JAWS 2022 – Pozostałe zmiany

JAWS 2022 – Pozostałe zmiany

 • Dodano nowe opcje szybkich ustawień dla programu Outlook 365, które umożliwiają wyłączenie powiadomień dla nieprzeczytanych, odpowiedzianych lub przesłanych dalej. Podczas pracy w Outlook 365 naciśnij INSERT+V, by otworzyć Szybkie ustawienia, a następnie wyszukaj „sygnalizuj”, by znaleźć te 3 opcje.
 • Po ustawieniu fokusu na liście wiadomości programu Outlook, takiej jak Skrzynka odbiorcza, opcja Dostosuj listę wiadomości programu Outlook nie jest już dostępna w oknie dialogowym Uruchom Menedżera JAWS (INSERT+F2). Jest to zgodne z zamierzeniem, ponieważ ta funkcja nie ma już zastosowania do tego typu list programu Outlook 365.
 • JAWS 2022 zawiera zaktualizowane skrypty od Corel dla WordPerfect 2021.
 • Dla tych, którzy tworzą skrypty JAWS, dodano komentarze na początku default.jss, aby użytkownicy wiedzieli, jak zapisać zmodyfikowaną kopię tego pliku w swoim folderze użytkownika.
 • W Przeglądarce brajlowskiej i tekstowej zmieniono domyślny rozmiar czcionki na 20. Poprzedni rozmiar czcionki 40 był zbyt duży dla większości użytkowników. Dodatkowo w razie potrzeby można teraz ustawić rozmiar czcionki tylko na 16.
 • Dodano nową opcję przełączania ogłaszania tekstu oznaczonego jako sugestia w Dokumentach Google. Aby to zmienić, otwórz Centrum ustawień i znajdź pole wyboru Ogłaszanie Sugerowanego tekstu.
 • Podczas nawigowania po tabeli w Dokumentach Google, JAWS teraz ogłasza bieżący wiersz lub kolumnę po odczytaniu zawartości komórki. Dodatkowo jeśli wyłączyłeś w Szybkich ustawieniach ogłaszanie współrzędnych komórek tabeli, JAWS, zgodnie z oczekiwaniami, podczas używania poleceń odczytu tabeli (ALT+CTRL+KLAWISZE STRZAŁEK), odczytuje teraz tylko zawartość komórki.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie wskazywał początku komentowanego tekstu w Dokumentach Google podczas nawigacji słowami.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS w Dokumentach Google podczas nawigacji liniami nie czytał, jak tego oczekiwano, gdy natrafiłeś na łącze podzielone na wiele wierszy.
 • Podczas przechodzenia do nowego slajdu w PowerPoint JAWS nie mówi już „brak zaznaczenia” przed wypowiedzeniem informacji o slajdzie, co było wypowiadane niepotrzebnie. Teraz JAWS ogłasza tylko tytuł i numer slajdu.
 • Rozwiązano wiele zgłoszonych problemów z odczytywaniem wiadomości w Outlook 365.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w Outlook 365, polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał wyników autouzupełniania podczas wpisywania nazwisk w polach adresu nowej wiadomości.
 • Dodano kombinację klawiszy CTRL+U do pomocy klawiszy systemu Windows (INSERT+W) dla programu Outlook. To polecenie zaznacza bieżącą wiadomość jako nieprzeczytaną.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że jeśli opcja Pokaż jako konwersacje była włączona w programie Outlook, to bieżąca wiadomość lub konwersacja nie była wyświetlana w brajlu podczas przeglądania listy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał przycisku wyboru daty podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie w Outlooku.
 • Do pomocy klawiszy Windows (INSERT+W) dodano polecenie ALT+Q, które otwiera funkcję Szybkiego wyszukiwania w aplikacjach Microsoft Office.
 • JAWS teraz poprawnie odczytuje tytuł bieżącej strony w Chrome lub Edge, gdy używasz CTRL+TAB do poruszania się między otwartymi stronami.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie INSERT+SPACJA, X w Edge Chromium w celu uruchomienia kreatora Elastycznego przeglądania Web nie działało, jak tego oczekiwano.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał wyników wyszukiwania na ekranie startowym systemu Windows 11.
 • Rozwiązano problem zgłoszony przez kilku międzynarodowych użytkowników polegający na tym, że Centrum ustawień i Szybkie ustawienia były wyświetlane w języku angielskim zamiast w języku użytkownika.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że Centrum ustawień przestawało odpowiadać po wpisaniu cudzysłowu w polu edycyjnym wyszukiwania.Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie uruchamiał się automatycznie i nie tworzył pliku zrzutu pamięci zawierającego informacje diagnostyczne dla Freedom Scientific podczas ręcznego zamykania JAWS za pomocą INSERT+WINDOWS+F4, używanego w sytuacjach, gdy przestał on działać poprawnie.
 • Dodano wsparcie dla Azure Virtual Desktop.
 • Podczas uruchamiania aplikacji Teams, Zoom lub Skype, w przypadku których korzystne jest rozdzielenie mowy JAWS i dźwięku w rozmowie lub spotkaniu, JAWS lub Fusion wyświetla teraz okno dialogowe oferujące szybką wskazówkę dotyczącą korzystania z funkcji Rozdzielacza dźwięku. W tym oknie dialogowym znajduje się pole wyboru, które możesz zaznaczyć, by uniknąć wyświetlania tego przypomnienia w przyszłości.
 • Funkcja wyciszania dźwięku Audio Ducking, która zmniejsza głośność innych programów, gdy mówi JAWS, jest teraz niedostępna, jeśli JAWS został przekierowany do lewego lub prawego głośnika za pomocą rozdzielacza dźwięku.
 • Jeśli ustawisz fokus na łączu w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej, co do którego nie jesteś pewien, możesz teraz wypowiedzieć polecenie, takie jak „Hej Sharky, Tell Me the Address”, aby szybko dowiedzieć się, dokąd prowadzi łącze.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w programie Word polegający na tym, że JAWS nie wskazywał stanu liczby wyrazów w dokumencie po naciśnięciu INSERT+PAGE DOWN.
 • Rozwiązano zgłoszone problemy polegające na tym, że JAWS nie odczytywał historii schowka (WINDOWS+V) ani panelu Emoji (WINDOWS+KROPKA) w systemie Windows 11.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Arkuszach Google JAWS ogłaszał poprzednią komórkę wraz z bieżącą komórką podczas używania poleceń nawigacji po tabeli (klawisze ALT+CTRL+STRZAŁKI).
 • Dodano nową opcję w szybkich ustawieniach dla programu Outlook 365, umożliwiającą przełączanie dźwięków słyszanych podczas otwierania lub zamykania listy autouzupełniania podczas pisania w polach nagłówków wiadomości, takich jak Do lub DW.
 • Podczas korzystania z JAWS na Citrix poprawiono wydajność nawigowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel i rozwiązano problem z niepoprawnym działaniem funkcji Czytaj wszystko w długich dokumentach.
 • Po naciśnięciu klawisza DELETE na zaznaczonym bloku tekstu JAWS mówi teraz „zaznaczenie usunięte”.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że po usunięciu linijki tekstu w programie Word JAWS podczas nawigacji odczytywał tylko pierwszą literę każdej linijki.
 • Rozwiązano problem w Firefoksie polegający na tym, że po przejściu do grupy przycisków opcji JAWS ogłaszał dodatkową pozycję.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że JAWS nadal wypowiadał „gwiazdka” po naciśnięciu klawisza BACKSPACE w pustym polu hasła logowania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wprowadzania tekstu w programie Word lub we wiadomości Outlooka w języku innym niż angielski JAWS czytał tak, jakby między słowami nie było spacji. Zaobserwowano to w kilku językach.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po naciśnięciu w przeglądarce Chrome CTRL+ENTER, by otworzyć łącze w nowej karcie, a następnie po użyciu CTRL+TAB, by się na nią przełączyć, JAWS kontynuował czytanie poprzedniej strony zamiast nowej, która stała się aktywna.
 • W Google Chat dodano możliwość naciśnięcia CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyświetlić najnowszą wiadomość z historii czatu w polu edycji Czatu. Ta funkcja będzie dostępna w aktualizacji Czatu Google, która pojawi się wkrótce.
 • Użytkownicy JAWS i Fusion będą teraz mieli pewien ograniczony dostęp do Windows Terminal/PowerShell. Grudniowa aktualizacja oferuje już teraz częściowe wsparcie dla nich i będziemy nadal rozszerzać i ulepszać to wsparcie w nadchodzących wydaniach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *