Jak przy pomocy JAWS zarządzać pulpitem i aplikacjami w Windows 10?

Jak przy pomocy JAWS zarządzać pulpitem i aplikacjami w Windows 10?

Porządkowanie pulpitu, menu kontekstowe i uruchamianie programów za pomocą skrótów klawiszowych w Windows 10.
Menu kontekstowe jest nieocenionym narzędziem dla użytkowników klawiatury. Jest to odpowiednik naciśnięcia prawego przycisku myszy na klawiaturze. Dzięki niemu uzyskujemy menu zawierające listę opcji, które są dostępne w miejscu położenia kursora.
Na klawiaturach stacjonarnych łatwo jest wywołać menu kontekstowe. Klawisz do jego aktywacji znajduje się prawie zawsze jako trzeci po prawej stronie spacji. JAWS oznajmia ten klawisz jako 'menu kontekstowe’.
W klawiaturach laptopów położenie klawisza menu kontekstowego może być w innym miejscu, a może nawet w ogóle nie istnieć. Musimy sami poszukać ten klawisz.
Alternatywnie możemy wywołać menu kontekstowe, naciskając Shift + F10.
Łatwo jest przypisywać klawisze skrótów do ikon znajdujących się na pulpicie i w menu Start. Ale całkiem możliwe, że nawet nie znamy wszystkich programów zainstalowanych na naszym komputerze.
Jeśli chcemy poznać szczegółową listę zainstalowanych aplikacji i skorzystać z tych informacji, aby utworzyć potrzebne ikony na pulpicie lub uporządkować system, istnieje na to dobrze znany prosty sposób:

 1. Naciskamy klawisz Windows + R.
  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Uruchom, w którym możemy wpisać konkretne polecenie do wykonania na komputerze.
 2. Wpisujemy poniższe polecenie:
  shell:appsfolder
  i naciskamy Enter.
  Po kilku sekundach otworzy się okno Eksploratora plików i zobaczymy listę wszystkich zainstalowanych na naszym komputerze programów. Możemy być nieco zaskoczeni otrzymanymi wynikami.
  Wskazówka:
  Możemy przyspieszyć wywoływanie polecenia shell:appsfolder za pomocą pliku wsadowego bat (przykładowy plik w załączniku).
  Należy utworzyć plik tekstowy z rozszerzeniem .bat, na przykład
  shellappsfolder.bat
  i zapisać w nim jedno tylko polecenie:
  start shell:appsfolder
  po zapisaniu pliku kodowany jako utf-8, wystarczy nacisnąć na nim klawisz enter, aby uruchomić żądane polecenie.
  Dodatkowo możemy do pliku shellappsfolder.bat utworzyć skrót na pulpicie i uruchamiać go wciskając enter na ikonie, albo poprzez utworzony dla tej ikony własny skrót klawiszowy.

Teraz, gdy mamy dość zaskakującą nowościami listę, możemy jej użyć do uporządkowania i oczyszczenia systemu. Niestety, natywnych aplikacji sklepu Windows, takich jak Groove Music, nie można odinstalować bez użycia Windows PowerShell. Ale przynajmniej możemy je odpiąć od menu Start, aby nie napotykać ich podczas przeglądania menu Start. Niektóre linki do instrukcji i stron internetowych pojawią się na tej liście, a jeśli chcemy je usunąć, możemy wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku z menu kontekstowego i usunąć element z tego miejsca. Niektóre programy z tej listy będą miały opcje Odinstaluj w menu kontekstowym.
Oczywiście naszym głównym celem wywołania tej listy jest utworzenie ikon na pulpicie dla tych programów, które jeszcze ich nie mają, aby można było łatwo utworzyć skrót klawiszowy. Być może będziemy chcieli utworzyć ikony dla Kalkulatora lub jednego z programów pakietu Microsoft Office. Zauważmy, że na tej liście te programy pojawiają się pod swoją  prawdziwą nazwą, czyli Word, Access lub Excel. Możemy łatwo tworzyć ikony na pulpicie dla programów pakietu Office, co pozwoli później tworzyć dla nich skróty klawiszowe.
Aby utworzyć ikonę na pulpicie dla programu z tej listy, wybieramy opcję Utwórz skrót z menu kontekstowego i wciskamy enter. Pojawi się okno dialogowe:
**
Skrót
System Windows nie może utworzyć skrótu w tym miejscu.
Czy chcesz, aby skrót został umieszczony na pulpicie?
  tak    nie
**
Wybieramy 'Tak’ i naciskamy enter.
Po wykonaniu wszystkich żądanych przez nas operacji, zamykamy tę listę i przechodzimy na pulpit, naciskając klawisz Windows + M, lub klawisz Windows + D.
Pulpit jest kontrolką typu Widok listy, więc możemy poruszać się po pulpicie naciskając klawisze liter lub cyfr, aby przejść do ikony o danej nazwie.
Wybieramy ikonę na pulpicie, do której chcemy przypisać klawisz skrótu i otwieramy właściwości skrótu wykonując jedną z następujących czynności:
• naciskamy klawisz Właściwości, Alt + Enter. Lub
• otwieramy menu kontekstowe, naciskamy raz Strzałkę w górę, aby przejść do Właściwości, i naciskamy Enter.

Jesteśmy teraz w oknie dialogowym Właściwości skrótu, na przykład dla JAWS mamy:

Właściwości: JAWS 2019
Ogólne Skrót Zgodność Zabezpieczenia Szczegóły Poprzednie wersje
JAWS 2019
Typ docelowy: Aplikacja
Lokalizacja docelowa: 2019
Element docelowy:  Files\Freedom Scientific\JAWS\2019\jfw.exe””
Rozpocznij w:
Klawisz skrótu: Ctrl + Alt + I
Uruchom: Normalne okno
Komentarz:

Otwórz lokalizację pliku Zmień ikonę… Zaawansowane…

Przechodzimy do pola edycyjnego 'klawisz skrótu’, zazwyczaj po dwukrotnym wciśnięciu klawisza tab, ale nie zawsze, albo naciskając Alt + K.
Teraz wciskamy wybraną przez nas kombinację klawiszy tworzących skrót i wciskamy klawisz enter, aby zamknąć okno dialogowe. Możemy również postąpić trochę inaczej, a mianowicie nie wciskamy enter, ale klawiszem tab przechodzimy do pola kombi 'uruchom’. Tutaj możemy określić, czy program uruchamiany za pomocą skrótu ma być uruchamiany w trybie zminimalizowanym, w normalnym oknie, czy zmaksymalizowanym. Chociaż często nie robi to dużej różnicy, dobrą praktyką jest maksymalizacja okien w celu ułatwienia dostępu dla czytnika ekranu JAWS.
Jeśli przypadkowo utworzymy zduplikowany klawisz skrótu, system Windows nie ostrzeże nas. Jednak tylko pierwszy utworzony skrót będzie działał.
Bardzo rzadko zdarza się, że niektóre utworzone skróty po prostu nie działają, bez wyraźnego powodu. Możemy nigdy nie spotkać się z tą zaskakującą sytuacją, ale jeśli tak się stanie, po prostu należy usunąć niedziałający skrót i ponownie go utworzyć. Jeśli chcemy, możemy wykorzystać menu Start, aby utworzyć skróty klawiaturowe dla programów zainstalowanych na komputerze. Aby to zrobić, znajdujemy program na karcie Wszystkie aplikacje w menu Start, wybieramy opcję 'Otwórz lokalizację pliku’,  w menu kontekstowym, otwieramy folder programu, lokalizujemy skrót do programu, jeśli jeszcze na nim nie ustawił się kursor, i tworzymy skrót klawiszowy w zwykły sposób. Czasami ten proces jest konieczny do usunięcia skrótu, który został utworzony podczas instalacji programu.
Być może potrzebujemy prostego sposobu śledzenia skrótów klawiszowych, które zostały utworzone w naszym systemie.
Możemy po prostu zapomnieć jakie i ile takich skrótów utworzyliśmy.
Istnieje kilka narzędzi do rozwiązania tych problemów, osobiście polecam korzystanie z narzędzia Shortcut Key Explorer firmy RJL Software. Program jest darmowy, ale producenci proszą o finansowe wsparcie.
Program można pobrać ze strony
http://www.rjlsoftware.com/software/utility/shortcutkeys/
Link bezpośredni do wersji portable:
http://www.rjlsoftware.com/download/shortcutkeys.zip
Aby korzystać z programu, wystarczy rozpakować archiwum zip do wybranego katalogu i uruchomić plik exe.
Program (dostępna tylko wersja angielska), tworzy prostą listę skrótów klawiszowych zainstalowanych w systemie. Dla każdego skrótu możemy użyć menu kontekstowego, aby go edytować lub otworzyć odpowiadający mu folder. Jeśli przypadkowo utworzymy duplikat skrótu, to program pokaże zarówno działający, jak i nie działający skrót, co ułatwia edycję niedziałającego skrótu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *