Czy w arkuszu Excel można tak ustawić JAWS, aby były oznajmiane nazwy kolumn w każdym wierszu?

Czy w arkuszu Excel można tak ustawić JAWS, aby były oznajmiane nazwy kolumn w każdym wierszu?

Ustawiamy kursor w pierwszej komórce wiersza zawierającego nagłówki dla kolumn.
Naciskamy klawisze Insert + V, aby otworzyć okno szybkich ustawień Excel.
W polu wyszukiwania wpisujemy
tytuł
Poniżej wyświetli się lista z opcjami związanymi z odczytywaniem tytułów.
Ustawienie zastępowania, pozwala na ręczne przypisanie wierszy i kolumn jako tytułów. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, to ustawienia powiązane z tytułem nie są widoczne w widoku drzewa. Po zmianie ustawienia zastępowania, naciśnij OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie naciśnij INSERT+V, aby je ponownie otworzyć, by pokazać nowo dostępne ustawienia tytułów.
Po liście poruszamy się strzałką w dół, i przechodzimy do pozycji
„”Zastępowanie zdefiniowanych nazw tytułów wierszy i kolumn””.
i wciskamy klawisz enter, aby przejść do widoku drzewa.
Ustawioną wartość zmieniamy naciskając spację. Mamy trzy możliwości: wyłączona, włączona dla wszystkich dokumentów, włączona dla bieżącego dokumentu. Wybieramy jedną z dwóch ostatnich opcji, i zatwierdzamy zmianę wciskając klawisz enter na przycisku 'OK’.
Teraz ponownie wciskamy klawisz Insert + V, i w polu edycyjnym wyszukiwania wpisujemy
tytuł
Poniżej wyświetli się lista, na której przechodzimy do pozycji
„”wykrywanie czytania tytułów””
Naciskamy klawisz enter, aby przejść do widoku drzewa. Mamy do wyboru cztery opcje. Ta specyficzna dla arkusza opcja kontroluje, czy czytanie tytułów jest włączone zarówno dla kolumn i wierszy, tylko dla kolumn, tylko dla wierszy lub całkowicie wyłączone. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. To ustawienie można zmienić tylko ręcznie, jeśli opcja Zastępowanie zdefiniowanych tytułów wierszy i kolumn tabeli jest włączona dla wszystkich plików lub dla bieżącego pliku. Klawiszem spacji wybieramy jedną z opcji, na przykład czytanie tytułów tylko dla kolumn, przechodzimy do przycisku 'OK’, i zatwierdzamy zmiany wciskając ponownie klawisz enter.
Powtarzamy poprzednie kroki, czyli wciskamy Insert + V, w polu edycyjnym wpisujemy
tytuł
Na liście przechodzimy teraz do pozycji
„”ustaw tytuły kolumn na zakres wiersza””.
Naciskamy enter, aby przejść do widoku drzewa. Ponieważ wcześniej ustawiliśmy kursor w pierwszym wierszu arkusza, to tytuły kolumn będą pobierane z wiersza numer 1.
Klawiszem spacji wybieramy opcję: bez zmian, albo numer wiersza 1.
Ta specyficzna dla arkusza opcja pozwala użytkownikowi zdefiniować wybraną komórkę lub grupę komórek jako wiersz tytułowy. Domyślne ustawienie to niezdefiniowane. Aby używać tej funkcji musisz najpierw zmienić domyślne ustawienie dla opcji Zastępowanie zdefiniowanych nazw tytułów wierszy i kolumn. Jest to domyślnie wyłączone, co oznacza, że JAWS honoruje nazwane tytuły dla kolumn i wierszy w arkuszu, jeśli takie nazwane tytuły istnieją. Aby ustawić bieżący wiersz(e) tytułowy, najpierw wybierz opcję Definiuj nazwy tytułów wierszy i kolumn w grupie Czytanie tytułów. Zmień tę opcję na ustawienie inne niż wyłączone. Następnie powróć do opcji Ustaw Tytuły kolumn na zakres wiersza, a następnie wybierz jedną lub więcej komórek aby je zdefiniować jako wiersz tytułowy.
Obok każdej opcji w polu edycyjnym mamy krótki opis. Po dokonaniu zmian naciskamy enter aby zamknąć okno szybkich ustawień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *