Czy JAWS posiada ułatwienia do obsługi klawiatury przy pomocy jednej ręki?

Tak, posiada. Jeśli mamy klawiaturę komputerową z klawiszem Insert, możemy włączyć tryb klawisza Insert. W tym celu należy otworzyć 'Centrum ustawień’, naciskając INSERT + klawisz z cyfrą 6, w rzędzie cyfr głównej części klawiatury. W polu wyszukiwania wpisujemy: „Tryb klawisza Insert” Na liście wyników przechodzimy do tej opcji i naciskamy klawisz enter. Tryb klawisza Insert…
Dowiedz się więcej