Konfiguracja domyślna, przeznaczona dla wszystkich aplikacji i konfiguracja dla konkretnej aplikacji.

Konfiguracja domyślna, przeznaczona dla wszystkich aplikacji i konfiguracja dla konkretnej aplikacji.

Działa to tak, że konfiguracja domyślna działa wszędzie, a konfiguracja dla konkretnej aplikacji przysłania tą domyślną tylko w tej konkretnej aplikacji.
Dzięki temu można dostosować JAWS w taki sposób jaki użytkownik sobie życzy.
Możemy np. mieć włączoną opcję wykrywania zmian języka w ustawieniach domyślnych, dzięki czemu we wszystkich aplikacjach, w których oznaczanie tagiem językowym jest możliwe,  JAWS będzie wykrywał zmianę języka i czytał tekst głosem w danym języku, ale dla konkretnej aplikacji możemy tę opcję wyłączyć i JAWS w tej aplikacji nie będzie zmieniał języka syntezatora. Oczywiście opcja ta wymaga, by odpowiedni głos danego syntezatora dla danego języka był zainstalowany.
Trzeba więc pamiętać, że jeśli zmienimy ustawienia domyślne, a w jakiejś konkretnej aplikacji JAWS nadal działa według ustawień, których już nie chcemy, to powinniśmy zajrzeć do ustawień dla tej konkretnej aplikacji i także tu daną opcję odnaleźć i zmodyfikować.
Warto też pamiętać, że jeśli uruchamiamy Centrum ustawień – narzędzie do zarządzania ustawieniami JAWS, to możemy modyfikować ustawienia dla konkretnych aplikacji lub ustawienia domyślne.
JAWS po uruchomieniu Centrum ustawień lub jakiegoś innego narzędzia konfiguracyjnego zawsze ogłasza z jakimi ustawieniami mamy do czynienia, bądź proponuje utworzenie ustawień dla konkretnej aplikacji. Jeśli chcemy zmodyfikować sposób działania JAWS tylko w tej konkretnej aplikacji, to akceptujemy tę propozycję. Jeśli ją odrzucimy, to JAWS wczyta do danego narzędzia konfigurację domyślną.
Zawsze też, nawet po otwarciu Centrum ustawień z konkretnymi ustawieniami, możemy zmienić je na inne lub na ustawienia domyślne.
Skrót, który wczytuje do narzędzi JAWS pliki ustawień domyślnych to .
Generalnie możliwość konfigurowania JAWS globalnie i dla konkretnych aplikacji jest bardzo prosta i bardzo korzystna. Użytkownik raz konfiguruje swój czytnik, a następnie pracuje z różnymi aplikacjami w taki sposób jakiego w danym programie oczekuje.
Jest też kilka prostych ułatwień.
Proszę zwrócić uwagę, że uruchamianie Centrum ustawień z różnych miejsc pozwala otworzyć to narzędzie z wybranymi ustawieniami domyślnymi bądź z wybranymi ustawieniami dla konkretnej aplikacji.
Jeśli uruchamiamy jakieś narzędzie, takie jak Centrum ustawień, menedżer słownika itd. za pomocą skrótu klawiszowego lub za pomocą , to narzędzia te uruchamiają się z wybraną konfiguracją dla aplikacji, której okno było aktywne, wtedy gdy użyliśmy tych powyższych skrótów.
Jeśli zaś uruchomimy któreś z tych narzędzi z poziomu menu JAWS, Narzędzia, to wybrane będą ustawienia domyślne.
Mniej doświadczeniu użytkownicy powinni zmieniać na raz tylko jedną opcję. Zanim nabiorą doświadczenia, powinni sprawdzać, każdą zmianę i efekt jej działania. Następnie modyfikować kolejne opcje, sprawdzając sposób działania każdej z nich.
Jednoczesna zmiana wielu ustawień, gdy jeszcze nie pamiętamy, jak każde z nich działa, może spowodować, że nie potrafimy powrócić do poprzednich ustawień, jeśli zmienimy coś czego zmienić nie chcieliśmy.
W takim przypadku, z pomocą przychodzi nam pozycja „”Ostatnio zmienione ustawienia””, która znajduje się na ostatniej pozycji w drzewie ustawień.
Pozwala ona zobaczyć 25 ostatnio zmienionych opcji.
Dzięki temu możemy przypomnieć sobie jakie ustawienia modyfikowaliśmy i je odtworzyć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *