JAWS 2022 – Szybsze przełączanie języka w brajlu dla użytkowników wielojęzycznych

JAWS 2022 – Szybsze przełączanie języka w brajlu dla użytkowników wielojęzycznych

Dla użytkowników mówiących kilkoma językami, a także uczniów uczących się innego języka, JAWS od lat wspiera ręczne i automatyczne przełączanie języka syntezatora mowy. Dla użytkowników monitorów brajlowskich, którzy musieli regularnie przełączać się między językami, proces nie był tak prosty. Za każdym razem gdy chciałeś przeczytać lub wprowadzić tekst w innym języku, musiałeś otworzyć Centrum ustawień i wybrać określony język oraz opcje translacji.

Aby to ułatwić wielojęzycznym użytkownikom brajla, JAWS i Fusion 2022 wprowadzają profile brajlowskie. Profil brajlowski składa się z trybu translatora i powiązanych tablic brajlowskich wejścia i wyjścia w określonym języku. Teraz pozwala to przełączać język dla brajla w locie z głównej klawiatury, z monitora brajlowskiego lub automatycznie przełączać język w dokumentach lub stronach internetowych, tak jak robimy to w przypadku mowy. Możesz także połączyć język wprowadzania brajlem z językiem wprowadzania z klawiatury, więc gdy naciśniesz ALT+SHIFT na klawiaturze komputera, by zmienić język używany do pisania, język wprowadzania brajlem przełącza się wraz z nim.

Aby konfigurować opcje profilu, w Centrum ustawień w grupie Brajl > Ogólne > Translacja pozycję Tablice brajla komputerowego zastąpiono przez nową pozycję Profile językowe. Jej wybranie powoduje wyświetlenie nowego  okna dialogowego Profile językowe. Użytkownicy, którzy używają tylko jednego języka, nie potrzebują używać tego okna dialogowego, ponieważ nadal mogą ustawiać ustawienia wejścia i wyjścia translacji, tak jak to zawsze robili w głównej grupie Translacji lub w Kreatorze uruchamiania.

Konfigurowanie preferowanych profili

Aby wybrać preferowane profile, między którymi możesz szybko przełączać się za pomocą kombinacji klawiszy, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom, dla których w JAWS jest zainstalowane wsparcie dla pisma brajla.
 5. Naciśnij SPACJĘ na każdym profilu, który chcesz wybrać jako profil preferowany.
 6. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

Po skonfigurowaniu preferowanych profili możesz użyć kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+WINDOWS+L lub AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-7 na brajlowskim monitorze Focus, by szybko przełączać się między profilami, jeśli chcesz czytać lub pisać tekst w różnych językach.

Możesz także ustawić podstawowy profil językowy, który będzie używany zawsze podczas uruchamiania JAWS. Domyślnie profil podstawowy zawsze odpowiada językowi JAWS. Na przykład polski – Polska jest zawsze używany podczas uruchamiania polskiej wersji JAWS. Aby zmienić profil podstawowy, otwórz okno dialogowe Profile językowe, wybierz żądany profil językowy z listy, a następnie wybierz przycisk Ustaw podstawowy.

Konfigurowanie opcji translacji dla określonego profilu

Aby skonfigurować ustawienia wejścia i wyjścia translacji brajlowskiej dla określonego profilu językowego, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.

 1. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 2. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 3. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom, dla których w JAWS jest zainstalowane wsparcie dla pisma brajla.
 4. Wybierz profil, dla którego chcesz skonfigurować opcje translacji, a następnie wybierz przycisk Szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Szczegóły profilu. Tutaj możesz:
  ·  Wybrać stopień brajla, który będzie używany podczas czytania i pisania tłumaczonego brajla. Dostępne opcje zależą od aktualnie wybranego profilu. Na przykład Unified English Braille (UEB) stopień 1 lub stopień 2 nie są dostępne podczas konfigurowania profilu języka hiszpańskiego.
  ·  Wybrać tryb translacji, którego chcesz użyć. Dostępne opcje to: brajl komputerowy na wejściu i wyjściu, brajl komputerowy na wejściu i brajl literacki na wyjściu lub brajl literacki na wejściu i wyjściu. Możesz także szybko przełączać się między trybami translacji dla aktywnego profilu, używając na monitorze brajlowskim Focus AKORDU PUNKTÓW 1-2-4-5-7.
  ·  Wybrać tablice, które mają być używane, jeśli brajl komputerowy jest wybrany na wejściu lub wyjściu. Dzięki temu w razie potrzeby możesz używać różnych języków do czytania i pisania tekstu.
  ·  Wybrać, czy znaki wielkiej litery mają być wyświetlane na monitorze brajlowskim podczas przeglądania brajla z translacją.
  ·  Wybrać, czy tablice brajla komputerowego Liblouis mają być używane podczas czytania lub pisania w brajlu komputerowym.
  ·  Po wprowadzeniu zmian wybierz OK, by zamknąć okno dialogowe Szczegóły profilu i kontynuuj wybieranie OK, by zamknąć okno dialogowe Profile językowe i Centrum ustawień.

Konfigurowanie automatycznego wykrywania języka dla brajla

Jeśli chcesz, aby JAWS automatycznie przełączał się na odpowiedni język dla brajla podczas czytania lub wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, aby otworzyć okno dialogowe.
 5. Zaznacz pole wyboru Połącz język wprowadzania brajla z językiem klawiatury, by JAWS używał odpowiedniego języka wprowadzania brajlem, który odpowiada aktualnie aktywnemu językowi klawiatury. Na przykład jeśli zmienisz język klawiatury na hiszpański (ALT+SHIFT), JAWS automatycznie przełączy się na hiszpański brajl, więc możesz kontynuować wprowadzanie tekstu na monitorze we właściwym języku.
 6. Zaznacz pole wyboru Automatyczne wykrywanie języka, by JAWS używał odpowiedniego języka dla brajla, który odpowiada bieżącemu językowi tekstu w dokumencie lub na stronie internetowej. Na przykład, jeśli JAWS wykryje tekst w dokumencie napisanym w języku hiszpańskim, JAWS automatycznie przełączy się na wyświetlanie tekstu w brajlu hiszpańskim, używając ustawień trybu translacji skonfigurowanej w oknie dialogowym Szczegóły profilu dla profilu hiszpańskiego.
 7. Wybierz OK, by zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *