tylko w Szybkich ustawieniach dla Word’a, może być teraz zmieniana w Szybkich ustawieniach także dla Outlook (INSERT+V).
Naciśnięcie INSERT+W, gdy fokus znajduje się w PowerPoint wyświetla teraz listę użytecznych gorących klawiszy PowerPoint. Skrót klawiszowy służący do wyświetlenia tekstu bieżącej kontrolki w wirtualnej przeglądarce JAWS tak, by można go było zaznaczyć i skopiować, został zmieniony na INSERT+SHIFT+V. W Microsoft Teams, polecenie to będzie też wirtualizować aktualnie wybrany element na liście wiadomości w konwersacji. Dodano nową grupę Przetwarzanie języka, umieszczoną w Przetwarzaniu tekstu w Centrum ustawień. Grupa ta zawiera teraz opcje do konfigurowania wykrywania języka, które umożliwiają JAWS i Fusion automatyczne przełączanie się na właściwy język syntezatora, gdy tekst w dokumencie lub na stronie internetowej pojawi się w innym języku. Nowe polecenia monitora brajlowskiego Focus do sterowania tempem mowy Możesz teraz użyć następujących elementów sterujących monitora brajlowskiego Focus do dostosowania tempa mowy.

Tymczasowe zwiększenie tempa mowy: AKORD LEWEGO lub PRAWEGO SHIFT+PRAWEGO SELEKTORA
Tymczasowe zmniejszenie tempa mowy: AKORD LEWEGO lub PRAWEGO SHIFT+LEWEGO SELEKTORA
Trwałe zwiększenie tempa mowy: AKORD PRAWEGO SELEKTORA
Trwałe zmniejszenie tempa mowy: AKORD LEWEGO SELEKTORA

Nowa opcja zapobiegania przycinaniu mowy przez głośniki bezprzewodowe i karty dźwiękowe, gdy JAWS lub Fusion zaczyna mówić
Wiele nowoczesnych słuchawek i głośników Bluetooth oraz niektóre karty dźwiękowe wyłączają się, gdy nie odbierają sygnału audio, by oszczędzać akumulator. JAWS zawiera teraz nową opcję, która gdy włączona, zabezpiecza te urządzenia przed uśpieniem przez ciągłe odtwarzanie ciszy. Ty nie będziesz niczego słyszał, ale Twoje urządzenie pozostanie aktywne, skutkując zwiększeniem płynności mowy. Aby włączyć tą funkcjonalność, otwórz Centrum ustawień (INSERT+6) w rzędzie cyfr, wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać ustawienia domyślne, i wyszukaj „unikaj ucinania mowy, gdy używasz Bluetooth lub niektórych kart dźwiękowych”.
Uwaga: Akumulator Twoich słuchawek/głośników może wyczerpywać się szybciej, jeśli zdecydujesz się włączyć tę funkcjonalność. Opcja ta jest też niedostępna, jeśli włączona jest funkcja Audio Ducking, która obniża poziom głośności dźwięków programów, gdy mówi JAWS.

Zaktualizowano sterownik monitora BraillePen
Dodano zaktualizowany sterownik Polskiej firmy Harpo do obsługi ich nowego urządzenia brajlowskiego BraillePen 14, który wspiera też starszy model BraillePen 12T. Teraz, wszystkie modele są obsługiwane przez ten sterownik.

Poprawiona instalacja JAWS i Fusion dla wielojęzycznych komputerów i aplikacji
Podczas wykonywania pełnej instalacji JAWS lub Fusion 2020 na komputerze oferującym wiele języków dla Windows lub określonych aplikacji, np. Office, masz teraz okazję do zainstalowania dodatkowych języków JAWS, by pasowały do języka systemu operacyjnego lub języka aplikacji. Spowoduje to większą wygodę dla instytucji i innych grup, używających wielojęzycznych systemów, ponieważ będą móc łatwo przełączać język interfejsu użytkownika JAWS, by dopasować go do bieżącego języka systemu operacyjnego bez potrzeby instalacji i usuwania różnych wersji JAWS. W głównym ekranie instalatora, wybierz przycisk Opcje, aby wyświetlić listę dostępnych języków JAWS, które można zainstalować. Użyj SPACJI, by wybrać języki, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz OK, by kontynuować. Jak tylko JAWS zostanie zainstalowany, użyj menu Język w oknie aplikacji JAWS, by przełączać się pomiędzy językami. Przed przełączeniem języka JAWS, upewnij się, że masz skonfigurowany Windows do użycia pasującego języka. W przeciwnym razie, skróty JAWS i inne funkcje mogą nie działać jak należy.
Uwaga: To nie jest zalecane użytkownikom, którzy chcą jedynie czytać strony internetowe lub dokumenty w innych językach. Tacy użytkownicy potrzebują jedynie zainstalować dodatkowe głosy dla takiego języka i pozwolić JAWS lub Fusion na automatyczne ich przełączanie. Zmiana języka interfejsu użytkownika JAWS na język inny niż język systemu operacyjnego, spowoduje problemy przy próbie nawigowania i pracy z
aplikacjami z podstawowym językiem.

JAWS 2021 oferuje kilka nowych funkcji i ulepszeń opisanych krótko poniżej.

Poprawki w PictureSmart
Wprowadzona w JAWS i Fusion 2019, funkcja Picture Smart pozwala wybrać zdjęcie i przesłać je do analizy. Opis obrazu jest następnie wyświetlany w przeglądarce wyników. Aby skorzystać z Picture Smart, wciśnij INSERT+SPACJĘ, następnie P, by uaktywnić warstwę Picture Smart. Możesz wówczas wcisnąć A, by opisać zdjęcie wykonane za pomocą kamery PEARL lub skanera, F, by opisać wybrany w Windows Explorer plik obrazu, C, by opisać bieżącą kontrolkę lub B, by opisać obraz ze schowka Windows.
JAWS i Fusion 2021 nadal rozbudowują tę funkcję, oferując kilka ulepszeń, w tym:
Opisywanie obrazów na stronach internetowych: Jeśli fokus znajduje się na obrazie, który jest częścią strony internetowej, przykładowo fotografia na Facebooku, wciśnięcie INSERT+SPACJA, P, a następnie C opisze teraz fotografię. Przesyłanie obrazów do wielu serwisów w celu poprawy dokładności: Domyślnie, obrazy są przesyłane do firmy Microsoft w celu analizy. Jednak przeglądarka wyników zawiera teraz łącze Więcej wyników, które ponownie przesyła obraz do dodatkowych serwisów w celu analizy i wyświetla zaktualizowany opis. Możesz też dodać SHIFT do polecenia Picture Smart, by użyć wielu serwisów. Na przykład, INSERT+SPACJA, P po czym SHIFT+F, SHIFT+C lub SHIFT+B. Korzystanie z Picture Smart w wielu językach: Jeśli używasz JAWS lub Fusion w języku innym niż angielski i spróbujesz użyć Picture Smart, JAWS i Fusion użyją tłumaczenia maszynowego do wyświetlenia opisów w danym języku. Możesz także ręcznie wybrać spośród 38 języków do wyświetlania wyników, konfigurowanych za pomocą nowej opcji Język Picture Smart w Centrum ustawień. Prosimy zwrócić uwagę, że te zmiany, zwłaszcza tłumaczenie maszynowe na inne języki, są nadal w fazie eksperymentalnej, więc mogą nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami. Wyniki będą się poprawiać w miarę udoskonalania tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji o Picture Smart, wciśnij INSERT+SPACJĘ, P, następnie ZNAK ZAPYTANIA lub zajrzyj do tematu Picture Smart w pomocy JAWS.

Rozpoznawanie Tekstu bezpośrednio w dokumencie Word
Funkcja Poręcznego OCR (optycznego rozpoznawania znaków) została usprawniona i obsługuje wysyłanie rozpoznanego tekstu bezpośrednio do programu Word. Poręczne OCR daje dostęp do obrazów zawierających tekst będący częścią obrazu i wyświetla te informacje w przeglądarce wyników. Obejmuje to obrazy ekranowe, takie jak graficzny ekran instalatora
aplikacji, niedostępny plik PDF otwarty w programie Adobe Reader, aktualnie wybrany plik obrazu w Eksploratorze Windows lub dokument pozyskany z kamery PEARL lub skanera płaskiego. Jeśli w Twoim systemie jest zainstalowany pakiet Microsoft Office, to teraz możesz: Użyć nowego polecenia INSERT+SPACJA, O, następnie R, by wykonać rozpoznanie na wybranym pliku obrazu w Eksploratorze plików lub z pulpitu i umieścić rozpoznany tekst bezpośrednio w dokumencie Word. Możesz też wcisnąć klawisz APLIKACJI i wybrać z menu kontekstowego pozycję Rozpoznaj do Word za pomocą JAWS lub Fusion. Użyj nowego łącza Otwórz w programie Word, które pojawi się u dołu przeglądarki wyników po zakończeniu procesu rozpoznawania OCR. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu Poręcznego OCR, wciśnij INSERT+SPACJĘ, O, a następnie ZNAK ZAPYTANIA lub zajrzyj do tematu Poręczne OCR w pomocy JAWS.

Nowy Asystent głosowy pomagający w różnych poleceniach i funkcjach JAWS
Nowy Asystent głosowy umożliwia interakcję z JAWS w systemie Windows 10 za pomocą wejścia głosowego. Obsługiwane języki zawierają angielski, holenderski, niemiecki, hiszpański i francuski. Wykorzystując naturalną mowę, poproś go, by pomógł Ci poradzić sobie z różnymi funkcjami JAWS. To oznacza, że ta sama akcja JAWS może być wykonana przez więcej niż jedną podobną frazę zamiast jednego predefiniowanego polecenia głosowego. Na przykład, aby uruchomić Centrum ustawień, możesz powiedzieć „Centrum ustawień” lub „Zmień ustawienia”. W przeciwieństwie do skrótów klawiaturowych, które mogą być trudne do zapamiętania, naturalne polecenia głosowe są łatwiejszym sposobem interakcji z programem JAWS. Użycie poleceń głosowych do sterowania JAWS może również przynieść korzyści użytkownikom w pewnych warunkach, które uniemożliwiają im efektywne używanie klawiatury. Asystent głosowy JAWS korzysta z wewnętrznego mikrofonu komputera lub możesz z nim rozmawiać za pomocą zewnętrznego mikrofonu lub zestawu słuchawkowego. Istnieją trzy opcje, by nakazać asystentowi głosowemu rozpoczęcie nasłuchiwania określonego polecenia: Naciśnięcie skrótu klawiszowego, INSERT+ALT+SPACJA. Wypowiedzenie konkretnego słowa wywoływania, które ostrzega oprogramowanie, by zaczęło nasłuchiwać polecenia głosowego, podobnie jak w przypadku korzystania z Alexy lub urządzenia Google Home. Słowo wywoływania dla JAWS to „Sharky.” Wypowiedz to słowo, a po nim określone polecenie JAWS, na przykład „Sharky, lista łączy”.
Uwaga: Słowo wywoływania nie jest dostępne, jeśli używasz mikrofonu Bluetooth. W takim przypadku, musisz skorzystać ze skrótu klawiszowego przed wypowiedzeniem polecenia głosowego.
W głównym oknie JAWS, wciśnij ALT+N, by otworzyć menu Narzędzia, rozwiń podmenu Asystent głosowy, a następnie wybierz Mów do JAWS. Gdy Asystent głosowy zaczyna nasłuchiwanie polecenia głosowego, odtwarzany jest krótki sygnał dźwiękowy i wyświetlany jest wskaźnik wizualny. Po usłyszeniu polecenia głosowego do momentu przetworzenia polecenia będzie odtwarzany inny sygnał dźwiękowy. Po przetworzeniu wskaźnik wizualny jest usuwany, odtwarzany jest inny, krótki sygnał dźwiękowy i wykonywana jest żądana akcja JAWS. Jeśli asystent głosowy nic nie słyszy, JAWS powie: „Przepraszam, nic nie słyszałem”. Jeśli Asystent głosowy nie rozumie lub jeśli polecenie głosowe nie jest obsługiwane, JAWS powie: „Przepraszam, nie rozumiem”.
Uwaga: Ponieważ całe przetwarzanie rozpoznawania głosu odbywa się przez Internet przy użyciu usług firmy Microsoft w chmurze, w zależności od połączenia wystąpi niewielkie opóźnienie. Bądź cierpliwy i eksperymentuj z różnymi poleceniami. Jest to nowa technologia dodana do naszych produktów programowych, która z czasem będzie się zmieniać i ewoluować.
Aby wyłączyć Asystenta głosowego lub zmienić inne opcje, na przykład czy JAWS ma nasłuchiwać słowa wywoływania, czy też wyłączyć dźwięki, otwórz menu Narzędzia JAWS, rozwiń podmenu Asystent głosowy, a następnie wybierz Ustawienia. Możesz też szybko dwukrotnie nacisnąć klawisze INSERT+ALT+SPACJĘ, aby natychmiast włączyć lub wyłączyć słowo wywoływania. Gdy słowo wywoływania jest wyłączone, musisz zawsze najpierw nacisnąć klawisze INSERT+ALT+SPACJĘ, by powiedzieć JAWS, by rozpoczął nasłuchiwanie polecenia. Aby dowiedzieć się więcej i wyświetlić pełną listę poleceń głosowych dla określonych działań JAWS, powiedz „Sharky, pomoc”. Możesz też otworzyć w JAWS menu Narzędzia, rozwinąć podmenu Asystent głosowy, i wybrać Zaczynamy. Oto kilka poleceń, które pomogą Ci zacząć. Pamiętaj, by powiedzieć „Sharky” przed wypowiedzeniem każdego polecenia.
Pomoc
Mów szybciej
Mów wolniej
Zmień ustawienia
Wyszukaj polecenie
Która godzina
Rozpoznaj PDF
Lista łączy
Lista nagłówków
Lista błędów pisowni

Poprawki do obsługi Microsoft Teams.
Jeśli naciśniesz ENTER na dokumencie w liście plików, co otworzy niedostępną przeglądarkę dokumentów, to możesz teraz wcisnąć ESC, by powrócić na listę plików. Zostaniesz również poproszony o skorzystanie z menu kontekstowego SHIFT+F10 i otwarcie dokumentu w aplikacji komputerowej, co jest sugerowaną metodą. Możesz teraz wcisnąć ALT+1 do 5, by przejść bezpośrednio do pierwszych pięciu zakładek. Wciśnięcie ALT+STRZAŁKA W LEWO aktywuje teraz automatycznie przycisk Wstecz, z jakiegokolwiek miejsca w Teams. Możesz teraz wcisnąć ALT+H, by zakończyć trwające połączenie. Możesz teraz wcisnąć ALT+T, by ustawić fokus na drzewie Teams, jeśli jest widoczne. Zwróć uwagę, że jest ono zwykle widoczne tylko wtedy, gdy naciśnięto CTRL+3, by wyświetlić listę zespołów i kanałów. Aby zapewnić widoczność tej kontrolki, ekran powinien być też zmaksymalizowany. Wciśnięcie ALT+R teraz podnosi lub opuszcza rękę podczas spotkania. Aplikacja Teams umożliwia także wyświetlanie spotkań i połączeń w oddzielnych oknach z mniejszą liczbą elementów sterujących. Aby to zrobić, naciśnij CTRL+PRZECINEK, aby otworzyć Preferencje i zaznacz pole wyboru zaetykietowane: „Włącz nowy interfejs spotkań (nowe spotkania i połączenia będą otwierane w osobnych oknach). Wymaga ponownego uruchomienia Teams.)” Chociaż określone skróty klawiszowe JAWS dla spotkań i połączeń nie będą działać w tym trybie podziału, firma Microsoft ma własny zestaw skrótów klawiszowych, które można przeglądać, naciskając CTRL+KROPKĘ.

Nowy skrót klawiszowy do zmiany poziomu interpunkcji.
Możesz teraz wciskać INSERT+SHIFT+2 z rzędu cyfr, by przełączać się pomiędzy czterema poziomami interpunkcji, które sterują tym, jak dużo znaków interpunkcyjnych wypowiadają JAWS i Fusion podczas czytania. Dostępne poziomy to brak, niektóre, większość i wszystko. Podobnie jak przy przełączaniu echa ekranu (INSERT+S) lub echa pisania (INSERT+2), poziom interpunkcji powróci do poprzedniego ustawienia po ponownym uruchomieniu JAWS lub Fusion. Aby na stałe ustawić poziom interpunkcji, użyj Kreatora uruchamiania JAWS lub Centrum ustawień.

Ogłoś najnowsze powiadomienie systemu Windows.
Możesz teraz wykonać nowe polecenie warstwowe INSERT+SPACJA następnie N, by JAWS powtórzył ostatnie powiadomienie, które zostało wypowiedziane. Powiadomienia obejmują przychodzące połączenie w aplikacji Teams lub Skype, ostatnią wiadomość Zoom, nową wiadomość e-mail w programie Outlook i nie tylko. Jeśli korzystasz z monitora brajlowskiego Focus, możesz też wcisnąć PRAWY SHIFT+N (PUNKTY 1-3-4-5). Aby wyświetlić wszystkie powiadomienia systemu Windows i zarządzać nimi, użyj skrótu klawiszowego Microsoft Klawisz WINDOWS+A.

Narzędzie wsparcia FS do zbierania informacji o systemie
FS Support Tool to nowe narzędzie, które zbiera informacje o Twoim komputerze i wysyła raport do naszych zespołów pomocy technicznej i rozwoju oprogramowania, by pomóc nam rozwiązać wszelkie problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z JAWS, ZoomText lub Fusion. Zostaniesz zwyczajnie poproszony o uruchomienie tego narzędzia podczas sesji pomocy technicznej, jeśli okaże się, że potrzebne są dodatkowe informacje o systemie. Wśród informacji, które są gromadzone są:
Informacje systemowe takie, jak procesor, RAM, system operacyjny, architektura i inne Dzienniki zdarzeń
Wersja Adobe Reader (jeśli jest zainstalowana)
Wersje wszystkich zainstalowanych przeglądarek internetowych
Informacje o zainstalowanych aplikacjach Microsoft Office
Zrzuty pamięci
Dzienniki instalacji
Aktualnie uruchomione procesy systemowe
Ustawienia użytkownika
Narzędzie FSSupport może zostać uruchomione z menu Pomoc w JAWS lub menu
Wsparcie w ZoomText lub Fusion i będzie prowadzić Cię przez proces zbierania i wysyłania raportu.

Ogłaszaj powiadomienia o zdarzeniach dostępności
Domyślnie, JAWS teraz automatycznie ogłasza powiadomienia o zdarzeniach dostępności generowane przez system Windows, zarówno w mowie, jak i w brajlu. Tego typu powiadomienia można znaleźć w różnych miejscach, w tym w paskach biznesowych w pakiecie Microsoft Office. Jeśli nie chcesz słyszeć tych ogłoszeń, otwórz Centrum ustawień i wyczyść pole wyboru Włącz powiadomienia o zdarzeniach dostępności.

Automatyczne czytanie wiadomości w Outlook 365
Gdy otworzysz wiadomość ze skrzynki odbiorczej w Outlook 365, JAWS i Fusion natychmiast zaczną czytać zawartość wiadomości bez czytania tytułu lub informacji nagłówka. Obecnie, wiadomości nie są automatycznie czytane, jeśli użyjesz ALT+TAB, by przejść na otwartą wiadomość, albo gdy wciśniesz ENTER na wiadomości ze skrzynki odbiorczej, która jest już otwarta. Aby dodatkowo dostosować sposób czytania wiadomości, otwórz Szybkie ustawienia (INSERT+V) w Outlooku, wyszukaj „wiadomość” i skonfiguruj dowolne z odfiltrowanych opcji. Oto kilka elementów, które warto zmienić:
Pole nagłówka wiadomości z zapowiedzią wiadomości: Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby JAWS i Fusion ogłaszały adres e-mail nadawcy i temat wiadomości, gdy wiadomość otwiera się lub otrzymuje fokus. Automatyczne czytanie wiadomości: Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz, by JAWS i Fusion automatycznie czytały wiadomości po ich otwarciu.
Automatyczne odczytywanie tytułów okien dla wiadomości tylko do odczytu: Włącz tę opcję, jeśli chcesz, by JAWS i Fusion ogłaszały tytuł okna wiadomości, gdy wiadomość otwiera się lub dostaje fokus.

Nowe skróty warstwowe do ustawiania głośności JAWS i systemu
Wielu użytkowników pracujących z aplikacjami konferencyjnymi, takimi jak Zoom i Teams, poruszyło problem blokowania głośności JAWS podczas spotkania lub webinaru podczas próby nawigacji w innych aplikacjach. Aby rozwiązać ten problem, wprowadziliśmy nową funkcję, która pozwala łatwo regulować głośność JAWS niezależnie od głośności w innych aplikacjach, takich jak Zoom, Teams, Skype, YouTube lub w innych aplikacjach, które odtwarzają dźwięk. JAWS i Fusion oferują teraz zestaw warstwowych skrótów klawiszowych do szybkiego dostosowywania głośności. Aby uzyskać dostęp do tej warstwy, wciśnij INSERT+SPACJĘ, po czym V. Następnie wciśnij J, by sterować głośnością mowy JAWS lub S, by sterować główną głośnością systemu. Po naciśnięciu J albo S, użyj klawiszy STRZAAŁEK, by stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność albo PAGE UP lub PAGE DOWN, by zwiększać lub zmniejszać głośność o większy skok. Wciśnij ESC, aby po zakończeniu wyjść z tej warstwy. Zmiany głośności obowiązują do czasu ich następnego dostosowania za pomocą tych samych poleceń.
Uwaga: Podczas regulacji głośności za pomocą klawiszy STRZAŁEK lub PAGE UP i PAGE DOWN, najniższy możliwy do ustawienia poziom to 10 procent.

Obsługa wirtualnego kursora jest teraz dostępna w uniwersalnych aplikacjach systemu Windows 10
Wirtualny kursor PC, używany do czytania stron internetowych, dokumentów PDF i wiadomości e-mail w JAWS i Fusion, został rozbudowany do pracy w uniwersalnych aplikacjach systemu Windows. Aplikacje uniwersalne są zwykle pobierane ze sklepu Microsoft, jednak niektóre aplikacje, takie jak Pogoda lub Kalkulator, są wstępnie instalowane jako część systemu Windows. Włączenie wirtualnego kursora w uniwersalnej aplikacji znacznie poprawia praktykę czytania, umożliwiając:
Użycie klawiszy STRZAŁEK do poruszania się po zawartości aplikacji, tak jak na stronie internetowej. Użycie klawiszy szybkiej nawigacji, by szybko przejść do określonych elementów, takich jak regiony, nagłówki, listy, tabele, pola formularzy i nie tylko.
Wyświetlenie listy łączy (INSERT+F7), nagłówków (INSERT+F6), i kontrolek formularzy (INSERT+F5).
Używanie trybu formularzy do wpisywania tekstu lub interakcji z innymi kontrolkami.
Obecnie Pogoda jest jedyną aplikacją, w której wirtualny kursor jest domyślnie włączony. Podczas korzystania z innych uniwersalnych aplikacji naciśnij INSERT+Z, aby ręcznie aktywować wirtualny kursor i spróbuj nawigować, aby zobaczyć, czy zauważysz jakieś ulepszenia w sposobie czytania JAWS.
Wciśnięcie INSERT+Z jest używane do przełączania wirtualnego kursora w aplikacjach HTML. Jeśli jednak fokus znajduje się w aplikacji uniwersalnej, naciśnięcie INSERT+Z powoduje, że JAWS ogłasza, że wirtualny kursor jest przełączany na aplikacje UWP (Universal Windows Platform), i wirtualny kursor UWP jest tymczasowo przełączany na bieżącą Aplikację UWP. Jeśli zdecydujesz, że chcesz, aby wirtualny kursor UWP był domyślnie włączony dla określonej aplikacji, otwórz Centrum ustawień (INSERT+6 z rzędu cyfr) w aplikacji i wybierz opcję Włącz wirtualny kursor dla okien Aplikacji uniwersalnych .
Uwaga: Chociaż wirtualny kursor może znacznie poprawić wrażenia podczas korzystania z niektórych uniwersalnych aplikacji, są aplikacje, w których może nie działać tak dobrze. Na przykład Kalkulator to jedna z aplikacji, o której wiadomo, że działa znacznie lepiej z JAWS, gdy wirtualny kursor jest wyłączony.

Poprawki ogólne w JAWS
Jeśli ustawisz fokus na łączu i naciśniesz INSERT+F1, aby uzyskać pomoc ekranową, adres łącza zostanie wyświetlony u góry okna pomocy. Umożliwia to szybką weryfikację źródła odsyłacza w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej, jeśli istnieje obawa, że może to być odsyłacz do phishingu. Aby dostosować się do nowych skrótów klawiszowych warstwy głośności, polecenie warstwowe umożliwiające dostęp do warstwy brajla i przeglądarki tekstu to teraz INSERT+SPACJA, B. Naprawiono długotrwały problem w Eksploratorze plików, w wyniku którego JAWS często nie ogłaszał prawidłowej liczby plików w bieżącym folderze. JAWS teraz poprawnie czyta zgodnie z oczekiwaniami w Skype po przeniesieniu fokusu z powrotem do aplikacji bez konieczności uprzedniego naciśnięcia ALT i ESC.  Dodano nową opcję Centrum ustawień i Szybkich ustawień o nazwie „Przewijaj tekst akapitami”, która jest domyślnie wyłączona. Gdy ta opcja jest włączona, JAWS wysyła cały akapit do monitora brajlowskiego zamiast tylko bieżącej linii, gdy nawigujesz po stronach internetowych i dokumentach. Może to poprawić płynność czytania podczas przesuwania tekstu, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo napotkania dużej ilości pustego miejsca na wyświetlaczu, gdy dojdziesz do końca wiersza. Teraz powinieneś napotkać puste miejsce tylko wtedy, gdy dotrzesz do końca akapitu, a na początek następnego akapitu przejdziesz przy następnym przesunięciu. W trakcie spotkania w Zoom, możesz teraz nacisnąć CTRL+SHIFT+T, by sprawdzić kto aktualnie mówi. Zoom ostatnio dodał tę opcję za pomocą skrótu CTRL+2, ale już wcześniej użyliśmy go do obsługi funkcji JAWS. Domyślnym oznajmianiem grafiki w JAWS jest teraz odczytywanie tylko grafiki z etykietą, ponieważ nie jest już tak ważne, by JAWS odczytywał grafiki, które nie mają etykiet. Jeśli napotkasz sytuację, w której musisz odczytać grafikę bez etykiety lub w ogóle nie chcesz słyszeć grafiki, otwórz Centrum ustawień i wyszukaj Oznajmianie grafiki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *