MS Word 2019 i korzystanie z funkcji 'kopiuj i wklej’ do scalania różnych dokumentów.

Pytanie:Jak ustawić parametry 'kopiuj i wklej’, aby teksty wklejane do docelowego dokumentu Word z innych dokumentów źródłowych (docx, pdf, html, PowerPoint, Excel), zachowały formatowanie oraz styl czcionki i jej rozmiar taki sam, jak w dokumencie docelowym? Odpowiedź:Jeżeli często wykonujemy takie scalanie dokumentów, to możemy na stałe ustawić parametry funkcji 'kopiuj i wklej’, najlepiej odpowiadające naszym…
Dowiedz się więcej