JAWS i obsługa platformy Microsoft Teams

JAWS i obsługa platformy Microsoft Teams

Pobieranie aplikacji klasycznej (instalowanej na komputerze PC), i mobilnej (na smartfony), Microsoft Teams:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Mamy wersje bezpłatne Teams, jak i wersje płatne, wchodzące w skład Microsoft 365.
Aplikacja klasyczna nadaje się szczególnie do prowadzenia konferencji wideo, kiedy to współdzielone są ekrany i audio. Dla tej angielskiej wersji istnieją dedykowane skrypty dla JAWS, zwiększające dostępność aplikacji, patrz: Using the JAWS Scripts For Microsoft Teams
https://www.dlee.org/teams/
Poniżej poradnik dla użytkownika JAWS, jak obsługiwać Microsoft Teams, opracowany na podstawie webinarium Freedom Scientific z lutego 2020 r.

Co to jest Microsoft Teams?
  Microsoft Teams to wirtualna platforma przestrzeni roboczej w ramach Office 365, która łączy czat w miejscu pracy, spotkania wideo, przechowywanie plików i integrację aplikacji.
  Microsoft Teams to platforma, która  wyewoluwała i zaktualizowała Microsoft Skype dla firm.
  Teams zezwalają społecznościom lub grupom na dołączanie się do konwersacji za pośrednictwem określonego adresu URL przesłanego przez administratora lub właściciela zespołu.
  Teams for Education pozwala administratorom i nauczycielom na tworzenie określonych zespołów dla klas w środowisku edukacyjnym.
  W zależności od ustawień współdzielenia w pracy lub szkole oraz subskrypcji Office 365, funkcje Microsoft Teams i interfejs użytkownika mogą się różnić

Dostęp do skrótów klawiszowych w Microsoft Teams za pomocą JAWS.

Aby uzyskać dostęp do listy poleceń klawiaturowych z dowolnego miejsca w Microsoft Teams:

 1. Naciśnij CTRL + kropka, aby uzyskać dostęp do listy poleceń klawiaturowych. Na ekranie pojawi się modalne okno dialogowe. Polecenia są ułożone w kategorie w tabelach.
 2. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas czytania tego okna modalnego za pomocą JAWS, użyj INSERT + Z, aby włączyć wirtualny kursor PC.
 3. Naciśnij literę T, aby przejść z tabeli do tabeli w oknie dialogowym.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby przeczytać polecenia w tabeli.
 5. Naciśnij ESC, aby wyjść z okna modalnego i powrócić do Teams.

Rozmowy i czaty w Microsoft Teams przy użyciu JAWS.

Interfejs użytkownika Microsoft Teams.
Po pierwszym otwarciu Microsoft Teams fokus może znajdować się w tym samym regionie, w którym znajdował się w momencie ostatniego zamknięcia aplikacji. Interfejs użytkownika składa się z następujących elementów.

 • Pasek aplikacji
      Pasek aplikacji znajduje się po lewej stronie ekranu w wąskiej pionowej kolumnie. Pasek aplikacji zawiera zakładki różnych aplikacji używanych w aplikacji Teams, na przykład aplikacji Chat i aplikacji pliki, Files.
      Naciśnij ENTER na którejkolwiek z tych kart paska aplikacji, aby otworzyć aplikację w pozostałej części okna.
 • Widok listy lub drzewa
  Po prawej stronie paska aplikacji znajduje się widok listy lub drzewa, w zależności od tego, która karta jest aktualnie wybrana (tzn. Zespoły i kanały są prezentowane w widoku drzewa).
 • Główny region treści
  Główny region zawartości znajduje się po prawej stronie listy lub obszaru widoku drzewa i zajmuje większość ekranu. To tutaj wiadomości i konwersacje pojawiają się w widoku czatu lub gdzie lista udostępnianych plików pojawia się w widoku plików itp.
 • Wyszukaj pole edycji
  Pole edycji Wyszukaj znajduje się w górnej części ekranu. W górnej i dolnej części głównego regionu mogą pojawiać się lub znikać przyciski paska narzędzi lub więcej elementów sterujących kart dla różnych zadań, w zależności od aktualnie wybranej karty lub wykonywanego zadania.

Przydatne skróty klawiszowe.

skróty Klawiszowe są dostępne do użycia na pasku aplikacji, a także do ogólnej nawigacji. Obejmują one:

 • CTRL + 1: aktywność
 • CTRL + 2: Czat
 • CTRL + 3: Drużyny (teams)
 • CTRL + 4: połączenia
 • CTRL + 5: pliki
    (UWAGA: Elementy pojawiające się na pasku aplikacji w Twojej wersji Microsoft Teams zależą od tego, jak Twoja organizacja skonfigurowała Teams.

Kiedy karta Kalendarz jest obecna na pasku aplikacji, CTRL + 4, w głównej części klawiatury,  aktywuje ją. Karty połączeń i plików zostaną następnie przesunięte o jedną pozycję w dół i będą dostępne odpowiednio za pomocą klawiszy CTRL + 5 i CTRL + 6).

 • CTRL + F6: przenosi fokus między głównymi regionami na ekranie
 • TAB: przenosi fokus między kontrolkami w różnych regionach
 • CTRL + kropka, otwiera dostęp do listy skrótów klawiaturowych

Znajdowanie najnowszych wiadomości.

Podczas otwierania teams naciśnij klawisze CTRL + E, aby przenieść fokus do pola edycji Wyszukaj. To daje wspólny punkt wyjścia do wykonania następujących zadań.

 1. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do paska aplikacji. Pierwszym elementem jest Twoje zdjęcie profilowe z wyświetlonym statusem. Możesz nacisnąć SPACJĘ na przycisku profilu, aby otworzyć menu innych opcji, w tym ustawienia bieżącego stanu, ustawień aplikacji, skrótów klawiaturowych itp.
      2. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do paska aplikacji, który jest cienką pionową kolumną po lewej stronie ekranu.
 2. Naciśnij HOME, aby przejść na górę paska aplikacji. Przycisk aktywności znajduje się na górze listy. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL + 1, aby przejść do obszaru aktywności, ale spowoduje to aktywację formantu i umieszczenie fokusa w głównej części ekranu.
 3. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby przechodzić między innymi przyciskami paska aplikacji. Ponieważ naciskasz TAB, aby nawigować tutaj, różne przyciski nie są aktywowane po naciśnięciu STRZAŁKI W GÓRĘ lub W DÓŁ.
 4. Przejdź do przycisku zakładki Czat na pasku aplikacji, a następnie naciśnij ENTER. Fokus znajduje się na liście ostatnich czatów. Użyj klawiszy STRZAŁKI W GÓRĘ lub W DÓŁ, ​​aby poruszać się po liście ostatnich czatów.
 5. Naciśnij ENTER, aby otworzyć historię czatów w głównym obszarze okna teams.
  Fokus zostanie przeniesiony do pola edycji „Wpisz nową wiadomość”, w którym możesz wpisać tekst. Wpisz swoją wiadomość i naciśnij ENTER, aby ją wysłać.
 6. Naciśnij SHIFT + TAB, aby przejść do poprzedniej wiadomości tekstowej w bieżącej konwersacji, a następnie naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, aby przejść i przeczytać historię czatu. Ostatnia rozmowa znajduje się w dolnej części głównego regionu, bezpośrednio nad polem edycji wpisu wiadomości.
 7. Naciśnij ENTER, aby uzyskać dostęp do innych akcji (np. lubię to, serduszko, uśmiech, Like, Heart, Laugh itp.).
 8. Naciśnij TAB, aby przejść do przycisku Więcej opcji. Dostępne opcje obejmują:
 • Zapisz tę wiadomość
 • Oznacz jako nieprzeczytane
 • czytnik imersyjny (Immersive Reader).
 1. Naciśnij ESC, aby wyjść i powrócić do głównego okna teams.

Wyszukiwanie wiadomości.

 1. Naciśnij klawisze CTRL + E, aby przenieść fokus bezpośrednio do pola edycji Wyszukaj u góry ekranu. Wpisz słowo lub frazę, na przykład imię lub temat osoby itp.
 2. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby przejść do listy pasujących wyników.
 3. Naciśnij ENTER, aby przejść do dowolnej osoby, czatu lub innych wyników wyszukiwania znalezionych na liście.

Utwórz nowy czat

Gdy tworzysz nowy czat, może to być rozmowa prywatna, jeden na jednego lub rozmowa grupowa oddzielna od kanału zespołu. Możesz także tworzyć nowe czaty w publicznym kanale zespołu.

 1. Utwórz nowy czat z dowolnego miejsca w Teams, naciskając CTRL + N.
 2. Wpisz nazwisko osoby, z którą chcesz się skontaktować.
 3. Jeśli pierwszy wynik wyszukiwania pasuje, naciśnij ENTER, aby dodać tę osobę do czatu. W przeciwnym razie naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby przejść do listy nazw pasujących do wpisanego tekstu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dodać nazwę do wiadomości czatu lub grupy.
 4. Naciśnij ENTER, aby rozpocząć czat.
  ** Dołącz do spotkania Microsoft Teams z JAWS
  Istnieje wiele sposobów dołączenia do spotkania Microsoft Teams. Te instrukcje obejmą dołączanie przez Teams i Outlook.

Dołącz poprzez teams.

Możesz dołączyć do spotkania w aplikacji Teams za pomocą karty Kalendarz. Jeśli ta karta jest dostępna, możesz uzyskać do niej dostęp, naciskając CTRL + 4 w wierszu liczb w głównej klawiaturze. Jeśli to naciśnięcie klawisza spowoduje przejście do innej karty, skontaktuj się z administratorem IT firmy, aby uzyskać dalszą pomoc w dostępie do tej karty.

 1. Przejdź do spotkania, do którego chcesz dołączyć, i naciśnij ENTER. Pojawi się okno dialogowe zawierające kilka elementów. Poruszaj się po tym oknie dialogowym za pomocą tabulatorów i shift + tab.
  Okno dialogowe Spotkania zawiera opcje Dołącz, Czat z uczestnikami, Akceptuj, Wstępne rozważanie, Odrzuć, Link do dołączenia, link, w którym można dowiedzieć się więcej o teams, link Opcje spotkania oraz przycisk Zamknij, aby anulować. Jeśli zaplanowałeś spotkanie, opcje akceptacji, wstępne i odrzucenia zostaną pominięte, a zamiast tego pojawią się opcje edycji i anulowania.
 2. Znajdź przycisk Dołącz i naciśnij SPACJĘ, aby go aktywować. Pojawi się okno dialogowe zawierające kolejny przycisk Dołącz, przycisk przełączania do włączania wideo, przycisk włączania przełączania mikrofonu, panel Pokaż ustawienia zawierający ustawienia audio, wideo i połączenia testowego, a także inne opcje audio do dołączania.
 3. Znajdź przycisk Dołącz do spotkań i naciśnij SPACJĘ, aby go aktywować. Zostaniesz pomyślnie dodany do spotkania.

Dołącz z programu Outlook.

 1. Otwórz program Outlook i naciśnij CTRL + 2 w wierszu liczb, aby przejść do kalendarza.
 2. Znajdź spotkanie, do którego chcesz dołączyć, i naciśnij ENTER, aby je otworzyć.
 3. Przejdź do treści wiadomości o spotkaniu, w której znajduje się link Dołącz do spotkania Microsoft Teams.
 4. Naciśnij ENTER na tym łączu. Teams się otworzą i pojawi się okno dialogowe Dołącz.
      To okno dialogowe zawiera przycisk Dołącz, przycisk przełączania umożliwiający włączenie wideo, przycisk przełączania włączania mikrofonu oraz panel Pokaż ustawienia, który wyświetla ustawienia audio, wideo i połączenia testowego, a także Inne opcje audio dotyczące dołączania.
 5. Naciśnij SPACJĘ na przycisku Dołącz do spotkań. Zostaniesz pomyślnie dodany do spotkania.
  Na koniec, aby opuścić spotkanie, naciśnij TAB, aż dojdziesz do przycisku Rozłącz i naciśnij SPACJĘ, aby go aktywować.
  ** Polecenia klawiaturowe Microsoft Teams

ogólne

działanie
W aplikacji komputerowej naciśnij
W aplikacji internetowej naciśnij

 • Pokaż skróty klawiaturowe
  CTRL + . (Kropka)
  CTRL +. (Kropka)
 • Idź do wyszukiwania
  CTRL + E
  CTRL + E
 • Pokaż polecenia
  CTRL + / (ukośnik)
  CTRL + / (ukośnik)
 • przejdź do
  CTRL + G
  CTRL + SHIFT + G
 • Rozpocznij nowy czat
  CTRL + N
  ALT + N
 • Otwórz ustawienia
  CTRL +, (przecinek)
  CTRL +, (przecinek)
 • Otwórz Pomoc
  F1
  CTRL + F1
 • zamknij
  ESC
  ESC

Nawigacja

działanie
W aplikacji komputerowej naciśnij
W aplikacji internetowej naciśnij

 • Otwarta aktywność
  CTRL + 1
  CTRL + SHIFT + 1
 • Otwórz czat
  CTRL + 2
  CTRL + SHIFT + 2
 • Otwarte teams
  CTRL + 3
  CTRL + SHIFT + 3
 • Otwórz kalendarz
  CTRL + 4
  CTRL + SHIFT + 4
 • Otwarte połączenia
  CTRL + 5
  CTRL + SHIFT + 5
 • Otwórz pliki
  CTRL + 6
  CTRL + SHIFT + 6
 • Przejdź do poprzedniej sekcji
  CTRL + SHIFT + F6
  CTRL + SHIFT + F6
 • Przejdź do następnej sekcji
  CTRL + F6
  CTRL + F6

Wiadomości
działanie
W aplikacji komputerowej naciśnij
W aplikacji internetowej naciśnij

 • Idź do komponowania skrzynki
  C
  C
 • Rozwiń pole tworzenia
  CTRL + SHIFT + X
  CTRL + SHIFT + X
 • Wyślij (rozszerzone pole tworzenia)
  CTRL + ENTER
  CTRL + ENTER
 • Załącz plik
  CTRL + O
  CTRL + SHIFT + O
 • Rozpocznij nową linię
  SHIFT + ENTER
  SHIFT + ENTER
 • Odpowiedz w wątku
  R
  R
 • Oznacz jako ważne
  CTRL + SHIFT + I
  CTRL + SHIFT + I

Spotkania i połączenia

działanie
W aplikacji komputerowej naciśnij
W aplikacji internetowej naciśnij

 • Akceptuj połączenie wideo
  CTRL + SHIFT + A
  CTRL + SHIFT + A
 • Odbierz połączenie audio
  CTRL + SHIFT + S
  CTRL + SHIFT + S
 • Odrzuć połączenie
  CTRL + SHIFT + D
  CTRL + SHIFT + D
 • Rozpocznij połączenie audio
  CTRL + SHIFT + C
  CTRL + SHIFT + C
 • Rozpocznij rozmowę wideo
  CTRL + SHIFT + U
  CTRL + SHIFT + U
 • Przełącz wyciszenie
  CTRL + SHIFT + M
  CTRL + SHIFT + M
 • Przełącz wideo
  CTRL + SHIFT + O
  brak skrótu
 • Przełącz tryb pełnoekranowy
  CTRL + SHIFT + F.
  CTRL + SHIFT + F.
 • Przejdź do paska narzędzi udostępniania
  CTRL + SHIFT + SPACJA
  CTRL + SHIFT + SPACJA

** Nawigacja w ustawieniach Microsoft Teams za pomocą JAWS.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia w Microsoft Teams, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij CTRL + , (przecinek)
 • Naciśnij CTRL + F6, aby przejść do pola edycji Wyszukaj, a następnie naciśnij TAB, aby przejść do przycisku profilu. Naciśnij ENTER, a następnie wybierz Ustawienia z menu.

Okno dialogowe Ustawienia otwiera się z fokusem na liście kategorii:

 • Ogólne
 • Prywatność
 • Powiadomienia
 • Urządzenia,
 • Uprawnienia
 • Połączenia.

Kategoria Ogólne pozwala ustawić motyw i podstawowe ustawienia aplikacji, takie jak Auto-start dla teams.

 1. Naciśnij TAB, aby poruszać się po tych ustawieniach.
 2. Naciśnij SHIFT + TAB, aby przejść z powrotem do kategorii, i użyj STRZAŁKI W DÓŁ, ​​aby przechodzić między nimi.
 3. Naciśnij ENTER na kategorii, aby ją aktywować.
 4. Naciśnij TAB, aby przechodzić między ustawieniami w wybranej kategorii.
  Oto przykłady tego, co możesz dostosować.
 • Prywatność
    Kategoria Prywatność umożliwia zmianę ustawień, aby nie przeszkadzać, czytać potwierdzeń i ankiet.
 • Powiadomienia
    Kategoria Powiadomienia umożliwia zmianę ustawień wzmianek, wiadomości, spotkań itp. Dźwięki powiadomień są również dostępne do dostosowywania dźwięków dla wszystkich, połączeń, wzmianek i rozmów. Możesz także całkowicie je wyłączyć.
 • Urządzenia
    Kategoria Urządzenia pozwala skonfigurować ustawienia dźwięku dla głośnika i mikrofonu, dodatkowego dzwonka i kamery.
 • Uprawnienia
    Kategoria Uprawnienia umożliwia konfigurowanie ustawień aplikacji, takich jak zezwalanie na dostęp do multimediów, lokalizacji i innych.
 • Połączenia
    Kategoria Połączenia pozwala skonfigurować ustawienia obsługi połączeń przychodzących, poczty głosowej, dzwonków i trybu TTY.
  Będąc w kategorii, naciśnij ESC, aby cofnąć się o poziom. Naciśnij SHIFT + TAB, aby wrócić do listy kategorii i wybrać inną kategorię.

Zapisywanie zmian w ustawieniach teams
Zmiany są automatycznie zapisywane. Wystarczy nacisnąć ESC, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia po zakończeniu wprowadzania zmian.

** Terminologia Microsoft Teams
Przed użyciem Teams należy zapoznać się z ważną terminologią dotyczącą aplikacji.
Oto kilka określeń, które powinieneś znać.

 • team – grupa ludzi, którzy spotykają się, aby wykonać określone zadanie lub pracować nad projektem.
      teams składają się z kanałów, w których odbywają się rozmowy.
 • Kanały – gdzie członkowie zespołu koncentrują swoje rozmowy na określone tematy.
      Każdy zespół ma swój własny zestaw kanałów – zaczynając od kanału ogólnego.
      Można utworzyć dodatkowe kanały dla określonych obszarów zainteresowania, takich jak indywidualne projekty, inicjatywy zespołowe lub dyskusje.
 • Czat grupowy – Prywatny czat obejmujący więcej niż dwóch członków.
 • Prywatny czat – czat obejmujący tylko dwóch członków.
 • @wyróżnik  – Funkcja w aplikacji Teams, która pozwala przyciągnąć uwagę osoby podczas rozmowy na kanale lub czatu. Wpisz znak @ w polu wiadomości, a następnie kilka pierwszych liter nazwiska osoby. Następnie wybierz odpowiednią nazwę z listy sugestii.
 • zarządzający teams – Właściciel zespołu zarządza ustawieniami zespołu. Należą do nich: dodawanie i usuwanie członków, dodawanie gości, zmiana ustawień zespołu i obsługa zadań administracyjnych. Zespół może mieć wielu zarządzających/właścicieli.
 • Członek zespołu – osoba będąca częścią zespołu, która może rozmawiać i współpracować z innymi członkami zespołu. Zwykle mogą wyświetlać, przesyłać i zmieniać pliki.
 • Gość – osoba spoza organizacji, taka jak partner lub konsultant, zaproszona przez członka do dołączenia do zespołu. Goście mają mniej możliwości niż członkowie zespołu lub właściciele zespołu.
 • baner Powiadomienia – Powiadomienie, które pojawia się w rogu ekranu i jest większe niż inne powiadomienia.
      Będziesz otrzymywać powiadomienia banerowe za każdym razem, gdy zostaniesz wymieniony indywidualnie lub jako członek zespołu w dowolnym kanale / grupie oraz gdy ktoś wyśle ​​Ci osobistą wiadomość.

** Zaplanuj spotkanie w Microsoft Teams z JAWS

Istnieje kilka sposobów planowania spotkania w Microsoft Teams. Te instrukcje obejmują planowanie z poziomu Teams i Microsoft Outlook.

Zaplanuj poprzez teams
Możesz zaplanować spotkanie w aplikacji Teams za pomocą karty Kalendarz. Jeśli ta karta jest dostępna, możesz uzyskać do niej dostęp, naciskając CTRL + 4 w wierszu liczb. Jeśli to naciśnięcie klawisza spowoduje przejście do innej karty, skontaktuj się z administratorem IT firmy, aby uzyskać dalszą pomoc w dostępie do tej karty.

 1. Po przejściu do zakładki Kalendarz naciśnij SHIFT + TAB, aby przejść do przycisku Nowe spotkanie i naciśnij SPACJĘ, aby go aktywować. Pojawi się nowe modalne okno dialogowe spotkania z opcjami planowania spotkania. Poruszaj się po tym oknie za pomocą Tab i Shift + Tab.
 2. Zostaniesz automatycznie umieszczony w polu Tytuł, w którym możesz wpisać tytuł spotkania.
 3. Dalej jest pole lokalizacji, w którym możesz wybrać fizyczną lokalizację, jeśli dotyczy.
 4. Wybierz datę początkową. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po datach według tygodnia, oraz klawiszy strzałek w prawo i w lewo, aby poruszać się według dnia.
 5. Wybierz czas rozpoczęcia. Możesz poruszać się po tym polu za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Naciśnij ENTER na dacie, którą chcesz wybrać.
 6. Naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć pole wyboru Powtórz, jeśli jest to wydarzenie cykliczne.
 7. Wybierz i Data zakończenia, a następnie Godzina zakończenia.
      Inne opcje w tym module obejmują: przycisk Zaplanuj w Asystencie, menu Strefa czasowa i pole edycji Szczegóły, w którym możesz dodać informacje o spotkaniu.
 8. Następnie możesz wybrać kanał do spotkania lub pominąć ten krok.
 9. Teraz możesz zaprosić innych na swoje spotkanie. Wpisz nazwę w polu edycji „Zaproś kogoś”. Po wpisaniu kilku pierwszych liter nazwiska znalezionego w kontaktach, naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, ​​aby poruszać się po wynikach wyszukiwania. Naciśnij ENTER na nazwie, którą chcesz wybrać.
 10. Powtórz te kroki, aby zaprosić dodatkowych uczestników.
 11. W polu organizatora wyświetlana jest nazwa osoby organizującej spotkanie.
 12. Następny przycisk to Zamknij, który możesz aktywować, aby anulować to zadanie.
 13. Naciśnij SPACJĘ na przycisku Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.

Zaplanuj w Outlooku.

 1. W programie Outlook naciśnij CTRL + 2 w wierszu liczb, aby przejść do kalendarza.
 2. Naciśnij ALT, a następnie H, a następnie Y, aby uzyskać dostęp do Spotkania nowych zespołów na karcie Narzędzia główne wstążki.
      Pojawi się okno dialogowe Nowe spotkanie. Poruszaj się po polach tego okna dialogowego za pomocą TAB i Shift + Tab.
 3. Wprowadź informacje w każdym polu, tak jak podczas planowania innych spotkań w programie Outlook.
 4. Zacznij od tytułu spotkania.
 5. Następnie wprowadź nazwisko lub adres e-mail uczestnika. Możesz wprowadzić wiele nazw i oddzielić je średnikami.
 6. Wybierz datę rozpoczęcia spotkania. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, aby przejść do żądanej daty.
 7. Ustaw czas rozpoczęcia, ponownie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół.
 8. Zrób to samo, aby ustawić datę i godzinę zakończenia.
      Możesz także wybrać, czy jest to spotkanie całodzienne, dostosować ustawienia stref czasowych i wybrać lokalizację fizyczną.
 9. Upewnij się, że spotkanie Microsoft Teams Meeting jest zaznaczone w polu kombi edycji lokalizacji.
 10. W oknie wiadomości będzie znajdować się bezpośredni link, do którego odbiorcy mogą dołączyć do spotkania Zespołu. Możesz tutaj wpisać dodatkowe informacje.
 11. Naciśnij klawisze ALT + S, aby wysłać wezwanie na spotkanie i zaplanować spotkanie Microsoft Teams.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *