Czy JAWS posiada ułatwienia do obsługi klawiatury przy pomocy jednej ręki?

Czy JAWS posiada ułatwienia do obsługi klawiatury przy pomocy jednej ręki?

Tak, posiada. Jeśli mamy klawiaturę komputerową z klawiszem Insert, możemy włączyć tryb klawisza Insert. W tym celu należy otworzyć 'Centrum ustawień’, naciskając INSERT + klawisz z cyfrą 6, w rzędzie cyfr głównej części klawiatury. W polu wyszukiwania wpisujemy: „Tryb klawisza Insert” Na liście wyników przechodzimy do tej opcji i naciskamy klawisz enter. Tryb klawisza Insert Niedostępne, Dostępne tylko podczas modyfikowania ustawień Domyślnych. Wciśnij Control Shift D, aby włączyć ustawienia Domyślne. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że klawisz INSERT będzie działać jako klawisz trwały. Dowolny klawisz wciśnięty bezpośrednio po naciśnięciu  i zwolnieniu klawisza INSERT  będzie wówczas traktowany tak, jakby tworzył kombinację z klawiszem INSERT. To pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone. Oznacza to, że za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz INSERT jako klawisz JAWS, pozostanie on wciśnięty aż do następnego naciśnięcia innego klawisza, na przykład klawisza strzałki, litery lub czegokolwiek, co chcesz połączyć z klawiszem INSERT. Może ułatwić to obsługę skrótów klawiszowych użytkownikom, którzy używają tylko jednej ręki, jak również wszystkim innym użytkownikom JAWS. Na przykład w dokumencie MS Word, aby jedną ręką włączyć klawisze szybkiej nawigacji, naciskamy klawisz Insert i zwalniamy go, a następnie tą samą ręką naciskamy klawisz Z. Aby wyłączyć klawisze szybkiej nawigacji, wykonujemy tę samą procedurę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *