Bookworm: ogólnie dostępny dla niewidomych użytkowników JAWS czytnik dokumentów elektronicznych, w nowej, ulepszonej wersji.

Bookworm: ogólnie dostępny dla niewidomych użytkowników JAWS czytnik dokumentów elektronicznych, w nowej, ulepszonej wersji.

Bookworm (Mól książkowy), to czytnik dokumentów, który umożliwia odczytywanie 20 formatów dokumentów:

 • fb2
 • fb2.zip
 • fbz
 • xps
 • oxps
 • cbz
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • azw3
 • txt
 • html
 • htm
 • xhtml
 • md
 • docx
 • pptx
 • odt
 • odp,

przy pomocy uniwersalnego, a jednocześnie prostego i w pełni dostępnego interfejsu użytkownika.

Bookworm udostępnia bogaty zestaw narzędzi do czytania dokumentów. Możesz przeszukiwać dokument, dodawać zakładki i wyróżniać interesującą zawartość, używać zamiany tekstu na mowę i konwertować zeskanowane dokumenty na zwykły tekst za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Główne menu programu zawiera:

File , Search , Speech  , Annotations  , OCR , Web Services , Tools , Help Bookworm działa w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Działa dobrze z twoim ulubionym czytnikiem ekranu JAWS.

Nawet jeśli żaden czytnik ekranu nie jest aktywny, Bookworm może działać jako aplikacja udźwiękowiająca, korzystając z wbudowanych funkcji zamiany tekstu na mowę.

Bookworm to darmowa aplikacja o otwartym kodzie źródłowym, odwiedź naszą stronę GitHub, aby śledzić rozwój Bookworm.

Najważniejsze cechy:

 1. Ogólnodostępny i wszechstronny- Bookworm obsługuje większość formatów dokumentów, z którymi możesz się spotkać, i pozwala je czytać w prostym, wygodnym interfejsie użytkownika.
 2. W 100% dostępny- Mól książkowy jest dostępny z założenia samego projektu. Każda funkcja aplikacji została zaprojektowana tak, aby była dostępna i łatwa w użyciu dzięki technologiom wspomagającym.
 3. W pełni funkcjonalny- Po zainstalowaniu Bookworm jest wyposażony w funkcję zamiany tekstu na mowę, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), ekstraktor artykułów, integrację z Wikipedią i wiele więcej…
 4. Adnotacje- Nie tylko czytaj dokumenty, wchodź z nimi w interakcję. Dlatego Bookworm umożliwia tworzenie zakładek, zaznaczanie i robienie notatek.
 5. Nowoczesny- Bookworm oferuje Ci doświadczenie czytania, jakiego oczekujesz od nowoczesnego czytnika dokumentów. Technologie adaptacyjne powinny być proste, a nie uproszczone.
 6. Bezpłatne i open-source- Bookworm to darmowa aplikacja o otwartym kodzie źródłowym. Możesz go uruchamiać, modyfikować i uczyć się z niego bez ograniczeń.

Krótki przegląd funkcji:

Interfejs dostępny obecnie w 7 językach i dodawane są kolejne. Użyj znanych klawiszy nawigacyjnych składających się z pojedynczych liter, aby przeskakiwać między nagłówkami, listami, tabelami i cytatami. Zaawansowane opcje wyszukiwania, określaj zakresy wyszukiwania i używaj wyrażeń regularnych. Wbudowana zamiana tekst na mowę przy pomocy silnika mowy SAPI5 i Win10 OneCore. Konwertuj zeskanowane dokumenty na tekst za pomocą Tesseract lub wbudowanego silnika Win10 OCR. Oczyść bałagan na stronach internetowych i czytaj artykuły internetowe bez dodatków i przerw. Różne tryby czytania dla różnych typów dokumentów, czytanie dokumentu zawierającego kody źródłowe różnych języków programowania przeszukaj Wikipedię i uzyskaj natychmiastową definicję dowolnego terminu Bookworm jest rozwijany przez Blind Pandas Team.

Blind Pandas Team to ogólnoświatowa społeczność programistów, tłumaczy i innych typów twórców, którzy chcą uczynić świat bardziej dostępnym poprzez open source, z wizją utrzymania dostępności w słowach i działaniach. Połącz się z nami przez Twittera.

Bookworm jest wspierany przez Capes Organizacja non-profit z siedzibą w Japonii, założona przez niewidomych sudańskich specjalistów w celu wspierania edukacji osób niepełnosprawnych w Sudanie. W lutym 2021 r. firma Capeds finansowała infrastrukturę projektu na kolejne trzy lata oraz sponsorowała integrację silnika Tesseract OCR z Bookworm.

Wymagania systemowe

Bookworm działa na wszystkich 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemów Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 . Co najmniej 300 MB przestrzeni dyskowej . Co najmniej 2 GB pamięci RAM Opcje instalacji Mól książkowy występuje w trzech wersjach. Pobierz ten, który Ci odpowiada: 32-bitowy instalator dla komputerów z 32-bitową lub 64-bitową wersją systemu Windows 64-bitowy instalator dla komputerów z 64-bitową wersją systemu Windows Wersja przenośna do uruchamiania z pamięci USB Jeśli masz zainstalowane w systemie jakieś starsze głosy SAPI5 i chcesz ich używać z Bookworm, zalecamy zainstalowanie 32-bitowego wariantu Bookworm.

Wersja rozwojowa

Wersje rozwojowe świetnie nadają się do testowania nowych funkcji, zanim trafią one do wydania stabilnego. Zdecydowanie zalecamy używanie wariantu przenośnego podczas testowania wersji beta. W ten sposób instalacja systemu Bookworm nie zostanie przeprowadzona.

Uwaga: pliki zawierające identyfikator x86 odnoszą się do wariantu 32-bitowego, a pliki zawierające identyfikator x64 odnoszą się do wariantu 64-bitowego.

Nazwa pliku Rozmiar plikuPobierz

Bookworm-0.4b1-portable.zip81.2 MBPobierz Bookworm-0.4b1-portable.zip

Bookworm-0.4b1-x64-setup.exe74.4 MBPobierz Bookworm-0.4b1-x64-setup.exe

Bookworm-0.4b1-x86-setup.exe64.4 MBPobierz Bookworm-0.4b1-x86-setup.exe

Bookworm Podręcznik użytkownika.

Wstęp.

Bookworm to czytnik dokumentów, który umożliwia odczytywanie plików PDF, EPUB, MOBI i wielu innych formatów dokumentów przy użyciu wszechstronnego, a jednocześnie prostego i wysoce dostępnego interfejsu.

Bookworm udostępnia bogaty zestaw narzędzi do czytania dokumentów.  Możesz przeszukiwać dokument, dodawać zakładki i wyróżniać interesującą zawartość, używać zamiany tekstu na mowę i konwertować zeskanowane dokumenty na zwykły tekst za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Bookworm działa w systemie operacyjnym Windows firmy Microsoft.

Działa dobrze z twoim ulubionym czytnikiem ekranu, takim jak JAWS. Nawet jeśli żaden czytnik ekranu nie jest aktywny, Bookworm może działać jako aplikacja udźwiękowiająca, korzystając z wbudowanych funkcji zamiany tekstu na mowę.

Cechy

 • Obsługuje ponad 15 formatów dokumentów, w tym dokumenty EPUB, PDF, MOBI i Microsoft Word
 • Obsługuje ustrukturyzowaną nawigację za pomocą jednoliterowych poleceń nawigacyjnych w celu przechodzenia między nagłówkami, listami, tabelami i cytatami
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe z dostosowywanymi opcjami wyszukiwania
 • Zaawansowane i proste w użyciu narzędzia do adnotacji. Możesz dodawać nazwane zakładki, aby oznaczyć interesujące pozycje w tekście do późniejszego wykorzystania, a także dodawać notatki, aby uchwycić interesującą myśl lub utworzyć podsumowanie treści w określonym miejscu tekstu. Mól książkowy pozwala szybko przeskoczyć do konkretnej notatki i wyświetlić ją. Później możesz wyeksportować te notatki do pliku tekstowego lub dokumentu HTML do wykorzystania w przyszłości.
 • W przypadku dokumentów PDF Bookworm obsługuje dwa różne style przeglądania stron; zwykły tekst i w pełni renderowane obrazy z możliwością powiększania.
 • Obsługa używania OCR do wyodrębniania tekstu z zeskanowanych dokumentów i obrazów przy użyciu wbudowanego silnika OCR systemu Windows10. Masz również możliwość pobrania i korzystania z bezpłatnie dostępnego Tesseract OCR Engine w Bookworm.
 • Poszukaj definicji terminów w Wikipedii i czytaj artykuły Wikipedii z Bookworm • Zintegrowany ekstraktor artykułów internetowych, który umożliwia otwieranie adresów URL i automatyczne wyodrębnianie głównego artykułu ze strony przez Bookworm • Nawigacja po dokumentach za pomocą spisu treści jest szeroko obsługiwana we wszystkich formatach dokumentów • Obsługa czytania książek na głos za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę, z dostosowywanymi opcjami głosowymi przy użyciu profili głosowych • Obsługa powiększania tekstu za pomocą standardowych poleceń powiększania/oddalania/resetowania
 • Wsparcie dla eksportu dowolnego formatu dokumentu do zwykłego pliku tekstowego.

Instalacja

Aby uruchomić i uruchomić Bookworm na swoim komputerze, wykonaj następujące kroki:

 • Skieruj swoją przeglądarkę na (getbookworm.com), oficjalną stronę Bookworm
 • Mól książkowy występuje w trzech wersjach smakowych. Pobierz ten, który Ci odpowiada: 32-bitowy instalator dla komputerów z 32-bitową lub 64-bitową wersją systemu Windows 64-bitowy instalator dla komputerów z 64-bitową wersją systemu Windows Wersja przenośna do uruchamiania z pendrive’a USB Jeśli w systemie zainstalowano starsze głosy SAPI5 i chcesz ich używać z Bookworm, zalecamy zainstalowanie 32-bitowego wariantu Bookworm.
 • Uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami • Po pomyślnym zakończeniu instalacji możesz uruchomić Bookworm z pulpitu lub z listy programów znajdującej się w menu Start Stosowanie Otwieranie dokumentu Możesz otworzyć dokument, wybierając pozycję menu „Otwórz…” z menu „Plik”. Alternatywnie możesz użyć skrótu Ctrl+O. Tak czy inaczej, wyświetlane jest znajome okno dialogowe „Otwórz plik”. Przejdź do swojego dokumentu i kliknij Otwórz, aby go załadować.

Okno czytnika

Główne okno Bookworm składa się z następujących dwóch części:

 • „Spis treści”: Ta część przedstawia rozdziały dokumentu. Pozwala na eksplorację struktury treści. Użyj klawiszy nawigacyjnych do poruszania się po rozdziałach i naciśnij klawisz Enter, aby przejść do określonego rozdziału.
 • Obszar „Widok tekstowy”: Ta część zawiera tekst bieżącej strony. W tej części możesz używać swoich zwykłych poleceń czytania, aby poruszać się po tekście. Ponadto do poruszania się po dokumencie można używać następujących skrótów klawiaturowych: Enter: przejdź do następnej strony w bieżącej sekcji Backspace: przejdź do poprzedniej strony w bieżącej sekcji Gdy karetka znajduje się w pierwszym wierszu, naciśnięcie strzałki w górę dwa razy z rzędu powoduje przejście do poprzedniej strony. Gdy karetka znajduje się w ostatniej linii, naciśnięcie strzałki w dół dwa razy z rzędu powoduje przejście do następnej strony. Alt + Home: przejdź do pierwszej strony bieżącej sekcji Alt + End: przejdź do ostatniej strony bieżącej sekcji Alt + Page down: przejdź do następnej sekcji Alt + Page up: przejdź do poprzedniej sekcji Zakładki i notatki Mól książkowy umożliwia opisywanie otwartego dokumentu. Możesz dodać zakładkę, aby zapamiętać określoną lokalizację w dokumencie, a później szybko do niej przejść. Możesz także zrobić notatkę, aby uchwycić myśl lub podsumować niektóre treści.

Dodawanie zakładek

Podczas czytania dokumentu możesz nacisnąć Ctrl + B (lub wybrać opcję „Dodaj zakładkę” z menu „Adnotacje”, aby dodać zakładkę. Zakładka zostanie dodana w bieżącej pozycji kursora. Zostaniesz poproszony o wprowadź tytuł zakładki. Wpisz żądany tytuł i kliknij przycisk OK.  Zakładka zostanie dodana w bieżącej lokalizacji, a bieżący wiersz zostanie wizualnie podświetlony.

Przeglądanie zakładek

Naciśnij Ctrl + Shift + B lub wybierz opcję „Wyświetl zakładki” z menu „Adnotacje”. Wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające dodane zakładki. Kliknięcie dowolnego elementu na liście zakładek natychmiast przeniesie Cię do pozycji tej zakładki. Dodatkowo możesz nacisnąć F2, aby edytować tytuł wybranej zakładki na miejscu, lub możesz kliknąć przycisk „Usuń” lub klawisz „Usuń” na klawiaturze, aby usunąć wybraną zakładkę.

Notatki

Podczas czytania dokumentu możesz nacisnąć Ctrl + N (lub wybrać pozycję menu „Zrób notatkę” z menu „Adnotacje”, aby zrobić notatkę. Notatka zostanie dodana w bieżącej pozycji kursora. Zostaniesz o to poproszony aby podać tytuł i treść notatki. Wpisz żądany tytuł i treść, a następnie kliknij przycisk OK. Notatka zostanie dodana w bieżącej lokalizacji. Gdy przejdziesz do strony zawierającej co najmniej jedną notatkę, usłyszysz cichy dźwięk wskazujący na istnienie notatki na bieżącej stronie.

Zarządzanie notatkami

Naciśnij Ctrl + Shift + N lub wybierz opcję „Zarządzaj notatkami” z menu „Adnotacje”. Wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające dodane notatki. Kliknięcie dowolnego elementu na liście notatek natychmiast przeniesie Cię do pozycji tej notatki. Kliknięcie przycisku „Widok”  spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z tytułem i treścią wybranej notatki. Dodatkowo można kliknąć przycisk „Edytuj”, aby edytować tytuł i treść wybranej notatki, nacisnąć F2, aby edytować tytuł wybranej notatki w miejscu, lub kliknąć przycisk „Usuń” lub klawisz „Usuń” na klawiaturze, aby usunąć wybraną notatkę.

Eksportowanie notatek

Bookworm umożliwia eksportowanie notatek do pliku tekstowego lub do dokumentu HTML, który można następnie otworzyć w przeglądarce internetowej. Opcjonalnie Bookworm umożliwia eksportowanie notatek do przecen, który jest formatem tekstowym do pisania ustrukturyzowanych dokumentów, popularnym wśród doświadczonych użytkowników komputerów.

Aby wyeksportować swoje notatki, wykonaj następujące kroki:

 • Z menu „Adnotacje” wybierz pozycję menu „Eksporter notatek…”
 • Wybierz zakres eksportu. Dzięki temu Bookworm wie, czy chcesz wyeksportować notatki z całego dokumentu, czy po prostu chcesz wyeksportować notatki z bieżącej sekcji.
 • Wybierz format wyjściowy. To określa format pliku, który otrzymasz po wyeksportowaniu. Eksportowanie do zwykłego tekstu daje prosty, ładnie sformatowany plik tekstowy, eksportowanie do HTML daje stronę internetową, a eksportowanie do przeceny daje dokument przeceny, który jest formatem tekstowym popularnym wśród doświadczonych użytkowników komputerów.
 • Jeśli chcesz, aby Bookworm otwierał plik, do którego zostały wyeksportowane Twoje notatki, możesz zaznaczyć pole wyboru „Otwórz plik po wyeksportowaniu”.
 • Kliknij Eksportuj. Zostaniesz poproszony o wybranie nazwy eksportowanego pliku oraz lokalizacji, w której plik jest zapisany.
 • Kliknięcie „Zapisz” spowoduje zapisanie pliku i otwarcie go, jeśli poleciłeś Bookworm, aby to zrobić.

Czytanie na głos

Bookworm obsługuje odczytywanie na głos treści otwartego dokumentu za pomocą zainstalowanego głosu zamiany tekstu na mowę. Wystarczy nacisnąć F5, aby rozpocząć mowę, F6, aby wstrzymać lub wznowić mowę, a F7, aby całkowicie zatrzymać mowę.

Możesz skonfigurować mowę na dwa sposoby:

1. Używając Profilu Głosowego:

Profil głosowy zawiera Twoje niestandardowe konfiguracje mowy, możesz aktywować/dezaktywować profil głosowy w dowolnym momencie. Możesz uzyskać dostęp do profili głosowych z menu mowy lub naciskając Ctrl + Shift + V. Zauważ, że Bookworm ma kilka przykładowych, wbudowanych profili głosowych.

2. Globalne ustawienia mowy: te ustawienia będą używane domyślnie, gdy żaden profil głosu nie jest aktywny.
Możesz skonfigurować globalne ustawienia mowy w preferencjach aplikacji. Podczas czytania na głos możesz przeskakiwać do tyłu lub przedmowy po akapicie, naciskając Alt oraz klawisze strzałek w lewo i w prawo.

Konfiguracja stylu czytania

Oprócz ustawień mowy, Bookworm daje Ci możliwość dostrojenia sposobu czytania za pomocą tych ustawień. Wszystkie poniższe ustawienia można znaleźć na stronie czytania preferencji aplikacji.

 • Co czytać: ta opcja kontroluje, co się stanie, gdy polecisz Bookwormowi, aby „Odtworzył” bieżący dokument. Możesz wybrać „Przeczytaj cały dokument”, „Przeczytaj bieżącą sekcję” lub przeczytaj tylko „Bieżącą stronę”. Domyślnie Bookworm czyta cały dokument w sposób ciągły, chyba że poinstruujesz go, aby zatrzymał się, gdy dotrze do końca strony lub bieżącej sekcji.
 • Od czego zacząć: ta opcja określa pozycję, od której należy rozpocząć głośne czytanie. Możesz rozpocząć czytanie od „Pozycji karetki” lub „Początek bieżącej strony”.
 • Jak czytać: ten zestaw opcji kontroluje zachowanie Bookworm podczas głośnego czytania. Możesz włączyć/wyłączyć dowolną z następujących opcji, zaznaczając/odznaczając odpowiednie pole wyboru:
 • Podświetl wypowiadany tekst: jeśli ta opcja jest włączona, aktualnie wypowiadany tekst jest wizualnie podświetlony.
 • Wybierz wypowiadany tekst: jeśli ta opcja jest włączona, wybrany jest aktualnie wypowiadany tekst. Dzięki temu możesz na przykład nacisnąć Ctrl + C, aby skopiować aktualnie wypowiadany akapit.
 • Odtwórz dźwięk końca sekcji: jeśli ta opcja jest włączona, Mól książkowy odtwarza cichy dźwięk, gdy dochodzi do końca sekcji.

Tryb ciągłego czytania

Oprócz wbudowanych funkcji zamiany tekstu na mowę Bookworm, możesz skorzystać z funkcji ciągłego czytania swojego czytnika ekranu (znanej również jako „powiedz wszystko”). Bookworm zapewnia wsparcie dla tej funkcjonalności poprzez swój „tryb ciągłego czytania”. Ten tryb jest domyślnie aktywny i można go wyłączyć na stronie czytania preferencji aplikacji. Gdy tryb ciągłego czytania jest aktywny, strony są automatycznie przewracane w miarę postępu czytnika ekranu w dokumencie. Należy pamiętać, że ze względu na sposób, w jaki ta funkcja jest obecnie zaimplementowana, należy spodziewać się następujących ograniczeń:

 • Ciągłe czytanie zostanie przerwane po osiągnięciu pustej strony. Jeśli dotarłeś do pustej strony, po prostu przejdź do niepustej strony i stamtąd ponownie aktywuj funkcję ciągłego czytania swojego czytnika ekranu.
 • Przesunięcie karetki do ostatniego znaku na stronie spowoduje natychmiastowe przejście do następnej strony Wyświetlanie w pełni renderowanej wersji bieżącej strony Bookworm umożliwia przeglądanie w pełni wyrenderowanej wersji dokumentu.

Gdy dokument jest otwarty, możesz nacisnąć Ctrl + R lub wybrać element menu „Renderuj stronę” z menu narzędzi. Nazywamy ten widok „Widokiem renderowania” w przeciwieństwie do domyślnego widoku tekstowego.

W widoku renderowania możesz użyć zwykłych poleceń powiększania, aby powiększać i pomniejszać stronę:

 • Ctrl + = powiększenie
 • Ctrl + – pomniejszanie
 • Ctrl + 0 resetuje poziom powiększenia

Zwróć uwagę, że możesz również użyć wspomnianych powyżej poleceń nawigacji w dokumencie, aby nawigować również w widoku renderowania.  Możesz też nacisnąć klawisz Escape, aby zamknąć ten widok i wrócić do domyślnego widoku tekstowego.

Przechodzenie do określonej strony

Aby przejść do określonej strony w aktualnie otwartym dokumencie, naciśnij Ctrl + G lub wybierz element menu „Przejdź do…” z menu narzędzi, aby wyświetlić okno dialogowe „Przejdź do strony”. W tym oknie możesz wpisać numer dowolnej strony, do której chcesz przejść, a Bookworm Cię do niej przeniesie. Zauważ, że to okno wskaże Ci całkowitą liczbę stron znalezionych w bieżącym dokumencie.

Wyszukiwanie dokumentu

Aby znaleźć określony termin lub fragment tekstu w aktualnie otwartym dokumencie, możesz nacisnąć Ctrl + F, aby wyświetlić „Okno dialogowe wyszukiwania dokumentu”. To okno dialogowe umożliwia wpisanie tekstu, który chcesz wyszukać, a także skonfigurowanie samego procesu wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje:

 • Uwzględnienie wielkości liter: wyszukiwanie uwzględni wielkość liter w wyszukiwanym haśle.
 • Tylko całe słowo: wyszukiwane hasło należy znaleźć jako całe słowo, tj. nie jako część innego słowa
 • Zakres wyszukiwania: Pozwala ograniczyć wyszukiwanie do określonych stron lub określonej sekcji.

Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym „Wyszukaj dokument”

zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe zawierające wyniki wyszukiwania. Kliknięcie dowolnego elementu na liście wyników wyszukiwania natychmiast przeniesie Cię do pozycji tego wyniku z podświetlonym terminem wyszukiwania. Zauważ, że jeśli zamknąłeś okno wyników wyszukiwania, możesz nacisnąć F3 i Shift + F3, aby przejść odpowiednio do następnego i poprzedniego wystąpienia ostatniego wyszukiwania.

Zarządzanie powiązaniami plików

Przycisk „Zarządzaj skojarzeniami plików”, znajdujący się na stronie ogólnej w preferencjach aplikacji, pomaga zarządzać typami plików skojarzonymi z Bookworm. Powiązanie plików z Bookworm oznacza, że po kliknięciu pliku w eksploratorze Windows zostanie on domyślnie otwarty w Bookworm. Zauważ, że to okno dialogowe jest zawsze pokazywane użytkownikowi przy pierwszym uruchomieniu programu.

Po uruchomieniu menedżera skojarzeń plików dostępne będą następujące opcje:

 • Powiąż wszystko: powoduje to zmianę ustawień, dzięki czemu jeśli plik jest obsługiwany przez Bookworm, system Windows użyje Bookworm do jego otwarcia.
 • Odłącz wszystkie obsługiwane typy plików: spowoduje to usunięcie wcześniej zarejestrowanych skojarzeń plików • Indywidualne przyciski dla każdego obsługiwanego typu pliku:  kliknięcie dowolnego przycisku spowoduje skojarzenie odpowiedniego typu pliku z Bookworm.

Aktualizacja Mól Książkowy

Domyślnie Bookworm po uruchomieniu sprawdza dostępność nowych wersji.  Gwarantuje to, że otrzymasz najnowszą i najlepszą wersję Bookworm tak wcześnie, jak to możliwe. Możesz wyłączyć to domyślne zachowanie w preferencjach aplikacji. Możesz również sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, klikając element menu „Sprawdź aktualizacje” znajdujący się w menu „Pomoc”. Tak czy inaczej, po znalezieniu nowej wersji Bookworm zapyta, czy chcesz ją zainstalować. Jeśli klikniesz „Tak”, aplikacja rozpocznie pobieranie pakietu aktualizacji i wyświetli okno dialogowe wskazujące postęp pobierania. Po pobraniu aktualizacji Bookworm powiadomi Cię komunikatem informującym, że uruchomi ponownie aplikację w celu aktualizacji. Po prostu kliknij „OK”, aby zakończyć proces aktualizacji.

Zgłaszanie problemów i problemów

Jako programiści niewidomych, naszym obowiązkiem jest tworzenie aplikacji, które zapewniają niezależność zarówno nam, jak i naszym niewidomym przyjaciołom na całym świecie. Tak więc, jeśli uznałeś Bookworm za przydatny w jakikolwiek sposób, pomóż nam w ulepszaniu Bookworm dla Ciebie i innych. Na tym początkowym etapie chcemy, abyś poinformował nas o wszelkich błędach, jakie możesz napotkać podczas korzystania z Bookworm. Aby to zrobić, otwórz nowe wydanie ze szczegółami błędu w narzędziu do śledzenia problemów . Twoja pomoc jest bardzo ceniona. Przed przesłaniem nowego wydania upewnij się, że Bookworm jest uruchomiony w trybie debugowania. Aby włączyć tryb debugowania, przejdź do menu „Pomoc”, a następnie kliknij „Uruchom ponownie z włączonym trybem debugowania” i spróbuj odtworzyć problem z włączonym trybem debugowania. W większości przypadków, gdy błąd wystąpi ponownie przy włączonym trybie debugowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe ze szczegółami tego błędu. Następnie możesz skopiować te informacje i dołączyć je do zgłoszenia problemu.

Pamiętaj, że niektóre problemy mogą być trudne do odtworzenia, znikają po ponownym uruchomieniu programu. W takim przypadku można zgłosić problem bez szczegółowych informacji z trybu debugowania. Po prostu upewnij się, że zawierasz jak najwięcej informacji o szczegółach systemu i scenariuszu użytkowania.

Nowe aktualizacje

Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o Bookworm, możesz odwiedzić stronę Bookworm pod adresem: mush42.github.io/bookworm .

Możesz także śledzić głównego programistę, Musharrafa Omera, pod adresem @mush42 na Twitterze.

Licencja

Bookworm jest objęty prawami autorskimi (c) 2019 Musharraf Omer i Bookworm Contributors. Jest licencjonowany na podstawie licencji MIT.

źródło:
https://getbookworm.com/
https://getbookworm.com/download

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *