Czy można dodać do menu kontekstowego polecenie szyfruj/odszyfruj plik/katalog?

Czy można dodać do menu kontekstowego polecenie szyfruj/odszyfruj plik/katalog?

Jest to bardzo szybki sposób szyfrowania lub odszyfrowania całych folderów lub pojedynczych plików, bazujący na metodzie opisanej w części pierwszej, wymaga jednak dodania informacji do rejestru.
Najwygodniej i najbezpieczniej jest zapisanie tych informacji do pliku z rozszerzeniem .reg, a następnie uruchomienie go przez wciśnięcie na nim klawisza enter.
Aby dodać do menu kontekstowego polecenia szyfruj / odszyfruj, tworzymy w notatniku plik tekstowy
add-encrypt-decrypt-commands.reg
który zawiera poniższe dwa wiersze, bez linii składających się z samych znaków ’-’, (myślnik):


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
„”EncryptionContextMenu””=dword:00000001


i zapisujemy go jako plik tekstowy, kodowanie 'UTF-16 LE’.
Uwaga: Dla ułatwienia używane tutaj pliki .reg
add-encrypt-decrypt-commands.reg
remove-encrypt-decrypt-commands.reg
znajdują się w załączniku w pliku encrypt-commands.zip, który należy zapisać i rozpakować w wybranym przez nas folderze do podfolderu 'encrypt-commands’.

Teraz ustawiamy się na pliku
add-encrypt-decrypt-commands.reg
i wciskamy klawisz enter. Pojawi się monit od kontroli konta użytkownika, z prośbą o zaakceptowanie uruchomienia pliku. Wybieramy 'Tak’, i wciskamy enter.

Otworzy się poniższe okno:

Edytor rejestru
Dodanie informacji może spowodować przypadkową zmianę lub usunięcie wartości oraz  przerwać poprawne działanie składników. Jeśli nie masz zaufania do źródła informacji  zawartych w pliku
C:…\encrypt-commands\add-encrypt-decrypt-commands.reg,
nie dodawaj go do rejestru.
Czy na pewno chcesz kontynuować?

Tak Nie

Wybieramy 'Tak’, i wciskamy enter. Pojawi się kolejne okno:

Edytor rejestru
Klucze i wartości znajdujące się w
C:…\encrypt-commands\add-encrypt-decrypt-commands.reg
zostały poprawnie wprowadzone do rejestru.

OK

Zamykamy okno wciskając enter na przycisku „”OK””.

Teraz polecenie 'Szyfruj / Odszyfruj’, pojawi się w menu kontekstowym wybranego folderu lub pliku. Jeżeli otworzymy menu kontekstowe na wskazanym folderze, to pojawia się pozycja 'Szyfruj’, lub 'Odszyfruj’, zależnie od aktualnego stanu szyfrowania. Jeżeli jest to folder, to po naciśnięciu enter na pozycji 'Szyfruj’, pojawi się monit:

Potwierdzanie zmiany atrybutów
Została wybrana opcja dokonania następujących zmian atrybutów:
szyfruj
Czy chcesz zastosować tę zmianę tylko do tego folderu czy również do
wszystkich podfolderów i plików?
Zastosuj zmiany tylko do tego folderu
Zastosuj zmiany do tego folderu, podfolderów i plików (opcja zalecana)

OK Anuluj

Uwaga: Jeżeli wcześniej nie utworzyliśmy pliku certyfikatu, jak opisano to w części pierwszej, to po naciśnięciu przycisku 'OK’, pojawi się powiadomienie od EFS, o utworzenie takiego certyfikatu, patrz część pierwsza.

Jeżeli otworzymy menu kontekstowe na pojedynczym pliku, to po wciśnięciu enter na pozycji 'Szyfruj’, nie pojawia się ten monit, ale plik został zaszyfrowany lub odszyfrowany, o czym możemy się przekonać otwierając ponownie menu kontekstowe i sprawdzając flagę szyfrowania pliku.
Jeżeli chcemy usunąć z rejestru wprowadzone wyżej informacje o poleceniu szyfruj / odszyfruj w menu kontekstowym, to tworzymy plik
remove-encrypt-decrypt-commands.reg,

który zawiera wiersze, bez linii składających się z samych znaków ’-’ (myślnik):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
„”EncryptionContextMenu””=-


i zapisujemy go jako plik tekstowy, kodowany utf-16 LE.
Uwaga: gotowy plik remove-encrypt-decrypt-commands.reg, znajduje się w załączniku, w archiwum zip.

Po uruchomieniu tego pliku, powtarzamy procedurę opisaną wyżej dla pliku add-encrypt-decrypt-commands.reg, aby usunąć z rejestru wprowadzone informacje o poleceniu szyfruj / odszyfruj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *