Czy istnieją darmowe narzędzia do przygotowywania plików brf dla monitorów brajlowskich Focus?

Czy istnieją darmowe narzędzia do przygotowywania plików brf dla monitorów brajlowskich Focus?

„”Wyślij do brajla””, (Send To Braille), to darmowe narzędzie do szybkiego tworzenia prostego pliku brajlowskiego (brl).(1)
Aplikacja w menu kontekstowym w podmenu 'Wyślij do’, dodaje pozycje 'Braille’.
Możesz wskazać konkretny plik, otworzyć menu kontekstowe, na przykład klikając prawym przyciskiem myszy, i wybrać „”Wyślij do””, a następnie przejść do pozycji 'Braille’ i wcisnąć klawisz enter.
Aplikacja Tworzy wersję brajlowską pliku z minimalnym formatowaniem w tym samym katalogu, z rozszerzeniem .brl dołączonym na końcu nazwy oryginalnego pliku. Zachowuje oryginalne rozszerzenie, aby pomóc ci odnaleźć źródło oryginalnego pliku, więc jeśli przetłumaczysz plik o nazwie test.doc, to otrzymasz plik o nazwie test.doc.brl.
Skrót 'Wyślij do – braille, tworzy „”Szybki i prosty”” plik w alfabecie Braille’a.
Jest to tylko tłumaczenie, podobnie jak w przypadku wyjścia czytnika ekranu. Nie jest w żaden sposób sformatowany, z wyjątkiem prób zachowania akapitów. Nagłówki i elementy listy są zazwyczaj na osobnych liniach, ale dokładne wyniki zależą od oryginalnego pliku.
Aplikacja Pandoc(2) najpierw konwertuje plik wejściowy do zwykłego pliku tekstowego przed wysłaniem go do translatora Liblouis.(3)
Właściwa transkrypcja brajla zależy od użytkownika, który musi podjąć kilka decyzji i zapewnić dodatkową wartość tytułom, które nie są ogólnie dostępne w jakiś sposób. Niektóre dokumenty mogą jednak zawierać wystarczającą ilość informacji bez dodatkowej korekty, aby uzasadnić szybkie i proste tłumaczenie.
I tu pojawia się aplikacja dodająca skrót Wyślij do brajla.

Instalacja
Aby zainstalować skrót, uruchom plik lt_setup.exe.(4)
Po zainstalowaniu masz nowy element w folderze Wyślij do o nazwie Braille.
Ewentualnie rozpakuj pliki z pliku archiwum LouTran(5),  i uruchom plik install.bat, znajdujący się w wewnątrz archiwum.

Jak używać
Aby przetłumaczyć plik, wykonaj następujące czynności:
Otwórz Eksplorator plików (w nowszych wersjach systemu Windows użyj Windows + E.)
Zaznacz plik do przetłumaczenia.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Aplikacje. System Windows otworzy menu kontekstowe.
Wybierz Wyślij do z menu kontekstowego. System Windows otwiera liste pozycji, do których można wysłać plik.
Wybierz 'brajl’ z listy 'Wyślij do’.

Jak to działa
Skrót 'Wyślij do – braille’, (send to braille), wykorzystuje dwie doskonałe biblioteki do wykonywania swojej pracy.
Pandoc to narzędzie do konwersji plików.
Liblouis jest międzynarodowym tłumaczem kodu brajla.
Send To Braille to skrót, który łączy te dwa narzędzia i zapewnia interfejs do wygodnego korzystania z nich.

Dostosowywanie
Tabele
Funkcja Wyślij do Braille’a jest skonfigurowana za pomocą tłumaczenia Unified English Braille (UEB), ale możesz ją łatwo zmienić, aby przetłumaczyć dowolny obsługiwany kod brajla w dowolnym obsługiwanym języku.
Aby zmienić tablice używaną przez aplikacje Wyślij do brajla, do tłumaczenia za pomocą biblioteki Liblouis, wykonaj następujące czynności:
Otwórz folder SendToBraille, aktywując polecenie Uruchom, wciskając klawisz Windows + r,  i wpisując w otwartym polu edycyjnym
userprofile\appdata\local\SendToBraille
a następnie naciśnij klawisz Enter.
Znajdź plik o nazwie lt.bat i otwórz go za pomocą zwykłego edytora tekstu.
Znajdź wiersz
„”set table = en-ueb-g2.ctb””
i zmień
„”en-ueb-g2.ctb””
na plik tabeli tłumaczeń Liblouis, którego chcesz użyć. Zapoznaj się z dokumentacją Liblouis, aby ustalić której tabeli należy użyć dla danego języka i kodu.

Dodatkowe zadania
Możesz edytować plik lt.bat, aby otworzyć edytor po przetłumaczeniu lub skopiować plik bezpośrednio na kartę SD lub inne urządzenie.

Inne platformy
Ten skrót działa w systemie Windows. Zachęcamy innych do tworzenia podobnych skrótów dla systemów OSX i Linux.

Tworzenie plików brf.
Pliki brl możemy otworzyć w darmowym edytorze brajlowskim „”Biblos””(6), i zapisać je w formacie brf, korzystając z polskiej tablicy brajlowskiej, którą zawiera ten program.

Uwaga: Opisane tutaj programy zalecane są przez Freedom Scientific do przygotowywania plików brf dla monitorów brajlowskich Focus.
**
1.https://tech.aph.org/lt/
2.http://www.pandoc.org/
3.http://www.liblouis.org/
4.http://tech.aph.org/lt_setup.exe
5.http://tech.aph.org/LouTran.zip
6.http://www.digrande.it/biblos/download.asp”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *