Czy istnieje aplikacja do szybkiego przeszukiwania zasobów dyskowych?

Czy istnieje aplikacja do szybkiego przeszukiwania zasobów dyskowych?

Everything to darmowy program do wyszukiwania danych na twardych dyskach (także katalogów dropbox, jeżeli takie istnieją).
Aplikacja wyróżnia się dużą funkcjonalnością i błyskawicznym działaniem, Nadaje się doskonale do zastąpienia standardowych mechanizmów wyszukiwania w systemie Windows.
intuicyjny i prosty polski interfejs w pełni dostępny dla użytkowników czytnika ekranu JAWS. Okno Everything składa się tylko z pola edycyjnego, w którym wpisujemy poszukiwaną frazę i otrzymujemy listę wyników, którą możemy zapisywać do plików csv lub txt. Pozostałe opcje znajdują się w menu aplikacji.
Zalety, funkcje i narzędzia

 • minimalne zużycie zasobów komputera,
 • wersja portable i desktop,
 • menu aplikacji dostępne dla niewidomych użytkowników
 • szybkie indeksowanie zawartości dysku (typowo trwa zaledwie kilka sekund),
 • obsługa wyrażeń regularnych, operatorów logicznych i masek,
 • możliwość ograniczenia wyszukiwania dla wybranego folderu,
 • tryb rozróżniania/ignorowania wielkości liter,
 • ignorowanie fragmentów słów oraz uwzględnianie nazwy ścieżki,
 • możliwość pracy w wielu instancjach i oknach (w każdym z nich może być wyszukiwania inna fraza),
 • eksport listy wyników do formatu CSV lub TXT,
 • możliwość skopiowania ścieżki do schowka bądź otworzenia Eksploratora Windows we wskazanej lokalizacji,
 • sortowanie listy wyników według wybranych kryteriów (nazwa, ścieżka, rozmiar, rozszerzenie, typ, stemple czasowe, atrybuty),
 • możliwość konfiguracji sposobów indeksowania dla poszczególnych woluminów (włączanie/wyłączanie sprawdzania i logowania dziennika, limity rozmiarów, lokalizacja bazy danych),
 • dostęp do menu kontekstowego Eksploratora Windows,
 • lista wykluczeń plików i folderów (także na podstawie ogólnych reguł),
 • wbudowane serwery HTTP oraz ETP/FTP, pozwalające na współdzielenie wyników wyszukiwania w sieci,
 • rozbudowane skróty klawiaturowe (wraz z możliwością zdefiniowania własnych),
 • minimalizacja do zasobnika systemowego.
  Wersja desktop integruje się z systemem operacyjnym – w trakcie procesu instalacyjnego możemy dodać do Eksploratora Windows odpowiednią funkcję w menu kontekstowym plików i folderów.
  Everything posiada dokumentację do pobrania jako plik chm (w języku angielskim):
  http://www.voidtools.com/Everything.chm.zip

Program ma polską wersję interfejsu. Spolszczenie należy doinstalować – wystarczy pobrać odpowiednią paczkę zip oraz rozpakować ją w tej samej lokalizacji, w której znajduje się plik wykonywalny everything.exe, nadpisując istniejący plik Everything.lng. Link do pobrania pliku jest następujący:
https://www.voidtools.com/Everything.lng.zip
Wszystkie pliki można pobrać ze strony producenta aplikacji:
Producent: David Carpenter, Voidtools
https://www.voidtools.com/
Licencja: Freeware (darmowa)
Obsługiwane systemy operacyjne (32/64 bitowe): Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
Indeksowanie NTFS wymaga usługi Everything lub uruchomienia „Everything” jako administrator.
Przykładowe wyszukiwania:

Użyj pola edycyjnego wyszukiwanie, aby wpisać szukaną frazą, albo okna 'wyszukiwanie zaawansowane’, na zakładce 'wyszukaj’.

Wpisz fragment nazwy pliku, pliki i foldery pasujące do wyszukiwanego fragmentu nazwy zostaną natychmiast wyświetlone na liście wyników.

Na przykład, aby znaleźć pliki i foldery z wyrazem raport w nazwie pliku, wpisz w polu edycyjnym wyszukiwania:
raport
i wciśnij klawisz enter;
pomiędzy listą wyników, a polem edycyjnym wyszukiwania przechodzimy wciskając klawisz tab;
po liście wyników poruszamy się strzałkami góra/dół;
wybrany element na liście wyników otwieramy wcisskając klawisz enter;
inne akcje znajdziemy otwierając menu kontekstowe;

Aby ograniczyć wyniki do dysku, po prostu przeszukaj ten dysk, na przykład, aby znaleźć pliki i foldery na dysku D:, wpisz:
d: raport

Dołącz ścieżkę, aby ograniczyć wyniki do folderu, na przykład, aby znaleźć pliki i foldery w katalogu D:\Pobrane, wyszukaj:
d:\pobrane\ raport

Użyj podwójnych cudzysłowów, aby wstawić spacje w nazwie katalogu, na przykład, aby znaleźć pliki i foldery w C:\Program Files, zawierające w nazwie słowo 'raport’, wpisz:
„”c:\program files\”” raport

Użyj \, aby przeszukać określone katalogi, na przykład, aby znaleźć pliki i foldery w folderze o nazwie konczącej się na 'dokumenty’, wyszukaj:
dokumenty\ raport

Użyj spacji, aby połączyć wyszukiwania, na przykład, aby znaleźć pliki i foldery zawierające tekst 'raport’, znajdujące się w folderze o nazwie rozpoczynającej się od praca, wyszukaj:
\praca raport

aby znaleźć wszystkie dokumenty z ostatniego tygodnia, mające nazwę rozpoczynającą się od słów 'raporty i wnioski’, należy wpisać:
dm:thisweek startwith:””raporty i wnioski””

aby wyszukać wszystkie dokumenty docx, z bieżącego dnia, należy wpisać:
dm:today *.docx

**źródła:
Freedom Scientific podcast nr 168, marzec 2019:
http://blog.freedomscientific.com/wp-content/uploads/2019/04/FSCast168Transcript-OpenLineMar2019.html
dokumentacja na stronie producenta
https://www.voidtools.com/”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *