Czy w arkuszu Excel można tak ustawić JAWS, aby były oznajmiane nazwy kolumn w każdym wierszu?

Ustawiamy kursor w pierwszej komórce wiersza zawierającego nagłówki dla kolumn.Naciskamy klawisze Insert + V, aby otworzyć okno szybkich ustawień Excel.W polu wyszukiwania wpisujemytytułPoniżej wyświetli się lista z opcjami związanymi z odczytywaniem tytułów.Ustawienie zastępowania, pozwala na ręczne przypisanie wierszy i kolumn jako tytułów. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, to ustawienia powiązane z tytułem nie są widoczne…
Dowiedz się więcej