JAWS i tworzenie w MS Word nagłówków od poziomu 1 do poziomu 6.

JAWS i tworzenie w MS Word nagłówków od poziomu 1 do poziomu 6.

Korzystając z programu udźwiękawiającego JAWS 2022 oraz MS Word możemy za pomocą skrótów klawiszowych utworzyć szybko nagłówki poziomów od jeden do sześć.

Poniżej zamieszczamy skróty klawiszowe wraz z opisem ich działania:

  • Shift + lewy Alt + strzałka w lewo- zwiększanie poziomu nagłówka
  • Shift + lewy Alt + strzałka w prawo-zmniejszanie poziomu nagłówka

Jak to działa?

Otwieramy dokument w MS Word i wpisujemy tekst, który ma być nagłówkiem, albo zaznaczamy już istniejący tekst.

Na przykład wpisujemy:

Ala ma kota.

Zaznaczamy cały tekst, naciskając Shift + strzałka w dół. Teraz naciskamy Shift + Alt + strzałka w lewo. Po wykonaniu tego działania sprawdzamy wynik, przechodząc strzałką w górę/w dół, do zaznaczonego tekstu.

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 1

Powtórne naciśnięcie tego samego skrótu klawiszowego nie zmienia poziomu nagłówka, zawsze jest to poziom jeden. Zaznaczamy ponownie tekst nagłówka poziomu jeden i naciskamy klawisze Shift + Alt + strzałka w prawo.

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 2

Kolejno naciskamy ten sam skrót klawiszowy i sprawdzamy wyniki:

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 3

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 4

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 5

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 6

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 7

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 8

Głos JAWS:

Ala ma kota. poziom nagłówka 9

Możemy łatwo sprawdzić, że chociaż Głos JAWS mówi, że mamy nagłówki poziomu 7, 8 oraz 9, to w rzeczywistości poziom nagłówka nie zmienia się i pozostaje równy 6.

Naciskając klawisze Shift + Alt + strzałka w lewo, zmniejszamy poziom nagłówka, aż do poziomu 1.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *